Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘DNA’

Frågan är hur långt de nordbor som bodde på Grönland tog sig. Speciellt hur långt svenskar, norskar, basker och skottar kom i Syd-Västerled. Rebloggen med tillstånd av Genetikern för fram mycket intressant mtDNA-information som vi bör diskutera utan förutfattade meningar. En fråga som jag personligen många gånger ställt mig under åren är: Varför tror historiker, arkeologer och andra att nordmän på Grönland skulle vara mindre intresserad av att följa kuster, floder o.s.v. än vad samma nationaliteter var under Vikingatiden och århundradena efteråt?

More Y-SNP calls for Chachapoyas

Read Full Post »

Interesting reading. Takes some time to take in.
Thanks for giving me permission to reblogg this.

Genetiker

Below are more Y-SNP calls for La Braña 2. Positive calls are in bold, and negative calls are in non-bold.

The La Braña 2 sample is from one of two skeletons found in the La Braña-Arintero cave in the province of León in northwestern Spain. The La Braña 2 skeleton was dated to 7960–7750 BP, which is about the same as the dating for the La Braña 1 skeleton at 7940–7690 BP. La Braña 2 was autosomally similar to La Braña 1.

The calls show that La Braña 2 belonged to Y haplogroup C1(xC1a1). La Braña 1 and La Braña 2 both belonged to mitochondrial haplogroup U5b2c1, and it’s safe to assume that La Braña 2 belonged to the same C1a2-V20 Y haplogroup that La Braña 1 did.

A0-T-YP2250
A0-T-YP1830
A0-T-YP1820
A0-Z9579/Y10043
A0-Z9555/Y10023
A0-Z8817/Y9631
A0-Z8877/Y9668
A0-Z9249/Y9831
A0-Z9513/V3837
A1a-V25
A1a-Z10343/Y8027
BT-V2209/M9028/PF298
CT-M5660
CT-M5741
D2a-Y12561
E1-P147/PF1938
E1b1b1-CTS2747/PF1641/M5139
E1b1b1-V68-M78-Z1919-L618-V13-Y16713-Y16724
E1b1b1-V68-M78-Z1919-L618-V13-Z5016-S26015-CTS6377
E1b1b1-Z827-L19-PF2332
E1b1b1-Z827-Z829-Z1259-FGC18685/Y5857
E1b1b1-Z827-Z829-M34-M84-Y14899-Y14899

Visa originalinlägg 106 fler ord

Read Full Post »

I have been allowed by Genetiker to reblogg his bloggarticles, For more information regarding the excellent data his studies and analysis ended up in please go to his site and ask that/those questions.

Genetiker

In the table below are links to Y-SNP calls for the five 8,000-year-old male Mesolithic hunter-gatherer genomes from the town of Motala in Östergötland, Sweden.

Motala 9 belonged to Y haplogroup pre-I2a1a2a1-L1287. The presence of I2a1a2a1-L1287 and I2a1b-M423 in both the Motala samples and in samples from the Pitted Ware culture shows that there was continuity in the Y chromosome lineages of Scandinavia over the 3,500-year time span from 6000 BC to 2500 BC.

Motala 2  I2c-L597    calls
Motala 3  I2a1b-M423   calls
Motala 6  I2a1-P37    calls
Motala 9  I2a1a2a1-L1287 calls
Motala 12 I2a1b-M423   calls

Visa originalinlägg

Read Full Post »