Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Diskrimineringslagen’

Expressen, DN och Aftonbladet har valt egna vägar för att få bort det de kallar för rasism och personliga påhopp…. Det där med rasism är väldigt svårt. För det är inte så enkelt som en del tycks tro att det ‘bara’ handlar om hat eller påhopp på person eller grupp som inte är svenskar. Regeringsformens 1 kap 2§ är solklar, det finns som man säger ibland i andra sammanhang ‘ingen nämnd och ingen glömd’. Så rasism kan faktiskt gälla åt båda hållen. Dock har jag förståelse för att man vill se till att vissa personliga påhopp och påhopp på grupp, etnisk, kulturell eller religiös inte skall få publiceras. Själv har jag gjort klart flera gånger i min blogg att det finns gränser för vad jag släpper fram. I mitt fall är de gränserna beroende på såväl svenska lagar som californiska, flertalet bloggar som förekommer i Sverige, inte alla men flertalet, hör ‘hemma’ i Californien om man läser det finstilta innan man börjar blogga.

Det är bara det, att risken alltid finns när det är en grupp av människor som skall bestämma vad som är personliga påhopp och vad som är rasism i de fallen detta inte framstår som helt klart, vilket det gör. Det som får mig att fundera är Thomas Mattssons uttalande, för där ser jag en klar omsvängning som han kanske själv inte är medveten om. Thomas Mattsson var en gång i tiden och långt fram i nutiden känd för att ha en liberal frisinnad uppfattning om det fria ordet. Rätten att föra fram åsikter, yttrandefriheten och även tryckfriheten. Risken finns att man på Expressen trots att man knappast avser det går längre än den etiska gränsen genom att man talar om ‘rasism’ i luddiga begrepp. Åsikter om invandring, integration och annat innebär ingalunda att ena sidan har rätt och den andra fel eller att de som är för äger rätten att kalla de som är mot nuvarande situation för rasister. Undrar ibland om journalister pga sitt anstängande arbete, för de journalister jag känner och kännt upplever det många gånger stressande, missar att titta på gränsbevakarna på tv, oavsett om det är engelska, australiensiska eller andra. Det är min personliga uppfattning att vi borde ha samma krav som gäller i andra länder. En hel del snyfthistorier skulle vi då slippa samtidigt som vi svenskar skulle kunna visa att det fria ordet är fritt. Dock med begränsningar som lagen sätter på vad som är hat mot andra, oavsett om det är folkgrupp, etnisk, kulturell, religiös eller har mot funktionshandikappade o.s.v.

Etisk förhandsgranskning är en sak jag har full förståelse för. Moralisk i form av att sätta icke klargjord gräns för vad man ser som rasism, en annan. Diskriminering är diskriminering oavsett av vem eller mot vem och bör inte förekomma utöver de gränser som lagen sätter.

Sedan är en annan sak med Aftonbladet….. ALLA är inte och vill inte vara med i Facebook. Att begränsa de som får kommentera till Facebook, är enligt min mening på gränsen till diskriminering.

Ytterligare en sak. DN har tagit bort kommentarsmöjligheterna. Förvånar mig en hel del. Det lär knappast öka möjligheterna till att i fri form föra diskussion mot de individer eller grupper som för fram hat mot andra. För övrigt är det möjligt för en tidning, precis som för oss bloggare att via förhandsgranskning se och även via öppna program som funnits sedan 1995 se varifrån ett inlägg kommer även om vederbörande som skriver använder sig av sk. anonyma servrar…… Har i debatt här i bloggen vid ett tillfälle när det fanns skäl använt mig av två av dessa öppna program och skickat mail direkt till den som använt ett visst datakonto samt gjort klart varför jag inte lät vederbörandes ‘anonyma’ kommentar publiceras här i min blogg.

Debatten om artikelkommentarerna, Thomas Mattsons blogg Expressen
Nu slopar vi anonyma kommentarer på nätet, Aftonbladet 30 augusti 2011
Så skall näthatet stoppas, Aftonbladet 30 augusti 2011
Ris och ros om Aftonbladets nya kommentarsregler, Aftonbladet 30 augusti 2011

Kan för övrigt inte hitta var i DN på nätet som de klargjort varför de tar bort artikelkommentarerna helt…. Kan någon annan?

Tillägg 08.42 Heder åt Svenska Dagbladet som vågar ta debatten om kommentarfältet och som sköter sin egen tidnings nätsida vis Discus på ett ypperligt sätt. Vi måst ta tillbaka den goda läsardebatten, SvdBlogg 31 augusti 2011

Read Full Post »

att inte diskriminera hörselskadade och de med hörselnedsättning DO? Var i svenska Grundlagarna hittar DO täckning för detta? Detta stöds inte av Regeringsformens 1 kap 2§ där det står att funktionshandikappade inte heller får diskrimineras och högre upp i samma paragraf står att ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA VÄRDA????

DO fel stänga av elev som bar slöja, SvD 1 december 2010
Förbud mot niqab strider mot diskrimineringslagen, DN 1 december 2010

DO missar helt Regeringsformens Alla är lika värda och trampar själv på Funktionshandikappade hörselskadade när hon som exempel när niqab kan förbjudas i undervisningen tar säkerhetsaspekten att inte råka ut för eldsvåda i kläderna. Fel stänga av elev som bar slöja, GP 1 december 2010
HUR STÅR DET TILL? DO-s motivering att man inte skall stänga inne dessa kvinnorna och neka dem utbildning rimmar illa när utbildningen som det gäller trampar på de hörselskadade som inte har en möjlighet att välja vilka lärare och/eller kollegor de får och utifrån DO-s beslut diskrimineras av svensk myndighet. Verkligen på tiden att Sverige får en Författningsdomstol!

Tillägg 2 december 07.44 tänk så många människor som inte förstår att DO-s tolkning av lagen strider mot Regeringsformens 1 kap 2§ om alla människors lika värde. Läs kommentarerna i Skolan har ett ansvar att motverka förtryck, SvD opinion 2 december 2010. Det är ALDRIG tillåtet i ett demokratiskt samhälle att någon grupp, i detta fallet religiösa, ställer krav som diskriminerar någon annan grupp, i aktuella fallet samtliga som har hörselhandikapp eller svårighet att förstå otydligt tal. Funktionshandikappade FÅR INTE diskrimineras enligt Regeringsformen inte heller enligt Diskrimineringslagen och varje tolkning som gör att en grupp diskriminerar en annan grupp är i sig ett brott mot Regeringsformen. Sverige behöver som jag tidigare skrivit en Författningsdomstol och det å det snaraste. Det är inte subjektiva tolkningar av sittande DO som skall medföra diskriminering av någon grupp.

Tillägg 10.35 (tvingats vila längre än jag tänkt efter förra inlägget. värk är tröttande)
Vilse i slöjan, DN Huvudledare 2 december 2010 är mycket tänkvärd genom läsning som jag rekommenderar.

Read Full Post »

ens uppfyller kunskapskravet för godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9 är och förblir ett problem fram tills vi får:

* rektorsutbildning med legitimation
* ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap ingående i SO-blocket
* författningsdomstol.

För det är i de senare två punkterna stor del av problemen i skolan ligger. När det inte finns ämnes- och stadiebehöriga lärare som både har kunskap om Regeringsformens 1 kap 2 § samt de Mänskliga Rättigheterna, OCH som kan tillräckligt metodik, pedagogik samt didaktik för att lära ut på ett sådant sätt att eleverna lär in det som står där, så kommer det alltid att finnas nissar, oavsett kön, som INTE förstår att det är alla offentliganställdas SKYLDIGHET att ingripa, göra polisanmälan, stoppa allt förtal, dvs framför allt göra klart för alla på skolan, lärare och elever, att redan ett enda trakasseri, sexuellt eller annat i ord eller handling är att gå över både den etiska, moraliska och juridiska gränsen!

Nedanstående SKALL alla offentliganställda ha i åtanke när de handlar OCH SKALL varje svensk elev som får godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9 ha lärt in!

”2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). Regeringsformen 1 kapitlet Statskickets grunder

OM rektorer haft de kunskaper de skulle haft, så hade det ändå i detta fallet precis som i många andra här i Sverige fattats en sak: Så länge vi inte har en Författningsdomstol som kan döma i ärenden som dessa och andra där enskild individ rent ut sagt trakasseras av representanter för det allmänna, och där vi får klara straff för brott mot svensk Grundlag så räcker inte JO, JK och DO till. De senare är som bäst plåster på såren men har inte befogenhet att stänga av olämpliga representanter för det allmänna, utdömma enskilda straff etc. Pengar i skadestånd väger inte upp förlusten av förlorad heder och självkänsla för drabbade offer!

I det aktuella Bjästafallet skall föräldrar och elever som förtalat Linnea, lärare och rektor som inte visat kunskap om våra svenska Grundlagar och som uppvisat osedvanlig inkapacitet både i sina yrkesroller och sin skyldighet att uppfostra sina barn så att liknande inte kan hända,
vara tacksamma att jag inte fanns i närheten. Polisanmälan för förtal, för mobbning och för vållande till kroppskada, för vållande borde det vara om man tillåter att sexuella trakasserier leder till våldtäkt och förtalet av Linnea, som ingalunda är den enda som drabbas i dagens Sverige på liknande sätt, är och förblir förtal och diskriminering av offer pga kön och andra omständigheter i total strid med svenska Grundlagar! VET HUT!
Var är civilkuraget?, GP ledare 26 mars 2010
Ångerfull präst riskerar jobbet, GP 25 mars 2010
BO: Bjästaskolan har brutit mot lagen, SvD 25 mars 2010
Ministrar ragerar på Uppdrag Gransknings program, Svd 25 mars 2010
Massiv respons på ”uppdrag granskning”-reportage, DN 25 mars 2010

Viktigt blogginlägg ”Det finns ett antal nyckelmeningar i gårdagens omskakande inslag i ”Uppdrag granskning”. Det som handlade om Linnea som våldtogs av den populära Oskar på Bjästaskolans toalett när hon var 14.

Det är när Linneas kompis Amanda ska försöka förklara varför alla i samhället utanför Örnsköldsvik, vuxna och barn, verkade ta parti för Oskar, trots erkännande och fällande dom.

– Det är väl det att pojkar är mer värda än flickor.

Men det som framkallade riktigt kalla kårar var ändå de ”vuxnas” uttalanden i programmet. Och då tänker jag inte bara på de anonyma 50-åriga tantrösterna från helvetet som menade att Linnea hade velat detta själv och anmält Oskar som hämnd.

Eller den kvinnliga rektorn och läraren som försökte förklara varför det var så viktigt att Bjästaskolan var ”neutral” i det krig som uppstod på skolan mellan pojken och hans anhängare och våldtagna Linnea. Även sedan domen mot pojken fallit….. ” På spaning med Catia, DN 25 mars 2010

Vi lever på 2000-talet, inte i något medeltida eller tidig-industriellt bruksamhälle! Svensk grundlag KRÄVER att ALLA är lika värda, hur i hela fridens namn kan något sådant här få förekomma och hur kan någon i detta fall, liksom i ett stort antal andra våldtäktsfall, få för sig att flickan ville. Det verkar som om flickor alltid måste vilja när killarna säger att flickorna varit med på det eller när icke närvarande andra anser att flickan ville det. Jag blir så f-ad. Hur i hela fridens namn är folk funtade? Det är helt ointressant hur en flicka är klädd eller inte klädd, hur hon uppträder eller inte uppträder, vilka rykten som går om flickan eller inte går om flickan, hur populär (?) en kille är eller inte är, vilka föräldrarna är och vilka positioner i samhället eller om föräldrar är arbetslösa, sjuka etc.
En våldtäkt är en våldtäkt och ett NEJ är ett NEJ! De som inte fattar detta, har ännu inte lärt in grunderna för socialt umgänge och borde inte få vistas bland folk utan en god man i sällskap!

Read Full Post »

« Newer Posts