Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘‘Diskriminering’’

Leva som man lär – Vad är det?
Svensk media överlag sprider falska uppgifter om vad som finns i öppna svenska register och vilka befogenheter polis samt säkerhetstjänst har att använda uppgifter i desamma, allt utåt för att hävda att Romer är speciellt utsatta och spanade på. Vilket inte är sant. Däremot är det sant att ett antal folk/grupper etniska, kulturella eller sammanslutningar som i sig har medlemmar som det finns misstanke om grov brottslighet, ofta grov internationell brottslighet, kan få även medlemmar i dessa grupper som är helt oskyldiga med när bekantskapskrets och släktskap mellan brottslingar SKALL kartläggas, enligt svensk Grundlag och andra lagar samt EU-lag om brottsbekämpning.

Svensk media hävdar rätten för minoritetsgrupp/-er att vara undantagna från helt laglig spanining. Men vad gör media själva när de ger sig på Kungafamiljen? Kungafamiljen torde höra till en minoritetsgrupp om vi skall hårdra detta. Vad i hela fridens namn har kronprinsessan att göra med att någon av hennes bekanta, med eller utan present som hon fått av vederbörande, äger ett företag som skall granskas av myndighet?

Victorias väns bolag granskas i SvT, Expressen 25 september 2013

Näste att gå vilse i pannkakan samt tillämpa mina barn och andras ungar är Niklas Orrenius på DN. I Niklas Orrenius: I registret finns musiker, fritidspolitiker, författare, debattörer och massor av vanliga familjer, DN 26 september 2013
Niklas Orrenius påstår: Det verkligt viktiga är att de polisanställda som arbetat med registret själva betraktat det som ett etniskt register över romer. ”Total” har använts som ett sökbart uppslagsverk över romska släktband, i flera utredningar.

Registret visar inte kriminalitet.

Ärligt talat Niklas Orrenius. Kan du inte läsa innantill vad du själv skriver:
* Du använder själv ord som ‘de polisanställda som arbetat med registret själva betraktat det som’ Det som du själv sysslar med kallas ‘hörsägen’ DU har ingen som helst aning om vad någon annan än den/de personer som sagt något om hur de uppfattat det du kallar register, observera att släkttavlor till skillnad från vanliga kontakter INTE ÄR ANNAT ÄN ÖPPNA UPPGIFTER I SVENSKA SKATTEVERKETS FOLKBOKFÖRING medan vanliga kontakter som misstänkt kriminella SOM DET INGÅR OCH MÅSTE INGÅ I SVENSK POLIS UPPGIFT ATT SPANA PÅ, är just spaningsuppgifter.
* En arbetsfil, vilket det är frågan om (kan du inte ens läsa innantill vad Ni på DN själva skrivit eller vet du inte skillnaden mellan arbetsfil och register?) där delar av ett öppet register med släktskap ingår, får precis på samma sätt som FRA före FRA-lagens tillkomst INTE FÖRÄNDRAS eller uppgift förstöras. Det som detta konkret innebär utifrån tidigare och nuvarande Offentlighets och Sekretesslagstiftning, och den biten inte bara kan utan bör diskuteras, är att om polis eller annan myndighet får över delar av ett register, så är lagstiftningen om vad man får och inte får göra med detta sådan att det behövs Datainspektionens tillstånd om man förändrar öppna registerdata så att man stryker alla helt oskyldiga släktpersoner.

Vad som behöver till är alltså inte förbud för polisen måste få kunna göra sina uppgifter utan att media eller politiker lägger restriktioner på vilka det får spanas på.
Allt det följer direkt av Regeringsformens 1 kap 2§
där det inte är tillåtet för det Offentliga att diskriminera positivt eller negativt. Dvs ingen får uteslutas från att misstänkas! Vilket är helt riktigt. Det som måste till är hur uppgifter får och skall gallras utan att tillstånd för varje enskild bortgallrad t.ex. minderårigt barn till någon vars bror är kriminell och där polisen helt lagligt och korrekt har skäl att ta reda på den kriminelles familjesituation.

* Sedan hävdar du Niklas Orrenius: går fick jag frågan: Är det inte rätt av polisen att kartlägga kriminellt belastade släkter? Då undrar jag: Vad är en kriminellt belastad släkt? Om jag har släktingar som var nazister under andra världskriget, är min släkt då en nazistiskt belastad släkt?

En hörnsten i den moderna rättsstaten är att vi inte tror på arvssynd
Hur vet du som inte är polis om det finns eller inte finns mer kriminalitet i vissa släkter, oavsett vilka och vilken etnicitet som släkten tillhör? Sluta upp med att sätta dig och andra journalister på någon form av gyllene tron. Ni är de som begår klavertramp inte en gång utan gång på gång.
Allra värst är det att du använder dig av mina barn och andras ungar. Hur ofta har inte media hackat på drottning Silvia för medias påstådda uppgifter om hennes fars bakgrund? Skrev inte media en artikel härom sistens där man talade om att Löfvens morfar varit nazist men att det minsann inte var så allvarligt för han hade ju aldrig haft kontakt med sin morfar. Sila inte mygg för att släppa igenom elefanter. För elefanter går som media fram utan att tänka på annat än att själv komma fram!

Vore på tiden att Media lär sig Leva som man lär!

Read Full Post »

tro mig, jag blev själv mobbad i vanliga skolan och det var en lärarinna i tredje klass som orsakade flera års helvete som endast kunde brytas för att två lärare, hemkunskapslärare Mautner samt från 7:an klassföreståndare Enoch Görfeldt, gjorde klart att de inte tolererade att någon fick öknamn, råkade ut för utsträckta ben att ramla på, uteslöts i grupp eller annat. Flera andra lärare på högstadiet hjälpte till oavsett om jag hade dem i något ämne eller inte. Men den lärarinnan som började med att hacka på mig för att jag hade av nare såriga läppar, hon ställde till det.

Jag läser till min förskräckelse alla möjliga skrämmande exempel på skolpersonals, elevers samt elevers föräldrars okunniga agerande och avsaknad till att få stopp på mobbning. Jag sattes i särskola för att jag blev mobbad, Aftonbladet blogg om mobbning Skrämmande läsning.

Det är ALDRIG den mobbades fel att den blir mobbad. Jämför med mannen som skyller på frun för att han slår henne. Den som inte inser var felet ligger, den är det faktiskt synd om för den visar sin litenhet i en värld som borde vara skyddad från all förföljelse.

Min egen dotter blev sparkad, slagen, hotad, mobbad o.s.v. Den som låg bakom det hela var samme rödtott som jag skrivit om i andra sammanhang där han ställt till med galenskaper. (finns i annan bloggartikel) När han sparkat min dotter i ryggen så att hon var tvungen att ligga hemma efter läkarbesök, så påstod skolans lärare och rektor att hon var hemma för att han kysst henne. Skolan påstod även att det var mig det var fel på eftersom hon blev mobbad. När han och några andra förföljt henne hem till mina föräldrar, hennes morföräldrar, samt till slut när pappa, hennes morfar, samt en av hennes äldre kusiner och en grannfru räddat henne in, så slängde dessa vettvillingar jord i mina föräldrars brevlåda. Hade det inte varit för en av pappas tidigare arbetskamrater som sett när hon blev sparkad i ryggen, hade det inte varit för att en av grannarna till mina föräldrar en annan grannfru som själv var speciallärare och hade en son som var och är en av Sveriges mest meriterade psykologer, hade det inte varit för en Folkpartiriksdagskvinna som ställde upp och såg till att min dotter aldrig blev ensam med socialen som skolan skickat på mig samt hade det inte varit för Lasse Leijonborg och Beatrice Ask som hjälpte till så att Arbetsmiljölagen även kom att omfatta elever i Grundskolan och Gymnasieskolan, så hade livet varit etter värre.

Vi bytte skola och när jag fick jobb i Göteborg flyttade vi hit. Min dotter kom att gå på Burgården här i Göteborg. Nordens största skola. Inte rekommenderad av alla, men det fanns när hon gick där ett flertal lärare som aldrig någonsin skulle tolerera eller få för sig att kläcka ur sig ens en bråkdel av vad många elever och föräldrar fått höra genom åren i svenska skolor!

Min dotter har lyckats mycket genom att hon tidigt sysslade med simning och fick dispens för att utbilda sig till simlärare samt läsa Ledare A och Ledare B kurser, genom att under gymnasietiden ha turen att få bra kompisar samt få möjlighet att läsa in Cambridge Advanced English och under såväl sista Grundskolåren som Gymnasietiden jobba extra på helger och lov som simlärare. Träffat en mycket trevlig man som hon nu är gift med och de väntar sitt första barn.

Livet kan ibland se ut som ett helvete. Själv har jag alltid oavsett vad det gällt och hur jobbigt det varit sett fram mot att känna doften av de första rosorna på våren. Ibland har det inte funnits mycket mer än mina närmaste, släkt och verkliga vänner har alltid ställt upp, som utgjort ljuspunkter i tillvaron. Men en sak har dessa, mina föräldrar, släktingar och vänner lärt mig: DU DUGER som DU är. De som inte duger är de som klankar på eller mobbar andra! Det visar att dessa människorna inte har social kompetens. DU DUGER så enkelt är det!

Read Full Post »

Media bestämmer inte
* arbetsuppgifter för svensk eller annat lands president, regeringschef eller minister
* media stiftar inte lagar.
* om vilka som skall undantas från t.ex. svenska regeringsformen, varken dess 1kap 2§ eller något annat som står i våra svenska Grundlagar.

Nu krävs nya strategier för att få Dawit Isaak fri, Gunnar Ardelius ordf. Sveriges författarförbund, Stina Lundberg Dabroski ordf. Publicistklubben, Jeanette Gustafsdotter vd Utgivarna, Ola Larsmo ordf. Svenska PEN, Jonathan Lundqvist ordf. Reportrar utan gränser, Thomas Mattsson chefred. Expressen, Kerstin Neld vd Sveriges Tidskrifter, Jonas Nordling ordf. Journalistförbundet, Leif Öbrink ordfl Stödkommittén Free Dawit på DN debatt 20 juli 2013 Tunga medianamn? Allt är relativt….

Tunga medieaktörer kräver att Bildt agerar, Expressen 20 juli 2013 Så var då Dawitfrågan uppe på bordet igen. Finns två saker som mediaktörerna glömmer bort.

* Inte alla länder som godkänner svenskt medborgarskap och är villiga att ge upp sin ‘egen’ rätt att neka att upphäva ‘egen’ medborgares medborgarskap. För problemställningen se gärna: Dubbelt medborgarskap inte enkelt, Norah4you 15 juli 2013

* Att Dawit med dubbelt medborgarskap samt kännedom om Eritreas lagstiftning och den Eritreanska lagens syn på vad som är straffbar kontakt med andra, är journalist är inte något som gör att han bara för att han är journalist skall bedömas annorlunda än andra med dubbelt medborgarskap. Problemen med dubbelt medborgarskap se länken ovan.

Det må vara så att Dawit Isaak flydde Eritrea, kom till Sverige och blev svensk medborgare. Det må också vara så att Dawit NavalnIsaak sedan valde att återvända för att jobba som journalist i det land han flytt ifrån för att han fruktade sitt liv där. Det må också vara så att han valt att använda svensk syn på yttrandefrihet och politisk verksamhet i sitt gamla hemland och därför kastats i fängelse där han nu suttit i åtta år. Många andra fångar, i Eritrea som i övriga världen, sitter fängslade på för oss svenskar obegripliga och mycket felaktiga lösa grunder. Sitter i samma fängelse som Isaak, liknande eller värre annorstädes. Det är i sig en fruktansvärd situation. Dawit Isaak, Norah4you 8 april 2010

OM, Alla människor är lika värda
så är
varken journalister, politiker eller andra kändisar undantagna från de lagarna som gäller varken i Sverige eller i något annat land
I Yttrandefrihet ingår att alla även ens värsta fiender har exakt samma rättighet att yttra sig som man själv har. För Dig, Mig och alla andra gäller att det får ske inom de begränsningar som varje land själv beslutat om i sin riksdag, sitt parlament eller sin kongress. I alla länder oavsett om de är demokratiska eller diktaturer, så är det enligt respektive lands grundlagar/konstitution som respektive lands domstolar fattar sina beslut.

Det finns lika lite undantag för politiker som för journalister eller för andra att ett krav är att var och en tar ansvar för sina egna handlingar samt följer respektive lands lagar. I en demokratisk stat, oavsett om demokratin är direkt eller indirekt, så finns det inget som säger att någon inte kan ha begått brott för att vederbörande är ‘tung’ mediarepresentant eller oppositionspolitiker.
Navalnyj välkomnas till Moskva med jubel, Expressen 20 juli 2013
Navalnyj välkomnas till Moskva, Aftonbladet 20 juli 2013
Navalnyj välkomnas till Moskva, SvD 20 juli 2013
Naalnyj: ”Utan er hade jag inte stått här”, Sveriges Radio 20 juli 2013
Navaljnyj välkomnas till Moskva, GP 20 juli 2013
Navalnyj är fälld i rysk domstol. Finns inget ens i det som vänsternissar vänster om Vänsterpartiet i svenska eller andra tidningar presenterat, så utesluter att Navalnyj brutit mot ekonomisk lagstiftning. Om någon har bevis för motsatsen, så är det det beviset som borde presenterats i media, inte att Navalnyj är populär oppositionspolitiker. Inte heller att han av vissa grupper i Ryssland samt här inom EU ses som Putins motståndare. Varken det ena eller det andra är ett giltigt argument i den diskussionen.

I de mänskliga rättigheterna ingår inte att någon person eller grupp äger rätten att kräva undantag. Inte heller ingår det i de mänskliga rättigheterna att sk. politiskt korrekta grupper oavsett vilka på något sätt äger rätten att misstänka att det är för att någon är oppositionspolitiker och/eller journalist som vederbörande hamnat inför domstol. Varje lands domstolar har att fria eller fälla utifrån det som gäller i respektive land.

Det är ingen mänsklig rättighet att få kränka andra. Detta gäller oavsett om vi talar om Pussy Riot som i kyrka kränkte de troende eller om det gäller någon som kan antas ha skjutit någon utifrån rasistiska fördomar. När det gäller de förra, så har de helt korrekt fällts i rysk domstol för det de gjorde i kyrkan. När det gäller det senare så friades Zimmerman. I första fallet bör vi i Sverige vara lite ödmjuka. Det var långt in i nutid ett allvarligt brott att häda speciellt i ett kyrkorum. När det gäller det andra ställer sig media så vitt jag ser det fel fråga som ställs.
Jag förstår fast jag inte håller med, att för en amerikan är rätten att bära vapen stark. Det jag inte förstår är att rätten att använda vapnet till annat än att skadeskjuta om det är enda möjligheten att själv överleva. Döda andra människor är en sak som jag inte tar lätt på. Det bör inte vara ens möjligt att diskriminera någon eller misstänkas för att ha diskriminerat någon man skjutit ihjäl. Ligger en del i det Obama sa.
Obama: ”Jag kunde ha varit Trayvon”, Aftonbladet 20 juli 2013
Obama om rasism efter Trayvon Martin-fallet, Sveriges Radio 20 juli 2013
Trayvon protester i 100 städer i USA, GP 20 juli 2013
Trayon protester i 100 städer i USA, SvD 20 juli 2013 Kanske dags att definiera vad som menas med nödvärnsrätt. Inte bara i USA utan också på internationell basis. FN?

Mitt förslag till utgångspunkt är om det inte skall krävas mycket starka skäl för att någon skall kunna hävda att nödvärnsrätten i sig, oavsett bevisad att det var den Zimmerman utövade eller ej, skall medge att skjuta annan person så den dör.

Diskriminering är alltid allvarlig oavsett utifrån vilken utgångspunkt man ser. I mina ögon är antagande att någon är oskyldig utifrån att vederbörande försvarar sig lika diskriminerande som att anta att någon är oskyldigt dömd för att den är journalist eller politiker.

Read Full Post »

Sveriges Grundlagar gör redan i Regeringsformens 1 kap 2 § helt klart att det är GRUNDLAGSSTRIDIGT att diskriminera någon för kön. Det gäller de facto såväl positiv som negativ kvotering! Sverige behöver en Författningsdomstol per omgående. Sveriges politiker borde samtliga få bevisa i prov att de kan våra svenska Grundlagar OCH vilket är ännu mer viktigt – att de respekterar dem!

Det bär mig emot att en inom sitt område mycket skicklig minister frivilligt visar upp sin okunskap i det som var enda svensk skolelev för att få godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9 i enlighet med de Kursmål som finns fastställt i Skollagens följdhandlingar. Vi börjar med det allra viktigaste, svensk skolas VÄRDEGRUND. I denna värdegrund står det i inledande paragraferna:

1 Skolans värdegrund och uppdrag
Grundläggande värden</h4
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Läroplan för Grundskolan, Förskoleklassen och Fritidshemmet 2011

Att arbeta för jämnställdhet är en sak. Att kräva förändringar i lagar på ett sätt som strider mot Sveriges Regeringsform något helt annat!

Regeringsformen

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).Regeringsformen, Svensk Författningssamling, Riksdagen.se

Sverige är inte kommunistiskt och inte socialistiskt. För att ens teoretiskt ha rätten från det allmännas sida att bestämma hur privata företags styrelser skall se ut, så krävs det Grundlagsändring med två beslut varav det första vilande och mellanliggande allmänt val. Det krävs också en stor utredning om konsekvenserna av varje Grundlagsförändring. Hota kan Herr Finansministern. Men hot är ogiltigt i detta som i andra fall för om beslut fattas om något som strider mot svensk grundlag, är det i enlighet med det som konstaterades i utredningen inför beslutet av Grundlagen från 1970-talet helt ogiltigt. Om beslut fattas av det allmänna som strider mot svensk Grundlag så är det beslutet ogiltigt – Svensk Grundlag gäller över alla beslut som fattas i Svensk Riksdag och alla förordningar som sittande regeringar kan kläcka idéer om!

Så var det då det där Herr Finansministern missat:

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

motsvarar det vi förr kallade kursmål för ämnet. C är det lägsta helt godkända betyget om vi jämför med när vi i äldre tider hade olika skalor på godkänt och underkänt.
undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. ……
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Borg öppnar för lag om kvotering, GP 24 juni 2013
Borg öppnar för lag om kvotering, Expressen 24 juni 2013
Borg vill se kvotering i näringslivets styrelser, Aftonbladet 24 juni 2013 Det vore rent ut sagt ett Grundlagsbrott att i strid med Regeringsformens 1 kap 2§ diskriminera något kön genom att i det privata näringslivet kräva särbehandling, positiv eller negativ, av något kön. Värre än så. Det strider mot allt vad demokrati står för. Så såväl juridiskt, Sveriges Grundlagar, som etiskt så strider det mot Demokratibegreppet.
Starka skäl för kvotering, DN 24 juni 2013

Sverige behöver Författningsdomstol per omgående. Det skall inte ens få vara möjligt att någon svensk politiker oavsett var och när hotar med något som strider mot Svensk Grundlag. Sverige är inte kommunistiskt eller socialistiskt. Hela Sveriges Framtid vilar på våra svenska Grundlagar!

Read Full Post »

Det där med tolkning av klädkod är inte alltid så lätt. En som råkade ut för det var dåvarande ordföranden för Folkpartiets Ungdomsförbund den där gången i mitten på 70-talet när FPU hade en konferens nere i Skåne. Inte i Malmö men i en av de andra städerna vars Stadshotell vid tiden i fråga hade mycket speciella regler när det gällde att gå in på dansrestaurangen.

Vi var ett tiotal personer, om jag minns rätt var Bonnie och Christer, två senare ordföranden, med i gänget som kände för att gå ut och dansa i stället för att vara på hotellet där vi alla FPU-are bodde. På den tiden var klädkoden helt annan än idag. Det krävdes kavaj och slips av killarna. Billy som var ordförande hade en mycket snygg kavaj, som var gjord av vävt tyg och liknade en kavaj i folkdräktsstil. Varken han eller två av de andra killarna hade slips. Slips gick att hyra. En av killarna som var lite snål i kanten tog av sig sina skor och drog ut de då populära relativt breda skosnörena. Knöt ihop dem till den slips. Så gick vi fram till Stadshotellet.

Killen utan slips blev erbjuden att hyra. Killen med skosnörsslipsen var inga problem han hade fått komma in. Det var bara det att Billys kavaj dög inte – den såg hemgjord ut….. Det var några killar som gick på händer runt torget utanför med oss övriga stående som jublande åskådare. Något måste ändå göras för att protestera…..

Läser i måndagens GP att en medlem i Salif Keitas band nekades inträde på Locatelli nattklubb. För att han var den ende mörkhyade antar artikeln. Kan tyvärr vara så, men behöver inte vara så. När det gäller nattklubbar och Sverige har det i alla tider varit mycket märkliga regler. Vem av oss i 60-årsåldern minns inte när Old Yaki bortanför Järntorget, som var en klubb där inte vem som helst kom in, ersattes med New Yaki som var mer öppen…. dvs officiellt redan från den öppnades. Verklighetens gallring fanns där. Precis som olika åldrar för killar och tjejer. Ibland in absurdum. De som bevisligen inte såg ut att ha åldern inne kunde släppas in. Andra kunde trots att det klart syntes att de var betydligt äldre än vad som krävdes råka ut för att inte få komma in om de inte hade leg på sig. Sverige var och är fantastiskt…. inte.

Medlem i Salif Keitas band nekades inträde, GP 4 mars 2013

Read Full Post »

gäller även i svenska grundskolor. Till grund för all offentlig verksamhet, även där andra än det allmänna är utförare, ligger Regeringsformens 1 kap 2§:

”2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). ”
…..
”Inledningen på Diskrimineringslagen ger nästa steg i den värdegrund som grundlagds i vår Regeringsform, en av Sveriges Grundlagar:
1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens ändamål
1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Lagens innehåll2 § Lagens första kapitel innehåller definitioner och andra inledande bestämmelser. I andra kapitlet finns bestämmelser om förbud mot diskriminering och repressalier. I tredje kapitlet finns bestämmelser om aktiva åtgärder. I fjärde kapitlet finns bestämmelser om tillsyn. I femte kapitlet finns bestämmelser om ersättning och ogiltighet. I sjätte kapitlet finns bestämmelser om rättegången.

Lagen är tvingande3 § Ett avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter enligt denna lag är utan verkan i den delen.

Diskriminering4 § I denna lag avses med diskriminering
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,

2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,

3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,

4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,

5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.” från inledningen påDiskrimineringslag (2008:567)Regeringsformen 1 kapitlet Statskickets grunder

Läs gärna mitt tidigare blogginlägg Svensk Grundlag och speciallagar, Norah4you 31 januari 2010

Det är skolans huvuduppgift vid sidan om att lära ut så att elever kan lära in, att se till att varje skolelev i svenska Grundskolesystemet lär sig förstå vad demokratibegreppet står för och vad våra Grundlagar säger samt att detta gäller i ALL Offentlig verksamhet likväl som i privat verksamhet som är utförare för det Offentliga (inklusive privata grundskolor)

De inom skolans värld som inte är beredda att acceptera att Svenska Grundlagar och Sveriges Rikes Lag gäller även i skolvärlden, de har enligt mitt förmenande inte i skolan att göra. De lever inte upp till de grundläggande krav som finns för alla i Skolans likväl som i andra Offentliga verksamheters världar!

Detta innebär inte att inte föräldrarna har huvudansvaret för barnuppfostran, se
Uppfostran är föräldrars ansvar, Norah4you 3 februari 2010
Det innebär att svenskt skolväsende har att ta ansvar för att alla inom skolans värld som ser mobbning, utfrysning eller annan diskriminering ÄR SKYLDIGT att se till att skydda den person som blir eller uppfattar sig som mobbad, att svenskt skolväsende och alla vuxna anställda inom detta ÄR SKYLDIGA att göra polisanmälningar när det förekommer upprepade fall av förföljelse, slag etc även om den som förföljer eller slår är minderårig. Det har aldrig varit och kommer inte att bli skolans uppgift att skylla ifrån sig med att ord står mot ord eller att den som är utsatt själv skulle vara delaktig pga sin personlighet, sitt uppträdande eller sina klädsel, kultur etc. VET HUT DE SOM TROR DETTA!

Skolor får aldrig skylla på offren, GP ledarsidan 16 augusti 2011
Skylld dig själv mobboffer, Ledarbloggen SvD 16 augusti 2011
BEO vill skärpa lagen mot mobbning, SVD 12 maj 2011
Funktionshindrade barn mobbas oftare, SvD 11 juli 2011
De mobbade tvingas flytta, SvD 17 augusti 2011
”Hennes sätt gör att hon blir slagen, SvD 16 augusti 2011
Mobbad elev får skulden, SvD 16 augusti 2011
Lärarna gav inget stöd, SvD 17 augusti 2011
Mobbning: Det finns handlingar som aldrig kan ursäktas, DN ledarsidan 17 augusti 2011
Skolorna skyller mobbning på offren, Sveriges Radio P4 16 augusti 2011

Viktig blogg i ärendet Ibland måste en mobbad flytta på sig, Zaramis 17 augusti 2011

Sedan undrar jag i mitt stilla sinne: HUR kan vuxna människor med att skylla sitt eget ansvar för sina egna reaktioner och handlingar på den som blir mobbad?

Tillägg 09.14 Skolor ger mobboffer skulden, Aftonbladet 16 augusti 2011

Read Full Post »

sa jag till dig vid en av FPU-s konferenser att det krävs två grundförutsättningar för stöd-, hjälp- och flyktingarbete:

* Allt arbete för utsatta människor måste bygga på Sveriges Grundlagar och De Mänskliga Rättigheterna. Är man beredd att stå bakom ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE, så krävs det att man också är beredd att stödja samma krav på alla människor.

Dvs att de skyldigheter som samhället ställer på människor som har svenskt medborgarskap eller fått uppehållstillstånd, skall vara samma. Precis som det gäller med rättigheter. Det är dessutom helt etiskt, moraliskt och logiskt fel att kräva att människor som fått avslag på asyl skall få amnesti och/eller andra rättigheter än det våra fattigpensionärer, var än de är födda, har. Vistas någon illegalt i ett land, så är det ett allvarligt brott mot landets lagar och inget annat.

* Sverige må vara rikt, men vi kan inte och bör inte tro att vi kan ‘vinna Finland åter’ som parollen löd efter förlusten av Finland. Vi varken kan, bör eller skall lösa alla världens problem inom Sveriges gränser. Samma grundlagar och samma Mänskliga Rättigheter gäller alla.

Dvs. Att efter alla år fortsätta hävda att utsatta grupper från avlägsna länder skall få fristad i Sverige, må stämma överens med Din på 70-talet och senare framförda uppfattning om öppna gränser men är varken rättvist mot de som bott här sedan generationer eller som redan finns här och fått tillstånd att stanna.

I ett idealsamhälle, och Sverige är inget idealsamhälle något sådant finns inte, kan pengar tryckas upp i sedelpress och fortsätta ha sitt gamla värde och ingen skall behöva svälta, ingen skall behöva vara hemlös, ingen skall behöva vara sjuk utan att ha råd att få läkarvård och medicin. Men Alla människors lika värde omfattar enligt våra grundlagar även de som bor i Sverige legalt! Glöm aldrig det. Vill Du själv utifrån egen kostnad stå för en gästs uppehälle för all framtid, så är det Din sak och det går att diskutera om något sådant skulle vara legalt möjligt. Inte att utifrån det Du upplever som diskriminering sett genom Dina ‘glasögon’ pålägga samhället kostnader för samma illegala uppehälle!

Fram med sanningen, intervju med Maria Leissner DN Ledarsidan 28 oktober 2010

Samma innehåll vill jag också förmedla till Gert Gelotte på GP som utan ett enda giltigt argument försöker framföra att alla gömda flyktingar bör få amnesti och rättigheter. Gert Gelotte: Till slut fick Karim stanna, GP ledarsidan 29 oktober 2010

GLÖM INTE BORT SVERIGES ÄLDRE BEFOLKNING OAVSETT VAR DE ÄR FÖDDA! Det är rent otillständigt att diskriminera de som redan bor här som medborgare eller med svenskt uppehållstillstånd. Det gynnar verkligen inte de som behöver vårt skydd och inte kan få det i sina hemländers grannländer att hävda rätten att gömma sig och överklaga gång på gång alternativt få amnesti direkt! I Sverige gäller svenska lagar och enligt våra grundlagar gäller dessa lagar ALLA som bor eller vistas i vårt land!

Tillägg 10.53: Är det integrationen som är utmaningen, SvD 28 oktober 2010

Read Full Post »

Det är rent skrämmande att någon kan tro att det är tillåtet att diskriminera två stora grupper i vårt samhälle, hörselskadade och allergiker, genom att själv åberopa religionsfrihet för att kunna få gå med samma heltäckande kläder inne och ute samt täcka ansiktet helt eller delvis!

Religionsfrihet innebär att rätten att utöva en religion finns, i hemmet, på allmän plats men i religionsfrihet ingår INTE rätten att klä sig på ett sätt som diskriminerar andras rättigheter! Allergiker och hörselskadade har lagstadgad rätt att gå i skola som alla andra. Det är redan problem på många skolor i landet med städning och inte blir det mindre för att ytterplagg tillåts inne för någon grupp oavsett om denna är religiöst eller kulturellt betingad. Ex. Om någon haft samma kläder på sig när den hälsar på en häst i stallet på morgonen, så är det för den nötastmatiske eleven lika allvarligt om någon annan har samma kläder på sig i skolan som den suttit i samma rum som någon som ätit nötter eller själv ätit. Båda kan och har orsakat astmaanfall som jag känner till.

Det finns ingen Mänsklig Rättighet som gör att någon kan åberopa rätten att klä sig hur den vill var den vill utanför sitt eget hem. Maskeringsförbud finns på allmän plats och det är enligt mitt förmenande i strid med regeringsformens 1 kap 2§ när det i lagtexten för maskeringsförbud tillåts religiös maskering. Enligt svensk grundlag är ALLA lika värda. INGEN för genom åberopande av någon rättighet begränsa den andres rättigheter. Det är i sig viktigt för alla parter att komma ihåg.

För hörselskadade är det viktigt att kunna läsa på munnen och se hela ansiktet trots att tekniska hjälpmedel finns idag. Det är ren och skär diskriminering av äldre som börjar höra sämre och yngre som har hörselskador när någon lärare eller elev begär att få ha ansiktet täckt i någon form.

FP vill tydliggöra slöjregler, GP 4 augusti 2010
Det är något vi har efterlyst, GP 4 augusti 2010
FP vill strama upp slöjregler, DN 4 augusti 2010
FP vill strama upp slöjregler, SvD 4 augusti 2010

Lucianno Astodillo har så fel han kan när han påstår att Direktiven som finns är nog, Lucianno Astodillo (S), Gp 4 augusti 2010 samt när han påstår att Björklund gör en höna av en fjäder, DN 4 augusti 2010 Tvärt om är detta mycket viktig debatt och den typen av debatt som bör tas både med de som försöker tvinga på andra grundlagstveksamma inskränkingar av de mänskliga rättigheterna som hör alla allergiker och alla hörselskadade till samtidigt som det är en viktig debatt för att återvinna respekten för svensk lag och svenska seder vilket krävs för att ta bort spelplan för SD!
Alltså inte som vänsternissar försöker påstå vara fallet.

Det är heller inte så som några andra försöker göra gällande att slöjförbud kränker integriteten. Det kränker integriteten, SvD 4 augusti 2010
Det är tvärt om så att rådande läge där andras integritet och rättigheter kränks genom att slöja som täcker del av ansiktet bärs är starkt integritetskränkande för de som är hörselskadade och beroende av att kommunikation kan ske både med lärare och andra elever genom att den hörselskadade kan se ansiktet.

Tillägg 5 aug 00.40 Se bakom slöjan, Huvudledare DN 5 augusti 2010

Tillägg 5 aug 07.14 När DO påstår att heltäckande slöja inte är ett problem i skolan, så är DO så långt från sanningen och verkligheten som tänkas kan. Heltäckande slöja är ALLTID ett problem i all form av kommunikation där funktionshandikappade och äldre, i den första kategorin ingår hörselskadade elever som dels är skyddade för diskriminering enligt svensk grundlag, klädkoder är inte skyddade annat än i maskeringslagen ens med hänvisning till religion, och hörselskadade har rätt att kunna få leva ett normalt liv samt är i stort sett hänvisade till den vanliga skolan oavsett utförare – de är beroende av att kunna läsa på läppar och se ansiktsuttryck och varje person, inklusive elev som har heltäckande slöja är ett stort problem och har så varit i flera år i de skolor där sådant förekommit. Att påstå annat är att ljuga och att bortse från att hela Sveriges offentliga verksamhet från och med i år 2010 SKALL vara anpassat för funktionshandikappade! DO-s märkliga uttalande Heltäckande slöja inget problem i skolan, SvD 5 augusti 2010

PS jag har pga handikapp inte kunnat jobba inom skolan alls på 3 år. Mina handikapp rörelseförmåga och värk(stora svårigheter att gå, stå och artros som gör sittande längre stund outhärdlig) är en sak, något försämrad hörsel en annan. Det var tillräckligt svårt redan i mitten på 2000-talet när någon elev hade klädsel som omöjliggjorde att kunna höra och se på ansiktet vad vederbörande egentligen ville ha fram. Jag vet av egen erfarenhet utöver vad jag hör att andra råkar ut för varje dag!

Tillägg 10:19 I verkligheten finns det många hörselskadade och äldre som det är en skam att en enda politisk eller religiös uttalar sig sågande av – för det är vad man gör när man sågar burkaförbud! Har INGET med religion att göra alls. Att försöka påstå att burkaförbud är en diskriminering jämförbar med den diskriminering som hörselskadade och äldre utsätts för av de som bär eller kräver rätt till burka, det är att sakna empati med funktionshandikappade. Klädsel är ett val, hörselnedsättning inte. Artikeln
Björklunds utspel om burkaförbud sågas från flera håll, Expressen 5 juli 2010 är i grunden en mobbning av funktionshandikappade och äldre.

Read Full Post »

att en som flytt från ett land pga sin religion precis som alla andra helt i enlighet med Regeringsformens 1 kap 2 § som säger att Alla är lika värda, har rätten att begära annat ombud/tolk än en person som bevisligen omfattas av den religion som drivit flyktingen att söka asyl i Sverige!

Ingen skall behöva ha som tolk, ombud eller talesman någon som vederbörande fruktar inte för fram det som personen själv vill få framfört men inte kan föra fram. Detta gäller när tolken/ombudet har annan religion, annan kultur, tillhör motståndarsidan i inbördeskrig eller vinnande sidan i ett krig som någon flytt ifrån. Allt annat strider mot ALLAS LIKA VÄRDE. Har en rätt att begära annat ombud/tolk och det ger lagen rätt till, så har alla. Det är upp till domstol att utifrån varje enskild ansökandes speciella personliga asylskäl ge tillstånd, men ingen ska kunna åberopa diskriminering när den inte får tolka sin religiöse/politiske eller annat motståndares berättelse som ligger till grund för asylansökan! Allt annat skulle vara i strid med gällande svenska grundlagar!

Staten stäms efter dom om slöja, SvD 7 maj 2010
Staten stäms efter dom mot jurist i slöja, GP 7 maj 2010

Read Full Post »

 

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903).

Det finns med andra ord INGEN rättighet för någon att diskriminera en kvinna, skymfa en kvinna lika lite som det finns rättighet att diskriminera/skymfa en man.
Det finns INGEN rättighet inskriven att religiösa minoriteter just för att de är minoriteter och har rätt att utveckla eget kultur- och samfundsliv på något sätt har rätt att kräva skadestånd för att de genom att diskriminera i strid med svensk grundlag inte fått ett jobb eller för att AF inte ansett att de uppträtt enligt gängse etiska regler när de sökt jobb. ALLA i Sverige är lika värda. ÄVEN KVINNOR. Det står den som inte accepterar detta fritt att försöka få en politisk förändring tillstånd, men det är också något som de som funderar på detta bör känna till: INTE ens för 1000 år sedan var det tillåtet att diskriminera kvinnor. Det kom först med kyrkan på 1200-talet. I Sverige gäller svenska lagar och svenska grundlagar.

Vidare i Regeringsformens 1 kap:
9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. Lag (1976:871).

På vilket sätt har tingsrätten och DO fullgjort sina uppgifter inom den offentliga förvaltningen enligt Regeringsformens 1 kap 2:a och 9:e paragrafer???????

Mångkulturalism som politisk ideologi är farligt, GP 10 februari 2010 Frågan är om det ens är tillåtet enligt vår Grundlag!

Ett handslag är naturligt, Blekinge Läns Tidning Ledarsidan 10 februari 2010
Därför blir det fel när DO försvarar rätten att inte ta kvinnor i hand, Newsmill 10 februari 2010
DO: Vi har blivit helt nedringda, Aftonbladet 9 februari 2010

Tillägg 11 februari 01.26. Eftersom en av mina belackare som skriver oförskämt nog att inte släppas fram här tycks ha missat en del, så är det väl bäst att tillägga att jag en gång i tiden läste allmän och speciell förvaltningsrätt tillsammans med blivande jurister, avbröt den linje jag börjat den gången då jag fick ett bra jobb kort efter de kurserna så det finns inte i dataregister men dock på papper. Läste alltså detta tillsammans med blivande jurister på samma sätt som jag många år senare läste religion tillsammans med blivande präster…..

Socialdemokraterna vill se över lagen om vad som är diskriminering: Se över lagen efter DO dom, GP 10 februari 2010 det kanske vore dags att se över behörigheten hos SO-lärare i landet i stället. För hur kan det annars komma sig att så många politiker, höga tjänstemän och domstolar missat att det räcker med det som är målbeskrivningen för ämnet samhällskunskap dvs det som alla elever skall kunna för att få godkänt i ämnet samhällskunskap. Alltför många flumskolor måste om den okunskap som visas ha satt betyg utan att eleverna haft teckning ens för godkänt i ämnet.

Read Full Post »