Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Diskrimeringslagen’

förstår vad som krävs av alla som säger sig stå för Mänskliga Rättigheter och vara mot Diskriminering, mobbning och förföljelse; inte förstår att det finns mycket klara begränsningar i Yttrandefriheten vad som är tillåtet att säga om någon, oavsett vem; inte tar till sig att det är brottsligt enligt svenska brottsbalken att mobba;
inte har förståelse för vad mobbning är och att det ALDRIG NÅGONSIN ÄR DE SOM MOBBAR utan enbart de som blir utsatta som avgör vad som är mobbning;
då är det illa ställt. För det har varit i säck innan det kom i påse och mobbningen i skolor samt på svenska arbetsplatser är samma andas barn som den oförmåga som visats upp i pressen och annan media när det gäller Kungahuset! Om mobbning, pengar och journalistik, Jan Helins blogg Aftonbladet 14 oktober 2012

Inte menat att mobba? Hallå hur står det till? Är det möjligt att svenska journalister utbildats utan att lära sig grunderna i Källkritik? Vänligen läs då här:
Vid källkritisk analys är det viktigt att ha klart för sig VEM personen som skriver är; VARFÖR personen skriver dvs vad är syftet med det skrivna. På skolverkets sida finns bland mycket annat matnyttigt, en länk som är klargörande på en mycket elementär nivå som alla som gått grundskolan borde lärt in när deras egna lärare lärt ut källkritik.

Vill författaren bara ge dig fakta, eller vill han eller hon ge dig en viss åsikt om något?” stockholmskallan.se/index.php

Vidare står : ”Kom ihåg att olika texter har olika syften – att informera, övertyga, baktala, sälja, berätta en spännande historia

Read Full Post »