Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Diplomater’

EN sak är säker, han är inte Guds svar till mänskligheten och han är inte en fredssträvare. Vad värre är för killen är att han i sin hybris utifrån sitt syfte att komma åt USA och Västvärlden missat att det han kallar spioneri är exakt vad varje lands, demokratiskt som odemokratiskt, diplomat har i sin arbetsuppgift att göra: Samla in öppen, halvöppen och även sekretessbelagd uppgift som kommer diplomatens väg. Killen visar alltså sin egen obildning och okunskap om de senaste 400 årens historia. Mycket mycket märkligt att han så gärna vill visa sin okunnighet. Att det finns andra som gärna ställer sig i samma okunskapsled, är föga förvånande. Det finns många vänsternissar som missade att tåget gick när muren föll och Sovjetunionen senare försvann.

Den sk. tredje makten, media, har varken etiskt eller moraliskt något som helst med den lagstiftande eller den dömande makten att göra. Han är inte domstol men kommer med all sannolikhet att hamna inför domstol ju mer han själv presenterar, ju mer bevisar han att lagar och grundlagar/konstitutioner har brutits med hans kännedom och att han själv godkänt att hemligstämplade uppgifter spridits. Insamling av hemligstämplade uppgifter och överlämnande alternativt spridande av desamma är det som i de flesta länder räknas tillhöra de allvarligaste formerna av spioneri.

Assange kräver Hillary Clintons avgång, GP 1 december 2010
Britter skyddade USA intressen, SvD 1 december 2010
Julian Assange: Clinton bör avgå, DN 1 december 2010
Britter skyddade USA intressen, DN 1 december 2010

Inte ens Kina som i sitt utbildningsprogram hade en träningssajt för hackare godkänner längre hackares verksamhet. Under senaste dygnet: Hundratals hackare gripna i Kina, DN 1 december 2010 ett av många inskränkningar som Assanges agerande lett fram till runt jorden. Det öppna samhället kommer i mer eller mindre alla länder bli ännu mera slutet tack vare Assange. Så det han åstadkommer är att det blir svårare och svårare för historiker, som är de som är utbildade att hantera källmaterial, att arbeta i framtiden.

Se även: Bakläxa Wikileak, Norah4you 29 november 2010

Tillägg 10.47. Karlns mamma vädjar ”Jag vill inte att han jagas” Assanges mamma vädjar: ”Jag vill inte att han jagas”, Expressen 1 december 2010 Äpplet faller inte långt från päronträdet säger di gamle. Måste nog tillägga att karln i mina ögon verkar vara en sillmjölke till morsgris.

Tillägg 2 december 2010 Häktning mot Assange står fast, GP 2 december 2010 görs till stor nyhet inte bara i GP. Det hade varit en stor nyhet OM Högsta Domstolen gett prövningstillstånd. I Sverige gäller svenska lagar. Så enkelt är det. Inget av det Assanges advokat framfört har i andra fall varit skäl för prövningstillstånd.
HD beslut om att häkta Assange står fast, DN 2 december 2010
Assange beviljas inte prövningstillstånd av HD, Expressen 2 december 2010
Häktning mot Assange står fast, SvD 2 december 2010

Read Full Post »

finns bland naiva individer som under sin grundutbildning, här i Sverige under samhällskunskapslektionerna årskurs 7-9 Grundskolan i andra länder utbildning i sitt eget lands konstitution, missat att yttrandefrihet aldrig är utan begränsningar och att den även när den inte är begränsat alltid är en frihet UNDER ANSVAR. Det finns inget i något lands konstitution som medger att sekretessbelagda handlingar får spridas eller läsas av vem som helst. Att i fallet Wikileaks ens försöka hävda att yttrandefriheten skulle vara hotat om inte gemene man skulle ha tillgång till alla hemliga handlingar, säger för de som försöker hävda detta mer om dem själva än det säger om det land (USA) som är deras syfte att chikanera och angripa. Skrämmande inställning visar de till sina medmänniskor vars liv och hälsa de riskerar med sina utspel.

I Mellanöstern hotar politisk oro, SvD 30 november 2010
Wikileaks ger diplomatisk kris, GP 29 november 2010
En kris för USA och världen, GP 29 november 2010
Clinton lovar stoppa framtida läckor, DN 30 november 2010
Nu hurrar Kina och alla världens diktaturer, Mats Larsson i Expressen krönika 29 november 2010 Jag tror han har fel om Kina. Kinas internationella kontakter nu är inte vad Kinas var för bara 10 år sedan. Däremot har han rätt i övrigt enligt min personliga uppfattning.

Se även Bakläxa Wikileak, Norah4you 29 november 2010

Tillägg 06.05 efter vila pga värken och frukost Wikileaks gloria kan lätt hamna på sned, SvD ledarsidan 30 november 2010

Tillägg 07.59 åter vaken läser jag mer om Wikileaks planerade publicering mot storbanker….. Wikileaks riktar blicken mot banker, GP 30 november 2010
Wikileaks riktar blicken mot banker, SvD 30 november 2010
detta börjar likna IT-krigföring mot hela västvärldens och FN-s ingångna avtal, fördrag och existens. Mycket allvarligt. Allvarligare än diplomatskvaller.

Tillägg 11.57 Sedan börjar jag undra var vänsternissarna hållit hus de senaste åren, inte har de läst tidningar och följt vad som hänt precis…… Nu avslöjad de hemliga koderna i Wikileaks: Sverige aktivt i terroristjakt, Expressen 30 november 2010 Gratulerar till okunskap för det har stått i tidningar om det och talats om det i TV:n när EU och Sverige gick med. Stod bl.a. i Corren om det.

Read Full Post »

Det är illa nog Wikileak, att ni inte accepterar hemligstämplingar. Vad värre är, är att Ni försöker göra fem svarta höns av en liten grå fjäder. Det borde inte vara så roligt att visa sin okunnighet, oavsett att merparten av era tillhandahållare av dokument och ni själva i ledningen inte har den vetenskapsteoretiska grundutbildning som varje person som uttalar sig om nutida historiska dokument som minst bör ha. Att ni dessutom visar er totala okunnighet om vad diplomater sedan diplomater började förekomma i världshistorien har haft som en av sina huvuduppgifter, och försöka få det till att vara spioneri, det säger tyvärr en hel del om er egen obildning än om de ni utifrån ert syfte och tendens ger er på!

”Bland de mer handfasta är uppgifterna om att UD i Washington i juli lämnade instruktioner om att syna generalsekreteraren Ban Ki-Moons ”lednings- och beslutsfattarstil”………..”UD-personal har uppmanats att samla ihop personliga uppgifter om FN-tjänstemän och nyckelrollsinnehavare i olika länder.” USA:s diplomater skulle spionera, GP 29 november 2010 Säger tyvärr allt om er okunskap i det fält ni gett er in på. Det vore tjänstefel av vilket lands diplomater som helst att inte samla in öppna och halvöppna informationer som de kommer över.

Iran kan ha missiler som når Europa, GP 29 november 2010
Reinfeldt: Ingen fara för Sverige, GP 29 november 2010
USA-diplomater uppmanas spionera, DN 28 november 2010
Upplagt för diplomatisk kris, SvD 28 november 2010
819 dokument om Sverige, Corren 29 november 2010
Reinfeldt om läckorna: Ingen fara för Sverige, DN 29 november 2010

Dessa bitar är väsentliga för att ett lands utrikesministrar och regeringar skall kunna veta hur de skall lägga fram sina argument och föra fram sina åsikter i officiella samt inofficiella sammanhang. Bara de som är totalt okunniga i de senaste 400 årens Europeiska och Världens historia kan komma med sådana tokigheter som de ni nu visar upp.

Däremot är det i de allra flesta fall att gå över gränsen, där har ni rätt och fel, när det gäller att ta reda på personers kontokortsnr. Rätt så tillvida att det i de allra flesta fall klart gått över gränsen, fel så tillvida att de internationella avtal som funnits och som tillkommit under senare år när terroristbekämpning, bekämpning av narkotikakarteller, internationell brottslighet m.m. finns inskrivet i lagtexter att personers bankkonton och andra konton får eftersökas och undersökas OM domstol, kan vara hemliga domstolsförhandlingar, så beslutat. För övrigt står det i det finstilta för VISA, Master Card m.fl. att uppgifter FÅR lämnas till myndigheter om misstanke om missbruk i form av grovt brott föreligger. Men det har ni väl också missat.

Sedan har ni också missat att USA:s yttrandefrihet och åsiktsfrihet är starkare reglerat i USA:s konstitution än vad vår yttrandefrihet är i vår egen Yttrandefrihetsgrundlag. Bara Frankrike har, som Ruffa och jag själv kom fram till i ett paper vi lämnade in på Statskunskapen för många herrans år sedan större yttrandefrihet. Dock är det så i alla länder även ovan nämnda att det finns begränsningar i alla frihetslagstiftningar.

819 punkter om Sverige, Expressen 28 november 2010 visar i klartext att ni inte heller respekterar arbete för världsfreden. Skrämmande att ni är så pigga på att avslöja er själva.
Bradley Manning: Hjälte eller skurk, GP 29 november 2010 en sak är säker Bradley Manning verkar ha läst Helen Macinnes Agent in place och varit lika naiv som bokens Chuck Kelso. Skillnaden är att världen är en annan och att trots vad en hel del naiva och vänsternissar tror, så lämnar varje uppkoppling, kopplingspunkt o.s.v. spår som går att spåra som minst genom 17 switchar och sk. anonymitets ‘IP’ tillbaka till källan. T.o.m. exakt GPS punkt när någon går ut på nätet går att få fram och de med användande av öppna (!) spårprogram som en gång i tiden fanns med som extra vid köp av datorer. Påminner mig om den gamla historien om hur man vet om en elefant varit i kylskåpet. Man ser spåren i smöret!

Sedan visar ni er absoluta okunnighet när ni går och tror att historien skrivs om pga er masspublicering. Hittills har ni inte i ett enda fall skrivit om historien så som folk med vetenskapsteoretisk utbildning ser på vad som hänt i historien. Det enda ni bidragit med är att försämra säkerheten i världen samt sprida personliga uppfattningar som än den ena än den andra har och till råga på allt visat att ni inte förstår t.ex. vad som står och inte står i olika avtal som träffats, t.ex. Genevekonventionen. Men det är era problem om ni vill fortsätta mediaskvaller i stället för att göra ordentliga analyser om tendenser, syften bakomliggande premisser, värdera första och andra handskällors uppgifter o.s.v. Maken till okunskap har sällan skådats. Det enda ni bevisar är att ni sovit genom ett antal lektioner under er skolgång.

Tillägg 30 november 02.08 Vet inte om man skall skratta eller gråta över visad okunskap om vad en artikelförfattare lyckas bevisa om selektivt urval, journalisters dåliga vetenskapsteoretiska utbildning och sin egen subjektiva uppfattning. Svenska medier megafoner för kritiken, Roger Fjellström, docent i filosofi på SvD opinion 29 november 2010 Docenten i filosofi har i sin artikel glömt bort att analysera premisserna för sina argument…….. suck pust och stön.

Intressant ledare Läckande diplomati, DN Huvudledare 30 november 2010

Tillägg 30 november 04.49. Väckt av värken halvligger jag vid datorn och läser senaste artiklarna. En mycket viktig artikel som för fram giltiga argument och som visar att journalisten som skrivit artikeln skaffat bakgrundskunskap samt fått som minst delar av Wikileaks spridda materialet validerat och analyserat är: Ger verktyg att knäcka USA:s koder, Jan Blomgren SvD 30 november 2010.
Dokumenten kan dessutom ge möjlighet att knäcka okända krypteringskoder, vilket gör att tidigare inspelat och insamlat materiel kanske kan tydas.

– Det här kan ge underrättelsetjänster möjlighet att gå tillbaka till sina arkiv och avkoda materiel som tidigare varit okänt. Den potentiella risken är därmed oförutsägbar, säger Fredrik Lindvall, säkerhetspolitisk analytiker på FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut)……
……
Flera analytiker SvD talat med hävdar att avslöjandena redan är ”ett direkt hot mot fred och säkerhetsarbetet i världen”. Framgångsrik diplomati, som kan undvika att konflikter övergår till våldshandlingar, bygger på förtroende. Med förtroendet för amerikanska diplomater – som ofta har en huvudroll – skjutet i sank blir internationella förhandlingar de närmaste åren betydligt svårare.

Med andra ord har Wikileak som minst åstadkommit raka motsatsen till det sk fredsfrämjande syftet de sagt sig ha. Detta tillsammans med skeva urvalet trots mängden handlingar av vilka en del kan vara ‘märkta’ testhandlingar(falska eller delvis falska) som ju ibland förekommer för att se om hemligt material sprids, hur och av vem, det bakomliggande syftet dvs inte Wikileaks officiella syfte utan det syfte som framkommer vid analys av Wikileaks och Assanges egna uttalanden och tendensen (framstår också klar utifrån Wikileaks och Assanges egna ord inte vad de sagt att de vill utan vad de verkligen talat om när hur och var), blandande av första och andrahandskällor utan vetenskapsteoretisk analys samt det faktum att det finns speciella skäl till att sekretessbelagt material är sekretessbelagt bl.a. för att skydda enskild persons liv och hälsa OCH att Wikileaks helt bortsett från dessa risker), så har Wikileaks på lång sikt skjutit sig själv och sin trovärdighet i foten. På kort sikt riskerat världsfreden och enskilda människors liv samt mellanstatliga förbindelser.

Tillägg 30 november 14.10 Protester mot Wikileaks, SvD 30 november 2010

Read Full Post »