Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Difference in views of Education Liberals and Democrate’s view not the same as Conservative’s’

Texten på bilden nog så aktuell – tyvärr

harkling

Forskning på lågstadiet

En innovativ pedagogik som pågått i mer än 20 år. Resultatet syns i Pisa-undersökningarna.

Visa originalinlägg

Read Full Post »

Hur står det till? Trodde vi började avlägsna oss från Flumskolans okunskap om Barn- och Ungdomars utveckling samt än värre idiotiska fantasier att alla barns kunskaper skulle kunna placeras in på en normalkurva där lika många skulle ha 1 som 5 men de flesta bara få 3….. Tack och lov är den tiden förbi. Idag har Sverige ett mycket bra betygsystem där det står i klartext vad som krävs för steg E (godkänt), steg C och steg A. DE LÄRARE SOM PÅSTÅR ATT BETYGEN INTE ÄR SOLKLARA, HAR ANTINGEN MISSAT ORDKUNSKAP (OM DE ÄR ÄMNES- OCH STADIEBEHÖRIGA) ELLER SAKNAR RÄTT BEHÖRIGHET FÖR ÄMNET OCH STADIET!

Att en enda vuxen idag, obs oavsett ämnes-/stadiebehörighet eller ej, ens kan drömma om följande säger tyvärr allt om Flumskolan som blev ”Alla skall med skolan”:

Det finns ett sätt att börja förbättra resultaten i den svenska skolan redan nu – utan att införa tidigare betyg, utan skolreformer, utan tyngre arbetsbörda för lärarna och med stöd från vad forskningen visar fungerar. Svaret är ett nytt nationellt resultatmått. Det heter andelen gröna ämnen per elev för åk 1 till 5 och bygger på vad alla lärare gör redan i dag, skriver Mats Rosenkvist, grundare Infomentor.Skolornas resultat kan förbättras med en gång, Mats Rosenkvist grundare av Infomentor på GP Debatt 17 mars 2015 som i kommentar 2 längst ner skriver: 2) Skollagen, kapitel 3, 8 § innebär att lärare noterar detta eftersom de skyndsamt måste informera rektor när de bedömer att elever riskerar att inte nå nivå E i kunskapskraven.

Somliga lär sig aldrig. Eller rättare sagt har inte rätt egen utbildning för det de ordar om. Så är fallet med Mats Rosenkvist….. om hans egen Linkedinprofil är korrekt uppdaterad….

Mats Rosenkvist
Owner, InfoMentor P.O.D.B.
….
Nuvarande: Founder, Co-owner and CEO at InfoMentor P.O.D.B.
Tidigare: Account manager at xxx, Co-founder, co-owner and CEO Kunskapsmedia AB, Prodoct manager at …., Account manager….
Logga in på Linkedin och skriv namn

VERKLIGHETEN GÄLLER ÖVER TEORI
I teorin går många, även de som undervisar med ämnesbehörighet men på fel stadie eller med behörighet i annat ämne än det de undervisar i, samt de flesta som saknar behörig lärarutbildning, och tror att de själva och ”ALLA” lärare har samma måttstock samt följer Skollagens, kapitel 3 § 8…..

Även OM det varit så lyckligt att alla lärare i Sverige varit ämnes- och stadiebehöriga i ämnet/ämnena de undervisar i,
så har det aldrig varit så att ord tolkas/förstås samma av samtliga lärare än mindre samtliga svenskar.
Ordens valör skiftar över tid och mellan olika landsdelar. Det fanns en tid, före 1968, då den svenska som lärdes ut första tre skolåren noga lärde ut ordkunskap och ordförståelse…. den tiden är sedan länge förbi.

Drömmarnas värld bland icke pedagogutbildade skolledare är däremot fortfarande inne 😛

Skolinspektionen har under tre år rättat ca 35 000 nationella prov i svenska, engelska och matematik och kommit fram till att lärarna varit alltför generösa i sin betygssättning.”Snällebetyg” (En följetong om skolan, Harkling 2015/01/11

Solklarare betygskriterier har Sverige ALDRIG HAFT!

Antingen har elev uppnått samtliga krav på betygsnivå E, C respektive A, och då har eleven rätt att erhålla de betygen. Eller så har eleven inte gjort detta och då är frågan om eleven klarat kraven för betygsnivå E eller C. I första fallet kan eleven visa sig vara värd ett D men aldrig vara berättigad att få ett C…Nya betygskriterierna solklara, Norah4you 18 juli 2014

samt
…”Sociologiska och psykologiska värderingar och utredningar i all sin analysförmåga. De säger mindre om eleven har behov av extra läsinlärning, läsförståelse, extra stöd att lära siffornas värld men möjligen något, inte säkert, om var i utvecklingen ett barn befinner sig där och då utifrån av subjektiva värderingar tolkade handlingar, ord o.s.v. Tyvärr har många elever helt felaktigt hamnat i särskola om de inte glömts bort för den subjektiva bedömningen som en lärare kan fästa i ord, oavsett hur skicklig pedagog och ämnesdidaktiker läraren än är, är långt ifrån alltid möjlig för föräldrar, eleven själv och andra lärare som inte har haft eleven möjlig att förstå.

Ord i all ära, men ordvalörer uppfattas helt olika av de som sänder ett budskap och den som tar emot det. De barn som drabbas är de som verkligen skulle behöva de hjälpmedel, det extra stöd de har laglig rätt till samt de barn som helt felaktigt får allehanda bokstavsbeteckningar.Viktigt med tidiga betyg, Norah4you 25 mars 2014

Read Full Post »

Hur står det till egentligen här i Sverige? Alla skall med skolan har i sin förlängning fått se sk. forskare och lärare, de senare ofta undervisande i ämnen de själva inte läst sedan gymnasietiden, komma med påståenden om att tidiga betyg skapar klyftor. Verkligheten är en annan: Är det ett enda barn som gått hela skoltiden i Sverige och inte får godkänt E i svenska och matematik i årskurs 4, så ÄR det ALLTID barn som INTE FÅTT DET STÖD SOM SKOLLAGEN GER ELEVEN RÄTT TILL.

De sk. forskarna som hänvisas till i svenska media, har tyvärr själva så dålig ordkunskap, ordförståelse att man baxnar när man läser deras arbeten. Vetenskapligheten saknas helt. Cirkelbevis och Ad Hoc är vanligt förekommande i deras sk. studier. Har ännu inte funnit ett enda av de sk. forskarna som hänvisats till i media och av Lärarförbundet som hållit ens basala vetenskapliga krav på objektivitet samt strigens. Däremot finns det i Sverige tidigare forskning samt i vår omvärld såväl tidigare som senare forskning som helt motbevisar påståenden som: ”Vill vi ha klyftor är betyg rätt väg”, Malin Wollins krönika Aftonbladet 24 februari 2015> respektive Tummen ner för betyg i fyran, Aftonbladet 24 februari 2015

Svenska Dagbladet har öppnare ögon Omvärlden kan visa vägen för svenska skolan, SvD 2 mars 2015

This summer a very intersting book was published in UK. The book might explain WHY so many never learnt basic facts nor was given the chance to understand basic first, deep understanding next in order to learn how to go on to understanding more than bits and pieces.

Daisy Christodoulou did a tough research in true Theories of Science-maner writing: Exploding Seven Myths about Education….
Guess what. In the 1960’s the wave of returning to Rousseau’s thoughts about Freedom and Learning started to have a major impact on teaching and learning in UK as well as US. (Sweden is an other example
1960-talet fortsätter skada den svenska skolan, SvD ledarsidan 20 december 2014

So what was the Seven Myths:

* Facts prevent understanding
* Teacher-led instruction is passive
* The 21st century fundamentally changes everything
* You can always just look it up
* We should teach transferable skills
* Projects and activities are the best way to learn
* Teaching knowledge is indoctrination.
Comments re. need of Good Education, in #AGU14 NASA’s Orbiting Carbon Observatory shows surprising CO2 emissions in Southern HemisphereVetenskaplig skolforskning, inte pseudoforskning, Norah4you 5 januari 2015

Det som skiljer svenska fjärdeklassare från fjärdeklassare i vår omvärld, är att här slussas Alla vidare till nästa årskurs, oavsett OM eleven har eller inte har fått verktygen att lära in. Det är en sak att LÄRA SNOBBEN. En helt annan att få SNOBBEN ATT LÄRA IN. sa min didaktiklärare på Lärarhögskolan i Linköping runt 1990. Så sant som det är sagt.

OM Ditt barn inte får godkänt i årskurs 4, så är det första Du bör göra att begära uppgift om Ditt barns lärare i Svenska respektive Matematik ÄR BEHÖRIG LÄRARE i sitt/sina undervisningsämnen OCH behörig för TIDIGARE ÅRSKURSER. OM Ditt barn inte får godkänt i svenska och matematik årskurs 4, så är det SKOLAN som inte levt upp till Skollagens krav på Ditt barns rättighet att få det stöd han/hon behöver för att lära sig lära in. D.v.s. Ditt barn har förmenats rätten att få det stöd som en skola, oavsett om den är kommunal eller friskola, ALDRIG FÅR NEKA!
Se även: Rebloggad artikel: Svenska elever på bottennivå, Norah4you 17 januari 2015

Vänsternissar och flummare försöker att spela bort korten. Alla skall med utan prut. Men för att alla skall kunna komma med, få den chans de har laglig rätt till, så måste det finnas på papper vad som eleven har svårt med. Sociologiska och psykologiska värderingar och utredningar i all sin analysförmåga. De säger mindre om eleven har behov av extra läsinlärning, läsförståelse, extra stöd att lära siffornas värld men möjligen något, inte säkert, om var i utvecklingen ett barn befinner sig där och då utifrån av subjektiva värderingar tolkade handlingar, ord o.s.v. Tyvärr har många elever helt felaktigt hamnat i särskola om de inte glömts bort för den subjektiva bedömningen som en lärare kan fästa i ord, oavsett hur skicklig pedagog och ämnesdidaktiker läraren än är, är långt ifrån alltid möjlig för föräldrar, eleven själv och andra lärare som inte har haft eleven möjlig att förstå.

Ord i all ära, men ordvalörer uppfattas helt olika av de som sänder ett budskap och den som tar emot det. De barn som drabbas är de som verkligen skulle behöva de hjälpmedel, det extra stöd de har laglig rätt till samt de barn som helt felaktigt får allehanda bokstavsbeteckningar. Skolor, föräldrar och samhälle söker idag fel problem. Ett utåtagerande barn är ofta ett barn som är framåt och mycket vetgirigt. Tröttar ofta ut sina lärare/föräldrar som inte hänger med. Avfärdas barnet eller får inte barnet den rätt att utvecklas i sin egen takt som barnet bör få göra, så är det självklart så att barnet spelar över för att synas.Viktigt med tidiga betyg, Norah4you 25 mars 2014

Självfallet är det inte gratis för skolan att leva upp till Skollagens krav. MEN DET ÄR NÖDVÄNDIGT ATT DITT BARN FÅR ÄMNES- OCH STADIEBEHÖRIGA LÄRARE OCH DET STÖD SOM SKOLLAGEN KRÄVER! Aldrig så välformulerade utvecklingssamtal i skriftlig form, kan någonsin ge rättvisa över landet så att samma krav på vad eleven SKALL ha lärt in gäller oavsett var i Sverige man bor! Till det krävs det kursmål och betygskriterier. De lärare som inte klarar av att förstå de numera lättförståeliga betygskriterierna, de lärarna har själv gått vilse genom Alla skall med skolan och inte fått de basala kunskaper de borde fått! Se: Nya betygskriterierna solklara, Norah4you 18 juli 2014

Som en lärarinna på väg att gå i pension härom året sa: Vi tar emot vetgiriga och nyfikna elever i ettan och släpper ut uttråkade och/eller elever som inte förstår det de läser i femman

Läs även: Föräldrarnas orimliga krav ger sjuka lärare, Evin Baksi Utbildad lärare som studerar till specialpedagog på Expressen debatt 1 mars 2015

Read Full Post »

Aftonbladets okunskap om vad som är vetenskapligt och vad som är pseudovetenskap är skrämmande låg……
Ta inte Björklunds strid, Kinberg Batra; Ingvar Persson Ledarkrönika 1 februari 2015

För enkelhet skull en genomgång av grunderna för vetenskaplighet:
There are several Fallacies in argumentation to be taken into account when ever someone calls for “consensus”. Consensus is a political term with no connection what so ever to Theories of Science.
Theories of Science, Basic knowledge

samt

Fallacy from usage of insound premisses
If an argument is valid and its premises are true, the argument is sound. If an argument is not sound it is unsound. An argument can be valid even if its premises are false—but such an argument is unsound. For instance, the following argument is valid but unsound:

Cheese more than a billion years old is stale. The Moon is made of cheese. The Moon is more than a billion years old. Therefore, the Moon is stale cheese.

If all three premises were true, the conclusion would have to be true. The argument is valid despite the fact that the Moon is not made of cheese, but the argument is unsound—because the Moon is not made of cheese. Chapter 16, Propositional Logic, discusses validity and soundness in more detail.

The logical form of the argument just above is (roughly):

For any x, if x is A and x is B then x is C. y is A. y is B. Therefore, y is C. [+]
…….
An argument consists of a sequence of statements. One is the conclusion; the rest are premises. The premises are given as evidence that the conclusion is true. If the conclusion must be true if the premises were true, the argument is valid. A valid argument is sound if its premises are true. Valid arguments result from applying correct rules of reasoning. Examples of correct rules of reasoning include:
• A or not A.
• Not (A and not A).
• A. B. Therefore, A and B.
• A. Therefore, A or B.
• A and B. Therefore, A.
• A or B. Not A. Therefore, B.
• Not A. Therefore, not (A and B).
• Not (A and B). Therefore, (not A) or (not B).
• Not (A or B). Therefore, (not A) and (not B).
• If A then B. A. Therefore, B.
• If A then B. Not B. Therefore, not A.
Validity and soundness, Valid rules of reasoning paragraph in Chapter 2 Reasoning and Fallacies, stat.berkeley.edu
Fallacies vid argumentering

läs för säkerhets skull även vad Ad Hoc och sk. Cirkelbevis är. Dessa fallacies förekommer i SAMTLIGA sk vetenskapliga arbeten som refereras av de som är emot tidiga betyg. Tillåtet vara dum i Sverige, dumt att gång på gång visa vetenskaplig okunskap!

Norah4you's Weblog

I helgen har Anna Kinberg Batra koketterat med sitt förflutna. Redan som 13-åring gick hon med i Moderata ungdomsförbundet för att hon ville ha betyg.

Och på den vägen är det.

Anna Kinberg Batra vill fortfarande ha fler betyg i skolan. I gårdagens paradintervju i Svenska Dagbladet menar hon att barn kan börja få betyg redan i fjärde klass. Därmed sluter hon upp bakom Jan Björklund som vill betygsätta landets tioåringar. En av hans sista insatser som utbildningsminister var just att sjösätta utredningen om betyg från fjärde klass.

Den utredningen har sedan sågats av en majoritet av remissinstanserna inklusive lärare och rektorer. Det finns ingen vetenskaplig grund för att tidiga betyg skulle ha någon positiv effekt på lärandet, konstaterade också en rad professorer i Vetenskapsakademien.Kinberg Batra vill inte lyssna, Eva Franchell på ledarkrönikan 18 januari 2015

Att Eva Franchell saknar vetenskapsteoretisk kunskap om skolforskning, det är inte så mycket…

Visa originalinlägg 758 fler ord

Read Full Post »

I helgen har Anna Kinberg Batra koketterat med sitt förflutna. Redan som 13-åring gick hon med i Moderata ungdomsförbundet för att hon ville ha betyg.

Och på den vägen är det.

Anna Kinberg Batra vill fortfarande ha fler betyg i skolan. I gårdagens paradintervju i Svenska Dagbladet menar hon att barn kan börja få betyg redan i fjärde klass. Därmed sluter hon upp bakom Jan Björklund som vill betygsätta landets tioåringar. En av hans sista insatser som utbildningsminister var just att sjösätta utredningen om betyg från fjärde klass.

Den utredningen har sedan sågats av en majoritet av remissinstanserna inklusive lärare och rektorer. Det finns ingen vetenskaplig grund för att tidiga betyg skulle ha någon positiv effekt på lärandet, konstaterade också en rad professorer i Vetenskapsakademien.Kinberg Batra vill inte lyssna, Eva Franchell på ledarkrönikan 18 januari 2015

Att Eva Franchell saknar vetenskapsteoretisk kunskap om skolforskning, det är inte så mycket att göra åt. Att Lärare som i många fall inte är behöriga att undervisa alls eller åtminstone inte i de ämnen de undervisar i saknar Vetenskapsteori i sin utbildning, är värre. Men värst av allt är att det finns Professorer i Vetenskapsakademin som glömt bort den Vetenskapsteori de en gång måste visat upp att de lärt in, om de skrivit från C-nivån till Disputation i sitt ämne vill säga. I Sverige finns inget krav att en Professor måste ha skrivit akademiskt arbete 🙂

Finns det inte vetenskaplig grund? Snarare tvärt om! En av de många som lagt fram arbete och ofta gett ut samma vetenskapliga arbete i bokform är Daisy Christodoulou!!!

Från tidigare blogginlägg Vetenskaplig skolforskning inte pseudoforskning, S + MP, Norah4you 5 januari 2015 :

This summer a very intersting book was published in UK. The book might explain WHY so many never learnt basic facts nor was given the chance to understand basic first, deep understanding next in order to learn how to go on to understanding more than bits and pieces.

Daisy Christodoulou did a tough research in true Theories of Science-maner writing: Exploding Seven Myths about Education….
Guess what. In the 1960’s the wave of returning to Rousseau’s thoughts about Freedom and Learning started to have a major impact on teaching and learning in UK as well as US. (Sweden is an other example
1960-talet fortsätter skada den svenska skolan, SvD ledarsidan 20 december 2014

So what was the Seven Myths:

* Facts prevent understanding
* Teacher-led instruction is passive
* The 21st century fundamentally changes everything
* You can always just look it up
* We should teach transferable skills
* Projects and activities are the best way to learn
* Teaching knowledge is indoctrination.
Comments re. need of Good Education, in #AGU14 NASA’s Orbiting Carbon Observatory shows surprising CO2 emissions in Southern Hemisphere
————————————–

Verklighetens okunskap i svenska skolan är något som vänsternissar missar gång på gång. Det märks att media använder sig av journalister med rödgröna skygglappar och därför väljer sk. experter av samma skrot och korn!

Dagens bottennapp vid arkeologiska undersökningen av rödgröna sandlådan: Jonas Hinnfors säger att om Alliansen vill upprätthålla den ”politiska glöden” kan de hugga på de små nålsticken som förekommer i utspelet.

Men att ”ge igen” är ingen bra strategi, tror Lena Lid Falkman.

– Om Alliansen börjar tjafsa tillbaka tror jag ingen vinner på. Nu liknar det mer en sandlåda, säger hon.Regeringens dubbla signaler förvånar experter, SvD 5 januari 2015
– – – – – – Slut på utdrag Vetenskaplig skolforskning inte pseudoforskning, S + MP, Norah4you 5 januari 2015

Det är varken mer pengar som lärare behöver (utöver kraftigt höjda löner för samtliga som verkligen är behöriga lärare i de ämnen de undervisar) eller mindre klasser som behövs! Det behövs:

* Tidiga betyg – dessa är viktigast för de elever som har svårast och där omdömen kan tolkas som skolan vill för att slippa bekosta så att de elever som enligt skollagen är berättigade till stöd.

* Ta bort all icke studiefrämjande sysselsättning för lärare. Lärarlag i ämne är en sak men tar idag ofta för lite tid i början av termin men för mycket från annan administration senare under terminen. Administrativa uppgifter utförda av lärare som förr låg på rektorsexpedition skall dit där de hör hemma. Frånvarorapport är en sak men uppföljning skall inte ligga på lärare utan antingen på rektorsexpedition eller speciellt utvald lärare eller vaktmästare. Städning är inte lärares uppgift men varje lärare tvingas ställa i ordning plocka skräp ta bort tuggummin o.s.v. efter lektion. Antingen skall skolsalar städas helt innan elever kommer till skolan samt under lunchtid eller så får de vara tomma tillräckligt länge för att städpersonal på skolan skall få tid att röja upp! Inte lärares uppgift! O.s.v. Viss administration – skrivningsframställning, rättning, notering om elevers muntliga och skriftligt redovisade kunskaper (förståelsekunskaper alltså. Inte fyllerikunskaper eller alternativvalskunskaper – heller inte upprapande av vad som står i läroboken. Förståelsekunskaper krävs för betyg A-C det innebär att eleven skall kunna visa upp att han/hon inte bara automatiskt lagrat in utan även har lärt in så att kunskapen som lärts in kan användas praktiskt nu och vid framtida studier!

* Se till att rektorer som minst har färdig rektorsutbildning SAMT som minst gått en termin på Lärarhögskola för att lära sig Barn- och Ungdomars Utveckling. Borde vara minikrav för att få anställas som rektor oavsett privat eller kommunal skola

Read Full Post »

This summer a very intersting book was published in UK. The book might explain WHY so many never learnt basic facts nor was given the chance to understand basic first, deep understanding next in order to learn how to go on to understanding more than bits and pieces.

Daisy Christodoulou did a tough research in true Theories of Science-maner writing: Exploding Seven Myths about Education….
Guess what. In the 1960’s the wave of returning to Rousseau’s thoughts about Freedom and Learning started to have a major impact on teaching and learning in UK as well as US. (Sweden is an other example
1960-talet fortsätter skada den svenska skolan, SvD ledarsidan 20 december 2014

So what was the Seven Myths:

* Facts prevent understanding
* Teacher-led instruction is passive
* The 21st century fundamentally changes everything
* You can always just look it up
* We should teach transferable skills
* Projects and activities are the best way to learn
* Teaching knowledge is indoctrination.
Comments re. need of Good Education, in #AGU14 NASA’s Orbiting Carbon Observatory shows surprising CO2 emissions in Southern Hemisphere
————————————–

Verklighetens okunskap i svenska skolan är något som vänsternissar missar gång på gång. Det märks att media använder sig av journalister med rödgröna skygglappar och därför väljer sk. experter av samma skrot och korn!

Dagens bottennapp vid arkeologiska undersökningen av rödgröna sandlådan: Jonas Hinnfors säger att om Alliansen vill upprätthålla den ”politiska glöden” kan de hugga på de små nålsticken som förekommer i utspelet.

Men att ”ge igen” är ingen bra strategi, tror Lena Lid Falkman.

– Om Alliansen börjar tjafsa tillbaka tror jag ingen vinner på. Nu liknar det mer en sandlåda, säger hon.Regeringens dubbla signaler förvånar experter, SvD 5 januari 2015

Av Rödgröna sörjan regering kan man förvänta sig vad som helst. Speciellt av Fridolin som inte själv tagit steget upp ur sandlådan. Men att någon som vill visa sig vara värd epitét expert inte har kunskap att inse att Ad hoc och Ad Hominem INTE HÖR HEMMA I EN STATSVETARES VOKABULÄR, det visar att svenska skolan förfallit än värre i kunskap än vad PISA-undersökningen visar! Vad är Fallacies vid argumentering Lena Lid Falkman? Inget som en seriös vetenskapsbaserad forskare använder sig av!

se även: Små grodorna små grodorna …… S och MP

Dagens höjdare är däremot Jonas Sjösted (V) som i ett debattinlägg i NSD gör klart vad Vänsterpartiet anser viktigt att ALLA, även dagens svenska skolelever får lära sig:

Under 1920- och 30-talen emigrerade många svenskar till Sovjetunionen. De flesta bosatte sig i sovjetiska Karelen. De lämnade ett Sverige med fattigdom, klassorättvisor och hög arbetslöshet. Många av dem kom från Norrbotten, ibland kallas de därför för Kirunasvenskarna. De flesta sympatiserade med och trodde på Sovjetkommunismen. I Sovjet möttes de av armod, förtryck och rättslöshet. Tiotals av dem mördades av stalinismens terror eller gick under i fångläger. De tillhör stalinismens offer.

En del av de överlevande kunde återvända till Sverige. Trots deras dramatiska och tragiska öden var deras historia relativt okänd fram till 90-talet då de uppmärksammades i böcker och andra medier. Flera av dem som återvände kände sig mobbade och utstötta av kommunister i Norrbotten eftersom de vittnade om övergrepp och armod i Sovjetstaten.

Stalinismen var ett system baserat på terror och fruktan. Under Stalins tid som diktator dödades miljoner av politiskt våld. Hundratusentals hämtades i sina hem och avrättades. Miljoner deporterades och dog i fångläger. Miljoner svältes till döds, inte minst i Ukraina. Rättslöshet och terror härskade. Det öde som drabbade de mördade Kirunasvenskarna var en liten del av den systematiska förföljelsen och mördandet. Den kommunistiska idén användes för att motivera massmord.V vill ha minnesmärke över Kirunasvenskarna, Jonas Sjöstedt (V) på NSD:s debattsida 5 januari 2015

Det är viktigt att hålla gränserna mot extrempolitik. Oavsett om det är odemokratiska politiska partier på ena eller andra sidan.

Read Full Post »

Hur står det till på utbildningsdepartementet? Att okunskap råder bland de som inte har vetenskapsteoretisk utbildning att kunna skilja på politisk psedoforskning om inlärning och vetenskapsteoretisk forskning om utlärning och inlärning,
det var vi många ämnes- och stadiebehöriga som länge förstått. Men att det var så här illa, det visar behovet av att INGEN borde få bli minister inom utbildningsområdet om vederbörande INTE som minst är utbildad och behörig för vanliga Grundskolan/Gymnasiet samt skrivit till C eller D-nivå dvs som minst fått lära sig grunderna i Vetenskapsteori!

Samförstånd behövs. Det är tid för ansvar. Vi hoppas att regeringen och Alliansen nu tillsammans kan arbeta för en skolpolitik som ligger fast över val och förankras i forskning och bland skolpersonal, skriver de tre ministrarna vid utbildnings­departementet Gustav Fridolin, Helene Hellmark Knutsson, Aida Hadzialic.”Vi måste bli överens om grunderna för skolpolitiken”; Gustav Fridolin, utbildningsminister (MP), Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S) och Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyfts­minister (S) på DN Debatt 5 december 2015

Det ÄR TILLÅTET VARA DUM I SVERIGE – DUMT BEVISA DET!

Grodorna dansar utan musik och utan att ens ha taktkänsla 😛
Kunskap om varför S och MP:s skolpolitik saknar golvkontakt:

Verkligheten

This summer a very intersting book was published in UK. The book might explain WHY so many never learnt basic facts nor was given the chance to understand basic first, deep understanding next in order to learn how to go on to understanding more than bits and pieces.

Daisy Christodoulou did a tough research in true Theories of Science-maner writing: Exploding Seven Myths about Education….
Guess what. In the 1960’s the wave of returning to Rousseau’s thoughts about Freedom and Learning started to have a major impact on teaching and learning in UK as well as US. (Sweden is an other example
1960-talet fortsätter skada den svenska skolan, SvD ledarsidan 20 december 2014

So what was the Seven Myths:

* Facts prevent understanding
* Teacher-led instruction is passive
* The 21st century fundamentally changes everything
* You can always just look it up
* We should teach transferable skills
* Projects and activities are the best way to learn
* Teaching knowledge is indoctrination.
Comments re. need of Good Education, in #AGU14 NASA’s Orbiting Carbon Observatory shows surprising CO2 emissions in Southern Hemisphere

Det är avsaknad av vetenskapsteoretisk kunskap och därav följande okunskap som utmärker Socialdemokraterna och Miljöpartiet i såväl Skolfrågan som sk. CO2-frågan. Illa ställt är det minsta man kan säga.

Alliansen bjuds in till skolsamtal, SvD 5 januari 2015
Alliansen bjuds in till skolsamtal, GP 5 januari 2015 Hade inte skadat om S och MP skaffat sig verklig vetenskaplig kunskap som håller vid analys av sk. studier. Lämplig läsning boken refererad ovan!!!!

”Rävgift” är inte bästa sättet att utveckla skolan. Nötning, inlärning av det som obligatoriska lärare lär ut, läxor som är tillräckligt omfångsrika samt välvalda för att utveckla egen tankeverksamhet – det är det som behövs i skolan. Inget annat. Katederundervisning? Ibland. Nödvändigt i början av nya avsnitt. Lika nödvändigt som det är att rektorer inte får bli rektorer utan färdig rektorsutbildning samt som minst någon form av lärarhögskoleutbildning, t.ex. anpassad till rektorer innehållande barn- och ungas utveckling, skillnad på att lära ut och få eleverna att lära in o.s.v.

Det krävs att ämnes- och stadiebehöriga lärare ”kan” eleverna tillräckligt väl för att ge differentierade läxor som vid redovisning utöver att vara anpassad/-e till respektive elev/-s utvecklingskurva också tillför debattfunderingar till resten av klassen. Krävande för lärare – tja, så har det alltid varit om det varit ämnes- och stadiebehöriga lärare som KAN sitt ämne tillräckligt väl för att kunna ”skjuta från höften” om någon elev kommer med oväntat komplicerade frågor och samtidigt KAN sina elever tillräckligt för att ge ALLA elever stimulans på de cirka 2-3 min/elev som en vanlig svensk dubbellektion medger. (60 min delat på 30 elever är vad som i bästa fall kan sägas vara effektiv tid vid dubbellektion)

Fantasier om att det räcker med att den som lär ut har ”erfarenhet” eller åtminstone ”behörighet i annat ämne” har gett oss den skola vi hade INNAN ALLIANSEN TILLTRÄDDE 2006. Att det finns många sk. lärare som tjatat sig till behörighet utan att vara ens lärarutbildade än mindre ha läst ”sina” ämnen – har inte löst situationen. Alla som har ämnes- och stadiebehörig för att vara lärare skulle däremot direkt få 5000 kr mer/månad OM någon som helst rättvisa är påtänkt efter S-regeringars och Lärarförbundets vilseledande bravader som drabbat dem.

Några tankvärda ord på vägen:

Read Full Post »

Empiri rules – IPCC not. Neither UN nor UN´s IPCC are in anyway a World Goverment. CO2-faith is on their agenda.
Consensus is a political term. Not existing in Theories of Science.
The answer is blowing in the wind

Lack of knowledge needed sometimes is shown in ”high places”…. well often here in Sweden…. Omprövning krävs i båda lägren, Staffan Laestadius professor emeritus i industriell utveckling vid KTH SvD Brännpunkt 4 januari 2015

Omprövning? NEJ men det är dags även för inbitna rävar och gamla hundar att lära sig det de borde ha lärt sig för länge länge sedan!

Watts Up With That?

Global temperature update: the Pause is now 18 years 3 months

By Christopher Monckton of Brenchley

Since October 1996 there has been no global warming at all (Fig. 1). This month’s RSS [1] temperature plot pushes up the period without any global warming from 18 years 2 months to 18 years 3 months.

clip_image002

Figure 1. The least-squares linear-regression trend on the RSS satellite monthly global mean surface temperature anomaly dataset shows no global warming for 18 years 3 months since October 1996.

The hiatus period of 18 years 3 months, or 219 months, is the farthest back one can go in the RSS satellite temperature record and still show a sub-zero trend.

As the Pope unwisely prepares to abandon forever the political neutrality that his office enjoins upon him, and to put his signature to a climate-Communist encyclical largely drafted by the radical Prefect of the Pontifical Academy of Sciences…

Visa originalinlägg 5 129 fler ord

Read Full Post »

There is one question ”walking” round the world: How come so many learnt to understand so little?

Below a quote from my blogg article: Comment re. need of good education in #AGU14 NASA’s Orbiting Carbon Observatory shows surprising CO2 emissions in Southern Hemisphere. Norah4you 2014/12/21

This summer a very intersting book was published in UK. The book might explain WHY so many never learnt basic facts nor was given the chance to understand basic first, deep understanding next in order to learn how to go on to understanding more than bits and pieces.

Daisy Christodoulou did a tough research in true Theories of Science-maner writing: Exploding Seven Myths about Education….
Guess what. In the 1960’s the wave of returning to Rousseau’s thoughts about Freedom and Learning started to have a major impact on teaching and learning in UK as well as US. (Sweden is an other example 1960-talet fortsätter skada den svenska skolan, SvD ledarsidan 20 december 2014

So what was the Seven Myths:

* Facts prevent understanding
* Teacher-led instruction is passive
* The 21st century fundamentally changes everything
* You can always just look it up
* We should teach transferable skills
* Projects and activities are the best way to learn
* Teaching knowledge is indoctrination.

——–
A typical example of the incompetens the myths has caused around the world is:

Hur löser man klimatproblemet, Ledarsidan SvD 27 december 2014 Lösa ett problem är en sak – när det FINNS ett problem. Det existerar inte något som helst klimatproblem! There are no ”Climate Threat” only Threats due to bad education methods!

97 articles refuting the 97 consensus on Global Warming Please remember There are no such thing as Consensus in Theories of Science. Consensus is a political term!

clip_image004

From När juldagsmorgon glimmar, Norah4you 2014/12/25
Hisingen förresten. Stor ö med lång historia. I förrgår hade var enda isbjörn i Arktis ensam större yta än vad 2 och en halv gånger Hisingens yta är….. så finns det CO2-troende som glömt bort att vi inte skall ha någon annan Gud vid Guds sida. Glömmande den heliga nattens värde och innehåll har de gått på myten om ett Arktis som skulle bli isfritt. Glömmande det de lärt sig i skolan om årstider och infallsvinkel för solen. Glömmande midvinternattens köld som nästan men inte riktigt är den natten som går mellan den allt mörkare tiden fram till Jesu födelsedag och den ljusare framtid i form av mer dagsljus som undan för undan rör sig norrut. Nu är det evigt mörker och kyla i Arktis. Precis som varje år växer isen respektive smälter med årstiderna. Men verkligheten är väl inte alltid det som faller alla på läppen

English text:
Hisingen a large island on the other side of bridges from main Gothenburg. An island with a long history. [area of 199 km2 (77 sq mi)] The day before yesterday was the only polar bears in the Arctic alone larger area than two and a half times Hisingens area … .. there’s CO2 believers who forgot that we shall have no other God beside God. Forgetting the holy night’s value and content they have gone in the myth of the Arctic would be ice free. Forgetting what they have learned in school about the seasons and the angle of incidence of the sun. Forgetting a midwinter chill that almost but not quite the night that goes between the increasingly dark time until Jesus’ birthday and the brighter future in the form of more daylight gradually moves north. Now is the eternal darkness and cold of the Arctic. Just like every year is growing ice and blend with the seasons. But the reality is well not always what comes all on the lip

Background to uneducated students. My opinion
How come this started in the 1960's? Well I myself found three major reasons:

In 1960's the first of the War Children and those who like me were born in 1940's grow up. A numerous number who started having children compared to days before WWII.
The well educated teacher my own generation had had, had to first be "dublicated" and from late 70's replaced so many more teachers had to be "found" and educated to make it possible to teach all the newborn children when growing up.
But the third factor I myself found is the same as what caused the revolts around the World in 1968 – too many people became lefties… (Need I explain?)

Thus when the children of 1960's and early 70's grow up believing not only in an unfairness when some had high grades and some low the answer seemed to come from Sociology Studies of Society. Life isn't always fair but some believed that it was a Human Right not only to have the basic school education that's written in Human Rights but to have it anyway and that no one ought to stop them from having that no matter if they didn't had proper understanding enough to go on to higher studies.
What we had, unfortunatly in my opinion is a less educated growing number of students at University’s from there on…. Quantity instead of Quality…

From a review:
But as Christodoulou is at pains to point out, what looks like a peculiarly contemporary antipathy to teaching knowledge, ‘this endless transmission of information’ as national curriculum architect Mick Waters disparagingly put it in 2012, actually has a rather long ancestry. ‘It is an intellectual legacy of the Romantic era’, she tells me, ‘with Rousseau its forefather. It’s not a recent phenomenon.’

Indeed, as Seven Myths makes clear, there has long been a tradition of thought in which teaching children facts, inculcating them, sometimes by rote, with particular areas of knowledge, has been viewed as detrimental to the child. As Rousseau put it in Emile, ‘What is the use of inscribing on [children’s] brains a list of symbols which mean nothing to them?’. Rousseau even went so far as to call such teaching methods ‘immoral’ on the grounds that fact-learning robs children of childhood. Again in the late nineteenth century, American philosopher John Dewey argued that teaching children maths or the dates of historical events, rather than letting them learn through their own experience, made them passive, the recipients of ‘a mass of meaningless and arbitrary ideas imposed from without’. And then, of course, there is Gradgrind, the Charles Dickens grotesque in Hard Times who, by famously insisting that ‘Facts alone are wanted in life’, left his pupils emotionally stunted – hardly a ringing endorsement of a knowledge-based education by that most canonical of authors.Exploding Seven Myths about Education, Daisy Christodoulou , a one-time University Challenge winner, UK secondary-school teacher, and now a researcher at ARK school. Review written by Deputy Editor Tim Black on spiked-on-line.com

—-

Today 27th December: Skolledarna vill att staten tar större ansvar för skolan, Matz Nilsson Sveriges skolledarförbund, Bo Jansson Lärarnas Riksförbund, Mats Ericson Sveriges Universitetslärarförbund och Göran Arrius Saco, på DN Debatt 27 december 2014

In Sweden we do have a lot of problems with roots in the Seven Myths mentioned above…. not only in re. of the CO2-faith instead of Basic knowledge re. our World….

More re. the book: Minding the Knowledge Gap, the Importance of Content in Student Learning, Daisy Christodoulou AFT.org periodicals

Read Full Post »

As I written in a comment below:
This summer a very intersting book was published in UK. The book might explain WHY so many never learnt basic facts nor was given the chance to understand basic first, deep understanding next in order to learn how to go on to understanding more than bits and pieces.

Daisy Christodoulou did a tough research in true Theories of Science-maner writing: Exploding Seven Myths about Education….
Guess what. In the 1960’s the wave of returning to Rousseau’s thoughts about Freedom and Learning started to have a major impact on teaching and learning in UK as well as US. (Sweden is an other example 1960-talet fortsätter skada den svenska skolan, SvD ledarsidan 20 december 2014

So what was the Seven Myths:

* Facts prevent understanding
* Teacher-led instruction is passive
* The 21st century fundamentally changes everything
* You can always just look it up
* We should teach transferable skills
* Projects and activities are the best way to learn
* Teaching knowledge is indoctrination.

How come this started in the 1960’s? Well I myself found three major reasons: In 1960’s the first of the War Children and those who like me were born in 1940’s grow up. A numerous number who started having children compared to days before WWII. The well educated teacher my own generation had had, had to first be ”dublicated” and from late 70’s replaced so many more teachers had to be ”found” and educated to make it possible to teach all the newborn children when growing up. But the third factor I myself found is the same as what caused the revolts around the World in 1968 – too many people became lefties… (Need I explain?)

Thus when the children of 1960’s and early 70’s grow up believing not only in an unfairness when some had high grades and some low the answer seemed to come from Sociology Studies of Society. Life isn’t always fair but some believed that it was a Human Right not only to have the basic school education that’s written in Human Rights but to have it anyway and that no one ought to stop them from having that no matter if they didn’t had proper understanding enough to go on to higher studies.
What we had, unfortunatly in my opinion is a less educated growing number of students at University’s from there on…. Quantity instead of Quality…

From a review:
But as Christodoulou is at pains to point out, what looks like a peculiarly contemporary antipathy to teaching knowledge, ‘this endless transmission of information’ as national curriculum architect Mick Waters disparagingly put it in 2012, actually has a rather long ancestry. ‘It is an intellectual legacy of the Romantic era’, she tells me, ‘with Rousseau its forefather. It’s not a recent phenomenon.’

Indeed, as Seven Myths makes clear, there has long been a tradition of thought in which teaching children facts, inculcating them, sometimes by rote, with particular areas of knowledge, has been viewed as detrimental to the child. As Rousseau put it in Emile, ‘What is the use of inscribing on [children’s] brains a list of symbols which mean nothing to them?’. Rousseau even went so far as to call such teaching methods ‘immoral’ on the grounds that fact-learning robs children of childhood. Again in the late nineteenth century, American philosopher John Dewey argued that teaching children maths or the dates of historical events, rather than letting them learn through their own experience, made them passive, the recipients of ‘a mass of meaningless and arbitrary ideas imposed from without’. And then, of course, there is Gradgrind, the Charles Dickens grotesque in Hard Times who, by famously insisting that ‘Facts alone are wanted in life’, left his pupils emotionally stunted – hardly a ringing endorsement of a knowledge-based education by that most canonical of authors.Exploding Seven Myths about Education, Daisy Christodoulou , a one-time University Challenge winner, UK secondary-school teacher, and now a researcher at ARK school. Review written by Deputy Editor Tim Black on spiked-on-line.com
—- my comment also is the main reason why I myself, from beginning Liberal, became a Conservative voter

More re. the book: Minding the Knowledge Gap, the Importance of Content in Student Learning, Daisy Christodoulou AFT.org periodicals

‘Britain’s brightest student’ taking aim at teaching’s sacred cows – Daisy Christodoulou’s Seven Myths attacks accepted views on skills and knowledge and everyone from Ofsted to Dickens, the Guardian.com 2014/Nov/25

Watts Up With That?

 Global Atmospheric Carbon Dioxide Global atmospheric carbon dioxide concentrations from Oct. 1 through Nov. 11, as recorded by NASA's Orbiting Carbon Observatory-2. Carbon dioxide concentrations are highest above northern Australia, southern Africa and eastern Brazil. Preliminary analysis of the African data shows the high levels there are largely driven by the burning of savannas and forests. Elevated carbon dioxide can also be seen above industrialized Northern Hemisphere regions in China, Europe and North America. Image credit: NASA/JPL-Caltech Global atmospheric carbon dioxide concentrations from Oct. 1 through Nov. 11, as recorded by NASA’s Orbiting Carbon Observatory-2. Carbon dioxide concentrations are highest above northern Australia, southern Africa and eastern Brazil. Preliminary analysis of the African data shows the high levels there are largely driven by the burning of savannas and forests. Elevated carbon dioxide can also be seen above industrialized Northern Hemisphere regions in China, Europe and South America and Africa. Image credit: NASA/JPL-Caltech

The first global maps of atmospheric carbon dioxide from NASA’s new Orbiting Carbon Observatory-2 mission demonstrate its performance and promise, showing elevated carbon dioxide concentrations across the Southern Hemisphere from springtime biomass burning.

At a media briefing today at the American Geophysical Union meeting in San Francisco, scientists from NASA’s Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California; Colorado State University (CSU), Fort Collins; and the California Institute of Technology, Pasadena, presented the maps of carbon dioxide and…

Visa originalinlägg 729 fler ord

Read Full Post »