Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Didaktikutbildning’

räkna med att få tjänster som i åratal blockerats av icke ämnes- och icke stadiebehöriga lärare! Vid ett tillfälle år 2005, månaden innan jag råkade ut för den skada som fördärvade vänster knät och höger foten, så fanns det i Västra Götaland över 100 ämnes- och stadie behöriga Samhällskunskapslärare som oavsett vilka kombinationer de hade i andra ämnen, svenska; historia+geografi, historia+geografi+religion, historia+religion m.m. gick arbetslösa trots att de som var anställda och i flera fall anställdes på Samhällskunskapstjänster i kommunala skolor aldrig läst Samhällskunskap på universitetet eller Lärarhögskolan.

En av de som anställdes på vikariat var en fd Chalmers lärare i Fysik som skolat om sig till Fysik-Matematiklärare och gått på Lärarhögskolan fick däremot i sin 75% tjänst halvtid som lärare i Samhällskunskap kombinerat med 25% Matematik. På den skolan fanns ingen Fysiklärare som läst Fysik, däremot Kemi som de kommunala skolorna kombinerade Fysik med, över gymnasienivå. På många skolor anställdes helt obehöriga som inte gått en dag på Lärarhögskolan i stället för ämnes- och stadiebehöriga lärare. Rektorer och nämnder, samt även lokala Lärarförbundet, ansåg att det som var tänkt som undantag i gamla Skollagen gällde när ekonomin tröt.

Så Miljöpartiet kan orda bäst de vill om att 12.600 ”lärare” skurits bort. Tack och lov att det börjar bli ordning på torpet! Så tokigt som det varit bör det aldrig få bli igen. Själv varit med om att obehöriga fått tjänster och att det inte hjälpt att lyfta frågan. Även varit med om att bli uppringd från en rektor i stad vid Vänern som ville anställa mig som Kemilärare(!) fast tjänst för enligt honom så kunde ju vilken 4-9 lärare som helst ta vilka ämnen som helst. Mitt svar var: OM han var beredd att ringa och varna Brandkåren varje gång jag skulle gå in i kemisalen, så fick jag väl försöka, men jag har inte satt min fot i en kemisal sedan våren 1968! Han förstod problemet och varför det inte var lämpligt……

I Alliansens skola har 12.600 lärare skurits bort, DN debatt 5 juli 2013 Det var just det – de var inte ämnes- och inte stadiebehöriga, en hel del i Grundskolan har kunnat tränga undan verkligt behöriga helt orättmätigt för att de varit lärare med t.ex. Folkhögskollärarutbildning….. Kunskaperna i Samhällskunskap, Matematik och Fysik har som resultat blivit låga i samhället. Även bland en del politiker. P:

Se även Läxan borde vara ämnes- och stadiebehöriga, Norah4you 30 september 2010 samt
Erfarenhet utan grundläggande kunskap är det som raserat för elever och lett till att många elever idag har svårt att uppnå kunskapsmålen!

Det är beklagligt att det finns en enda som undervisat år ut och år in i ämne ‘läraren’ själv inte är utbildad i. Än mer beklagligt är att dessa ‘lärare’ gnäller och försöker kräva övergångsregler om de själva inte vidareutbildat sig i ‘sina ämnen’ under åren. Erfarenhet inte nog, Norah4you 25 april 2013

Read Full Post »

Erfarenhet utan grundläggande kunskap är det som raserat för elever och lett till att många elever idag har svårt att uppnå kunskapsmålen!

Det är beklagligt att det finns en enda som undervisat år ut och år in i ämne ‘läraren’ själv inte är utbildad i. Än mer beklagligt är att dessa ‘lärare’ gnäller och försöker kräva övergångsregler om de själva inte vidareutbildat sig i ‘sina ämnen’ under åren. Allra värst är det, om man tänker på de många möjligheter som erbjudits kommunerna och lärare i form av Lärarprojekten under Göran Perssons tid vid makten. (Jag gick själv Lärarprojekt IV. Långt avbrott i SO-lärarutbildning pga ett benbrott i början av 1990-talet som ledde till att studiemedel endast kunde beviljas för 1 termin men 2 behövdes….)
Under Alliansens tid har pengar avsatts till Lärarlyftet. Det finns många kommuner som försökt komma undan billigt genom att inte betala B-lön till lärare som kompletterat. Det finns många av de gnällande som själva inte insett att ÄVEN om de hade haft full legitimation dvs varit ämnes- och stadiebehöriga i de ämnen de undervisar i redan för 25 år sedan, så hade det krävts minst en oftast mer än en vidareutbildning i varje ämne de undervisat i under dessa år. Vetenskapliga kunskaper inom såväl NO som SO-området är idag helt andra än det de lärt sig och skiljer sig drastiskt från det undervisningsmaterial som finns i många skolor!

Gnällspikar är de som inte har velat ta sig tid till det som är varje ämnes- och stadiebehörig lärares stora bit vid sidan om undervisning, förberedelser, rättningar, elevvårdssamtal o.s.v. Den stora biten är att varje ämnes- och stadiebehörig lärare har skyldighet att se till att skaffa sig ny kunskap och vidareutbildning. Inte bara i undervisningsmetoder.

Några exempel på vad varje lärare i SO-ämnet idag måste kunna utan och innan:

Geografi:
* För att kunna förklara vulkanutbrott, orsak; verkan samt konsekvenser i luft och vatten krävs djupare kunskaper om jordens historia. Det räcker inte med det som står i Geografiboken för 7:an även om den är mycket mycket bättre när det gäller att förklara plattors rörelser som orsakar såväl jordbävningar som vulkanutbrott på land och i hav. Man måste förstå såväl hela perioden från det att Pangea fanns för cirka 254 miljoner år sedan. Men man måste också ha med sig kunskapen om Archimedes princip för att kunna förklara hur det kom sig att istiderna påverkade trycket uppifrån på kontinentalplattorna i den mån de täcktes av isen och följderna in i vår tid av detta. Dvs såväl landhöjning, strandförskjutningar, havsnivåförändringar o.s.v.
Med andra ord: Den lärare som inte har de grundläggande kunskaperna klart för sig själv och förstått att de gamla modellerna som lärades ut fram till 1970-talet i läroböcker runt jorden, den läraren har inte förutsättningar att kunna lära ut det vetenskapen idag känner till.

* Landsgränser har förändrats. Det är få gränser ens i Europa som varit desamma under de senaste 100 åren. Gränsen mellan Sverige och Norge är i det sammanhanget ovanlig. Den lärare som inte kan sin historia från början av det som kom att leda fram till Första Världskriget, dvs hela kolonisationstiden då Europa hade länder som koloniserade världen, monarkier som gifte in sig med varandra och/eller länder som aldrig höll sams utan grälade om sina gränser, sin religion eller sin etniska tillhörighet, den läraren har inte kunskap nog att ens förklara dagens karta för en sjundeklassare!

Hjälper inte med lärarerfarenhet om kunskap i det som skall läras ut saknas. Jag talar inte om ytlig allmän kunskap. En elev i en svensk skola har rätt att få lära in från lärare som har djupkunskaper och bredd i de ämnen läraren lär ut! Allt annat är ren och skär flumpropagande från de som inte tagit sitt arbete på allvar! Tror dessa att människor som jobbar i den privata sektorn kunnat kräva att få behålla sina jobb när datorisering skedde om de som arbetat med t.ex. administration eller montering inte hade vidareutbildat sig i de nya kunskaper och tekniker som följde av datoriseringen?

Nya reglerna väcker ilska bland lärare, DN 25 april 2013

Sedan undrar jag i mitt stilla sinne hur en SO-lärare utbildad i religion, historia och geografi kan med att påstå sig behärska samhällskunskap som är ett mycket komplicerat ämne där det krävs verkliga djupkunskaper för att kunna förmedla det som står i Kursmålen att varje elev skall uppnå. Resultatet av att vi haft så många ämnes- och stadieobehöriga lärare i Samhällskunskap har jag gång på gång pekat på i denna bloggen. Lämpligt sökord är Regeringsformens 1 kap 2§!
Hon har undervisat i 23 år – men det räknas inte, DN 25 april 2013
Självfallet skall inte det räknas när hon är så dum, vilket i och för sig är tillåtet i Sverige men dumt att visa, att hon själv i hela sitt inlägg visar att hon saknar grundläggande förståelse och kunskap för ämnet Samhällskunskap! Hon har haft 25 år på sig att läsa t.ex. på 1/4 fart för att som minst läsa något i ämnet Samhällskunskap alternativt Statskunskap på Universitet! Det är dessa proppar som gjort att det funnits gott om arbetslösa ämneslärare i ämnet Samhällskunskap om de haft det som huvudämne!

Tillkägg 23.40 25 aprils dummaste förslag står GP:s ledarsida för Validera lärares kunskap, GP 25 april 2013 Vi hade inte haft en tiondel så många politiker, journalister, tjänstemän och andra ute i verksamhet som haft så extremt dålig kunskap om vad som krävs av alla speciellt av all Offentlig verksamhet enligt våra Grundlagar, Regeringsformens 1 kap 2§ är bara ett exempel, Begränsningar som finns om Yttrandefrihet, Tryckfrihet och begränsningar om vad som verkligen Offentlighetsprincipen medger ‘rätt’ att få ta del av o.s.v. är bara några av skrämmande exempel som kommit upp senaste åren JUST FÖR ATT ÄMNET SAMHÄLLSKUNSKAP INTE HAFT ÄMNESBEHÖRIGA lärare, i värsta fall inte ens lärare som gått lärarutbildning!
Hade det varit så enkelt att dessa som undervisat utan utbildning hade haft kunskapen i det de undervisar i, så hade som minst varenda en av samhällskunskapslärarna som ej haft utbildning direkt skaffat sig den när Lärarprojekt och andra möjligheter för vidareutbildning började ges – och det var inte under Alliansens tid. Att inte få kunskapen validerad när man inte gått till universitet och anmält sig som minst på deltidskurs på distans, något de borde klarat om de verkligen haft kunskaperna, det är inte något att gnälla över. Mer än 14 års möjlighet att komplettera är inte något som går att bortförklara med krav på valideringar!

Read Full Post »