Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Densitet’

alla kategorier, eller är det möjligen ett aprilskämt som presenterats några timmar för tidigt?

Trots den globala uppvärmningen har isen i havet runt Antarktis ökat under vintertid. Något som forskarna nu har hittat förklaringen på.

Klimatforskare vid Nederländernas Kungliga meteorologiska institut har nu kunnat visa att den ökande mängden is i havet runt Sydpolen beror på att varmare vatten smälter isen från undersidan och då frigör kallt färskvatten som lägger sig ovanpå det tyngre saltvattnet som utgör den omkringliggande oceanen.

Väl upp på ytan fryser sötvattnet lätt och bildar då de isflak som forskarna framtill nu inte har kunnat förstå var de har kommit ifrån, skriver Reuters som citerar en studie publicerat i Nature Geoscience.
Gåtfull is runt Antarktis förklarad, DN Vetenskap 31 mars 2013

Snälla rara sk. forskare. Det är tillåtet att vara dum. Mycket dum att bevisa det. Utöver att det Ni nu påstår Er ha funnit finns med i varenda Naturlärabok för Fortsättningsskolan samt Naturlärabok för Första årskursen på Folkhögskola fram till 1970(!) så är det ren och skär dumhet att inte inse rent logiskt att skilda salthalter och avsaknad av salt (Friskvatten i verklig mening….vilket inte förekommer i Antarktis. Dröm vidare!) innebär att vattnet har olika densitet.

Att det ens existerar någon som kommit upp på universitetsnivå, ännu värre som tagit akademisk forskarexamen, som inte har en aning om att när temperatur i luften i princip hela året är under noll och ner till 89 minusgrader samt under de vindförhållanden som råder pga havsströmmar och luftströmmar som är beroende bl.a. av jordens rotation och lutning som ger oss årstiderna, totalt mer än 25 olika viktiga variabler, så är det helt naturligt och logiskt enkelt att förstå att isen fryser i kontakt med luften. De som inte lärde sig vattnets kretslopp och så enkla saker som vindpåverkan, de borde aldrig fått kalla sig forskare. Själv hade jag en lärobok som i mellanstadiet förklarade exakt det som de snurrena nu påstår sig ha bevisat! FJÄRDE OCH FEMTEKLASS!

Har Vänstervågen som gick över jordklotet från slutet av 1960-talet skapat en generation av mindre kunniga blivande utbildare som sedan utbildat andra till ren okunskap, eller vad är det frågan om??? Inte kan det väl ändå vara alla kemikalier som släppts ut i vattendragen och luften? Att det finns så okunniga sk. forskare som vill visa upp att de inte klarat av att förstå densitet tidigare och vad det har för effekt i Arktis och Antarktis. Min gamle lärare Enoch Görfelt, salig i åminnelse, hade lyft sin berömda lapp ur kavajfickan ‘TÄNK’ och hade man inte fattat när han gick igenom densitet samt isförhållanden, så hade han vänt på lappen TÄNK MER
Börjar undra om okunskap i ordkunskap spridit sig över jorden. Hur många är det numera som tror sig förstå men inte förstår det de läser?

Read Full Post »