Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Den rödgröna Göteborgsröran’

Vänligen lär Er läsa, Rödgröna i Göteborg. Förstår Ni inte orden, tag närmaste uppslagsbok till hjälp eller tala med en svenskalärare!

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

…….
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt
tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.
…….
– – – – – – – slut på utdrag ur Regeringsformen – – – –

Regeringsformen totalförbjuder positiv och negativ behandling. Bådadera innebär att människor diskrimineras. REGERINGSFORMEN GÄLLER I GÖTEBORG OCH VID ANSTÄLLNING TILL TJÄNST INOM DET ”ALLMÄNNA”. FINNS INGET UNDANTAG FÖR KOMMUNER!!!

Rödgröna partierna missbrukar systemet, GT 15 December 2015 Värre än så – de begår Grundlagsbrott! I Sverige gäller Svenska Grundlagar!

Read Full Post »

Meningsfull fritid för ungdomar var målet. Meningslöst slöseri blev resultatet, åtminstone på senare tid. Det visade torsdagens avslöjande om att pengar som skulle gått till satsningar för ungdomar på Hisingen i stället använts till ett generöst avgångsvederlag för en av projektets anställda.

”Utifrån ett helhetsperspektiv blir det här bättre för ungdomsarbetet när det ändå fanns pengar i budget vi inte kunde göra slut på”, försvarar sig en av de ansvariga för satsningen.

Uttalandet ter sig märkligt på mer än ett sätt. Det är inte överflödet av fritidsaktiviteter som unga i förorterna brukar beklaga sig över, tvärtom. Att man då, om tidigare satsningar slagit fel, inte klarat att nischa om sig på ett smart sätt är anmärkningsvärt. Än mer uppseendeväckande är förstås inställningen till skattepengar, att de är något man fått och som måste brännas när tillfälle ges.Håll bättre koll på satsningarna, GP 9 oktober 2014

Man tror inte sina öron. I Rödgröna Göteborg senaste åren har konstigheter visat sig vara ännu konstigare i verkligheten!

Read Full Post »

Rödgröna röran i Göteborg klart och tydligt visar att de mycket väl kan prata runt såväl på lokalplanet (not 1) som Socialdemokraternas Löfven på riksnivå (not 2), samtidigt som de själva unnar sig egna önskemål (not 3).

Ingen frukt till förskolebarnen under hösten – det kan bli verklighet i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborg, skriver Göteborgs-Posten. När stadsdelen går på knäna måste förskolan spara.

Även köttstopp kan bli ett faktum, då ansvariga måste köpa in enbart ekologiskt kött och det anser man blir för dyrt.
-Vi tycker liksom föräldrarna att det inte känns riktigt bra i magen, säger Yvonne Stolpe (S), ordförande i stadsdelsnämnden, till GP.
Förslag: Stopp för frukt i förskolan, GP 2 juli 2014

Inflick 07.40 artikeln jag citerat ovan har utvidgats….

Stadsdelsnämndens förslag visar sig till och med vara värre än vad som först framkom. Som jämförelse vill jag visa i klartext att Löfven kan lova vad han vill om förskolans innehåll…. Socialdemokraterna lokalt, läs Rödgröna rörans ledande tant Hulthén, gör som de vill ändå: Uttalande under valperioden av Rödgröna rörans ledare i Göteborg, Socialdemokraten Hulthén: Hulthén: 15 barn för dyrt, Göteborgs Posten 27 oktober 2012

Ingen fruktstund, inget kött och inga teaterbesök under hösten. Så ser det ut för förskolebarn i Askim, Frölunda och Högsbo när stadsdelen måste spara sju miljoner.

– Man blir ju jättearg. Det måste finnas bättre saker att spara in på än detta.

Ramona Nordberg är förskolepedagog på Barytongatans förskola i Högsbo. Hon och kollegorna har nyligen fått information om att stadsdelen måste spara pengar och att det därför kommer att införas restriktioner på råvaruinköp i skolor och förskolor.

För förskolans del betyder det bland annat, enligt nämndens förslag, att förskolorna måste stoppa inköp av frukt från augusti till 1 november.

– Frukten är viktig för alla barn, dels för vitaminer men också för att fruktstunden är en mysig del av dagen. För de minsta barnen är den helt avgörande för att de ska orka fram till lunch, säger hon.

Andra konsekvenser av åtgärdspaketet är att KULF, de kulturaktiviteter barnen brukar få åka på, nu ställs in. Vanligtvis åker grupperna på teater eller motsvarande aktivitet en gång per termin, men på senare tid har det blivit en gång per år på Barytongatans förskola. Nu riskerar besöken att helt utebli. Kött kan dessutom bli för dyrt att köpa in eftersom stadsdelen har en policy om att allt kött ska vara ekologiskt, vilket ofta är dyrare.Ingen frukt i förskolan, GP 2 juli 2014

Förslag: Stopp för frukt i förskolan, GT 2 juli 2014

Vilken stadsdel barnet bor i och hur Rödgröna röran fördelat pengarna mellan stadsdelarna är viktigare än att Göteborg som stad lever upp till Regeringsformens 1 kap 2§ dvs att det Offentliga inte får diskriminera.
—————–

Not 1: Rödgröna rörans Göteborg, Norah4you 28 april 2014 och Jobba mindre tjäna lika, Norah4you 8 april 2014 samt Göteborgs Babels torn, Norah4you 14 oktober 2012

Not 2: Var trollar S fram behöriga pedagoger, Norah4you 29 juni 2014 samt Hm var det inte S som ville ha mindre klasser, Norah4you 30 april 2014 och Växer behöriga lärare på trän S?, Norah4you 23 april 2014

Not 3: Rödgröna Göteborgsröran vill ha betalt…., Norah4you 14 maj 2014 och Göteborgsröran förnekar sig inte, 6 november 2013 samt Tågtunnel och Alfons Åberg-hus, Norah4you 27 oktober 2012

Nu på morgonen har jag försökt få fram siffror för vad alla dessa politiker kostar. Politiker som i flertalet fall aldrig valdes av väljarna i Göteborg att sitta i nämnder, Sverige har indirekt val partierna utser sina representanter oavsett om dessa stått på valsedel eller ej. (Jfr med USA som är betydligt mer demokratiskt där väljare direkt får välja sina myndighetschefer m.m.) Önskesiffror i Budget är inte tillräckliga underlag för som Göteborg själva gör klart :

Budgeten är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Budgetens roll är att inom de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning ange kommunfullmäktiges prioriterade mål och inriktningar. Prioriterade mål ska brytas ned till SMARTA mål (specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och ansvarsfördelade) och omsättas i praktisk handling av nämnderna och styrelserna. Planer, program, riktlinjer och policies som kommunfullmäktige har antagit, ska följas och genomföras men är underordnade budgeten. Källa Göteborgs Stads hemsida, under Ekonomi på Budgetflick med flertal länkar till pdf-filer fulla med ord men avsaknad av konkret bindande innehåll.

Göteborg har för många nämnder, för många förvaltningar utöver att de har för många stadsdelsnämnder och för många egna företag, för att det enkelt skall gå att följa vart pengarna hamnar. Kan direkt se att vissa bitar när det gäller administration och verkliga kostnader för politiker smetats ut, för det kan väl inte vara så att det förekommer medvetna försök att dölja vart skattepengar går.
I normalfallet brukar jag snabbt kunna hitta alla uppgifter som behövs i ett stort företag eller i en svensk kommun. Var under många år en av mina specialiteer. I Göteborg döljs verkliga kostnader för onödig administration, diskutabel representation samt alldeles för höga verkliga politikerkostnader i ett antal lager där alla inte går att hitta om man inte har tillgång till samtliga nämnder som berörs av ett ärende. Varje åtgärd i Västlänken t.ex. vansinniga beslutet om tågtunnel genom 53 meter instabil lera, kommer upp i mer än Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige och en enda nämnd….. för att inte tala om alla berörda av staden ägda aktiebolag som berörs mer eller mindre.
Redan på det lilla jag sett här på morgonen går det att säga att hade Göteborgs Stad ägnat sig åt de uppdrag de fått sig tilldelade av lagstiftning och rensat bland övrigt, så hade våra förskolebarn kunnat vara i grupper under max 12 samt ätit oxkött 2 gånger i veckan med säsongens grönsaker. I varenda stadsdel

obs en del politiker har flera uppdrag oavsett om de stod på valsedel eller inte och tjänar i många fall stora pengar utöver alla förmåner de får som politiker i Göteborg.

Öka insynen. Pengar skall bort från administrations- och onödig politikerkostnad. Pengar skall ut i verksamheten!

Read Full Post »

Rödgröna rörans Göteborg är i sig ett bra exempel på vad dålig matematisk kunskap kan leda till…..

Satt igår vid bord mellan hus i Lidköping och åt hallonpaj (smulpaj) med vaniljsås i solskenet samtalande om spårbundna trafiken, GS, Västtrafiks, Göteborgs Kommuns och självfallet Trafikverkets felräkningar. En som hade insyn i bakgrunden berättade att Trafikverkets felräkning på 20 miljarder för underhållet av Sveriges Järnvägar berodde på att ”man” glömt bort att räkna med att stor del av järnvägsnätet, nästan 80% på stambanorna enligt uppgift, numera är dubbelspårigt. Så kostnaden som skulle beräknas för underhåll av järnvägen utgick från kostnaden av underhåll för länge sedan då tåg i stort sett alltid fick mötas vid stationer 😛 Enkelspårigt var ordet……

Här i Göteborg har GS, Västtrafik och Göteborgs Kommun i sina kalkyler glömt bort att Göta Älvområdet är ett av landets största högriskområde för ras……. I kalkylerna för omdragning av spårvagnstrafiken har större delen av pålningskostnaderna glömts bort…. var följande kommer att redovisas för väljarna innan höstens val, det vore roligt att få veta:

Tätare pålning med högre krav på hållfasthet än i för kommunens politiker redovisade kostnader för:

* Verklighetens krav för säker ombyggnad och nybyggnation vid Gamlestadstorget……tåg och spårvagn skall gå ovanpå Resecentrat om jag fattade situationen rätt…

* Kostnaderna i verkligheten för pålning i av Rödgröna röran beslutade ny dragning av spårvagn till Järntorget…..

Rödgröna röran har återigen, precis som Trafikverket glömt bort att Fakta inte Fiktiva drömmar är det som gäller. Utöver ökade kostnader för oss Göteborgare så har vi tack vare snillenas oförmåga att göra konsekvensanalyser fått nytt läge i ombyggnadens Göteborg:

Alla spårvagnar kör andra vägar, GP 13 juni 2014

Stackars turister…. när vi Göteborgare själva har problem att hitta snabbaste resväg mellan två punkter utan oplanerade byten, hur klarar de sig?

Read Full Post »

Min uppfattning är att det står i strid med skollagen att släppa in partier, oavsett vilket, som framför rasistiska och antidemokratiska ståndpunkter, (§5): ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen… ska aktivt motverka alla former av kränkande behandling”.Rasism är inte en åsikt som alla andra, Thomas Martinsson (MP) kommunalråd Göteborg på GP debatt 31 maj 2014

Thomas Martinsson, din uppfattning är av noll värde Svenska Grundlagar och av Sverige undertecknade samt i Grundlagar införlivade internationella avtal gäller. Om Du saknar ordkunskap att förstå skillnaden mellan rasism så som FN och Sveriges Högsta Domstol tolkar rasism, och att vara mot invandring, så var Du inte berättigad att få Godkänt enligt Kursmål och Betygskriterier i årskurs 9. Att förstå ord i lagtext och Grundlag som ingår att alla elever SKALL kunna förstå, är något man har rätt att begära att svenska politiker kan!

Har ett parti godkänts för att ställa upp i Riksdagsval, så är det verkligen inte upp till ”Tyck som jag”-syndromets vänsternissar att sätta sig över Demokratiska spelregler. Inte ser det bättre ut när de som tror att det handlar om regler själva är beredda att bryta mot Grundlag!

Utdrag ur bloggartikel:
Det har sedan 1971 då Sverige antog FN:s rasdiskrimineringskonvention om Hets mot folkgrupp varit brottsligt att hävda eller främja Nazistiska uppfattningar. Observera i utdrag artikeln nedan vad som krävs för att ett parti skall vara förbjudet att verka allmänt i Sverige:I Sverige är det ett allvarligt brott att sprida uttryck för nazism och nazistisk ideologi. Brottet är hets mot folkgrupp (brottsbalken 16:8). Normalstraffet är fängelse. Grunden för det är att nazismen är en rasideologi, som innebär att vissa raser och andra grupper människor saknar existensberättigande och kan utplånas.

Sverige anslöt sig 1971 till FN:s rasdiskrimineringskonvension. I konvensionens artikel 4b krävs av anslutna stater att de direkt förbjuder organisationer som främjar rasdiskriminering. Det gjorde inte Sverige trots återkommande kritik från den FN-kommitté, som övervakar tillämpningen av konvensionen.Tveklös avsikt med lagskärpning, dagens jurik.se 2014-01-15

Av artikeltexten framgår varför ett nynazistiskt parti är fullt möjligt att neka tillträde till skolor och allmän plats (d.v.s. även omfattas av begränsningar som finns i Regeringsformen av Demonstrationsfriheten) Det framgår också varför detta inte är tillämpligt på t.ex Sverigedemokraterna. Allt handlar om att de nazistiska partier sprider rasläror. Nödvändigt kriterie för att begränsningar i Grundlagstadgade rättigher pga rasism SKALL få förekomma. Att vara mot invandring till det som media brukar kalla vara rent invandrarfientlig är INTE att sprida raslära.

Sammanfattning
Svenska lagar bygger på våra Svenska Grundlagar. Det skall varenda elev som gått ut 9:an med godkänt betyg känna till om eleven verkligen uppfyllt kursmålet för ämnet Samhällskunskap och gått godkänt! Har det gått så långt med ”Alla skall med andan” att inte ens ledande Kommunal- eller Riksdagspolitiker respekterar Regeringsformen? Skall vi medborgare i Sverige behöva kräva legitimation som garanterar att våra folkvalda KAN och RESPEKTERAR Svenska Grundlagar.

Tycka kan vi både enskilt och i grupp vad vi vill om Sverigedemokraterna. Men i Sverige gäller svenska lagar. Det är också viktigt att kunna, om man inte lärde in det i årskurs 7 av ämnes- och stadiebehörig lärare i ämnet Samhällskunskap, skillnaden mellan rasism och att vara mot invandring. Sveriges definition bygger på FN:s rasdiskrimineringskonvention. Sveriges Högsta Domstol har tolkningsföreträde och använt sig av denna rätt.

Tolkningsföreträde av Grundlagar och lagar är aldrig upp till svenska politiker eller politiska partier eller för den delen media heller! Det är svenskt domstolsväsende och i sista hand Högsta Domstolen som har att tolka och i domslut skriva ner vad som följer av Grundlagar och Lagar här i Sverige. Tyvärr saknar Sverige Författningsdomstol.

Den politiker som inte respekterar att det är i svensk Riksdag vid två skilda tillfällen med mellanliggande allmänt val som Grundlag måste beslutas för att få ändras, den politikern erkänner sin egen okunnighet och ignorance av de Grundlagar som han/hon är satt att följa i sitt politiska uppdrag!

Personlig fundering: Daniel Swedin Aftonbladet har ibland en exeptionell klarsyn:
Slutfejkat: MP har hjärtat till vänster, Daniel Swedin Aftonbladets ledarkrönika 31 maj 2014

Read Full Post »

har hittills under åren hållit tunt. Men vad är att vänta i ett land där senare tiders unga och medelålders inte lärt sig förstå vad som står i våra svenska lagar. I bostadsbyggandets fall gäller PBL Plan och Bygglagen. Kan man inte läsa innantill, kanske inte ens vet att det finns andra lagar som påverkar var och hur ett bostadshus får byggas och se ut…. har man heller inte med alla kostnader som dålig grund i högrisk rasområde längs Göta Älv medför när marken bebyggs och belastas enligt politikers önskemål,
då är det nog svårt att förstå att kostnader för byggnation gör det svårt att uppfylla löften om billiga hyreslägenheter vid byggnation i Frihamnen….lägre standard hjälper knappast till att uppfylla löftet… VALFLÄSK A LA RÖDGRÖNARÖRAN

Frihamnen först med billiga hyresrätter, GP 23 maj 2014

Read Full Post »

Rödgröna rörans Göteborg lovar runt men håller tunt. Spenderar hellre pengar på nedgrävd tågtunnel i 53 meter instabil lera med station i Haga än de ser till att Göteborgs skolor får hygienska och upprustade toaletter!

undratals sunkiga skoltoaletter fick en uppfräschning för drygt 30 miljoner kronor för några år sedan. Men pengarna som Socialdemokraterna lovade räckte inte långt. Än finns mycket kvar att göra.

Året var 2010. GP gjorde en enkätundersökning som visade att sex av tio niondeklasselever i Göteborgs kommunala skolor undvek att gå på toaletten. De upplevdes motbjudande och otrygga.

Efter det avslöjade Socialdemokraterna en del i sitt budgetförslag – 50 miljoner kronor extra skulle avsättas till fastighetsunderhåll. Och huvuddelen, 33 miljoner öronmärktes till att fräscha upp skoltoaletter. Och Socialdemokraterna vann i kommunvalet vilket betydde att förslaget blev verklighet.

– Det var mycket positivt när vi fick ett riktat anslag i kompletteringsbudgeten för upprustning av toaletter i grundskolan. Målet var att eleverna skulle få fräscha och säkra toalettmiljöer, säger Bo Falkevi, fastighetschef på lokalförvaltningen.

Skoltoaletterna skulle stå klara redan i slutet av 2011 och arbetet fick därför, till viss del, utföras på övertid, kvällar och helger.

– Hade vi haft mer tid på oss hade vi haft råd att rusta upp fler toaletter än vi gjorde, men vi hade en stressad situation både vad gällde planering och utförande, säger Bo Falkevi.

Pengarna räckte till 440 toaletter.Bara varann skoltoa har fräschats upp, GP 28 april 2014

Rödgröna Göteborgs sörjan in prydno!

Read Full Post »

uttalande står Frida Boisen för! Boisen: Björklund, du är svaret skyldig, Frida Boisens krönika GT 10 februari 2014 Att Frida Boisen aldrig borde fått godkänt i ämnet samhällskunskap det står 100% klart – en person oavsett om den är journalist eller något annat, som inte kan skilja på Staten och Kommunen den kanske har haft någon av alla de 35.000 helt obehöriga eller övriga ämnesobehöriga lärare i skolan, något som inte förekom annat än i undantagsfall före Skolans kommunalisering, men det ursäktar inte att Frida Boisen visar sin okunnighet. Hoppa på Alliansens Björklund när det är Göteborgsrörans rödgröna damer som lagt pengar som var specialdestinerade till skolan redan under GP:s tid vid makten och fortsatt diskriminerar Göteborgselever som i kommunala skolor inte får de resurser och det stöd de har rätt till! Hjälper inte om friskolor är lika snurriga. Svensk Skollag samt Regeringsformens 1 kap 2§ som totalförbjuder det Offentliga att diskriminera någon är det som gäller och där innebär INTE Kommunallagen något undantag. Även den Kommunala självbestämmanderätten är skyldig att ta hänsyn till Regeringsformen!

skolan bör enligt min mening oavsett vem som är utförare ha Staten som huvudman!

Read Full Post »

Gissa om Rödgröna röran kommer att nå upp till 2010 års valresultat? Tror det knappast. Rödgröna röran sänker sina partier undan för undan. Här är senaste exemplet:
Från den 15 december står delar av IAC:s kvällsskift i Torslanda övergivna av Västtrafik och kan inte ta sig hem från jobbet.

– Vi kommer att få jätteproblem med Västtrafik efter den 15 december. Cirka en tredjedel av personalen åker buss till IAC:s fabrik varje dag, som ligger bortom Volvos område. När Västtrafik lägger ner industribussarna, kommer vi inte att ha några kommunikationer alls hit, säger Linda Jansson, klubbordförande för IF Metall på IAC Group i Torslanda.
……..
Lång promenad
Produktionen börjar på fabriken 06.30. I dag finns det en buss som stannar 06.10 och då hinner folk klä om och komma till jobbet i tid. Efter omläggningen kommer en expressbuss att stanna vid Volvohallen 06.05 och sedan måste personalen promenera i 15 till 20 minuter och sladda in på arbetsplatsen i sista sekund.

– Vi kommer att vara på jobbet precis när vi ska börja. Om vi har tur och det inte är snö eller några förseningar, vilket det säkert kommer att vara. Folk kommer att komma för sent till jobbet.

– Men allra värst är det ju på natten för dem som jobbar kvällsskiftet. Då kommer det inte att gå någon buss från Volvohallen, utan de måste gå ända till Volvo City. Det skapar jättemycket problem. Kvällsskiftet slutar 00.12, och sista bussen går 00.30. Vi kommer inte att hinna till den sista bussen, säger Linda Jansson.Nattarbetare kan inte ta sig hem, GP 3 december 2013

Rödgröna röran i Göteborg förnekar sig inte. Talar för gång och cykel….. men kontentan av snurriga beslut blir mer bilism… 😛

Read Full Post »

Bygga upp en stor värld, högt upp i det blå…… Det behöver inte rödgröna röran för de har redan passerat Van Allen bältet ut i det mörka svarta universum 😛 Trodde det var nog med tågtunnel i tjock instabil lera allt för att några tanter skall kunna få byta tåg i Haga…..

Nu får det vara nog med tokerierna. Dags att satsa på Göteborgarnas bästa. Det är Göteborgare som valt kommunalpolitikerna. Byt rödgröna rörans makt och passa samtidigt på att förnya inom övriga partier. Människor med fötterna på jorden är vad som behövs.

Linbana kan bli klar till jubileét, GP 28 november 2013
Göteborg kan få linbana, SvT 28 november 2013 Göteborg föreslås få linbanor, DN 28 november 2013
Göteborg föreslås få linbanor för miljoner, GT 28 november 2013

Är det möjligen så att det suger i restarmen att ge sig ut på studiebesök till Alperna m.fl. ställen där det finns linbanor?
Rödgröna röran sänker Socialdemokraterna och Miljöpartiet snabbare och snabbare går färden utför! Vad som än serveras i glasen på internrepresentationerna så får det upphöra med det snabbaste – rekommenderas RENT VATTEN utan tillsatser att serveras fortsättningsvis.

Read Full Post »

Older Posts »