Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Demonstrations i Kiev’

Det går att diskutera om vissa högergrupper i interimsregeringen (obs endast interimsregering och Ukrainas konstitution tillät inte sådan att avskaffa ryskan som offentligt språk) är fascister eller inte.
MEN Tartarerna på Krim är det något helt annat med. Det är konstigt att media och politiker inte har klart för sig Europas östliga historia under Andra Världskriget. Tartarerna på Krim inte bara hjälpte nazisterna. De var värre än de flesta SS-män. Det var pcj ‘r en av de få saker som jag som moderat väljare utbildad som historielärare måste erkänna att Stalin hade fog för, att flytta tartarerna från Krim. Observera att ryssar har funnits på Krim i mer än 1000 år och att Kiev Ruserna, bland dem vår egen Olof Skötkontungs dotter Ingegärd, i Ryssland kallad Irina tills hon efter maken Jaroslavs död gick i kloster som Anna, Ingegärd var Grand Duschesse av Kiev. Det är nästan 1000 år sedan.

Så när media skriver att Krimtatarernas ledare uppmanar Nato att ingripa för att förhindra ”en massaker” på Krim.Tartarledare varnar för massaker, SvD 14 mars 2014 så undrar jag hur många journalister samt svenska politiker som haft icke behöriga lärare i Historia. Förvisso hade vi mer än 30.000 ‘lärare’ som saknade såväl ämnes- som stadieutbildningen i Grundskolan med de som inte alls gått på lärarhögskola var de över 70.000….. men så många skall väl ändå inte ha råkat så illa ut att de inte fått lära sig om nazisternas medlöpare och medhjälpare i Östeuropa?

Tartarledare varnar för massaker, GP 14 mars 2014 De om några borde ha svaret på varför någon tar till sådant.
Krimtartarernas ledare varnar för massaker, Expressen 14 mars 2014 Det är märkligt att inte Expressen som har journalister som förr kunde Andra Världskrigets historia har mer nyanserad mediabild av tartarerna på Krim.
Tartarledare varnar för massaker, Aftonbladet 14 mars 2014

Ukrainas konstitution tillät inte interimsregering i Kiev att avskaffa ryskan – men det gjorde de och EU har ännu mig veterligt inte protesterat. Ukrainas konstitution och Internationella lagar om gränser tillåter heller inte en folkomröstning på Krim anordnad på kort varsel och inte sanktionerad av Ukrainas parlament, i den frågan kan autonoma Krim inte enligt Ukrainas konstitution själva besluta om att utträda ur Ukraina. Finns det ingen som kan förklara att båda sidor bryter mot Ukrainas konstitution? Om USA och Ryssland kunde skriva sig samman om enbart detta, så vore det en öppning. Det gäller inte att ha rätt utan att handla rätt och varje lands konstitution måste respekteras.

Det som gått snett är alltså att inte EU erkänt att en interimsregering, något annat är det inte innan val hållits, som tillsatts efter att President stuckit från landet och lämnat detta utan vald ledning, aldrig någonsin har rätt att bryta mot landets konstitution än mindre att bryta mot de Mänskliga Rättigheterna. Att ta bort ryskan som officiellt språk i ett land där det bott rysktalande i 1000 år, är ett brott mot de Mänskliga Rättigheterna!
Det som också gått snett är att Ryssland inte tagit avstånd från att Krimparlamentet i strid mot Ukrainas konstitution med kort varsel ‘ordnar’ val för att de som idag sitter i Krimparlamentet anser att de vill gå ur Ukraina. Detta strider inte bara mot Ukrainas konstitution men också mot Internationell Rätt när det gäller gränsdragningar.
Ytterligare snett har det gått när EU:s ledande politiker glömmer bort vad de kan lära sig om Andra Världskrigets historia i Ukraina och på Krim. EU glömmer också bort att det är en försvinnande liten del, inte ens ett sekel, av de senaste 1000 åren som Krim tillhört Ukraina.
Det är en gordisk knut av mastodont storlek som USA och Ryssland tillsammans måste försöka få EU att ta med i beaktande.

Viktig artikel: Högerextremister seglar under radarn, Göran Greiders kolumn Metro.se 11 mars 2014

För inte skall väl NATO gå i krig för fasister? Krimtartarernas mörka historia är välkänd.
Se även: Ukrainakrisen, Bildt och tartarerna, Norah4you 7 mars 2014

Read Full Post »

Nu säger jag, av alla för de Mänskliga Rättigheterna ger även mig rätten att uttrycka min uppfattning utifrån den Positivist-Holistiska Människosynens position. Positivist-Holist? Holistisk betyder i detta sammanhanget exakt det som ordet en gång betydde – Helhetssyn. Helhetssyn som kräver att den som är Positivist-Holist försöker samla in så många uppgifter som möjligt oavsett från vilka håll och därefter fortsätter med att utifrån de filosofiska grunder som Vetenskapsteori bygger på analysera varje enskild källas SYFTE, TENDENS samt KÄLLVÄRDE. Först därefter går en Positivist Holist vidare och använder de mer välkända Positivistiska analysmetoderna. Innan jag går vidare och presenterar dagens analys, gjord på samma sätt som tidigare analyser utifrån historisk-religiös-kulturell-politisk verklighet i Europa idag, ber jag dig som läser titta på två exempel längst ner i bloggartikeln. (Råkar ju vara SO-lärarutbildad med ursprunglig examen som Systemprogrammerare. Inlärning och argumentation bygger på samma sak som datorer. Allt är logiskt analyserbart. Dåligt underlag in leder till okvalificerade undermåliga slutsatser. Eller som vi sa på 70-talet skit in skit ut.

Bra underlag uppfattar jag att Henry A Kissinger har haft Far too often the Ukrainian issue is posed as a showdown: whether Ukraine joins the East or the West. But if Ukraine is to survive and thrive, it must not be either side’s outpost against the other — it should function as a bridge between them.Henry A. Kissinger, How the Ukraine crisis ends, Published March 5

Starta där. För det finns få länder i Europa som har ett sådant historiskt Källvärde för så många religioner, kulturella och etniska grupper/ättlingar, som Ukraina har. Nu gäller det att höja den Ukrainska identiteten ovanför den ‘egna kulturella identiteten’. Det gäller inte att ha rätt. Utan att HANDLA RÄTT. Världen behöver inte fler ‘Kalla krig’ och absolut inte fler förfördelade som startar verkliga krig med konsekvenser långt utöver deras egna liv och livssituationer!

Sedan är det dags för EU-parlamentariker, inte minst de svenska, att läsa igenom de argument de själva fört fram i EU-val för EU-s berättigande och framtid! EU var tänkt, säger Ni, som ett FREDSSKAPANDE gemensamt politiskt Forum. Låt vara att fler än en av Er försöker få EU att bli Europas Förenta Stater ovanför Era egna väljares huvuden. Stanna till vid det där Fredsskapande!

Jag blir lika beklämd när jag läser Olle Schmidt: Misstag att inte lova Ukraina mer, GP ledarsidan 7 mars 2014 som när jag läste Hökmark: Etnisk koppling ”helt fel”, SvD 3 mars 2014 Ni båda har antingen sovit på Historielektionerna i 9:an eller också har Ni glömt. Se även: Gunnar Hökmark du har fel, Norah4you 4 mars 2014
Det är verkligen inte dags att göra något annat än att samtliga parter tar ett steg tillbaka. Börja med att göra en konsekvensanalys (om Ni vet hur man gör en sådan…..) och vänta med de hårda orden som aldrig borde sägas.

Lika beklämd blir jag av snedvridningen i verklighetsanknytning hos främst svenska media. Thomas M på Expressen, du vet var jag kommer ifrån. Står för samma sak nu när jag är ekonomiskt konservativ men socialt vänster och röstar på Nya Moderaterna, som då vi diskuterade Mänskliga Rättigheter och Europa vid olika tillfällen från Falkenberg till Lövånger för länge sedan. SAMMA RÄTTIGHETER som vi själva vill ha, måste vi också erkänna att våra värsta meningsmotståndare äger RÄTT till. Varför då vinkla rubriker och text så att det blir ”tyck som jag”? Vladimir Putin böjer sig inte för hoten, Expressen 7 mars 2014 Nähä. Men vad gör EU? EU har de senaste veckorna glömt bort vad som gäller för de Mänskliga Rättigheterna. Syftet är en sak. Konsekvenserna kan bli allvarliga.

Det är däremot dags för samtliga ”stora” politiker och religiösa ledare att enas om att ta avstånd från de i Ukraina (och Krim) som vägrar acceptera demokratiska spelregler. Fullständigt ointressant om vi talar om beslut att avskaffa Ryskan som Officiellt språk, beslut av interimsregeringen i Kiev,Pro-ryska eller Nationalistiska gruppers agerande främst i Krim. Våld föder våld och bryta mot ett lands Konstitution oavsett när eller var är ett allvarligt brott mot Mänskliga Rättigheter!
Ukrainsk postering attackerad av prorysk grupp 7 mars 2014
Nationalistledare satsar på Presidentvalet 8 mars 2014
Beväpnade män tog kontroll över militärbas på Krim, SvD 8 mars 2014

Inte blir det bättre av att svenskar, såväl extremister till höger som autonoma till vänster om svenska Vänsterpartiet sticker dit. Båda grupperna har tyvärr gett sig till Ukraina även om endast de till höger nämns i svenska media. Hade de tillhört fotbollsvärlden hade de räknats till de värsta firmorna och Huligangängen!
Svenska extremister besöker Ukraina, DN 8 mars 2014

Slutsats av bakgrundsgenomgången efter analys: Det krävs mod att våga låta ‘tyck som jag’-syndromet stå bakom vad som förs fram. Det finns möjligheter att hitta lösning, men det krävs att samtliga stora tar sitt ansvar för Europa och Världens framtid. Det gäller inte att ha rätt utan att handla rätt SAMT att våga erkänna att det inte skall skilja om det är MINA BARN eller ANDRAS UNGAR som gör något. Samma Mänskliga Rättigheter och samma slutsats om vad som är Rätt och Fel måste vara det som står som ledstjärna.. All militär, politisk eller religiös omvärldsanalys borde ha detta i minnet. Det handlar om framtiden. Inte bara om vad som händer här och nu.

—————-

Allt är inte exakt som de historieböcker vi haft i skolan…….

Exempel 1: (Engelsk text) Olaus Magnus 1490-1557 confirms what’s also is mentioned in two Medieval documents (see my manuscript Greenland and Greenlandic) that the Norwegian king Hakon 1340-1380, son of Magnus Eriksson who in his days were King over a large territory from western settlement Greenland to Sveaborg in today’s Russia, with his warfleet passed Greenland!

Following quote is from Olaus Magnus great work Historia de gentibus septentrionalibus, Swedish translation.(Translated by me to English) The following lines are to be found in Chapter 9:

”I myself have two years ago in 1505 seen these leather craft above the eastern portal
inside the cathedral in Oslo, which is dedicated to Saint Halvord, where they were
posted on the wall for the public to see. It was said that King Håkon (Hakon)
acquired them when he and his war fleet passed the coast of Greenland, at the time
they were used in intention of sinking his[King Hakon’s] ship into the sea
Olaus Magnus 1490-1557 confirms, Norah4history page

Och ja, jag har lyckats att få fram samtida källor, mycket skeppsdokument samt kartografers noteringar om tidiga resor m.m. Arbetar på en artikel utifrån manuskriptet Grönland och Grönlänningarna (underrubrik det ‘Försvunna’ folket) som jag i höstas fick klart att NEARA-ansluten historiker kommer att samarbeta med när jag blir klar. En sak kan jag ge Nordamerikanerna hint redan nu: år 1364 lämnade Ivar Bardson/Bardarson insamlade tiondet från dioces under Grönlands Ärkestift. Bland dem ‘Korsnes’ och ytterligare en dioces på det Nordamerikanska fastlandet. Historisk verklighet är ofta en annan än den som vi fått oss berättad.

Exempel 2 Källkritisk analys.
Ättesagorna har muntligt traderats innan de nedtecknades inom Island från 1100-talet och framåt. Landnámabók som behandlar kolonisationens tid(~870-950). Landnámabók är skriven lokalt nära källan för de muntliga traderingarna. Om det är så, att de isländska ättesagorna är relativt tillförlitliga, då borde Landnámabók åtminstone vara minst lika tillförlitlig som ättesagorna. Ättesagorna har större avstånd i tid, det som berättas sker sällan enbart lokalt på Island – allt talar till Landnámabókens fördel. Vi prövar Landnámabókens tillförlitlighet.
P1 Ättesagor om isländska händelser har större källvärde än kungasagorna
P2 Landnamaboken är en lokalt skriven isländsk berättelse om isländska händelser
S1: Landnamaboken har större källvärde än de olika kungasagorna.
Daterbara gravplatser eller husgrunder på Island stämmer dåligt med de förväntade uppgifterna från ättesagor och Landnamaboken. De flesta av husgrunderna på platser som finns omnämnda i Landnamaboken är avsevärt yngre än de på 1100-talet skrivna uppgifterna säger. Det finns husgrunder på Island som är avsevärt äldre än den s.k. landnamatiden. Varken dessa platser eller flertalet av de gårdar som kan dateras till landnamatiden är bland de orter som Landnamaboken nämner.
P3 Landnamaboken berättar om var de första invandrarna byggde sina gårdar.
P4 Husgrunder på de platser som omnämns i Landnamaboken är inte från Landnamatiden.
S2 Landnamaboken kan inte anses vara speciellt tillförlitlig m.a.o. källvärdet är lågt.

Detta innebär att vi inte kan lita på Landnamabokens uppgifter om människor och orter lokalt på Island. Detta gör inte att trovärdigheten ökar för andra källor som inte är lokala. Utifrån ovanstående analys fås två premisser.
P5(=S2) Landnamabokens källvärde är lågt
P6(=S1) Landnamaboken har större källvärde än de olika kungasagorna.
S3 Kungasagorna har lågt källvärde.

M.a.o. torde källvärdet hos namn och ortsuppgifter som återges i kungasagorna vara låg. Detta medför: När de isländska sagorna berättar om svenska förhållanden före år 1000, så är sagornas källvärde lågt eller tvivelaktigt. Aldrig så många sagor nedtecknade på 11-1200-talet bevisar därför inget om svenska förhållanden varken på 500-talet, 800-talet eller 1000-talet. Utdrag från Johansson Inger E, Källorna till svenskt 800-tal i europeiskt perspektiv, en kritisk granskning av Lars Gahrns avhandling Sveariket i Källor och historieskrivning, D-uppsats Institution Tema Avdelning för Historia,Linköpings Universitet 1995.

Slutkommentar: Om vi inte analyserar dagsaktuellt läge på liknande sätt, försöker ta reda på vad som verkligen sägs; av vem; Syftet; Tendensen och den historiska bakgrunden, så är risken stor att felbedömningar görs på liknande sätt som historiker och arkeologer under århundraden har tolkat sitt intresseområdes historia utifrån de ”Tyck som jag” uppfattningar som lyckats höras bäst i sin samtid eller senare. Risken för krig i t.ex. Ukraina blir då större. Nog är nog. Nu har alla lagt sina kort på bordet. Det gäller inte att hitta VEM som har mest rätt utan VILKA som är beredda att handla rätt.

Read Full Post »

En gång för länge sedan hade jag under flera år en arbetskamrat, äldre än mig, som var en av de få Svenskbyboättlingarna, ursprungligen var Svenskbyborna från Dagö, var äldre anförvanter tvångsförflyttats av ryssarna till Ukraina och Krim men som efter Andra Världskriget lyckades få komma tillbaka till fädrens land Sverige. Kön är egalt, personen och anhörig till personen som jag träffade var allt annat än några som älskade ryssar oaktat Ryssland eller Sovjetunionen. Men det fanns några de verkligen hatade. Krimtartarerna. Långt innan jag själv började läsa historia, så hörde jag talas om de verkliga fasisterna, t.o.m. värre än nazisterna fick jag mig berättat, Krimtartarerna. Senare har jag ibland fördjupat mig i historien runt Krimtartarerna. Allt annat än uppbygglig läsning oavsett om det varit första eller andrahandskällor…..

Det är med djupt beklämmande jag härom dagen läste att Carl Bildt uttryckte sig ‘hedrad’ av att få träffa krimtartarerna. Förstår så väl skillnaden mellan Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt i ordval när det gäller fördömande av den oacceptabla interventionen av Ryssland på Krimhalvön. Fredrik Reinfeldt verkar ha förståelse för att det finns en historisk bakgrund. Det är i frågor som denna som skillnaden mellan Moderaterna under Carl Bildts tid och de nya Moderaterna under Fredrik Reinfeldt syns klarast. Tyvärr har skillnaden inneburit att det svenska Försvar som Socialdemokraterna stått bakom större delen av nedrustningen av försvaret, sett Nya Moderaterna bli rent ut sagt naiva i sin försvarsanalys. Förmodligen har detta skett i ljuset av utvecklingen efter år 2000. Det som glömts bort är främst maktkampen bakom President Putin om Vad kommer efter Putin, Norah4you 25 april 2013

Carl Bildt har fastnat kvar i gamla Sovjetunionen tänkandet. Tyvärr har många andra inom EU gjort samma sak. Det verkar inte som om det gått fram att det är stor skillnad mellan President Putin, främst vad gäller hans befogenheter, och de som ledde Sovjetunionen fram till Gorbatjov. I och för sig är detta förståeligt. Svensk historieundervisning efter Andra Världskriget har varit mycket begränsad vad det gäller nutidshistoria. Värre blev det när Grundskolan kom men det är en annan historia. Inte ens Carl Bildts och min generation har i våra vanliga skolläroböcker sett mycket mer än de stora tysk-ryska slagen under Andra Världskriget och podgromerna som var vanliga i östeuropa före och under Andra Världskriget. Främst riktade mot judar. Utan historisk djupkunskap är det lätt att vandra vilse i vad som driver enskilda och grupper att ta de ställningstagande de gör idag. Detta förhindrar inte att jag känner mig djupt beklämd över Carl Bildts twitter om tartarerna.

Viktig artikel finns i Aftonbladet:
Är det ukrainska partiet Svoboda ”högernationellt” eller står det för en klassisk fascistisk ideologi? I de generellt okritiska reportagen från Kiev verkar ingen bry sig om det demokratiska finliret.

Inte heller utrikesminister Carl Bildt verkar bekymra sig, om man får tro en intervju med honom i P1 på torsdagsmorgonen. Han går i god för att de personer från Svoboda som han mött är ”europeiska demokrater som arbetar för värderingar som är våra”. Förmodligen har den stressade Bildt aldrig hunnit ta del av deras partiprogram. Det finns annars att studera för alla intresserade och den som inte tycker att det luktar fascism måste betecknas som idéhistorisk analfabet.

Programmet handlar först om utrensningar. Gamla ”KGB-agenter” ska bort och unga ukrainare ska in. Sen ska ”ukrainofobin” kriminaliseras och äkta nationalitet anges i pass och andra personliga dokument. Alla medborgare ska fritt få bära vapen.Svoboda luktar fascism, Aftonbladet Kultur 6 december 2014

Debatten om det ryska angreppet på Ukraina har tagit många olika vägar. Det pratas Ryssland och Ukraina, men även svensk och Europeisk försvars- och säkerhetspolitik. Visst fokus har också kommit på delar av den ukrainska rörelse – Majdan– som gjorde sig av med kleptomanen Viktor Janukovytj. Jag tänker framförallt på Svododa-partiet som förekom i radions granskning under gårdagen. Det är ett högerextremistiskt parti, även med antisemitiska böjelser. För att citera historikern Per Anders Rudling som framträdde i Sveriges radio under gårdagen: ”ett parti på den yttersta högerkanten, ett parti med sina rötter inte bara i socialnationalismen utan som knyter an till en generisk ukrainsk högerradikal eller rent av fascistoid tradition.”Majdans svåra baksida behöver också talas om, Bohuslänningen 6 mars 2014 Så sant som den rubriken är sagd!

Normalt sansade Fredrik Tenfält på GP tillhör tyvärr också de som inte fått hela historiebilden för den Ukrainska delen av Europa klar för sig. Men som jag skrivit ovan, går man på vad som stått i svenska historieläroböcker speciellt efter Andra Världskriget så är det inte så konstigt. Fredrik Tenfält: Förvärrat läge på Krim, Ledarkrönika GP 6 mars 2014 Problemet i sig ligger hos EU som inte tog avstånd när interimsregeringen i Kiev avskaffade ryskan som offentligt språk i Ukraina. I och med att EU varken gjorde det eller klart uttalade sig för Alla människors lika värde, inte heller krävde att Kiev skulle respektera de Mänskliga Rättigheterna, så förvärrade EU situationen och gav stridtuppar på Krim samt gammelkommunister och Stalinister i Ryska Armen vatten på deras kvarn. Med åtföljande krav på handling något som Putin fick begära…. skillnad mellan Sovjetunionens tid. Vi måste ha klart för oss att Putin oavsett vem eller vad han är inte sitter hur länge som helst och att han de senaste åren mött stark opposition. Inte minst från den ryska armens sida men även från ryska regeringens sida.

Ur analyssynpunkt är dessa bitarna viktiga att ha med när EU går vidare i interna och externa debatter. Historien bakåt behöver vara känd för att kunna förutse framtiden 5-10 år från nu. Ukraina borde förena väst och östeuropa inte splittra.

Utdrag ur Vad kommer efter Putin, Norah4you 25 april 2013
Det som började med Pussy Riots agerande i Rysk-Ortodox kyrka förra året. Något som många här i Väst enbart förknippade med kritik mot Putin, var något helt annat. Det må ha varit inslag av den Putinkritik som samtidigt hördes från den sk. ryska intelligensian samtidigt som Gammelkommunister och rena Stalinister utökade sina demonstrationer runt Ryssland. Den stora maktkampen som började där och då var i grunden en kamp mellan Ryska Militären och Rysk-Ortodoxa sidan, Pussy Riot inte bara kritiserade Putin, det hade varit en sak om det ‘bara’ varit det – då hade det möjligen kunnat tolkas som försök till ökad yttrandefrihet. Det allvarliga var att Pussy Riot hädade i kyrkorummet. Det är där gränsen för anständighet gick och går i ett Ryssland där den Rysk-Ortodoxa trosbekännelsen har 1000 år på nacken samt sitt äldsta helgon Anna som var dotter till Olof Skötkonung. Domen mot Pussy Riot fastställdes förra månaden. Dom mot Pussy Riot står fast, DN Kultur 21 mars 2013

Den Rysk-Ortodoxa kyrkan hade under Sovjetunionens tid med eller mot sin vilja starka band med den Kommunistiska ledningen och det var få präster som inte arbetade för KGB. Hos ryska folket har den rysk-ortodoxa kyrkan varit en stark samlande kraft under alla dessa 1000 år oavsett vem som suttit vid makten. Putin har haft stöd av rysk-ortodoxa kyrkan och av den ryska militären. Det har varit förutsättningen för att hålla ihop det Ryssland som växte fram efter Sovjetunionens fall och splittring. För att klara de stora motsättningarna som finns inom Ryssland mellan olika republiker där en del grupperingar söker självständighet med mer eller mindre terrormetoder så har det varit nödvändigt att rusta upp det förfallna ryska försvaret.

Det vi nu ser är att maktkampen mellan ryska militären och den rysk-ortodoxa kyrkan djupnar samtidigt som Putin vars ställning försvagats inte kan sitta hur länge som helst och det inte finns någon naturlig ‘enande kraft’ som kan ta upp hans kappa.Vad kommer efter Putin, Norah4you 25 april 2013

Tillägg 9 mars 2014. Det är skrämmande att någon kan kallas Ukrainaexpert samtidigt som vederbörande är dum nog att visa att kunskap om Ukrainas respektive Krims historia saknas. Tillåtet vara dum Dumt att visa upp det inför öppen ridå! Taras Kuzio, forskare vid Kanadensiska institutet för ukrainska studier, som befinner sig i Kiev, jämför dock partiet med högerpopulistiska partier som FPÖ i Österrike, Sannfinnländarna i Finland eller Nationella fronten i Frankrike.

Han säger att Svoboda på senare tid rört sig mer mot mittenhögern till att bli ett mer ”traditionellt nationalistiskt populistiskt” parti.Olika bud om Ukrainska extremister, GP 8 mars 2014 Vederbörande sk. expert har missat hela verklighetshistorien från 1920 fram till Berlinmurens fall! Skickligt att lyckas sova eller inte läsa in så viktiga data!

Read Full Post »

Please read commentator markparakyrkas who wrote: Putin’s tax, gay and oil policies are almost as bad as Sarah Palin’s.
Note that it’s not only one side among the protesters. Many sides and some of them all but democratic and above all some of them were against Christian belivers.

An interesting Swedish article in Aftonbladet today 5 mars 2014: Monstruöst hyckleri om Ukraina, Åsa Linderborg: Vi behöver en tredje ståndpunkt Aftonbladet 5 mars 2014 sees the ultra-leftwingers but forget to look closer of the pseudoliberals on Majdan square. In article called ”systemkritisk vänster” (English: System critical left ) But those persons were and are against all Christian believers. The groups they belong to were first heard of in 1970th. In US-critical demonstrations around the world also here in Sweden they participated protesting against US wars. Not the normal protesters some of them here in Sweden were stalinists others belonged to the group we here called/call Syndicalists over the years they have been heard over and over in media believing them to be liberals. They never were nor are. They might be called cultur-radicals from time to time but one thing is for sure – they aren’t and they weren’t for democratic values nor for human rights if not as this group(s) in their ”believe and say as I do” view….

Quote from Åsa Linderborg’s article:
Swedish text: I svensk press benämns de senare som ”radikala krafter” alternativt ”de nationella”, som de själva kallar sig, men det finns inget annat namn än fascism för den rörelse de företräder. De är allt annat än marginella; sen en vecka tillbaka sitter de i regeringen. ……
English text: In Swedish press they are referred to as ”radical forces” or ”national,” as they call themselves, but there is no other name than fascism for the movement they represent. They are anything but marginal; They now sit in government

What Åsa Linderborg in here article haven’t realised that ‘radical forces’ aren’t the same as ‘national forces’ both groups one from the ultraleft including old-Communists and Stalinists who think Putin to be as Hitler and the other from the right of any democratic right party in West who in reality belong to fasists groups. Both groups want their own interpretation of Human Rights to be accepted as the only one. Yes they both faught against Janokovitj but one wants to have communists in Stalinistic wiews in top, the other for real nazistic views. Neither are in reality for Christian values. Most people on the square were for EU and against Russia as well as for Human Rights. But never forget those who tried to escalate the complicated situation.

Ukraine is a Gordic knot. Never forget that.

Norah4you's Weblog

English text to a Swedish blogarticle of mine
December 5, 2013 in Norah4you.wordpress.com

Russian Orthodox Church and Kiev

is something that Swedes today seem to have very little knowledge about. Especially when it comes to Nordic Viking History eastward. Surely most people know that we have something called Ingvar stones. These usually dated to the early 1000 ‘s by runarchaeologs. True, however Eastern sources tells an other history of Ingar/Yngar/Igor who lived in the early 900s and died in 943. Different names for the exact same events where the person is named to have participated. Different names depending on whether we read in Russian chronicles, in Byzantine documents (often written by someone at the Byzantine court ), the Greek Orthodox church Father’s documents and books, in Arabic historians and of course in the texts from 1000th century commonly called Khazardokumenten (for a time after they found they were called the…

Visa originalinlägg 1 384 fler ord

Read Full Post »

It’s not easy to understand the 1000 years of deep connections between Russia and Ukraine not knowing the historic background. It’s even harder to draw conclusions from what happens today if one haven’t that perspective in view while analysing present situation.

The Russian Orthodox Church in early days had tight links with the Byzantine Church. From the late 1000′s onwards, the Russian Orthodox Church has been the unifying and most important link in what we today call the Ukraine as in Russia. Thanks to that Kiev been one of the most important centers of the Russian Orthodox Church for more than 1000 years.

Return to the present. It’s not Putin who is the problem no matter what’s told here in West. It’s Old leftover Communists and their attempts to gain positions of power for the time to come after Putin.Russian Ortodox Church and Kiev, Norah4you english text

John Kerry: United States, EU stand with Ukraine’s people, CNN.com February 2, 2014

Swedish media
Hårda ord utväxlades i München
Hårda ord utväxlades i München, SvD 1 februari 2014
Bråk på toppnivå om Ukrainas kris, DN 1 februari 2014
Hårda ord utväxlades i München, Aftonbladet 1 februari 2014

Read Full Post »

English text to a Swedish blogarticle of mine
December 5, 2013 in Norah4you.wordpress.com

Russian Orthodox Church and Kiev

is something that Swedes today seem to have very little knowledge about. Especially when it comes to Nordic Viking History eastward. Surely most people know that we have something called Ingvar stones. These usually dated to the early 1000 ‘s by runarchaeologs. True, however Eastern sources tells an other history of Ingar/Yngar/Igor who lived in the early 900s and died in 943. Different names for the exact same events where the person is named to have participated. Different names depending on whether we read in Russian chronicles, in Byzantine documents (often written by someone at the Byzantine court ), the Greek Orthodox church Father’s documents and books, in Arabic historians and of course in the texts from 1000th century commonly called Khazardokumenten (for a time after they found they were called the Cambridge papers) .

Without knowing a country’s history , it’s hard to understand what is happening today in the country. Even worse is it to tell the future . As for Ukraine is Kiev’s history that at least something is odd that we Swedes never been taught . For what is happening today is not like many politicians here in the West and journalists in Sweden believe that stem from Putin. Putin has his problems due to two forces in Russia wanting to take over Russia when Putin retire. Thow forces in Russia as well as on the move in the Ukraine, Old communists who survived after the fall of the USSR, some of them within the Russian Army and the deeply Christians belonging Russian Orthodox Church who are a main factor since 1000 AD in the Western regions of Russia today.

In the latter case, the story goes back to the same time a Erik (Rus-Erik/Rurik ) along with ‘brothers’ on request to Varjagernas king/leader was sent over to what later became Russia in order to take power. This was before the country became Russia, so the story began in small rural towns close to Lake Ladoga, it began in Staraya Ladoga and Gorodiche. The story went on and came to for a long time have Kiev as its headquarters. Kiev as a merchandise town had existed before the Varangians came ”from beyond the sea” in order to rule and request tax(tribute) from Novgorod, Meschcera and Krivichs . All the way down from what was then called Varjag Sea, todays Baltic Sea all way down to the Black Sea. According to a contemporary source lived on an island in Varjag Sea. The island mostly had marshland but was big enough for a three days’ march in either direction. Might have been Gotland in the Baltic Sea they came from. But that’s not proven.

In Kiev area there were as early as in 700’s Century lived Slavs of different ethnic and cultural groups. At the same time the father of the Swedish Church, Ansgar made ​​his last trip to Birka, Photius sent a bishop to what we call Russia via Kiev region. It is from that time, 866/67 and until Igor/Ingar/Ingvar/Yngars (dead 943) the Kiev region is well known in contemporary ancient eastern sources. It starts with Rusiska princes who were converted to the Greek Orthodox Christian faith. Continuing with the Rus who in some of the sources told ravaged and demanded tribute just like Ostrogoths from 270 ‘s through to 550 before them and that the Vikings later. Very vivid stories in various contemporary sources. Some of the sources of naming people . The Ruser that ravaged came in contact with Khazarriket from about 750. The Khazars were a Turkic people kind (note that Turkish peoples NOT lived in Asia Minor/Turkey present in earlier times ) were Jewish believers. For information about northerners, Rus , Kiev , etc. until 850 when Kiev came to be at the intersection where the Djepr .

For more reading regarding the Khazar empire please read:
Antapodosis,transl. FA Wright, London 1930
Ibn Miskawaih,The Eclipse of the Abbasid Caliphate, ed. Amedroz HF & Margoliuth PS, Oxford 1921.
Ipaty Annals
Khazarian Hebrew Documents of the tenth Century, edit Golb Norman and Pritsak Omeljan, London 1982
Lavrenty Annals
Moses Khorenatsí:, History of the Armenians,ed. transl. RW Thomson, London 1978
Nikonian Chronicle, vol 1 from the beginning to 1132, ed. Princeton 1984
Sharaf Al-Zaman Tahir, Marvazi on China, the Turks and India. transl V Minorsky, London 1942

From a Swedish history point Moses Khorenatsi, an Armenic early Historian, is especially interesting. He tells the same story told in Rökstenen rune carvings Rök Runestone where Varin a descendant to the person mentioned by MK is mentioned much later. The difference is that Khorenatsi talking about the one of the seven survivors have been transferred to the Eastern Roman Emperor ‘s court and then was sent home via what we call the Kiev area ”in chains” all the way to Tuli/ Thule island up in Northern Ocean.

Kiev early became the the center of the growing Russian Orthodox Church. There are several hundred sources written earlier than 1400 AD with data supporting each other. Especially sources where Ingegerd daughter to the Swedish King around 1000 AD, Olof Skötkonung who married Jaroslav of the Rus is mentioned. Jaroslav was the son of Valdemar/Vladimir with Norwegian ancestry on his father’s side . (Parts of Norway and parts of Sweden had more frequent family connections in earlier times than we usually hear about). Ingegerd enter a monastery after Yaroslav’s death later to become one of Russia’s first saints. She was called Anna in Russia.

The Russian Orthodox Church in early days had tight links with the Byzantine Church. From the late 1000’s onwards, the Russian Orthodox Church has been the unifying and most important link in what we today call the Ukraine as in Russia. Thanks to that Kiev been one of the most important centers of the Russian Orthodox Church for more than 1000 years.

Return to the present. It’s not Putin who is the problem no matter what’s told here in West. It’s Old leftover Communists and their attempts to gain positions of power for the time to come after Putin. Please read What comes after Putin Part 2, Norah4you July 16, 2013

Putin himself is known to have been a Christian even during the Soviet Union era. In moderation, it may be that Putin is closer to the Russian-Orthodox Church than Old Communists (and others in the Russian Army)likes. The latter group is for Putin just like his predecessors from Catherine the Great’s days in need to have support from the Russian Military in order to keep together and administrating Russia. But we must try to understand that no matter who has been in power in Kiev, Ukraina’s History is linked to Moskow and Russia for many centuries.

We must also be clear about another thing . Both the Old Communists as Russian Orthodox believers have since almost 1000 years in the latter case, almost always had great distrust of Europe and European states.

Gammelkommunisten som gjorde comeback, Wolfgang Hanssons kolumn Aftonbladet 4 december 2013 writes Ten years ago, Viktor Yanukovych old Communist who tried to steal a democratic election.
Today he is the president who managed to make a comeback against all odds.
But he survives its worst crisis so far?

That’s a good question. Based on analysis of Yanukovych ‘s actions over the years , I believe more and more that he’s still basically old communist. Which also explains his fights with Putin as well as his connections to other Russian major groups.

Ukraina en lysande affär för Janukovytj, men inte för landet, Mats Larssons krönika Expressen 4 december 2013
Makten i Kiev försöker vinna tid, SvD 3 december 2013
Ukrainsk varning till demonstranter, DN 4 december 2013

Next year will not be an easy year for Ukraine. Whether it is Yanukovych or protesters who go ‘ victorious ‘ from today’s uproar in Kiev, it is far to go before the country gets sufficient stability to be able to start the recovery in economic terms, and reach their own form of democracy. Ukraine is the poor country and they do not want to stand cap in hand . We are talking about a very proud people regardless of which of the country’s ethnic groups we are talking about then the whole country proud Ukraine’s historical background. Possibly, we Swedish Nobel Foundation has retained all of the Nobel brothers’ actions might help to tell Ukraine if it was based on Nobel investigations were underway to Nobel would start drilling …. and where do I know that some of the most promising fields is not yet running.

PS those who want to read more about Kiev , Russian Orthodox Church history in Ukraine and Russia may go to the nearest Univeristy Library and read :
John Zibara´s Paralipomen (skriven c 1118)
Emperor Constantine Porphyrogenitus biografy re. Emperor Basil the Macedonian,
Niconian Chronicle
Silverkrönikan (Silver Chronicle) written during 1100th by a priest Helmold of Holstein
Kejsar Konstantin VII:s De administrando imperio (c. 950)
Nizami, Heft Peiker (1140-44)
Ibn Isfandiyar, Tarikhe Tabaristán (probably 1216)
Moslem Annals of Abulfeda (f. 1273 d 1331) Look up year 943.

Read Full Post »