Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Demonstrationer i Kiev’

FN är inte alls vad det var avsett att bli – om vi läser förorden samt de Mänskliga Rättigheterna. Så långt har President Putin helt rätt. Förenta Nationerna agerar idag som om de trodde sig vara Världsregering och som om Alla människors lika värde gällde ibland, ibland inte. Mycket av det som är fel har dock sina rötter i historien före Första Världskriget fram till Dag Hammarskjölds död.

Ensam var inte stark
Innan jag går vidare är det dock viktigt att poängtera: Det var INTE Sovjetunionen eller Västmakterna som besegrade Nazityskland och Hitler – Det var tillsammans Västmakterna och Sovjetunionen besegrade Hitler. Ingen av dem hade klarat av det ensamt!

Andra Världskrigets nazister och fascister, inte bara tyskar…
Något som förtigs här inom EU är fascister som tagit plats inom EU-land, Hungern, samt även bakgrundshistorien vilka länder där det fanns de som stred tillsammans med Hitler Tyskland mot Sovjetunionen t.ex. i de Baltiska staterna. Därmed inte sagt att fascister var eller är i majoritet eller att dagens invånare på något sätt bär ansvar för sina förfäders gärningar. Vad som däremot måste fram, är att vid sidan om Holocast där judarna var utrotningsmålet för nazister och fascister, så var det många andra som mördades, sköts, tvingades in i Koncentrationsläger, svältes ihjälp o.s.v.

I nuvarande Ukraina, som är en modern skapelse och där Krim inte alls historiskt hört hemma med det konstruerade Ukraina som blev en av 1900-tals skapelserna och under åren när Ukraina var en republik i Sovjetunionen, fick rätten att administrera Krim, dock inte alls någon som helst rättighet vad gäller försvar eller utrikesaffärer. Ryssar har bott i Kiev sedan Olof Skötkonungs dotter Ingegerd, Irina i Ryssland och sedemera som nunna och helgon kallad Annas dagar. Krimtartarerna finns INTE inom Krims eller Ukrainas gränser före 1100-talet och lyckades inte ta hela Krim ens under Osmanska Rikets tid. Se: Gordiska knuten Ukraina

FN ingen världsregering och Mänskliga Rättigheterna borde gälla alla lika
Så där har President Putin helt rätt – FN levde verkligen inte upp till de Mänskliga Rättigheterna under inledande Ukrainakrisens dagar. Lika lite som EU:s ledare satte FN ner foten och gjorde klart att den stora rysktalande minoriteten i Ukraina självfallet hade rätt till att ha sitt språk erkänt som officiellt språk. Rusiska/Rusgotiska och ryska talades inom nuvarande Ukrainas gränser flera hundra år innan språket vi kallar Ukrainska ens hade formaliserats!

Tyvärr visar FN (och EU) samma skygglappsliknande beteende när det gäller ett antal av de folkmord, inre strider mellan folkgrupper och annat som föregår i Afrika. Stor del av de katastrofala konflikter som skett efter 1960 är en följd av underlåtenhet att berätta kolonisationshistorien i Afrika. Handlar ingalunda bara om slavhandel som oftast är det som förs fram. Mycket skada gjordes av förfäder till nuvarande EU-länders ledning.

Historien i Kongo är bara en av många som kastar långa skuggor över EU och i förlängningen gör flera FN-beslut eller uteblivna reaktioner helt förklarliga om än tyvärr allt annat än följande de Mänskliga Rättigheterna. Det gäller att alla länder i EU gör upp med sin 1800- och 1900-tals historia utöver att varje land internt börjar hemma med att göra upp med sitt eget lands Andra Världskrigshistoria.

Viktigt att varje land gör upp med sin egen Andra Världskrigshistoria
Så länge detta inte skett, så länge råder det instabilitet i Europa. Det är så lätt att skriva snyftreportage om immigranter som betalar upp till 85.000 kr för att komma till EU och riskera livet. Så lätt att skriva snyftreportage om tiggare som inte alltid är att lita på att de verkligen är de som behöver stödet. Det är däremot, tycks det, mycket svårt att ta ansvar för att göra upp med ländernas historia OCH att inse att EU är ett bygge där taket lagts på hus utan bärande balkar och med undermålig grund. Skyll inte detta på President Putin eller på Nato. Var och en får börja hemma!

Underlåtenhet att kritisera brott mot Mänskliga Rättigheter kastar skuggor
Glöm inte bort att många av de strider där IS är inblandat också är ett resultat av underlåtenhet att vara konsekvent när det gäller Mänskliga Rättigheter.

Vi måste visa hur starkt Ryssland är, Putin uttalande enligt SvD 9 maj 2015
Putin satsar på makalös krigsparad, GP 9 maj 2015
Det är nog ingen i Väst, Europa och övriga Väst, som betvivlar att Ryssland är militärt starkt. Det går också att förstå Rysslands oro i och med att FN samt EU inte sätter ner foten mot fascister och nazister TROTS att många politiker i ord t.o.m. kallar de som inte står så långt till höger för fascister.

Vi måste komma ihåg att det land vars invånare drabbades hårdast var Sovjetunionen. Inte bara i antalet döda och förstörd egendom och mark. För medan Västeuropa fick Marshallhjälpen för återuppbyggnad, så hade ryssarna ingen som hjälpte dem och Stalin som stjälpte förutsättningarna för eget land samt de länder som Sovjetunionen i och för sig befriade från Nazisterna men sedan införde kommunism i stället. Pest och/eller kolera – inte någondera att föredra. Men högerfötter samt vänsternissar syns och hörs i hela Europa idag år 2015. Tyvärr utan att de flesta länder gjort upp med sin Andra Världskrigshistoria.

Putin gav USA en känga vid fredsparaden, DN 9 maj 2015 I politik handlar det inte om att ha rätt utan om att handla rätt. Skälla vid fel träd löser inga problem…..

Read Full Post »

An inportant phrase to be remembered by all no matter that if it was or wasn’t Voltair who said them:

”I disapprove of what you say,
but I will defend to the death your right to say it.”.

These words, no matter which language they are spoken in, are essential for history in the past, present and for possibilities to find a peaceful future for the world.

There are no World Goverment. Thank God for that. That wouldn’t have been fair or democratic at all. All Humans are equal but different. The acceptence of the later ”different” in respect of showing respect not only to those who are your friends and thus to their opinion is the first step for you to accept yourself and earn respect from others.

In Ukraine-question many have forgotten to look back at history of the land. Contrary to Estonia, which have their land noted from Tacitus on; contrary to Latvia who played a major roll in European History from Migration Age and thus is noted in Arabic, Greek as well as Roman contemporary sources written by Fathers of Church (mostly ortodox Christians) and Geographers (many of the Arabic sources now only available in French translations…); contrary to Lituania who can be read about as ethnic groups land from pre Viking Age;
Ukraine is a Modern established country. If you go back three hundred years those who in late 1880 started their nationalistic calls for an own country, the group today called Ukrainians never owned most of the land today’s Ukraine call their. Bulgaria, Polen and Baltic States have historic rights as goes for Kiev Rus from 988 AD and others.
There was an historic reason why Sweden’s Karl XII went to fight in Poltava and lost.

If you don’t know the history it’s hard to predict the future.

History forgotten by many
Quote below written in Swedish. Quick English translation below.
Det ukrainska territoriet, så som det ser ut idag, är ett resultat av gränsförändringar efter andra världskriget. Det består av flera regioner. I denna artikel kommer jag först och främst ta hänsyn till en uppdelning av Ukraina i Östukraina och Västukraina.

Begreppet Östukraina, som det används här, omfattar – Högra Strandens Ukraina (väster om floden Dnjepr) och Vänstra Strandens Ukraina (öster därom) samt södra Ukraina (med bl a Zaporo-zje, Krim och Donbass). Vänstra Strandens Ukraina hamnade i den ryska staten så tidigt som 1654, medan Högra Stranden gjorde det först i samband med Polens delningar vid 1700-talets slut. Södra Ukraina koloniserades av Ryssland i slutet av 1700-talet.

Västukraina hamnade under Moskvas styre egentligen först efter andra världskriget. Dess huvudregion Galizien befann sig inom den polska politiska och kulturella sfären från ca 1349 fram till Polens delningar och ingick därefter i det habsburgska imperiet. Till Västukraina räknas även Bukovyna (den norra delen ligger idag i Ukraina, medan den södra är rumänsk), vidare Karpatoruthenien (som fram till 1918 tillhörde Ungern) och Podolien och Volhynien (norr om Galizien). Volhynien tillhörde visserligen Ryssland mellan 1793 och 1917, men dess tidigare historia liknar Galiziens och under mellankrigstiden var denna region tillsammans med Galizien en del av Polen.Ukraina – en territoriell och politisk eller en språklig och etnisk gemenskap?; Barbara Törnquist-Plewa är fil dr i slaviska språk vid Lunds universitet

English Translation: ”The Ukrainian territory, as it stands today, is a result of border changes after World War II. It consists of several regions. In this article I will first and foremost take into account a division of Ukraine in Östukraina and Western Ukraine.

The concept Östukraina, as used herein, encompasses – the right bank Ukraine (west of the Dnieper river) and left bank Ukraine (east of it) and Southern Ukraine (which include Zaporo-zje, Crimea and the Donbass). Left bank Ukraine ended up in the Russian state as early as 1654, while the right bank did so only in connection with the Partitions of Poland at the end of the 1700s. Southern Ukraine was colonized by Russia in the late 1700s.

Western Ukraine came under Moscow’s rule really only after the Second World War. Its main region of Galicia were within the Polish political and cultural spheres from about 1349 until the Partitions of Poland, and was then in the Habsburg Empire. To Western Ukraine also includes Bukovyna (the northern part lies today in Ukraine, while the south is Romanian), further Karpatoruthenien (which until 1918 belonged to Hungary) and Podolia and Volhynia (north of Galicia). Volhynia, although in Russia between 1793 and 1917, but its early history is similar Galiziens and during the interwar period was the region with the Galicia part of Poland.”Ukraina – en territoriell och politisk eller en språklig och etnisk gemenskap?; Barbara Törnquist-Plewa är fil dr i slaviska språk vid Lunds universitet

Russian was spoken in Ukraine long before the Ukranian developed as languages. Central parts of the present Ukraine down to the Crimea ”Swedish” -Historic gothic background confirmed, inter alia, by one of the Armenian historians during the Migration Period.
Crimea has not belonged to any country Ukraine historically. Ukraine is the brainchild of the late 1800s and 1900s nationalists.
Quick English translation from Ukraina 1900-tals skapelse inte historiskt eller historiska gränser

How could that be that so many missed history of the past? An important question to be asked in it’s own context as soon as it’s time for that question. But it’s time to realise that borders between countries drown after WWI and WWII are political drawn borders. Historic maps from before 1914 in US Congress Library, in Helsinki University, Uppsala University and elsewhere SHOULD be looked upon. They aren’t tempered with, which many of the maps here in EU which teachers and others hardly can miss if they take time looking closer…. (Written about this in other blog articles)

Many people have been born in a country they called home. Wars have changed borders.
Learn from History and Historical mistakes causing shadows to fall over Europe today.

Nattmanglingen om Ukrainas framtid fortsätter, Aftonbladet 12 februari 2015
Hela världen håller andan under mötet, Expressen 12 februari 2015
Ukrainasamtal drar ut på tiden, SvD 12 februari 2015
Den ukrainske presidenten Petro Porosjenko säger till AFP att de ryska villkoren är ”oacceptabla”Inget Ukrainaavtal om vapenvila, DN 12 februari 2015 Well IF Porosjenko continues to claim land which Ukraine not existing historical according to Porosjenko should have, land owned by Bulgaria, Poland, Baltic States and Russia during long long history. Then he better rethink.

Something everyone ought to remember
Accept that one need to understand History in order to make it possible to understand future.

Look for example at:

Compare that map, a result of Peace negotions after WWI and WWII
with

Europa 1763 redrawn from old contempory maps

Europa 1763
redrawn from old contempory maps


Look at borders changed many of them due to Fall of the Ottoman Empire after WWI some of later years wars within and/or between countries might not have happened.

Ottoman Empire threatened Europe and had not the advance stopped at Vienna, last attempt to besiege the city to go further west was in the Battle of Vienna in 1683, we had hardly had a Europe that looked like it does today. But a large part of problems in Europe from the Balkans east to Ukraine and down to border between Turkey and Syria can be traced back to the peace treets which forced the Ottoman Empire to be split up in states.

Learn from History: Humans are humans and can’t be expected to change home countries like some say men do shirts…

Read Full Post »

Inflikat 12 februari 2015 med kommentar
Långt kvar till fred i Ukraina, GP ledarsidan för 13 februari 2015
Det är tänkvärda ord i ledarartikeln.
Dock är det mycket viktigt att alla politiker och journalister, speciellt ledarskribenter inser att de rent ut sagt råkar ut för desinformation speciellt från Ukrainas sida även idag torsdag 12 februari 2015 då avtal träffats. Det har varit skrämmande läsning att läsa tidningar på nätet som tillsammans med AFP gått ut med rent utsagt desinformation. Syfte och tendens i uppgifter om vad Ryssland sägs ha gjort idag är komna från samma källa som vid tidigare påståenden använt sig av bilder som varje person med kunskap att göra bildsök själv kan inse att använts på flera håll i världen och definitivt tidigare än de tillfällen som Ukrainas militär påstått.

Detta sagt, så är det också viktigt att alla känner till att 17 % av Ukrainas befolkning 2011 var ryssar, med ryska pass en del dubbelt medborgarskap. Flertalet av dessa bodde i de östra områdena. Många av dem jobbade med utbildning samt kvalificerad militär verksamhet där. Öster om den gräns som drogs vid Andra Världskrigets slut, dvs inte den gräns som en viss Ukrainsk president vid ett tillfälle visade upp karta på (den gränsen var dragen av Nazityskland på karta för angrepp mot Sovjetunionen), öster om denna finns det ryska militärer som det endast är Duman som äger rätten att godta går över samma gräns.

Skäll men skäll vid rätt träd om det är så att det kommer fram oberoende uppgifter som tyder på liknande.
Rätt skall vara rätt även när det gäller Ryssland.

Från 11 februari 2015:
Något som alltför många missat är följande fakta:

Det ukrainska territoriet, så som det ser ut idag, är ett resultat av gränsförändringar efter andra världskriget. Det består av flera regioner. I denna artikel kommer jag först och främst ta hänsyn till en uppdelning av Ukraina i Östukraina och Västukraina.

Begreppet Östukraina, som det används här, omfattar – Högra Strandens Ukraina (väster om floden Dnjepr) och Vänstra Strandens Ukraina (öster därom) samt södra Ukraina (med bl a Zaporo-zje, Krim och Donbass). Vänstra Strandens Ukraina hamnade i den ryska staten så tidigt som 1654, medan Högra Stranden gjorde det först i samband med Polens delningar vid 1700-talets slut. Södra Ukraina koloniserades av Ryssland i slutet av 1700-talet.

Västukraina hamnade under Moskvas styre egentligen först efter andra världskriget. Dess huvudregion Galizien befann sig inom den polska politiska och kulturella sfären från ca 1349 fram till Polens delningar och ingick därefter i det habsburgska imperiet. Till Västukraina räknas även Bukovyna (den norra delen ligger idag i Ukraina, medan den södra är rumänsk), vidare Karpatoruthenien (som fram till 1918 tillhörde Ungern) och Podolien och Volhynien (norr om Galizien). Volhynien tillhörde visserligen Ryssland mellan 1793 och 1917, men dess tidigare historia liknar Galiziens och under mellankrigstiden var denna region tillsammans med Galizien en del av Polen.Ukraina – en territoriell och politisk eller en språklig och etnisk gemenskap?; Barbara Törnquist-Plewa är fil dr i slaviska språk vid Lunds universitet

Ryska har talats i Ukraina långt innan Ukrainskan utvecklades som språk. Centrala delarna av nuvarande Ukraina ner till Krim har ”svensk”-historisk gotisk bakgrund bekräftad bl.a. av en av Armeniens historiker under Folkvandringstiden.
Krim har inte tillhört något land Ukraina historiskt. Ukraina är en skapelse av 1800-talets slut samt 1900-talets nationalister.

Khazarerriket källa Wikipedia (kartan korrekt/IEJ)

Khazarerriket källa Wikipedia
(kartan korrekt/IEJ)

Europa 1763 (Kartan korrekt inte nutida korrigerad/IEJ)

Europa 1763
(Kartan korrekt inte nutida korrigerad/IEJ)

Sedan är det viktigt – och varenda elev i Sverige som haft ämnes- o stadiebehöriga lärare i Historia SKALL känna till om inte kunna referera:

Religionen har gått som en röd tråd, speciellt i den Europeiska delen av nuvarande Ryssland, ända sedan Ruriks barnbarnsbarnbarn blev kristen. Inte blev det mindre betydelsefullt att Ryssland genom den svenska Ingegerd, dotter till Olof Skötkonung, gick i kloster efter sin tjugo år äldre makes död och där, samt efter sin död, av ryskortodoxa kyrkan ansågs ha uträttat under. Ingegerd som vid konverteringen(!) till ryskortodoxa kristna tron tog namnet Irina kom som nunna och senare helgon att kallas Anna. Hon blev Rysslands första helgon och ett av de viktigast helgonen in till våra dagar oavsett tsarer som utvidgade riket österut och söderut, oavsett kommunister som skapade Sovjetunionen.Historielöshet….vad är det?

Skälet är mycket enkelt – Ingegerd/Irina/Anna och hennes Jaroslav(ättling till den som brukar kallas Rurik) blev anfäder till i stort sett hela Europas kungahus. Ingegerds far Olof Skötkonung SKALL svenska elever ha läst om redan innan de börjar 7:e klass.

Tyvärr har alldeles för många skolor efter kommunaliseringen sparat pengar och gett Historia o andra SO-ämnen till icke behöriga lärare. Eller som bäst som utfyllnad till NO-lärare. Det krävs kunskap för att kunna förmedla kunskap.

Se även: Gordiska knuten Ukraina

Sedan får vi ta en diskussion om media är okunniga eller desinformerar. Rätt skall vara rätt oavsett vem, när var vi diskuterar. 1984-fasoner är inte demokratiska och absolut inte sanna!

Ex.
Konflikten pågår tills Ryssland når målet, SvD 11 februari 2015

Read Full Post »

Utifrån 1900-tals historien är det förståeligt att Du, historieintresserad som Du är känd som, har med Dig en förförståelse som inte stämmer helt ut med den verklighet som gäller idag. På samma sätt har många i USA, politiker och vanliga medborgare med sig en förförståelse av Ryssland där stor del av Rysslands 1900-tals historia utöver Lenin-Stalin o.s.v. är det enda av historien som funnits översatt att tillgå på för icke språkkunniga media och skolboksuppgifter.

Det är lite grann som min lärarinna i Sociologi, Rita Liljeström, en gång sa det är lättare att se det man tror finns där än det som kanske finns där För att vi skulle förstå problemet fick vi studerande klippa ut var sin egen bild från en tidning. Kravet var att det på någon plats på fotot som inte fick ha med människor skulle finnas definierbara föremål. Vi fick var och en i grupper på fyra beskriva vårt foto och de andra fick försöka rita av det vi beskrev. När man talar om föremål och beskriver dem i ord liksom man talar om i vilken del av fotot föremålet finns, om det finns framför eller bakom annat föremål, så blev det lättare att förstå hur tokigt det blir när det man förlitar sig på är det som sägs och den förförståelse man själv har för de begrepp som används. Inte en enda lyckades få något så när liknande bild som den någon annan beskrev.

När man talar om eller läser sig till uppgifter som kommer från ett annat kulturellt sammanhang och presenteras på annat språk än det man själv har som sitt/sina huvudspråk, så blir det ”ryggsäcken” som är svår att göra sig av med. Vi behöver inte gå längre än till hur svenskar i allmänhet tror sig förstå vad norrmän säger. Vi som liksom jag själv har norröne påbrå och sedan barnsben varit vana tala, läsa och skriva bokmål och nynorsk får ofta roligt (svenska roligt) när det ”tolkas” med ”ryggsäcken”…..

Ni ryssar har liksom norrmän och amerikaner stark förankring i den historiska bakgrund och kultur som funnits med sedan barnsben. Här i Sverige förvånar sig vi svenskar (svensk är jag om än bestemor och släkt längre tillbaka varit norsk) ofta över den starka nationalitetskänsla som bl.a. norrmän upplever. Ni har också två andra saker gemensamt: alla tre har någon gång de senaste 300 åren upplevt sig som lillebror som i senare tid vuxit till att bli storebror. Alla tre har dessutom utifrån sin egen historiska verklighet under senaste 300 åren varit med om att skapa självständiga stater i ”nutid”. Det som är problemet är att demokrati inte har någon allom given definition. Det har inte underlättat när kunskaperna om vad som hänt historiskt i nutid som präglat synen på andra ofta varit ringa bland politiker. Än mindre har den äldre historiska kunskapen bortanför den egna historien varit allmänt känd. Språkförbistringar kan vara en av orsakerna.

Jag skrev inledningsvis Nu skäller Du vid fel träd, Putin så är det tyvärr. Det är inte USA, eller ens Nato med sin norske ledande person som ligger bakom Ukrainakrisen. Problemet finns och har sedan Ukraina blev självständigt funnits här i Europa, närmare bestämt inom EU. Många länder har medborgare som av olika skäl ännu inte känner till de historia verkligheterna som andra än de egna upplevde under Första och Andra Världskriget. Det har gjort fotspår i ”ryggsäcken” även hos oss inom EU.

Måste tyvärr säga att en av de bästa utrikesministrar något land haft, Sveriges Carl Bildt, tillhör dem som utifrån det han fått med sig från skoltid och framåt trott att alla som varit i opposition i länder från Ukraina i norr till Syrien och Irak i söder varit för demokrati. Ett av demokratins stora problem är att den alltid måste vinnas igen och försvaras. Det är lätt att ta miste på vad som är anarkister i fårakläder och de som eftersträvar demokrati. Demokrati är inte enkelt att definiera. Ofta tas det fel och fel utav bara den blev det i Irak, Syrien och när de oppositionella i Ukraina drogs över en kam oavsett om de var fascister,anarkister eller verkligt demokratitörstande.

Skyll inte på USA de problem som uppstod pga felbedömningar utifrån varierande ”ryggsäckar” inom EU-s politikerkår. Men inse också att ett av de demokratiska skillnader som finns i Ryssland jämfört med Sovjetunionen är att varken Du, President Putin, eller Duman har full kontroll över hur delar av ryska militärens medlemmar tolkar Er ryska Konstitution.
En hel del har hänt och händer som väl knappast godkänts av Er i ledningen? För hade det varit så illa, så hade Ryssland på allvar varit på väg tillbaka inte bara till det kommunistiska Sovjetunionens synsätt utan nästan ända tillbaka till Katarina den storas tid.

Det är också märkligt, att det finns de i Ryssland som hånar svenska militären. Det har funnits, och finns kanske ännu, de som tillhör ryska militären som befunnit sig vid mer än ett tillfälle under senaste 30 års perioden på platser de inte får och inte bör vara. Att håna svenska militären är för oss svenskar detsamma som att håna vårt land och om det är något det får som konsekvens, är att Sverige drivs närmare och närmare NATO. Att jag personligen, svensk med norskt inslag, anser att Sverige borde gått med i NATO redan när det bildades, är en sak. Varje individ har sin historiska ”ryggsäck” och ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA VÄRDA, men olika.

Nej, det var inte Ryssland som började Ukrainakrisen. Problemet äger EU och en rad EU-politiker samt EU-länders ministrar under senare år. En av de som gjort felbedömning som USA tyvärr ofta haft politiker som köpt rakt av är ”mitt eget partis” Carl Bildt. Skrev om det i Ukrainakrisen – Bildt och tartarerna Den stora punkten uppfattar jag dock Svobodas försök att förbjuda ryska som officiellt språk i ett land där rusiska/ryska talades innan ukrainska språket formuleriserades. Att EU inte satte ner foten mot det som verkligen inte är förenligt med de Mänskliga Rättigheterna oavsett när och var, det blev den springande punkten.

Tyvärr handlar verkligheten inte i längden om vem som började eller vem som fortsatte utan om vem som är vuxen nog att våga säga stopp nu tänker jag inte längre fortsätta. Precis på samma sätt som vid ett bråk mellan elever i en skola, krävs det att någon är vuxen i sinnet att överse från Vem som har rätt och i stället Handla rätt.

Putin skyller konflikten i Ukraina på väst, GP 24/25 oktober 2014 Nej Ryssland började inte, men ärligt talat Ni fortsatte.

Putin: Inget nytt ryskt imperium, DN 24 oktober 2014 Det hoppas jag att inget land försöker skapa, ett imperium. Kolonialism i vilken form den än må vara hör inte hemma på 2000-talet. Att det finns vänsternissar och högerfötter i EU-parlamentet som har andra uppfattningar får stå för dem. Alla som kan sin historia känner också till att kolonialism sällan eller aldrig fört något gott med sig.

Putin erkänner hjälp till Janokovytj, SvD 24 oktober 2014

Putin erkänner hjälp till Janukovytj, Aftonbladet 24 oktober 2014

Ärlighet varar längst sa de gamle. Så är det. Det gäller åt alla håll. USA försöker inte trots att många fler än President Putin tror det omskapa världen. USA har fullt nog med sina egna politikers varierande värderingar för att enas om något sådant. De som försöker omskapa världen finns i olika delar av världen under allehanda politiska flaggor ofta religiösa och/eller kulturella. Peka finger är onödigt göra klart. Att det finns gränser är något annat och värt att notera. Men förutfattade meningar oavsett från vem om vad meningsmotståndare står för är att ge sig ut på ett framtida gungfly som ingen tjänar något på.

Alla människor är lika värda, men olika. Det handlar inte om vem som är bäst, störst och starkast utan om vilken Människosyn vi är villiga att förmedla till våra barn och barnbarn inför framtiden.

Read Full Post »

Allt är inte alltid som det ser ut att vara. Frågorna Hur och Varför glöms bort av professionella analytiker för att inte tala om mediafolks ofta bara se det som är politiskt korrekt…. ”Som jag tycker syndromet” in prydno.

Från min egen oförmåga att hålla mig inom boxen när jag läser, tänker och/eller analyserar, kommer en helt annan bild av vad som händer med och i Ryssland fram. Men det är klart. Ytterst få har väl lika stort intresse för Historia och Religion de senaste 1000 åren, utom de som doktorerat i något av ämnena förstås.

Min vana trogen går jag långt tillbaka i historien där rötterna till dagens situation. Det som gjorde det möjligt för det yviga träd som tuktades hårt under Sovjettidens varierande ledarskapskvalifikationer i kommunikation med omvärld och sina egna medborgares rättigheter. För att inte tala om de vildvuxna nya skott som växte ut från stammen när nuvarande Ryssland helt oplanerat(?) kom att få sina gränser förändrade.

Sveriges okända rysk-ukrainska historia

Viktigt att ha med sig i kunskapsbagaget för nedanstående analys är svensk/nordiska inflytandet speciellt under 861-65 Nestorskrönikan bekräftas av Rimberts Vita Ansgarii
samt känna till de brödrastridigheter som med början åren innan Olof Skötkonungs dotter Ingegerd gifte sig med Jaroslav. Se: Vladimir den store och Sviastoslav av Kiev

Det var under den tiden som sprickan mellan slaviska folkgrupper och den framväxande Rysk-Ortodoxa kyrkan där rötterna till dagens militära situation i Europa finns. Yaropolk, halvbror till Vladimir (far till Jaroslav som gifte sig med Ingegerd som kom att bli det första officiella helgonet i Ryssland under namnet Anna).

Från den tiden har det funnits spänningar i Ryssland. Spänningar som lade grunden för att Ryssland i sin historia aldrig någonsin var demokratiskt.

Rysk-Ortodoxa kyrkan

Putin har sina problem med samma två krafter som är i farten i Ukraina, Gammelkommunisterna som levt kvar efter Sovjetunionens fall och de djupt kristna tillhörande Rysk-Ortodoxa kyrkan.

I det senare fallet går historien tillbaka till samma tid som en Erik (Rus-Erik/Rurik) tillsammans med ‘bröder’ på begäran till Varjagernas kung/ledare sändes över till det som senare kom att bli Ryssland. Innan landet blev Ryssland, så började historien i Staraja Ladoga och Gorodiche. Historien fortsatte och kom att under en lång tid ha Kiev som sitt huvudsäte. Kiev fanns innan Varjagerna som kom från bortom havet och begärde skatt(tribut) från Novgorod, Meschcera och Krivichs. Hela vägen ner från det som då kallades Varjaghavet, nuvarande Östersjön, ner till Svarta Havet. Såväl Ruserna som enligt en samtida källa bodde på en ö i Varjaghavet som var mest bestod av myrmark men var tre dagsmarscher lång i vardera riktningen.

……..
Kiev kom tidigt att bli knutpunkten för den framväxande Rysk-Ortodoxa kyrkan. Kommer senare, troligen under julveckan, att lägga upp samtliga viktiga uppgifter från Rysk-Ortodoxa kyrkans tidiga tid och dess kontakter fram till 1400-talet med landet på andra sidan Varjaghavet, det vi kallar Sverige. Finns flera hundra källor med större eller mindre uppgifter som styrker varandra. Speciellt från det att Ingegerd Olof Skötkonungs dotter gifte sig med Jaroslav. Jaroslav var son till Valdemar/Vladimir med norska anor på fädernet. (delar av Norge och delar av Sverige hade mer täta släktförbindelser i äldre tider än vad vi brukar höra om). Ingegerd kom efter Jaroslavs död att gå i kloster och blev senare ett av Rysslands första helgon kallat Anna.

Den rysk-ortodoxa kyrkan kom att ha nära samröre med den Byzantiska kyrkan. Från slutet av 1000-talet och framåt har den Rysk-Ortodoxa kyrkan varit den enande och viktigaste länken i det vi idag kallar Ukraina precis som i Ryssland, tack vare att Kiev varit en av viktigaste orterna för den Rysk-Ortodoxa kyrkan.
Utdrag ur: Rysk-Ortodoxa kyrkan och Kiev

Källor:
Rimbert Vita Ansgarii av undertecknad kommenterad i
Antapodosis,transl. FA Wright, London 1930
Ibn Miskawaih,The Eclipse of the Abbasid Caliphate, ed. Amedroz HF & Margoliuth PS, Oxford 1921.
Ipaty Annals
Khazarian Hebrew Documents of the tenth Century, edit Golb Norman and Pritsak Omeljan, London 1982
Lavrenty Annals
Moses Khorenatsí:, History of the Armenians,ed. transl. RW Thomson, London 1978
Nikonian Chronicle, vol 1 from the beginning to 1132, ed. Princeton 1984
Sharaf Al-Zaman Tahir, Marvazi on China, the Turks and India. transl V Minorsky, London 1942
John Zibara´s Paralipomen (skriven c 1118)
Kejsar Constantine Porphyrogenitus biografi om kejsar Basil the Macedonian,
Niconian Chronicle
Silverkrönikan skriven av Holsteinske prästen Helmold på 1100-talet
Kejsar Konstantin VII:s De administrando imperio (c. 950)
Nizami, Heft Peiker (1140-44)
Ibn Isfandiyar, Tarikhe Tabaristán (trol 1216)
Moslem Annals of Abulfeda (f. 1273 d 1331) slå på år 943.

Nutid

Åter till nutid. Det är inte Putin som är problemet fast såväl Gammelkommunister som de jag brukar kalla vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet i sina försök att skaffa sig maktposition för tid som komma skall efter Putin.Läs gärna Vad kommer efter Putin del 2, Norah4you 16 juli 2013

Frågan om vad som skall komma efter Putin är i nuläget högaktuellt. Den ryska militären, gammelkommunister främst stalinister och de arga unga män som försökte isolera Gorbatjov på Krim för att genomföra sin planerade militärkupp, är de som hörs (och syns). Vid sidan om dem hörs deras vapendragare, ofta gamla män med egna erfarenheter från Andra Världskriget. Hårdföra bl.a. utifrån den ryska erfarenheten av att förlora fler medborgare i strider inom eget land än några andra. Kommunister från modersmjölk och fadersvatten. Marxister? Nja jag skulle inte vilja kalla dem det. Som så många gånger är en ideologis rötter något de högsta utövarna lyckats bortse från att lära in…. än mindre förstå.
I Sverige ser vi i nutid liknande fenomen hos Socialdemokraterna.

Bland de militära ledarna som hörts talas om i Ryssland efter Sovjetunionens fall finns flera med slaviskt ursprung. Rysk-Ortodoxa kyrkan pekade redan i början av nuvarande Rysslands historia, t.o.m. innan den nuvarande konstitutionen som fråntog ryske Presidenten (Putin) stor del av makten. Makt som överfördes till Duman där det än idag finns många gamla stalinister, gammelkommunister samt stridslystna yngre män som delvis korrekt för fram att Europa, läs EU, aldrig respekterat Ryssland och Ryska Historien. Dessa ser tillbaka till Sovjetunionens tid då Sovjet var stort om än inte respekterat i Väst.

I bilden finns Putin. Putin som utifrån vad som berättats av ryssar som ingalunda står på hans sida politiskt lär ha varit djupt kristen redan som ung och klarat att vara detta under hela sin karriär. President Putin som inte ens under sin födelsedag i år syntes i pressen. President Putin som i dagarna fyllt år men som enligt ”officiella källor”(hm) Putin tar ledigt på födelsedag för första gången på 15 årm swedish.ruvr.ru 2014-10-07

Tagit ledigt? Det märkliga är att liknande hände i inledningen till Ukrainakrisen efter att EU begått det stora misstaget att inte klargöra att det var ett brott mot Mänskliga Rättigheter när det fascistiska Svoboda som kommit in i Ukrainas interimregering lyckades driva fram lagförslag att ta bort ryska som Officiellt språk. Ärligt talat gjorde EU här sig själva en björntjänst och gav ryska oppositionella militärer samt gammelkommunister en oväntad(?) hjälp.

President Putin har åter kommit tillbaka till den officiella världen. Putin föreslår arrangera nästa EaEU-toppmöte i Moskva, swedish.ruvr.ru 2014-10-10

President Putin är förvisso ingen duvunge. Han kan spela ryska inrikesspelet. Det som gått förlorat sedan Pussy Riots hädande i Rysk-Ortodox kyrka härom året, hädandet har dolts av vänsternissar i Europeiskt media, är Rysk-Ortodoxa kyrkans 1000 åriga starka inflytande på rysk politik. Något som fanns under ytan även under Sovjetunionens tid.

De som stärkts och nu visar omvärlden sin ”återvunna” styrka är den ryska militären. Tänk att något så litet kunde leda så illa, med andra ord för att EU glömde/valde att bortse från att ryssar/ruser varit bosatta i Ukraina från Kiev ner till Krim i 1000 år, dvs redan innan ukrainska blev ett språk för en blandad folkgrupp av ruser-slaver-varjager-khazarättlingar har grupper i Ryssland som Västeuropa inte önskat tillbaka stärkts.

Vi i Norden bör vara mer observanta på historiska bakgrunder inte bara se militärhistoria utifrån Sovjetunionens tid.

Jas-plan i skarpt läge över Öland, SvD 7 oktober 2014
Svenskt stridsplan i skarp insats över Öland, Expressen 7 oktober 2014
Östersjösamarbete efter rysk kränkning, Expressen 10 oktober 2014
Gemensam bevakning av luftrummet, SvD 10 oktober 2014
Finsk misstro hinder för skyddssamarbete, DN 11 oktober 2014

Sammanfattning Omvärldsanalys 11 oktober 2014

Ingen kan göra det som hänt ogjort. Vi i Europa bör dock vara mycket varsamma med vilka grupper i verkligheten stödjer när oppositionella/demonstranter kräver demokrati i land som inte tillhör EU. Samma problematik att vilja stötta demokrati med pengar/vapen fanns i Syrien och Irak. Där hamnade en hel del av vapnen i IS händer samtidigt som unga vilsna muslimska män(främst män) sökande meningen i livet kommit att dras till IS. Problematiken i Ukraina, Georgien, Moldavien, Azerbadjan och självfallet i Ryssland är liknande. All välvilja att stödja demokratiseringsprocess kan och har gått snett mycket utifrån att den verkliga historiska bakgrunden, länders och folkgruppers självkänsla m.m. inte ingått i analyser som ofta byggt på militärpolitiska läget under Sovjetunionens tid.

Read Full Post »

För de som kan sin historia, så är Turkiet idag nyckeln till att lösa problemen med jihadister från Ukraina i norr till Syrien/Irak i söder.
Men skall vi gå till botten med problemen krävs en hel del religionshistorisk kunskap samt hjälp av Påve Franciskus, den ortodoxa kyrkans Patriarker, ledande Imaner inom den muslimska världen samt den högste Rabbin inom den mosaiska tron.
Påvens resa till Turkiet är ytterligare ett av de viktigaste stegen för att de tre religioner som håller det vi kristna kallar Gamla Testamentet som Helig Skrift.

Påven reser till Turkiet, GP 12 september 2014
Påven reser till Turkiet, SvD 12 september 2014

Tyvärr har nog CIA rätt. CIA betydligt fler IS-krigare än tidigare, DN 12 september 2014 Stämmer med vad jag själv hört av tidigare elever från Göteborgs förorter och närområden.
CIA: IS-krigarna är fler än vad man trott, svenska.yle.fi 12 februari 2014
CIA: Betydligt fler IS-krigare än vi trott, Expressen 12 september 2014

Det allvarliga som speciellt EU missat, är att bland många av de som stridit mot Syriens diktator, för demokrati i Egypten och som först stod på Majdantorget i Ukraina samt senare stridit sida vid sida om Ukrainas arme, så finns det åtminstone härifrån Västra Sverige ett antal som hela tiden stått jihadisterna nära och nu ingår i IS-trupperna.

Unga som redan i Grundskolan gav sig på låg- och mellanstadieelever, läs flickor, som inte var klädda på rätt sätt, har inte förändrats utan i flera fall lockats till vad de ser som helig strid för den tolkning av Koranen de anser vara den ursprungliga.

Grunden till detta finns att söka i Vem som var profeten Muhammeds rättmätige arvtagare och då måste man utöver vanlig religionshistoria även känna till så mycket som möjligt om Muhammeds dotter Fatima. Historien runt henne spelade stor roll redan under de tidiga åren då den nya religionen spreds över världen. Följer man den spridningen och historien i de länder där många eller flertalet konverterade, så förstår man också varför IS är ett allvarligt problem inte bara för Världens stora länder utan ännu allvarligare för framtida fred från Ukraina ända bort till Xinjang i Kina. Mycket händer under ytan

Norah4you's Weblog

Egentligen får vi gå tillbaka till innan det Osmanska riket, dvs under Seljuq-turkarnas imperiets början dvs någon gång runt år 985 för att finna bakgrunden till dagens koppling mellan Syrien och Iran (forna Persien). När historien börjar, så levde Seljuq-turkarna norr om Aralsjön bort till norr om Kaspiska Havet. För att göra en mycket lång historia kort, så vandrade Seljuq-turkarna söderut och konverterade till den muslimska tron runt år 1000. När riket som inte ens alla historielärare eller ens historiker känner till speciellt mycket om var som störst omfattade det större delen av nuvarande Turkiet över Persien via stor del av nordvästra Afganistan och Turkmenistan bort till Kirgisien och mindre del av nuvarande Kina. Från norr till söder sträckte sig riket Uzbekistan ner till en lång remsa längs östra Medelhavets kust dvs från Syrien ända ner till de delar som Israel occuperar på Västbanken och Gaza inklusive större delen av…

Visa originalinlägg 1 033 fler ord

Read Full Post »

Allt är inte som det ser ut att vara….
Skrivit många gånger förr: Jag är konservativ Moderat väljare. Redan som folkpartist på 70-talet för att Sverige borde tillhöra Nato. För mig är sanningen viktig. Samma rättigheter som jag själv begär för mig och de som tycker som jag, är rättigheter som även mina värsta politiska fiender har rätt till. Inget är sanning för att mina vänner säger att det är så den ser ut. Personligt ansvar att kontrollera uppgifter speciellt allvarliga påståenden, är viktig för mig.

Ukraina sprider falska uppgifter: Nato skickar vapen till striderna i Ukraina, Expressen 7 september 2014 ALDRIG ATT USA och NORGE skulle sätta vapen i händerna på Svobodafascister och Ukrainska Nazister. Någon måtta på godtroheten i av Ukrainas interimsregerings uppgifter måste det väl ändå vara frågan om INNAN ”Nyhetsbyråer” skickar uppgifter vidare?

Detta hände mig själv igår söndagen 7 september: Satt idag och hörde några som om jag uppfattade saken rätt var från västra Ukraina. Kan inte säga att de var smarta även om de säkert lurat ett antal under de år de varit i Sverige. Sitta på en offentlig plats låt vara glesbesökt och skryta att ”deras” xxx dagen innan gjort samma sak i Östra Ukraina som tyskarna (vilket i och för sig lät högst rimligt när snurrenas politiska hemvist sken igenom) gjorde när de gick in i Polen……
Om snurrenas diskuterade uppgifter håller för senare kontroll, det får framtidens historiker och filosofer bättre möjlighet att värdera. Märkligt nog att notera ändå.

Uppgifter från vänsternissar och högerfötter vars ”förfäder” samarbetade sprids som agnar för vinden. Ukrainas historia från 1000 talet till veckorna innan Majdan, har stött på 1984-revisionister som från olika politiska utgångspunkter samarbetat mot förre Ukrainske presidenten. Det var och är helt förståeligt att ”folk” reagerade på den diktatoriske person som skodde sig och sin familj men försökte kväsa oppositionella. Det är dock inte så att detta innebär att de som stod på Majdan och/eller påstod än det ena än det andra om Ukrainas befolkning på något sätt kan sägas ha stått för Sanningen om vad Ukrainas befolkning tyckt, önskat o.s.v.

Vid tigare analys och närmare kontroll av påstådda uppgifter har det visat sig att det är samma grupper som protesterar mot USA (och som enligt min analys försöker smutskasta Nato) som gett sig på President Putin. Observera skillnaden, President Putin ÄR inte Ryssland enligt Ryska Konstitutionen. Ryska Dumans äldre gammelkommunister har under senare år gång på gång försökt föra fram Ryska militärens gamla kärntrupper som President Putins ”arvtagare”. Detta började med upproren i Kakasusområdet och fortsatt med stöttningen och försöket till glorifiering av Pussy Riot. Pussy Riot hädade i kyrkorummet och smädade Gud utan att vänsternissar i Västmedia lät detta komma fram i debatten.

Oppositionella inom nuvarande Ryssland samt i tidigare Sovjetstater attackerar i debatt samtidigt USA, NATO, President Putin. Märkligt att källkritisk kontroll fallerar mer och mer. President Putin är ingen duvunge, men vi i väst vet eller borde veta vad som står i trappgången för att ta plats i Kremls viktigaste rum efter honom.

Ukraina: Natoländer ska ge militärt stöd, DN 7 september 2014

Däremot har jag sedan april hört uppgift om att det finns EU-länders industrier som skickat än det ena än det andra till västra Ukraina. Hört det från de som berättat att delar av de vapen/pengar etc utgjorde grunden för ISIS legosoldater. Även hört från annat håll. Skrivit om det förr.

Oklart om vapen till Ukraina, SvD 7 september 2014
Oklart om vapen till Ukraina, Aftonbladet 7 september 2014
Oklart om vapen till Ukraina, GP 7 september 2014

OKLART? Det är dags för Europas media att ta ALLT som Ukrainas interimsregering säger med en nypa salt. Nästan ingenting de sagt hittills har visat sig ha ”bevis” som håller för närmare granskning. (OBS För laglig regering enligt Ukrainas konstitution krävs som minst har hållits)

Läs gärna: Gordiska knuten Ukraina samt Desinformation på högsta nivå

Lite av varje
Det har i olika sammanhang främst i akademiska arbeten om Andra Världskriget förts fram en obevisad uppgift om ett samarbete mellan vissa fascistiska/nazistiska industrialister i Europa som började innan kriget och enligt en del antydningar skulle kunna ha tentakler in i nutid. Obevisat, men ändå värt att hålla i minnet om konstigheter dyker upp.
Verkligheten är ju tyvärr ofta värre och mer komplicerad än dikten även konspirationer förutan. Det är tillåtet att vara dum, dumt att bevisa det.

Slutkommentar
Som de som läst min blogg vet, är jag konservativ Moderat. Utöver allt annat, så är det två saker jag är mycket noga med att påpeka:

Alla människor är lika värda, men olika. Utan att inse detta, så är risken stor att de som vill sprida desinformation fortsätter att lyckas få t.ex. svenska och EU-länders media att gå på vad som helst. (se mer nedan)

Det är viktigt att skilja på objektiv sanning och subjektiv förmedlad ”sanning”. De som inte haft förmånen att studera filosofi eller vetenskapsteori blandar friskt subjektiva värderingar och ogiltiga argument i sin iver att föra fram det de ”anser” att ”är den riktiga sanningen eller åtminstone den bild av sanningen de vill förmedla. Syfte och Tendens är två vetenskapsteoretiska begrepp som alla som läst Historia på Universitet samt skrivit sitt första vetenskapliga arbete, ofta D-uppsats (master uppsats) eller en CD-uppsats lärt sig att känna igen.

Syfte: I princip frågan om VARFÖR, varför förs uppfattning/påstående etc fram och VARFÖR förs detta uppfattning/påstående fram där det förs fram/sprids det via de och de ”källorna”……

Tendens: När en text som är desinformation presenteras, så lyser Tendens fram i form av använda Fallacies vid argumentering eller upprepningar av icke bevisade påståenden. Också en form av Fallacie. En falsk utsaga blir inte mer sann för att den presenteras aldrig så många gånger.

English text:
Fallacies in argumentation

Read Full Post »

Allt är inte så som det ser ut. Inte så som media, gammelmedia och socialamedia presenterar. Sanningen är det första offret när propaganda och desinformation sprids i nya samt gamla media….

Det är viktigt att känna till bakgrunden till den oro som hela världen från USA, EU via Ryssland, Iran över till Kina och ner i Indien känner vad gäller Islamska Staten och ISIS agerande. Tyvärr är inget så enkelt som det ser ut. På samma sätt som stormakter under åren efter Andra Världskriget i sin strävan att få stabilitet m.m. stött de som där och då uppfattats som om inte vänner i varje fall som oppositionella mot stormaktens ”fiender” för att sedan finna att de pengar och de vapen som stormakten, obs samma gäller för de stormakter vi har – felbedömningar har förekommit, helt naturligt bistått med i slutändan hamnat i händerna på stormaktens/stormakternas värsta fiender i verkligheten, på samma sätt har t.ex. EU-pengar/vapen som varit avsedda att stödja och stärka de oppositionella på Majdantorget i skuggan av utvecklingen i Ukraina medvetet förts vidare till ISIS via IS-stödjande/legosoldater som före/efter Ukrainakrisens utbrott stridit i Syrien, Irak, Libanon o.s.v. Inget är enkelt.

En av de många komplikationer som vi i Europa fått på vår tröskel samt även i all välmening bjudit in i vårt vardagsrum, beror till stor del på att vi, precis som t.ex. Ryssland, i våra konstitutioner inte gjort klart att de som är svenska/norska/engelska/franska o.s.v. medborgare inte äger rätten att ge sig ut som legosoldater och strida utanför landets gränser utan landets och FN:s mandat.

Här i Sverige har vi sett komplikationer i förlängningen av att Sverige inte aktivt försökt förhindra att svenska medborgare strider utomlands.
Bråttom med förbud mot svenskt jihad, Ledarsidan SvD 28 augusti 2014

Det är lätt för politiker och opinionsbildare att önska tassa på tå. För riskerna är stora att hat flammar upp då Europas länders unga idag saknar historiska kunskaper nog för att förstå att det aldrig är så att en persons tro, oavsett vilken, gör personen eller trosriktningen till ett hot. Hot uppkommer alltid genom att enskild/enskilda person/personer gör personliga ställningstaganden som strider mot Europeisk Demokrati och mot de Mänskliga Rättigheterna i personligt val att kräva att alla skall tycka/tro/göra som den/de personer som vägrar acceptera att Alla Människor är lika värda, men olika och att ALLA Människors rätt till fria val vad gäller sin tro är grundförutsättning för framtida fred på jorden.

Verkligt läge slutet augusti.
Stod härom kvällen och väntade på en buss som skulle ta mig vidare till Göteborg. Med mig stod två invandrare från Afrika. Vilket land är egalt för jag vill inte att de skall kunna identifieras. Känner dem som troget arbetande heltid nattetid i för Sverige viktig sysselsättning. De berättade för mig att en av deras libanesiska vänner, född och uppväxt i Sverige, varit på besök i föräldrarnas hemland. Där hade denne stött på ”Göteborgare” från tre angivna Afrikanska länder. ”Göteborgare” som stred för ISIS. Tidigare stridit i Ukraina och Syrien.

Göteborgare dödade i Irak, GP 27 augusti 2014

En annan person. En jag känt så länge han levt och med anor långt tillbaka i Smålands gränstrakt mot Halland. Han berättade för mig hur en libanesisk ättling på besök i föräldrarnas födelseland hotats med pistol mot huvudet av ”svenska” ISIS-män.

Ukraina har haft ryssar, och ryska militärer(!) i Ukraina sedan Katarina den storas tid. 17% av ukrainas befolkning var så sent som för några år sedan ryska medborgare. En av de städer i Ukraina som har mest ryska invånare är Donetsk. Enligt folkräkning 2001 såg fördelning i staden ut som följer (Uppgifter från Wikipedia. Men i stort sett samma finns i olika källor):

1.Ryssar: 493 392 personer – 48,15%
2.Ukrainare: 478 041 – 46,65%
3.Vitryssar: 11 769 – 1,15%
4.Greker: 10 180 – 0,99%
5.Judar: 5 087 – 0,50%
6.Tatarer: 4 987 – 0,49%
7.Armenier: 4 050 – 0,40%
8.Azerbajdzjaner: 2 098 – 0,20%
9.Georgier: 2 073 – 0,20%
10.Övriga: 13 001 – 1,27%

Staden Donetsk har ungefär 150 år på nacken. Från början industristad men kom under Sovjettiden även att få en stark militärbas. Även efter frigörelsen av Ukraina vid Sovjetunionens fall, har denna militärbas i första hand haft ryska militärer detta p.g.a. det försvarsavtal som tidigare Ukrainska Presidenter och Parlament undertecknat med Ryssland.
Avtal som aldrig formellt sagts upp. Staden har sedan 1990-talet sett kriminella ligor på Pro-ryska och Pro-Ukrainska sidan försöka ta ”makten”. I ärlighetens namn vore det inte konstigt om Ryssland i samband med hjälpsändningar till östra Ukraina skulle vilja ta hem vapen som inte bör falla i händerna på ISIS eller på de Pro-ryska huliganerna.

Desinformation i formulering av rubrik:
Fyra döda vid rysk attack mot Ukrainsk postering, DN 26 augusti 2014 Båda sidors soldater har hamnat på ”fel” sida vid mer än ett tillfälle. Fler Ukrainska soldater som hamnat på den ryska sidan. Se artikel samt läs internationell press!

Allt annat än objektiv analys av Ryssland finns i Svenska Dagbladet. Väst verkar inte dra lärdom, SvD ledarsidan 27/28 augusti 2014/A> Må så vara. Delvis sant. Men ropa inte att vargen kommer. EU är precis lika inpyrt av gamla historiska fördomar och åsikter.

Gordiska knuten Ukraina, Norah4you 11 augusti 2014

Tillägg 6 september 04.31
NCTC: ”Jihadister hotar Europa”, SvD 6 september 2014
NCTC: Jihadister hotar Europa, GP 6 september 2014

Read Full Post »

Tänk det är så att President Putin har för avsikt att informera Ukrainas President Petro Porosjenko om vad det var som Ryssland förde ut för att det inte skulle komma på avvägar till ISIS representanter bland de som strider för Ukraina mot Pro-Ryssarna eller för den delen den Pro-ryska milisen i Östra Ukraina. Tror att det är dags för Väst att inse att Ukraina är vår tids Gordiska knut Allt är inte som det utåt tycks vara.

Putin i sällsynt möte i Minsk, GP 26 augusti 2014
Putin i sällsynt möte i Minsk, SvD 26 augusti 2014

För övrigt tar jag mig på min 65-års dag friheten att gå längre utanför boxarna än ens jag brukar göra. Jag tänkte berätta en saga:

En gång för inte så länge sedan dök några grabbar, ålder okänd, i kända vatten och hittade elektroniska koner med främmande tecken. Som grabbar plägar göra, så flyttade de glada gossarna konerna. Tänk om det var därför Ubåt 137 med sina kärnvapen gick på grund i Karlskrona skärgård. Tänk om det till och med var så att Sverige då hade en verklig Hamilton som ryckte ut och var behjälplig med att få bort stridsspetsar från Ubåt 137 så att världen skulle undvika en ny Kubakris. En gång för länge sedan hände något som först forskare 100 år från nu får hel insyn i. Till dess kan man bara fantisera. Men tänk om vi bedömde den situationen fel. Tänk om vi än idag bedömer saker fel. En saga är en saga och inget annat. Men spekulera och fantisera är tillåtet.

Personligen uppfattar jag nuvarande Ryssland som allt annat än gamla Sovjetunionen. Det tar som bekant tid innan de som bär på seklers felbedömningar och handlingar eller för den delen sina egna inkluderas i ”samhället”. För mig är det viktigt att ge alla människor en chans och ibland mer än en. Alla människor är lika värda, men olika.

Read Full Post »

Från det ögonblick då förre presidenten flydde till Ryssland och Ukrainas parlament helt korrekt utsåg en interimsregering, så långt så gott, har det varit befogat att upplösa Ukrainas parlament och gå till nyval. Men i stället klev Svoboda, ett nationalistiskt fascistiskt parti om något, plats i den interimsregering som själva ansåg sig goda nog att försöka förbjuda ryska som talats i 1000 år, dvs längre än ukrainska språket funnits, som officiellt språk i Ukraina.

Inte nog med att EU blundade för Svoboda, för att interimsregeringen inte hade laglig rätt att betraktas som vanlig regering eller för Ukrainas historia. Vänsternissar och Högerfötter i EU lyckades tyvärr sprida desinformation som andra politiska partier gick på. För historia är vanligen inte politikers starka sida. Speciellt inte när den är så komplicerad som Ukrainas historia är. Men vänsternissar till vänster om vänstern och högerfötter samarbetade i Ukraina under Andra Världskriget…. inte konstigt att de nu hjälpts åt att sprida desinformation. Desinformation på högsta nivå, Norah3you 16 augusti 2014

Så valdes den nuvarande presidenten Petro Porosjenko i ett land på väg mot bankrutt där tidigare försvarsavtal (!!!) mellan Ukraina och Ryssland försvunnit utan att EU ens verkar ha observerat att det en gång fanns samt skrevs om i media. Men å andra sidan har ju många politiker i Bryssel också missat att det innan oroligheterna bodde 17 % ryska medborgare i Ukraina ….. det där med gränser är politiker samt förhandlare bra att dra – men gräsrotsnivån är oftast mindre välkänd…

Ukrainas nyvalde president Petro Porosjenko utlyste idag nyval till Ukrainas parlament. Verkligen på tiden!

Nyval i Ukraina i oktober, GP 25 augusti 2014
President Porosjenko upplöser parlamentet, Expressen 25 augusti 2014
Poeosjenko upplöser parlamentet, DN 25 augusti 2014
Nyval i Ukraina i oktober, SvD 25 augusti 2014
Ukrainas parlament upplöses, Aftonbladet 25 augusti 2014

Read Full Post »

Older Posts »