Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Definition på liberalism’

Den som inte kan respektera alla människors lika värde fullt ut och inte respekterar att ALLA Göteborgare har laglig rätt att få göra sin stämma hörd i Trängselskattfrågan, den är varken liberal eller demokrat. Så långt har det alltså gått, säger jag som en gång i tiden tillhörde Folkpartiet i Göteborg, att i det som var Liberala gruppers högborg i Sverige och där framstående Folkpartister sedan långt innan Andra Världskriget varit beredda att stå på barrikaderna även för sina verkliga meningsmotståndares rätt att fritt uttrycka sin uppfattning, kommer att vända sig i sina gravar. Respekten för andra människor och förståelsen för att det ALDRIG NÅGONSIN I DE SENASTE TVÅ VALEN ELLER TIDIGARE VARIT EN TRÄNGSELSKATT UPPE TILL OMRÖSTNING, den är helt borta. De som tror att detta är rätt sätt är väl samma som fått för sig att lägga tågtunnel i instabil lera som riskerar att urlakas och de som tror att de vet bättre än Sveriges Geologiska Institut (SGI) som rödlistat (rasrisklistat) området där politiker tänkt bygga sjöstaden…… Sådana dumheter straffar sig i längden för Folkpartiet och för Göteborgs framtida utveckling såväl säkerhetsmässigt (skredrisk är mycket stor) som kostnadsmässigt.

FP: Nej till folkomröstning, GP 12 maj 2013
Folkpartiet säger nej till folkomröstning, GT 12 maj 2013
Nej till folkomröstning från Folkpartiet, Aftonbladet 12 maj 2013
Nej till omröstning från Folkpartiet, SvD 12 maj 2013

Se även FP Göteborg inte liberala längre, Norah4you 11 maj 2013

Read Full Post »

Eller vad är det frågan om när Folkpartister tvekar om folkomröstning, GP 11 maj 2013

Vart tog den liberala andan som gjorde folkpartister villiga att stå på barrikaden även för sina meningsmotståndares rätt att uttrycka sin åsikt???? Respektera att lagen ger rätt till folkomröstning. Att inte respektera väljarna straffar sig i längden och på tvären.

Read Full Post »

Eller vad är det frågan om?
Kan det möjligen vara ytterligare ett gäng politiska ungdomar som saknar rötterna i det som är Liberalt och Frisinnat? Saknar historisk kunskap. Det var aldrig någonsin när Folkpartiet bildades tal om att Rättssamhället skulle skrotas eller att inte lagar skulle respekteras. Det var inte det som avsågs med att minska Statens makt. Inte ens de flummiga idéerna inom vissa delar av Folkpartiet sedan Maria Leissners tid, dvs de som under Nord-Syddebatten som avlöste U-/I-landsdebatten(som en del tycks hamnat tillbaka i) inte bara snurrade till det med öppna gränser – här, eller föll tillbaka till de frisinnade liberaler som under 1900-talets inledning fick för sig att det fanns inga bättre missionärer är kristna missionnärer från frikyrkor och att det var en liberal uppgift att se till att alla fick tillgång till Guds ord genom dem. Kom ihåg att jag själv är troende och att jag tidigare var aktiv inom FPU (70-talet).

Problemet med att inte kunna sin historia och att inte inse att Sverige som rättstat har rötter i såväl Birger Jarls gånge hatt till och hätta från som Magnus Erikssons landslag från mitten av 1300-talet och det har aldrig varken i svensk eller utländsk liberalism varit frågan om att det skulle vara någon Mänsklig Rättighet att bryta mot samhällets lagar. Det har heller aldrig varit en liberal fråga att slå sig för bröstet och hävda att Sverige skall vara öppet för alla. Det är ingen Mänsklig rättighet att bosätta sig var man själv vill. Det har alltid varit de Liberala grundernas utgångspunkter att slåss för verkliga Mänskliga Rättigheter – inte några fria flummiga fantasier från de som inte varit med och byggt upp samhället.

Att attackera Johan Pehrson, det är att attackera alla sanna liberaler. Det är inte så att det är en mänsklig rättighet att göra vad man vill och få reda på vad man vill och låta andra betala notan. Johan Pehrson har varit ett föredöme som liberal. Det är inte dagens LUF! Börja med att läsa in Sveriges, Europas och Världens historia så som den står i läroböckerna, det har Ni inte lärt Er. Fortsätt med att lära Er ordkunskap och ordförståelse nog att ta till Er det som lärs ut av förhoppningsvis ämnes- och stadiebehöriga samhällskunskapslärare – borde varit ett krav från dag 1 i kommunaliseringen att Samhällskunskap som är ett viktigt ämne för att kunna förstå och verka i samhället alltid hade haft ämnes- och stadiebehöriga lärare.

LUF står numera till vänster om 70-talets Garthonister. Jag vet – jag tillhörde båda FPU-lägren under olika perioder av 70-talet så försök inte med mig.

Att stå till vänster om vänsterpartiet är inte att vara Liberal. Det har heller inget med Socialliberalism att göra. Att bry sig om sina medmänniskor är inte detsamma som att brösta sig och orda för att alla skall få komma hit och att vårt Rättsväsende och de av Riksdagen stiftade lagarna inte skulle behöva följas. Vårt rättsväsende, som förvisso inte är tillräckligt för att trygga människors vardag ens som det är med den okunskap om vad som står i våra Grundlagar, kräver ansvar. Det Ni förespråkar när Ni kräver Johan Pehrsons avgång är diktatur! Inget annat. Att protestera mot att någon folkvald som stödjer av Riksdagen beslutade Grundlagar och Lagar, det är så långt från Liberalism och Demokrati som tänkas kan!
Johan Pehrson har på ett föredömligt sätt i alla år försvarat sanna Liberala Värden. På tiden att LUF lär sig Folkpartiet och Liberalernas historia.

LUF vill ha ny rättspolitik, GP 6 mars 2013
LUF vill ha ny rättspolitik, SvD 6 mars 2013
LUF kräver att FP-topp avgår, DN 6 mars 2013
LUF vill ha ny rättspolitik, Aftonbladet 6 mars 2013
LUF kräver att FP-profilen avgår, Expressen 6 mars 2013 Dags att LUF ser om sitt eget hus och flyttar dit där de politiskt hör hemma numera – till Vänster om Vänsterpartiet och t.o.m. till Vänster om SKP. Flumskolan har skördat många offer!

Read Full Post »

Nu Annie Lööf går skam på torra land. -Jag har som ambition att ha kvar stora delar av det som handlar om den gröna decentraliseringen. Däremot behöver vi dra ifrån vissa delar – månggifte är en sådan del och vi behöver utveckla vissa skrivningar, till exempel vad man menar med läroplikt, öppna gränser och fri rörlighet, säger Lööf. Lööf avbryter semestern för att ta hand om krisen, GP 10 januari 2013

Är det möjligt att du inte bara blev partiledare för Centern utan att kunna det mest elementära som varje svensk skolelev som går ut Grundskolans årskurs 9 SKALL ha lärt in?

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa….. Källa: Regeringsformen på Riksdagens hemsida.

En annan het potatis i idéprogrammet är skolplikten. Enligt idégruppen bör Centerpartiet verka för att skolplikten slopas för att ersättas av en läroplikt, där föräldrarna snarare än kommunen bär ansvaret för att barn får en god utbildning. Lööf ångrar inte idéprogrammet, di.se 9 januari 2013 ……. Du Annie Lööf visar lika lite respekt och acceptans för Barnkonventionen som din kollega Per Ankersjö gör. Vänligen läs artikel 28 i Barnkonventionen:

28• Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och i syfte att gradvis förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter skall de särskilt,
(a) göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgängliga för alla

(b) uppmuntra utvecklingen av olika former av undervisning som följer efter grundutbildningen, innefattande såväl allmän utbildning som yrkesutbildning, göra dessa tillgängliga och åtkomliga för varje barn samt vidta lämpliga åtgärder såsom införande av kostnadsfri utbildning och ekonomiskt stöd vid behov

(c) göra högre utbildning tillgänglig för alla på grundval av förmåga genom varje lämpligt medel

(d) göra studierådgivning och yrkesorientering tillgänglig och åtkomlig för alla barn

(e) vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden näraro i skolan och minska antalet studieavbrott.

•Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan upprättshålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse med denna konvention.
•Konventionsstaterna skall främja och uppmuntra internationellt samarbete i utbildningsfrågor, särskilt i syfte att bidra till att avskaffa okunnighet och analfabetism i hela världen och för att underlätta tillgång till vetenskaplig och teknisk kunskap och moderna undervisningsmetoder. Särskild hänsyn skall härvid tas till utvecklingsländernas behov.

Det kan väl ändå inte vara så illa att du tillhör samma grupp som historielektorer i Uppsala och Linköping beskrev som:
…Mer beklämmande är att studenterna har ett oerhört begränsat ordförråd, och verkligt oroväckande är att ordförståelsen är grund eller direkt felaktig. Våra studenter kan inte svenska, ett antal historielektorer och doktorander i Linköping och Uppsala 2 januari 2013 i Uppsala Nya Tidning Det kan väl inte vara möjligt att Sverige fått en Näringslivsminister som inte förstår det hon läser fullt ut?

En sak är från igår säker Annie Lööf. Du är lika illa ute genom visad okunskap som jag beskrev i Ett idéprogram Per Ankersjö, Norah4you 9 januari 2013: Visioner hör hemma i form av riktlinjer som pekar mot mål i inledande kapitel i partiprogram. Inte i detaljpreciseringar inuti nya förslag och absolut inte något som visar att de som ligger bakom nytt partiförslag totalt saknar kunskaper om vad Svenska Grundlagar står för och vad där står!

Nu talar Annie Lööf ut om kritikstormen, Expressen 9 januari 2013 Hade nog varit bättre Annie Lööf om du först läst på Grundlagarna, sedan tänkt ut vad du skulle säga när du efter mycket om och men gjorde det varje ansvarsfull partiledare skulle gjort första dagen. Åkt hem.
Annie Lööf avbryter semestern, SvD 9 januari 2013
Lööf avbryter semestern, DN 9 januari 2013
Centertopp:”Hotar människors frihet”, Riksdagsledamoten Kerstin Lundgren i Aftonbladet 9 januari 2013
Lööf hem för att möta stormen, GP 10 januari 2013
Centern på hal is, DN huvudledaren 10 januari 2013
Nya idéer sätter press på Lööf, SvD 19 januari 2013 Lööf och Ankersjö är två svaga kort för Centerpartiet. Mycket svaga kort….
Annie Lööf kommer hem – till kritiken, Expressen 10 januari 2013 Hade hon verkligen trott att hon skulle kunna ro skutan i land utan att låtsas om att skutans djupgående var mer än metern djupare än högsta vattenstånd????
Lööf hem för att möta stormen, SvD 10 januari 2013
Jag säger nej till programmets helhet, Kerstin Lundgren (C), riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson på DN-debatt 10 januari 2013
Lööf hotas av tunga avhopp, DN 10 januari 2013

Hur Annie Lööf kan en sittande minister och partiledare för ett regeringsparti ha så dålig koll på Regeringsformen vår viktigast Grundlag?????

Read Full Post »