Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Definition Höginkomsttagare’

när man inte redovisar ärligt vad som är äpplen, päron och köttbullar…..

Jag läste på Göteborgspostens nyhetssidor: ”Moderatstyret har gynnat höginkomsttagarna, inte låg- och medelinkomsttagarna som Reinfeldt hävdar, skriver två S-ekonomer på Dagens Nyheters debattsida.”
S: M har gynnat höginkomsttagarna, GP 15 februari 2011. Tänkte i mitt stilla sinne, att nu måste väl Socialdemokraterna insett att de äntligen behöver redovisa vad de menar med höginkomsttagare, medelinkomsttagare och låginkomsttagare. Kanske har de också insett att de bör ge exempel som visar att 5% för en låginkomsttagare inte gör skillnad för denne på samma sätt som 6% eller mer för en höginkomsttagare….. för ingen kan ju i slutändan ta med sig hund, hus eller bankböcker in i himlen…. men icke sa Nicke. Floskler och hardanger, inte hardangersömmen alltså, haglar fortfarande trots att S kriskommitté sagt att S skall bli tydligare och modernare. Modernare? Ja de fula försöken som S-ekonomerna Torbjörn Hållö och Sebastian de Toro ägnar sig åt i DN-artikeln, fanns i andra men talande versioner med i gamle Huffs ‘Hur man ljuger med statistik (ISBN 91-27-18805-1) när den gavs ut 1989 för vilken gång i ordningen. Själv har jag 8 upplagan från 1967….

Nå jag slår upp definitionen för höginkomsttagare hos SCB och hittar: ”En nivå man kan använda för att avgränsa höginkomsttagarna är den taxerade inkomstens brytpunkter. Den som överskrider brytpunkt 1 (290 100 kr år 2002) betalar förutom kommunal skatt 20 procent i statlig skatt på det överskjutande beloppet. Den som överskrider brytpunkt 2 betalar 25 procent i statlig skatt på det överskjutande beloppet. Högre inkomstskatt än så betalar ingen. År 2002 låg brytpunkt 2 på 430 900 kr och det var 314 000 personer, eller 3,5 procent av hela befolkningen, som överskred det beloppet.”
Höginkomsttagare – var går gränsen?, SCB Välfärd nr 1 2004

Det är bara det, att å ena sidan betalar dessa höginkomsttagare en mycket stor del av hela det skatteuttag som finns i Sverige; de hade också till skillnad från vanliga medel- och låginkomsttagaren redan under Göran Perssons socialdemokratiska regering större möjligheter att få lån till dyra villor, dyra bilar och båtar som genom ett mycket orättvist ränteavdrag minskat deras skatt, samtidigt som en vanlig person, inte ens nu 9 år senare är 430 900 kr/år i skattepliktig inkomst något som merparten av medelinkomsttagarna efter fackens kollektivavtalsförhandlingar når upp till, har svårt att få det att gå ihop om han/hon/de ville eller vill köpa ett nytt hus eller en ny bil. Det handlar alltså inte bara om att höginkomsttagarna nu får mer i procent och reda pengar än medelinkomsttagaren. Det handlar om att det är en stor skillnad när politiker och fackföreningsledare höjer (förlåt får höjt sina löner) och det som socialdemokraternas vurmade fackföreningar träffar avtal om för en vanlig svensk i privat eller offentlig tjänst. De förra har ingen aning om vad 2-300 kr/månad i handen betyder. Alliansens jobbskatteavdrag har för svenska låg- och medelinkomsttagare gett mer än 1000 kr/månad mer i handen. För en som är låginkomsttagare har 1000 kr/månad stor betydelse. Den för S-politikerna som tappat kontakten med golvet lilla summan, kan avgöra om en person behöver gå till socialen för att få möjlighet att klara sig eller om han/hon klarar sig själv. Det tänker de inte på alls.

SCB-s definition av låginkomsttagare är de som tjänar mindre än 50% av medianen…..
Inkomstfördelningsundersökningen 2005, SCB Sveriges Officiella Statistik Statistiska meddelanden HE21 SM 0701
Antar att Socialdemokratiska politiker missat vad skillnaden är mellan medelinkomst och medianinkomst….. de borde lärt sig vad som är medelvärde och medianvärde senast innan de lämnar 9:e klass i grundskolan…. men ack, kvack kvack….
De borde också lärt sig att för en som har svårt att få hyra, el, kläder och mat att gå ihop, så betyder redan 300 kr/månaden en större lättnad än för den som till äventyrs skulle tjäna över miljonen känner om han/hon får 3000 eller mer i handen varje månad.

Det handlar om att de som har det sämst under Socialdemokratiska regeringars tid varit tvungna att betala hög skatt, för kommunalskatten är hög för många låginkomsttagare även om de slipper statliga skatten, med vänster handen samtidigt som de tvingats hålla ut mössan med höger handen för att få i bidrag mindre eller lika mycket som de själva betalt in. Den transferingen kostar samhället i allmänhet stora summor och psykiskt de låginkomsttagare som Socialdemokraterna så välvilligt tar fram glömmande att LO-Vanja försökte slingra sig så sent som på måndagskvällen i TV när det kom fram att hennes höga lön betald av fackmedlemmar stigit med mer än 14% samtidigt som de hon representerar i snitt fått 2,4% lönehöjning på samma tid. För de senare betyder inte lönökningarna så mycket som skattelättnaderna gör.

Äpplen, päron och köttbullar. Borde tänkt äpplen, päron och oxfile för den nomenklatura som Socialdemokraterna byggde upp kostade låginkomsttagaren mycket och RUT-avdraget som Socialdemokraterna hatar möjliggjorde många nya vita jobb som gav låginkomsttagare nya möjligheter både att starta eget och att få ett avdrag som sänkte även deras skatt, Alliansens jobbskatteavdraget hatat av Socialdemokraterna har gjort mer både för låg- och medelinkomsttagare än vad någon Socialdemokratisk sk. fördelningspolitik gjort i verkligheten under de senaste 50 åren.

M:s ekonomiska politik gynnar höginkomsttagare, DN 15 februari 2011
S: M har gynnat höginkomsttagarna, SvD 15 februari 2011

Read Full Post »