Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Definition etnicitet’

Att media och en och annan politiker som vill visa sig på styva linan politiskt korrekt vinglar utanför och i stället visar sin okunskap om svenska ord och uttryck, idiom m.m. Må vara dem förlåtet. Har de gått i en skola efter 1970 när Elevens val blev viktigare och viktigare än ordkunskap och ordförståelse, så förklarar det saken. Tyvärr alltför väl. Det är dumt att vara dum, ännu dummare att visa att man är det ‘kära vänner’ i media och politiska kretsar.

Hur hade det varit om någon innan de tvingat Billström att be om ursäkt för att han använt svenskt idiom på ett klumpigt oetiskt sett, absolut inte rasistiskt, om de hade slagit upp i Svenska Akademins ordlista för att ta reda på vad ‘blåögd’ står för? Allt för enkelt så det har de hoppat över 😛

Blåögd Adj (*även bildlikt) troskyldig. Källa: SAOL på nätet.
Blåögd med blå ögon; (bildl.) troskyldig, verklighetsfrämmande, naiv, godtrogen, okritisk, lättlurad (motsatsord: (bildl.) cynisk) Källa Svensk synonymordbok

Att sedan en enda en som sitter i Sveriges Riksdag kan med att visa att han/hon inte lärt sig skilja på vad ”blond och blåögd” stått för de senaste 100 åren (kanske dessförinnan också, svårt att bevisa) i Sverige från det rasbiologiska tänkandet som nazisterna använde när de talade om de nazisterna trodde vara ‘Arier’ – något som aldrig funnits annat än i fantasivärld som för all del fanns i vissa utopiska drömmares berättelser om folk någonstans långt bort och sedan återskapades av svenskar i socialdemokratiska partiet respektive Bondeförbundet, det säger tyvärr allt om okunskapen och oviljan att ta till sig verkligheten inte de fantasier som Rasbiologiska institutet stod för i dåtidens politiska värld – inte svenskars verklighet. Då som nu okunniga politiker och sk politiskt korrekta. Stor skam över de som försöker få blond och blåögd till varande någon modell på tänkt svenskhet och därmed rasistiskt att säga.

Ställ Er i skamvrån själva! Läs sedan: När skall Sverige göra upp, Norah4you 14 december 2012 för en sak står klar – det är pga att svenska politiker, undantaget kommunisterna och en del liberaler i Folkpartiet, vägrat att göra upp med vilka som stod bakom de rasistiska tankegångarna i Sverige fram till 1943/44 som flera av Er som hoppar på Billström ännu inte fått in hur verkligheten såg ut. Det var ledande socialdemokrater som förde fram tankegångarna mest. Verkligheten inte efteromskrivning i form av historierevisionism är det som gäller!

Stoppa medias häxjakt. Billström uttryckte sig klumpigt, oetiskt och olämpligt. Men det innebär inte att killen skall behöva springa gatlopp mellan okunniga som hackar på honom eller bedriver häxjakt. Häxjakt är förbjuden i Sverige. Mobbning och trakasserande är också förbjudet. Yttrandefriheten och Tryckfriheten är Grundlagsfästa för ALLA – inte bara för politiskt korrekt tänkande.

Billström bad om ursäkt igen, GP 21 mars 2013
Tobias Billström pressades i riksdagen, Expressen 21 mars 2013
Statsvetare: ”Billström som Schwarz med gult kort”, SvD 21 mars 2013 Det är illa ställt när någon blir statsvetare utan att ha lärt in OCH visat sig förstå vad som står i Regeringsformen och andra svenska grundlagar! BAKLÄXA!
Billström bad åter om ursäkt, DN 21 mars 2013
Tobias Billström (M) pressades i riksdagen, Aftonbladet 21 mars 2013
Billströms prat och andras tigande, SvD ledarsidan 20 mars 2013

Se även Gäller yttrande och tryckfrihet, Norah4you 20 mars 2013

Det är mer än hög tid att vi svenskar får Författningsdomstol. Lika hög tid att vi återupprättar kunskapsskolan utifrån verklighetens historia inte revisionisternas!

Read Full Post »

bara för inbäddade journalister och för journalister som olagligt tar sig in i krigszoner? Jag bara undrar.
Förvisso var Billströms uttalande höjden av oetiskt klantigt. Men rasistiskt? Inte som jag uppfattar det.
Skälet till att jag inte uppfattar det som rasistiskt är att om han har rätt, att det i första hand är landsmän till sk. papperslösa som ställer upp, så är det ju inte frågan om annat än att Billström möjligtvis på sitt mycket egenartade aviga sätt vill peka på en kulturell skillnad i att ta hand om sina egna. Skulle det kunna upplevas som negativt och rasistiskt vad det gäller de som gör det?

Alldeles oavsett att jag inte på något sätt kan förstå än mindre försvara att någon gömmer person som av svensk domstol utvisats och som begår lagbrott genom att avvika, så är det två helt olika frågor. För enligt svensk grundlag får ingen diskriminering ske (Regeringsformens 1 kap 2§) och alla som i andra sammanhang gömmer brottslingar eller medverkar till att brottslingar håller sig utom lagens räckhåll, begår ett brott. Är inte säker på att en Författningsdomstol skulle anse det vara annorlunda, så länge vi har våra nuvarande grundlagar i den text som finns, när det gäller att gömma undan andra. Men det hör inte hit. Det är en fråga som hör hemma i lagstiftande församling dvs Riksdag och inte i media.

Den andra frågan är hur olika grupper människor som lever i Sverige har olika synsätt vad gäller att ta hand om sina egna. Vi har tyvärr rent generellt i Sverige alldeles för många som inte bryr sig om sina släktingar, än mindre sina egna åldriga föräldrar. I många länger och i familjer som bott i mer än två generationer i Sverige lever annat synsätt kvar. Det har inte ett dugg med rasism att göra, inte heller med frågan om öppna gränser och absolut inget som borde kunna räknas som rasistiskt. Vi behöver inte gå mer än 50 år tillbaka i vår svenska historia för att hitta en tid då det inte var viktigast att svensken var politiskt korrekt men även på den tiden hade svensken ett behov av att känna sig bättre och levande i ett bättre land än alla andra.

Idag har vi en tid då det ‘gäller’ att uttrycka sig politiskt korrekt så man inte sårar andra, dvs förutsatt att man inte är journalist – då går det ju att såra vissa (media har ju ofta egen syn på lagar). Samtidigt anser sig journalister ha rätten t.o.m. att riskera Rikets säkerhet om det är så att journalisten anseende sig som politisk korrekt vill hävda sin yttrandefrihet och sin tryckfrihet – trots att det i båda fallen finns likhet inför lagen (Regeringsformens 1 kap 2§ och samma undantag för yttrandefrihet och tryckfrihet oavsett vad man har för yrke, journalist eller politiker. Att dumma, oetiska och oförsvarliga saker sägs i båda fallen, gör inte det ena till rasistiskt och stridande mot yttrandefriheten och det andra till försvarbart. Båda yrkesgrupperna bör tänka på vad de säger i det offentliga ljusets strålkastarsken.

Reinfeldt vill inte prata Billström, GP 20 mars 2013 Varför skall han det. Billström uttryckte sig klumpigt och oetiskt – men även en minister har yttrandefrihet på samma sätt som alla andra i landet. När Reinfeldt tagit avstånd, vilket han gjorde från Billströms sätt att uttrycka sig, så borde det räcka för media. Reinfeldt var skarpare än vad politiska ledare brukar vara.
Reinfeldt vägrar prata mer om Billström, Expressen 20 mars 2013
”Som provanställd efter sex år på jobbet”, SvD 19 mars 2013
Svenskheten måste få en ny innebörd, Qaisar Mahmood på SvD kultur 2013 Qaisar Mahmood har helt missuppfattat vad svenskhet är – det är precis som i alla andra länder det avtryck i form av seder, kultur (ja vi har flertusenåriga seder även om de inte är så ärorika som en del andra länders), traditioner, uttryckssätt och sist men inte minst samma Yttrandefrihet och Tryckfrihet för ALLA inte bara för vissa oavsett var de kommer ifrån eller vilka positioner de uppnått. I Sverige gäller svenska Grundlagar. Att ens föreslå att svenskhet inte skulle få ta med etnicitet – det är skrämmande odemokratiskt. För Sverige har under årtusenden fått många invandrare och det är folket som bott här oavsett om deras anfäder för tusen år sedan var norrmän, finnar, ester, tyskar, danskar, italienare, flamländare eller andra som tillsammans gett oss den svenskhet vi har. Inte något som några som kommit skall försöka ändra på här och nu för att det enligt deras uppfattning är rasistiskt att inte ha deras egen politiskt korrekta ordförståelse av hur svenska lagar och ordsinnehåll/innebörd borde vara! Hela inlägget är rasistiskt mot alla oss som är svenskfödda. Där går han långt över gränsen vad som är rasistiskt. Observera att det enligt Regeringsformens 1 kap 2§ inte finns något undantag som gör det möjligt att bara kalla något rasistiskt för att den/de drabbade inte är svenskfödda av svenska föräldrar. Rasism är rasism även om det är svenskar som drabbas av påhopp av obetänksamma yttranden.
Bräckligt stöd för Tobias Billström, DN 20 mars 2013

Tillägg: Näste att göra bort sig är en ‘statsvetare’…… Billström kan sänka M i nästa val, statsvetare Marco Nilsson på SvD Brännpunkt 20 mars 2013 EN STATSVETARE BORDE HA LÄRT SIG ATT YTTRANDEFRIHETSGRUNDLAGEN GÄLLER ALLA LIKA MYCKET! Han borde dessutom ha lite mer ordkunskap och ordförståelse om han skall vara trovärdig på sin post! Olämpligt oetiskt o.s.v. är en sak men att påstå att det är rasistiskt, och att det skulle sänka Moderaterna, det säger tyvärr en hel del om hans kvalifikationer oavsett akademiska meriter.

M-kollegor ställer sig bakom Billström, SvT 20 mars 2013 Det gör de rätt i! Yttrandefriheten gäller lika för alla i Sverige – det är inte politisk korrekta eller media som avgör hur våra Grundlagar skall tolkas. Det är av svenska medborgare valda ombud i Sveriges Riksdag som i enlighet med Regeringsformen avgör om Grundlag ändras genom beslut i två omröstningar med mellanliggande val.
FÖRVALTNINGSDOMSTOL PER OMGÅENDE BEHÖVS!

GP-s ledarsida är naiva (blonda och blåögda med andra ord) Men den som sagt A måste också säga B. Papperslösa som levt länge i Sverige, svårt sjuka som blivit beroende av svensk sjukvård och barn som gått flera år i svensk skola måste till sist få stanna av humanitära skäl. Det är inte konsekvent. Men humanitet sätter människor före principer.
Billström är inte enda problemet, GP ledarsidan 20 mars 2013 De är så långt ifrån verkligheten som tänkas kan. Hur kan någon fortsatt föreslå att de som fått avslag på att stanna i Sverige skall få mer rättigheter än oss andra? Senast igår fick jag efter hjälp för nästan 2 år sedan av Socialstyrelsen som fann att min begäran om tandvård pga tandlossning inte ens fanns inskriven trots att jag lämnat in den två gånger, reda på att man nu skall skicka kostnadsberäkning till sin förtroendetandläkare. Kostnadsberäkning för akuta nödvändiga åtgärder pga tandlossning och hål som vi som går på Försörjningsstöd inte får ett öre till om det inte är akut värkande(!) Inte får vi ett öre innan det godkänts så inget får göras innan det är godkänt. Inte får vi ut pengar i förväg för medicin och läkarvård utan de får vi ligga ute med tills de i bästa fall om man har bra handläggare kan fås tillbaka någon vecka efter att pengarna lagts ut, i värsta fall först utbetalningstillfället månaden efter. Mycket lätt för oss vanliga svenska medborgare när vi lever under existensnivå. De följer inte ens lagen korrekt. Inte för oss.

Read Full Post »

Oavsett om man som jag själv är positiv till stort antal av de invandrare vi fått under min livstid, född 1949, men inte ser att det finns möjlighet att låta alla, de sk. papperslösa har fått avslag och har svårt att påstå att de inte passerat annat EU land eller betalt stora summor för att komma hit, att stanna. De som liksom jag till svenskar utgår från alla som är födda som svenska medborgare oavsett var deras föräldrar är födda. Dvs alla som använder den riktiga definitionen på etnicitet: ”identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk gruppEtnicitet, National Encyklopedin med andra ord alla de som är födda som svenska medborgare och som känner sig som svenskar. Eller om man skulle tillhöra de som vill ha fri invandring på ena politiska sidan alternativt näst intill totalt stopp för invandring utöver arbetsinvandring och kvotflyktingar;
SÅ MÅSTE man vara beredd att tåla och tala klarspråk.

För att kunna finna lösning på ungdomsarbetslösheten, är det viktigt att vara klar över var problemen finns. Kan man inte identifiera vilka problem som gör det svårt för vissa grupper i samhället att få jobb, så är det svårt att finna lämpliga åtgärder. Studier i all ära, tvingande studiekontrakt för att få nödvändig praktik är inte någon lösning för de som antingen inte fått lära sig grunderna i att tala, skriva och använda svenska språket. Inte är det heller någon lösning för de som när de var barn såg nära släktingar dödas i inbördeskrig oavsett var eller när och som har den ryggsäcken med sig. Vi måste vara klara över att en hel del av de utrikesfödda unga som utgör en större del av de arbetslösa ungdomarna precis på samma sätt som statarbarnen (hemskt begrepp) in i början av 1900-talet har helt andra förutsättningar och behöver ett helt annat bemötande än att tvingas läsa i stället för att stimuleras att läsa. Precis på samma sätt som de som aldrig såg någon läsa en bok hemma ända in till min egen skolålder behövde helt annat stöd, samt självfallet tillåtas läsa serier eller det de själva var intresserade av för att få igång läsintresset, så behöver de som kommer individuellt stöd. Dock glöms ofta en viktig bit bort. De som har hål i hjärtat oavsett varför, de behöver även stöd från första skoldagen i form av kuratorer, psykologer och specialpedagoger. Det kostar men för de som fått uppehållstillstånd så måste det få kosta om vi inte skall bygga in extra barriärer i deras och våra framtida liv här i Sverige.

Sedan är det viktigt, anser jag även om en del lär kalla mig rasist trots alla mina bekanta från öst, väst, nord (har själv norskt påbrå) och syd att precis som jag skrev härom dagen: Det måste vara möjligt utan att bli beskylld för att vara rasist eller något annat att skilja på kvotflyktingar, flyktingar som inte bara kommer från krigshärjade områden utan som lever under hot om livsfara samt alla andra som kommer hit. Det går inte att ta sig till Sverige varken med flyg eller båt utan att ha passerat ett land som är första land och det där vi måste acceptera EU-s regler om första land. Det kostar att ta sig hit med flyg eller båt utan att behöva visa giltig identitetshandling. Kostar stora summor och den som tror att det är de mest utsatta som behöver vår hjälp, och verkligen behöver den såväl på plats som i grannländers flyktingläger samt i förlängningen skulle behöva uppehållstillstånd här, som är de som har råd att betala dessa stora summor? Nog är nog, Norah4you 12 maj 2012

Vi MÅSTE lösa de problem som vi redan har, när det gäller ungdomsarbetslöshet likaväl som vad gäller fattigpensionärer och andra, innan vi åtar oss mer. Så rikt är inte Sverige att vi kan bortse från att identifiera problemen och finna lösningar på dem INNAN vi ens på allvar diskuterar allehanda mediaintressanta fall som fått avslag eller ‘rätt’ för papperslösa till det ena eller andra.

I detta klarspråk som krävs, finns inbyggt att man måste vara klar över var problemen finns och varför. Här var Fredrik Reinfeldt ovanligt klar för att vara svensk politiker. I våra grannländer har partier i mitten och alltså inte bara på yttersta högerkanten insett detta för många många år sedan. ”-Det är inte korrekt att beskriva Sverige som i ett läge med massarbetslöshet. Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet, sade Reinfeldt.” ÄR INTE på något sätt att dela in folk i Sverige i vi och dom utan ett klargörande för att kunna komma vidare utifrån en enda förutsättning: Alla unga är lika värda, men olika.

Reinfeldt kritiseras för uttalande, GP 15 maj 2012
Reaktioner på Reinfeldts uttalande, Expressen 15 maj 2012
Faktakoll: Rött ljus för Reinfeldt, SvD 15 maj 2012 visar hur det numera är ställt i Sverige med ordförståelse. De som får rött ljus är Faktakollen. Om man börjar med en falsk utsaga och bygger sina argument på den falska utsagan, så säger det noll om vad verkligheten är. Ordkunskap vad är det????
Löfven: Otäckt uttalande av Reinfeldt, DN 15 maj 2012 Nej Löfven. Det som är otäckt är att så många i Sverige förknippar ordet ‘etnicitet’ med något ordet aldrig stått för hos de som kan sin ordkunskap och sina definitioner. Att dra ordet till att det skulle betyda raser eller indelning i människovärdesklasser – det är otäckt och skrämmande att någon politiker oavsett färg och uppfattning om invandring och flyktingar ens kan med att påstå.
Reinfeldt oanträffbar när kritiken tilltar, DN 15 maj 2012

Lena Mellin på Aftonbladet skriver
Reinfeldt har rätt men säger det fel, Lena Mellin Aftonbladet 16 maj 2012 Fel? För att svenska flumskolan inte lärt ut tillräcklig ordkunskap på svenska lektionerna? För att många svenskar, oavsett var de själva eller deras föräldrar är födda, missförstår ord för att de saknar täckning för vanliga gamla begrepp?

Viktig debattartikel: Arbetslösheten är ju större, Hanif Bali (M) på Aftonbladet debatt 15 maj 2012

SCB ljuger! De påstår SCB presenterar inte sådan statistik, Expressen 16 maj 2012 men då har de glömt bort Temarapport 2009:4, SCB 2009 samt Födda i Sverige –ändå olika Betydelsen av föräldrarnas födelseland, Christian Skarman, Prognosinstitutet SCB slå upp kurvan för Summerade utvandringsrisker 1980–2008, 20 år eller äldre på sidan 7 under perioden 1984-2004 där man delar upp i kategorierna:
2 föräldrar födda i Sverige
1 utrikesfödd förälder
2 utrikesfödda föräldrar
Födda utomlands

Tillägg 13.22 Ledarskribenterna om Fredrik Reinfeldts uttalande, SvD 16 maj 2012

Tillägg 14.09 Invandringen får inte bli ett alibi, Ann-Charlotte Marteus Expressens ledarsida 16 maj 2012

Read Full Post »