Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Definition av demokrati’

Hur vore det om EU-kommissionens ledamöter lärde sig läsa och förstå de texter de själva varit med och tagit. Helt och hållet odemokratiska beslut om de senaste förändringarna i EU:s texter för Europas innevånare i EU HAR INTE FÅTT VARA MED OCH RÖSTA. Det är illa nog. Det är en av många saker som gör att EU numera knappast kan kallas demokratiskt fullt ut. Ett annat av skälen är herrar och damer potentater som inte lärt sig inse och förstå: EU ÄR INTE SAMMA SOM EUROPAS FÖRENTA STATER. MED ANDRA ORD HERRAR OCH DAMER I EU-kommissionen: NI ÄR INTE REGERING SOM ÄGER NÅGON SOM HELST JURIDISK RÄTT ATT HÄVDA ER ÅSIKT SOM DEN SOM GÄLLER! Sverige och andra länder som tillhör EU är självständiga länder med egna konstitutioner och grundlagar som EU-kommissionen INTE ÄGER NÅGON SOM HELST RÄTT ATT IFRÅGASÄTTA!

Sedan kan Ni tycka vad Ni vill. Men om vi bortser från Era fina titlar, höga löner o.s.v. är Ni som människor inte mer värda än alla de Ni inte lärt Er lyssna på!

Se även Har EU en framtid? samt läs och begrunda: Demokrati, Facts not Fiction sida

Kommissionen varnar EU-länder, GP 23 september 2015
Slovakien drar flyktingkvoterna inför EU-domstol, DN 23 september 2015
Tjeckien drar Eu inför rätta för kvotsystem, SvD 23 september 2015
Slovakien hotar dra EU inför rätta, SvT 23 september 2015
Slovakien hotar dra EU inför domstol för flyktingkvoterna, Aftonbladet 23 september 2015

Om detta kan man tycka det ena eller det andra. MEN Slovakien som Tjeckien är liksom Sverige och övriga EU-länder självständiga länder som EU enligt sina egna lagar och direktiv måste acceptera varje enskilt lands rätt att följa sin egen konstitution/grundlag och EU inte äger rätten att upphäva något lands lagstiftning endast äger rätten att begära att landet anpassar sig till minimikrav i EU-direktiv. EU är inte Europas Förenta Stater. Någon sådan omröstning har inte skett ute bland Europas EU-länders medborgare. EU-kommissionen är inte en regering för hela Europa.

Sluta drömma dagdrömmar! Man sätter inte skorsten på ett hus som byggts på osäker grund med icke bärande balkar på plats innan taket lades! Lär Er vad Demokrati är och kräver!

Read Full Post »

EU är allt annat än den fredsbevarande organisation, av många politiker och idealister sedd som ett framtida Europas Förenta Stater, som den i varje fall officiellt presenterats förr oss vanliga dödliga medborgare i EU-länderna. EU svävar där uppe i skyarna högt ovan de vanliga EU-medborgarnas insyn och inflytande. Har stor förmåga att slösa pengar bl.a. på flytt mellan Brüssel och Luxenburg, fram och tillbaka. Stor förmåga att bortse från att handel mellan Europeiska Länder och omvärlden är något som funnits långt innan skriftliga skeppsdokument, tullar och hamnprotokoll sattes på pränt. Denna förmåga har resulterat i två stora problemområden:

* EU lägger sig i detaljer i EU-länders ekonomiska system. Rätt eller fel varierar beroende på vad som diskuteras. Vissa områden har nästan fått fripass till extra ”inkomster” medan andra råkar ut för att snaran dras åt med arbetslöshet instabil inrikes ekonomi m.m. som följd. Pappersexercisen ökar medan många potentiellt utvecklingsbara branscher och länder samt enskilda företagare får det svårare.

* EU har genom polariseringen där odemokratiska grupperingar särskilt de partier som i sin politik har Nationalism OCH Fascism som ledstjärna har kommit till makten i EU-land/potentiella EU-medlemsländer. Detta har inte resulterat i egen sanering och nedsättande av foten inom EU.
Polariseringens andra pol, vänsternissar och de sk. autonoma grupperna som helt i enlighet med Yttrandefrihet getts rätt att bli hörda, har resulterat i en odemokratisk påtryckning via media på politiker och åsiktsmotståndareVar EU totalt står politiskt har aldrig diskuterats hur det etiskt, moraliskt och juridiskt skall avgöras. EU-traktat och EU-direktiv till trots.

EU:s polarisering har märkts i allt från när område, Scotland och Katalonien bara två exempel önskat folkomrösta för mer självstyre/önskad självständighet. Den politik som det senaste åren bedrivits inom och utom EU har i många fall snarare ökat än minskat nationella historiskt självständiga/självständighetsönskande delar av EU-länders markeringar.

Omröstningen i Katalonien splittrar, GP 10 november 2014
Tydlig protest mot spanska regeringen, Expressen 10 november 2014
Omröstning i Katalonien avfärdas av Madrid, SvD 10 november 2014 Finns inget säkrare sätt att reta upp människor, enskilda eller grupper av människor, än att avfärda människornas åsikter. Argumentera för egen sak är en sak, men att avfärda är att få människor att känna sig marginaliserade, utstötta, mindre värda. Inte lyckat och nationalistiska strömningar stoppas inte på det sättet!
Katalanernas strävan efter frihet splittrar spanjorer, DN 10 november 2014

Att lägga på takplattor innan grunden säkrad och innan bärande balkar satts upp, det har EU-s ledning länge gjort. Men att få dessa takplattor att hålla för starka vindar kräver förankring i grunden, hos EU-s medlemsländers medborgare. Att sätta munkavel eller hindra regionala områden viss grad av självstyre liknande svenska Kommunala självstyrandet (Förankrat i Sveriges Regeringsform) är inte att verka för ökad demokrati som får EU-medborgare mer positivt inställda utifrån vars och ens dagliga situation. Det får inte fortsätta vara Ni där uppe Vi här nere. Ingen långsiktigt hållbar demokratisk politik i sådan situation.

Det stora felet som gjorts utöver att försöka bygga drömhem där uppe glömmande att förankra det på ”jorden” är att ingen konsekvensanalys värd namnet gjorts för att minska de historiska rötternas betydelse och slagskugga på dagens medlemsländer samt inom länderna. Gränser har dragits mer än en gång av politiker.

Europa 1763

Europa 1882

Europas länder och gränser 1914

Europas länder och gränser 1914

Internationellt godkända Europeiska gränser 2014 obs. Rysslands europeiska del enda av Ryssland som visas. Källa till karta: http://linusronaldo.blogspot.se/2014_01_01_archive.html

Internationellt godkända Europeiska gränser 2014 obs. Rysslands europeiska del enda av Ryssland som visas.
Källa till karta: http://linusronaldo.blogspot.se/2014_01_01_archive.html

Inom område efter område där det finns EU-lag/EU-direktiv bortses från när något land inte följer eller så blir den som redan ligger, ekonomiska krisländer, pålagda räntor på lån som ges utan substantiell teckning för att ”rädda” länder resulterande i ökad fattigdom speciellt för äldre, sjuka och handikappade.

EU och framtiden
OM EU vill vara en framtida stabil Europeisk makt, så är det mycket som saknas samt mer som börjar likna den stål-union pakt där Hitler och Mussolini en gång i tiden redan innan Andra Världskriget drömde om ett framtida enat Europa under deras ledning. Det krävs skarp gränsdragning mot såväl gammelkommunister, stalinister och andra marxister åt ena hållet samtidigt som klarläggande görs var gränsen går mellan demokratiskt kritiserande partier på högerkanten och de extrema grupperingar som har elittänkande, nedvärdering av annan/andra folkgrupper samt förföljelse av oliktänkande på sin agenda.

Yttrandefriheten och Åsiktsfriheten är viktiga i varje demokrati. Men alla friheter har sina gränser i form av säkerhetslagstiftningar och sekretess så att inte tredje person drabbas av att någon grupp tar sig rätten att tolka friheterna utifrån sin egen subjektiva position. Alla friheter som ges inom demokratiska samhällen är och förblir Frihet under ansvar att följa gällande lagstiftningar och Konstitutioner. Alla Människor är lika värda, men olika.

Read Full Post »

Skrev igår: Här i Sverige säger vi: En fluga gör ingen sommar det är ungefär så jag utöver glädjen att den svenska majoren släpptes ser på aktuella gisslanfrågan.

Jag upprepar: Handla rätt är viktigare än att ha rätt!Ukrainakrisen – ett rätt fortsätt så, Norah4you 28 april 2014

Gårdagen viktiga uttalande gjorde Rysslands försvarsminister: Ryssland kommer inte att invadera Ukraina.
Det lovade försvarsministern Sergej Sjoigu sin amerikanske kollega Chuck Hagel på måndagen.
‘Ryssland lovar att inte invadera’, Aftonbladet 29 april 2014

Ryssland lovar inte invadera Ukraina, GP 29 april 2014
Ryssland lovar att inte invadera Ukraina, Expressen 29 april 2014
Ryssland lovar att inte invadera Ukraina, SvD 29 april 2014

Viktiga? Viktigt ur två synvinklar:

* En intentionsförklaring är viktigare än ovisshet eller oklara uttalanden som vänsternissemedia, ingen nämnd och ingen glömd kan vricka och vrida som de önskar. Läs noga ordval och val av artiklar. Syfte och Tendens lyser igenom i dagens svenska media. Precis som vanligt de senaste åren….
* Viktigt även ur världsperspektiv synpunkt eftersom det sagda är och förblir Grundförutsättning för att Ukrainakrisen skall kunna lösas

Än en gång har USA i stort sett träffat rätt med sanktioner – gammelkommunisterna och sprakfålar inom Ryska Armen och Ryska Duman får svårare och svårare att inte rätta in sig i leden. Sedan återstår frågan vad Ryssland, USA och EU tillsammans kan göra för att få aktivister på båda sidor att följa Ukrainas konstitution. Där är en av knutarna på den långa repänden som måste knytas upp.

Det aktuella krisproblemet med OSSE-gisslan MÅSTE LÖSAS snarast. Finns ingen ursäkt, inget giltigt argument för självutnämnde”borgmästaren” och hans huliganer att handla som de gjort och gör! Internationella avtal gäller – inte ”Tyck som jag”-syndromet!

Intressant att notera att media som senaste åren publicerat desinformation från ”samma källor” som stod bakom Snowdenutspelen har andra ordval. Ordval och val av artiklar som lyser av Syfte och tendens….
Ukraine journalists faces threats as separatists make demands on media, the Guardian 28 april 2014 I sann pseudoliberal anda a la Rousseau sätts journalisternas väl och ve före internationella observatörers.

Läs noga svenska medias varianter på samma eller liknande tema…

Read Full Post »

Här i Sverige säger vi: En fluga gör ingen sommar det är ungefär så jag utöver glädjen att den svenska majoren släpptes ser på aktuella gisslanfrågan.

Jag upprepar: Handla rätt är viktigare än att ha rätt!

I aktuell situation och i samtliga andra situationer från bråk mellan två elever i ett klassrum till stridigheter mellan olika falanger (mitt subjektiva ordval) inom ett land så gäller det att ha is i magen och att ha klart för sig vad som riskeras om man inte ser bortom utlösande faktorer till bråk och stridigheter. För en sak är alltid klar: Det gäller att få saker att fungera även efter att en allvarlig kris fått en lösning. Om det är något vi i Europa borde ha lärt oss efter Första Världskriget, så är det två saker:

* Inget land har råd att offra sina unga människors liv och framtid.
* Ett slut på en strid oavsett vilken måste ta morgondagen med i beräkningen.
Ukrainakrisen 27 april, Norah4you

Världen är full av de som lider av Tyck som jag-syndromet som framgår av bloggartikellänken har vi i Sverige dessa självutnämnda ”snillen” bland annat bland vänsternissar som tycker att Genusfrågan är den viktiga i företagsvärlden; vi har dem bland vänsternissar och högerfötter när det gäller invandrarfrågor och ärligt talat – de syns i alla möjliga frågor i media. Speciellt vanligt i media är att ”Tyck som jag” folket inte är beredda att ge motståndarna ens våra svenska Grundlagsstadgade rättigheter. Så Sverige är liksom EU där många politiker och media lider av samma problem verkligen inget att hänga i julgran för att visas upp när det gäller mer komplicerade historiska och/eller religiösa frågor i andra länder.

MEN och det är viktigt: Ukraina behöver Ryssland, USA och EU.

T.ex har Sverige sedan mitten av 400-talet historiska band med Ukraina. Det var hit en av de sju som försökte ta makten långt borta i Armenien fördes i bojor på väg hem till Tulí/Thule enligt Armeniens störste historiker Moses Khorenatsí. Moses Khorenatsí:, History of the Armenians,ed. transl. RW Thomson, London 1978:, History of the Armenians,ed. transl. RW Thomson, London 1978 Men redan tidigare under Hermaneriks tid var Ostrogoter, ibland namngivna, som jag följt i östliga källor (arabiska och grekiska vanligen översatta till franska) kommande från ön uppe i norra Oceanen säsongsvis boende på Krim. Längs Ukrainas floder finns det uppgift i en grekisk källa att Getae/Goti (olika stavningar finns för det finns 54 MS bevarade av den som skrev källan) hade handelsområden. Där liksom vid mynningen av floder Wissla mot Östersjön.

Det må vara hur det vill med det, men Ukraina är viktigt och har så långt tillbaka i tiden man kan komma varit viktig för norr och syd i Europa liksom haft stora kontakter med väst och öst inom Europa samt längre österut. Far too often the Ukrainian issue is posed as a showdown: whether Ukraine joins the East or the West. But if Ukraine is to survive and thrive, it must not be either side’s outpost against the other — it should function as a bridge between them.Henry A. Kissinger, How the Ukraine crisis ends, Published March 5

Svensk i OSSE-gisslan släppt, GP 27 april 2014
Svenske Thomas Johansson är frisläppt, Expressen 27 april 2014
Svenska majoren i Ukraina frisläppt, DN 27 april uppdaterad 28:2
Svensk i OSSE-gisslan frisläppt, SvD 27 april 2014
Svenske majoren fri, Aftonbladet 27 april 2014

Som sagt ovan: En fluga gör ingen sommar Handla rätt är viktigare än att ha rätt!

Read Full Post »

Handla rätt är viktigare än att ha rätt!

I aktuell situation och i samtliga andra situationer från bråk mellan två elever i ett klassrum till stridigheter mellan olika falanger (mitt subjektiva ordval) inom ett land så gäller det att ha is i magen och att ha klart för sig vad som riskeras om man inte ser bortom utlösande faktorer till bråk och stridigheter. För en sak är alltid klar: Det gäller att få saker att fungera även efter att en allvarlig kris fått en lösning. Om det är något vi i Europa borde ha lärt oss efter Första Världskriget, så är det två saker:

* Inget land har råd att offra sina unga människors liv och framtid.
* Ett slut på en strid oavsett vilken måste ta morgondagen med i beräkningen.

I första fallet var Första Världskriget en av de värsta händelser som kunde hänt inte bara för de direkt involverade länderna utan för hela världens utveckling.

I andra fallet byggdes in förutsättningar som i och för sig utifrån Ha rätt-synpunkt var logiskt kanske även juridiskt riktiga (jag är inte helt övertygad tack vare det sk. Palestinamandatet) men som i förlängningen gav grogrund till möjligheterna för Hitlers Nazister att få fotfäste först i Tyskland samt sedan få ett antal medlöpare i stort antal länder. Fredsavtalet gav även grogrund för nuvarande stridigheter i östra Medelhavet. Alltså inte bara Israelfrågan utan även Syrien, Irak o.s.v.

Viktigt att Ukrainakrisen inte leder till sådana lösningar samtidigt som det också är viktigt att Mänskliga Rättigheterna inte bara är vackra ord på papper som lallas bort av politiker på ena eller andra sidan utifrån deras egen subjektiva ”tyck som jag” uppfattning.

Ett exempel: Den ukrainske politikern och förre boxningsvärldsmästaren Vitalij Klytjko kallar separatistledaren och den självutnämnde borgmästaren i Slovjansk, Vjatjeslav Ponomarjov, för terrorist.

– Vjatjeslav Ponomarjov är inget annat än en terrorist, eftersom bara terrorister kan ta gisslan. Vi kan bara inte se på som en oberoende OSSE-observatör medan påstådda krigsfångar hålls fångna av de här terroristerna. All blodspillan i Östukraina måste förhindras, men samtidigt behöver den ukrainska armén ett bestämt tillvägagångssätt gentemot den ryskstyrda aggressionen, säger ledaren för Ukrainska Demokratiska Alliansen till Bild.”Sepaeatistledaren är terrorist”, DN 27 april 2014 Att använda hårda ord är en sak, att sätta etiketter på motpart utan att se egna fel är en annan. Onödigt utspel i känsligt läge.

Ett annat exempel är att pro-ryska grupper i östra Ukraina sätter sig över Internationella avtal i allmänhet och Genèveavtalet i synnerhet:
Hotfull stämning mot OSSE i proryska områden, DN 26 april 2014 De får som alla andra rätta in sig i ledet och inse att antingen har de att acceptera att Ryska Federationen skrev på Genèveavtalet samt följa detta eller också lär de själva ha bränt sina broar för inte katten vill något land ha upprorsmän över till sitt land. Män som vägrar rätta in sig i ledet efter konstitutioner, internationella avtal och av landet fattade beslut! Upprorsmän hör hemma i andra århundraden.

Av detta skälet som av så många andra, mänskliga och internationella avtals upprätthållande, är det viktigt att media samt politiker som minst lägger band på sig och slutar upp att skylla på andra – vem som har haft rätt och vem som bör straffas för uppkomna situation bör avgöras i Internationella domstolen i Haag – efter att först OSSE-gruppen frigetts och efter att lugn som möjliggör Allmänt val i Ukraina har hållits.
Sandlådenivå brukar vi lärare kalla det när någon börjar skylla på den andre och denne i sin tur går bakåt i händelseförloppet skyllande på den förste och fortsätter ordkriget om vem som bär mest ansvar. Fullständigt ointressant om 100 år VEM som hade rätt om inte någon stiger fram och VÅGAR börja med att HANDLA RÄTT!

stöd kom även från Rysslands OSSE-sändebud Andrej Kelin.
-Moskva kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder i detta fall. Vi tror att dessa personer ska släppas så snart som möjligt, sade han i lördags.

Ryska UD tillade att Moskva ”vidtog åtgärder”, men skyllde på Ukrainas myndigheter för ”gisslankrisen”.

OSSE har enligt ett uttalande fått bekräftat att det var styrkor till den självutnämnde borgmästaren i Slovjansk som förde bort svensken och de andra OSSE-inspektörerna.Ryssland: Släpp OSSE-gisslan, GP 27 april 2014

Bra ställningstagande, men onödig släng att skylla på Ukrainas myndigheter som juridiskt inte haft konstitutionen bakom sig varken när de försökte förbjuda ryska som officiellt språk eller när de använder Ukrainas militär mot Ukrainas egna medborgare. Oaktat detta så äger den självutnämnde borgmästaren varken juridisk, etisk eller moralisk rätt att sätta sig över Ukrainas konstitution. Än mindre äger vederbörande rätten att utifrån sin egen subjektiva ”tyck som jag”-tolkning begå brott mot Internationella avtal!

Ryssland pressar dem att släppa svensken, Expressen 27 april 2014
Ryssland: Släpp OSSE-gisslan, SvD 27 april 2014
Ryssland: Släpp OSSE-gisslan, Aftonbladet 27 april 2014
Separatisterna trappar upp bevakningen, DN 27 april 2014

Slutligen tänk även på hur Europas gränser ändrats under senaste 150 åren. Många människor har hamnat som medborgare i länder deras förfäder långt tillbaka inte tillhört varken juridiskt eller kulturellt. Se till att ha det i åtanke och HANDLA RÄTT.

Europa 1882

Europa 1882

europa-1914 källa historia123

Välj sedan nutidskarta efter eget önskemål och jämför.

Read Full Post »

De pro-ryska separatisterna i östra Ukraina är som huliganer. De anser sig har rätt att fatta egna beslut även om dessa beslut innebär stora mänskliga och ekonomiska kostnader för det ‘lag’ de säger sig stödja. Ärligt talat så är det knappast troligt att samme självutnämnde ledare för separatisterna och hans mannar är något som Ryssland skulle vilja ha inom sina egna gränser.

Lika lite som våra fotbollsklubbar i Sverige och andra länder vill ha de som påstår sig stödja ”klubben” bland sina skaror. Okontrollerbara stroppar som lever i tron att deras egna åsikter är de som gäller, de hör inte hemma på den demokratiska arenan. Förvisso sa en av den självutnämnde ”ledarens” män timmarna efter Genèveavtalet att Ryska Federationen inte skrivit under med separatisternas godkännande….. men antingen har separatisterna bitit sig själva i svansen och kommer då att för all framtid behandlas i samtliga berörda länder som något sämre än vad katten kan ta hem från råttjakten,
eller
så har maktkampen i Ryssland gått in i ett för världen extremt allvarligt skede. Maktkampen mellan President Putin och gammelkommunisterna i ryska Duman som stödjer storryska drömmar hos stalinister, trotskister och gammelkommunister i armen i området längs Ukrainas gräns.
Inom några timmar under närmaste dygnet lär vi få svaret på den frågan.

De tillfångatagna OSSE-observatörerna – däribland en svensk major – är krigsfångar och inte gisslan. Det hävdar de rysktrogna aktivisterna i Slovjansk. ”De kommer att utväxlas mot våra egna som hålls fångna”, säger Denis Pusjilin som är ledare för den utropade Donetskrepubliken.

De tillfångatagna OSSE-observatörerna – däribland en svensk major – är krigsfångar och inte gisslan. Det hävdar de rysktrogna aktivisterna i Slovjansk. ”De kommer att utväxlas mot våra egna som hålls fångna”, säger Denis Pusjilin som är ledare för den utropade Donetskrepubliken.

OSSE-observatörerna fördes bort på fredagsförmiddagen i staden Slovjansk i östra Ukraina. De befinner sig nu i en av byggnad som egentligen tillhör landets nationella säkerhetstjänst, men som har ockuperats av en rysktrogen grupp. Aktivisterna vägrar att släppa observatörerna innan de har talat med de ”kompetenta organen” i Ryssland, skriver nyhetsbyrån Reuters. ”OSSE-observatörerna hålls för fångutväxling”, DN 26 april 2014
Fångutväxling? Separatisterna har noll rättigheter att ta fångar. Lika lite som de har haft noll rättigheter att utropa fristat. Separatisterna har noll rättigheter att kalla Genèveavtalets godkända observatörer för krigsfångar eller spioner.
De visar endast en sak: Ibland är de som kallar sig vänner i verkligheten värsta fienderna för det de säger sig verka för!

Den pro-ryska separatistgruppen som tillfångatagit gruppen hävdar nu att de är ”krigsfångar” – och vill nu få till en fångutväxling.

– Vi har startat en brottsutredning mot dem. I deras buss fanns komprometterande material. När det är färdigutrett kanske vi släpper dem, säger ledaren Vjatjeslav Ponomarjov till Dagens Nyheter.Så ska de försöka få svensken frisläppt, Expressen 26 april 2014 Gammelkommunisterna i Duman och krigshetsare tillhöriga ryska armen har visat sin odemokratiska skepnad ä – att ens påstå att internationella avtals uppfyllande skulle vara ett brott gör det troligt att de facto att de förkastar President Putins och ryske utrikesminister Lavrovs godkännande och/eller rätt att teckna avtal för Ryssland. OM så är fallet, så är det i förlängningen Ryssland som kommer att få problem internt med att hålla ihop landet. Opålitliga är som det brukar sägas – om han går som en hund och beter sig som en hund så är han en hund.

Ryssland kommer, enligt vad landets OSSE-sändebud uppger för den ryska nyhetsbyrån Ria, att ta alla möjliga steg för att medverka till att de tillfångatagna OSSE-observatörerna i Ukraina släpps fria.
-Vi anser att dessa människor måste befrias så snart som möjligt, säger sändebudet Andrei Kelin, enligt Itar-Tass. -Ryssland kommer såsom medlem i OSSE att vidta alla möjliga steg i den här frågan.
”Observatörerna måste befrias”, GP 26 april 2014 allt annat är en nutida variant på Kalabaliken i Bender men denna gången är oredan på ryska sidan längre österut än Poltava samt i av Kievs interimsregering ”kontrollerade” områden.

Dramatiken i Ukraina fortsätter. I går fördes en svensk officer bort tillsammans med andra OSSE-inspektörer. G7-länderna är eniga om att skärpa sanktionerna mot Ryssland. Det rapporteras också om ryska plan som korsat Ukrainas gräns. SvD:s Maria Carling följer utvecklingen.Senaste nytt om Ukraina, SvD 26 april2014 Observera att de ryska plan som nämns tillhör den division inom Rysslands gränser vars lojalitet till Ryska Federationens valda ledning för Ryssland kan ifrågasättas. Den divisionens ledare har tidigare visat tecken på att stå Gammelkommunisterna nära.

Det här går över alla gränser, Wolfgang Hanssons kolumn Aftonbladet 26 april 2014 Wolfgang Hansson skriver att den här gången kan inte ens Rysslands President Putin låta bli att ta dem i örat. Eller kan han det? Självfallet kan han inte låta bli att göra vad han kan för att göra detta. Däremot är frågan hur lojala mot valda Ryska Federationens President Putin som gammelkommunisterna och huliganerna i östra Ukraina är.

Tillägg 30 april 2014. Media som saknar historiska kunskaper och är vana att i ord kräva åtgärder mot huliganer men samtidigt lalla med dem när det blir allvar, fortsätter att missa Pro-ryska separatisternas vänsternisse/gammelkommunist hemvist…
Putin sitter med trumf på hand, GP 29 april 2014
Putin sitter med trumf på hand, SvD 29 april 2014
Trumf? Snarare har han fått Svarte Petter och svårare och svårare att bli av med det kortet. Bäva månde världen om de gammelkommunistiska och stalinistiska gubbarna (oavsett ålder) är de som tar makten de redan uppträder som de hade legalt.

Read Full Post »

Ända sedan Ukrainakrisen började – dvs redan innan Janokovitj flydde och fram till nuvarande interimsregering i Kiev, har Ukraina varit utan regering som varit beredd att stå upp för sitt eget lands konstitution och utan regering som respekterat de Mänskliga Rättigheterna. Janokovitj, var en folkvald president som tog till våld mot demonstranter som använde sig av sin yttrandefrihet.

Gick demonstranterna över lagens gränser? Säkerligen. Men inte ens det kunde försvara Janokovitj agerande mot det egna folket. Lika lite går det att försvara interimsregeringens attacker på pro-ryska medborgare i östra Ukraina. Observera – till skillnad från vad gäller övriga Ukraina, så har ryssar inte 1000 åriga band med östra Ukraina. Observera också att det å ena sidan var helt i enlighet med Ukrainas konstitution att interimsregering utsågs av Ukrainas parlament när Janokovitj stack – men en interimsregering har aldrig legitimitet varken att förbjuda ett språk som talats i 1000 år (eller mindre om så varit fallet) än mindre har en interimsregering rätten att själva använda samma våld mot oliktänkande som den regim de själva drivit iväg gjorde!

Dagens interimsregering i Kiev, med stort inslag av verkliga högerfötter, visar mer och mer sin verkliga färg och sitt eget syfte.
Ukrainas tillförordnade premiärminister Arsenij Jatsenjuk svarar att Ryssland ”vill starta ett tredje världskrig”. som svar på Ukrainas regering utkämpar ett krig mot sitt eget folk. Det hävdar Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov, som menar att de ansvariga ”kommer att få betala”.Lavrov: De kommer att få betala, DN 25 april 2014

Jag är Moderat väljare. Inte någon vänsternisse eller högerfot. Däremot läste jag långt innan jag studerade historia det mesta som fanns att tillgå om Andra Världskriget. Såg redan 1969, vilket är mer än 40 år sedan, hur högerfötter och vänsternissar försökte nästla sig in i den svenska och europeiska politiken. Ibland gemensamt….
Lika lite som jag skulle kunna tänka mig rösta på SD, Sverigedemokraterna, lika lite litar jag på vad interimsregeringen i Kiev säger. Lika mycket som jag trots att jag är moderat kan känna förståelse för delar av svenska Vänsterpartiets åsikter i vissa frågor, lika mycket kan jag utifrån vad jag vet om Rysslands historia som saknar allt vad vi i Väst kallar demokratisk bakgrund förstå att ryssar inte tänker som du och jag. Var och en har sin egen historiska ryggsäck.
Glöm aldrig bort att göra en källkritisk analys av politiska utspel. En analys där SYFTE och TENDENS studerats noga.

Det är EU som ställt till det. EU var fick vi svenskar vid valet till EU-medlemskap tänkt som fredsbevarare och fredsskapare i Europa. Under resans gång har detta ändrats. Liberaler och konservativa har blivit lurade som jag ser det för Lissabonfördraget vi i Sverige inte fick rösta på, var något helt annat än det Europas Förenta Stater som många liberaler och konservativa drömde om. Mer och mer ju fler högerfötter som trätt fram inom EU-parlamentet, har EU styrts mot att likna det förenade Europa som en viss herr Hitler tillsammans med Mussolini drömde om när Stålpakten och fascismen/nazismen visade sina rätta färger. Samtidigt har vänsternissar tagit mer och mer plats, speciellt i media. En del av dessa vänsternissar är säkerligen okunniga om att andra är rena gammelkommunister som går längre tillbaka än Nazisternas angrepp på Sovjetunionen och t.o.m. samarbetat under åren med högerfötterna.

Perlo-Freeman menar att också västländerna har ett ansvar för den rådande situationen

– De måste förstå Rysslands känsla av sårbarhet. Nato har trott att organisationen skulle kunna expandera, öva raketförsvar och bomba Serbien utan konsekvenser, att Ryssland bara skulle acceptera det och betrakta Nato som en fri, glad och demokratisk familj som inte utgör hot mot någon. Så har Ryssland aldrig sett på NatoUpprustning i Östersjön men inget nytt kallt krig, DN 24 april 2014

Det ligger en hel del i den tolkningen, samtidigt som analysen missar hela Rysslands historia. Först den långa historien från att Olof Skötkonungs dotter gifte sig med Jaroslav, blev stammor till stort antal av Europas kungahus utöver att Irina/Anna (första namnet hon fick i Ryssland. Andra namnet hon tog som nunna efter Jaroslavs död) och Jaroslav kom att bli Kievrusernas furstepar. Det är illa kunskapsmässigt sett.

Analysen missar också ryska historien från Katarina den stora fram till idag och då speciellt Rysslands erfarenheter av Andra Världskriget. Det vill säga både det faktum att det var fler ryssar som föll offer för Hitler när Nazityskland bröt pakten med Ryssland och gick till attack, samt att den historiebild som ryska skolelever från den tiden och fram till idag fått har varit Stalins variant där Västmakterna också svek Ryssland.

Det är lite i det ljuset som vi i väst borde se det som USA:s utrikesminister kallar ”Putins fantasier om Ukraina”John Kerrys nya varning till Putin, Expressen 25 april 2014 Något så indoktrinerande som Sovjetunionens skolundervisning om Andra Världskriget var, har endast Sveriges socialdemokrater stått för när vi här i Sverige inte gjort upp med att det var Sverige som tillsammans med Schweiz krävde att J skulle stämplas i judars pass samt att vi i Sverige långt tidigare än Hitler drev rasbiologiska frågan.

Observera att samtliga som sitter i någon ledande ställning i Ryssland gick i skolan under det att Sovjetunionen fortfarande fanns. Sedan är en annan sak att det är viktigt, speciellt som USA lyckades att i sina första sanktioner få med i princip alla överrockar som President Putin fått av Duman, att USA ställer nya sanktioner i utsikt. Ryska Duman domineras fortfarande än idag av gammelkommunister i nya kläder. Skolböckerna i hela världen har tyvärr en tendens att alltid släpa efter och berätta historien som den plägat att berättas. Det är alltså inte konstigt att President Putin uppfattar Ryssland som inringat utifrån den nutidshistoria som han och alla andra fick sig till livs i skolan. Däremot har Ryssland och Ukraina en 1000 år lång historia som är betydligt starkare än

Observera att bildandet av Nato aldrig satts in i ett demokratiskt sammanhang i Ryssland utan som om det hotade Sovjetunionen. Ryssland har inte gjort upp med sin egen 1900-tals historia. Vilket de ju inte är ensamma om.

Nya sanktioner mot Ryssland närmare, GP 25 april 2014

EU ställde till det när man inte tog klart avstånd från Svobodapartiet som kom in i interimsregeringen. Det var svagt av EU-s politiker undantaget Sveriges Statsminister Fredrik Reinfeldt som vågade avvika och uttrycka förståelse för Rysslands reaktion efter att ryskan förbjudits som officiellt språk men samtidigt klart sa ifrån att händelserna som ledde till att Krim röstade och blev ryskt var oacceptabla. Det är viktigt att EU framledes inte gör liknande misstag. Förstår så väl varför många inom EU såg Tymosjenko som offer. Men varför sa inte någon ifrån när hon redan efter att Janukovitj flytt och hon blivit fri på torget förspråkade rent oparlamentariska åtgärder i strid mot Ukrainas konstitution?

Varken Janukovitj eller Tymosjenko är något att bygga på för framtiden enligt min uppfattning. Den förre ville använda mer vapenkraft mot sitt lands egna medborgare. Den senare sa igår att hon ville se den förre på torget i Kiev. Det är så pöbelaktigt speciellt som det redan förekommit pöbelangrepp i Kiev. Våld föder våld och det är viktigt att båda sidors våldsverkare och våldspläderare ställs inför Internationella Domstolen i Haag. Ju förre desto bättre.

Ukraina behöver ekonomisk och humanitär hjälp från såväl EU som från Ryssland och USA. MEN, och det är viktigt att alla vänsternissar i och utanför media har det klart för sig: Vilket politiskt system och vilken form av demokrati som Ukraina slutligen väljer, så är det Ukrainas sak så länge som det inte innebär våld mot de som inte tycker samma som majoritet vald i öppna demokratiska val!Ukraina behöver EU, Ryssland och USA, Norah4you 23 februari 2014

USA har fått bära hundhuvudet för EU-s agerande. Inte bara i ryska utspel utan även i medias vänsternisse-desinformationspropaganda som glatt vidarebefordrats av alltför många redaktioner speciellt här i Sverige.

Oaktat allt annat, Vad sysslar Ukrainas arme med? Ända sedan interimsregeringen tillträdde har den försökt få EU och NATO att gå till strid för interimsregeringens extremhögerkrafter som drivit ”tyck som jag”-syndromet in absurdum. Avtalet i Genève krävde att ALLA oparlamentariska grupper skulle avväpnas. Inte enbart ena sidan. Vad ligger bakom interimsregerings agerande? Så trevligt kan det väl ändå inte vara att driva fram ett nytt Världskrig?

Ukraina ökar trycket på separatister, GP 24 april 2014
Obama: Ryssland följer inte avtalet, Expressen 24 april 2014 Nej, men det gör inte interimsregeringen i Ukraina heller och EU-s politiker (Sveriges Statsminister undantagen) verkar inte vilja säga ifrån.

Read Full Post »

Media inom EU ställer till det

Dag efter dag matas vi inom EU-länder i allmänhet och i Sverige i synnerhet av desinformation om Ukraina av våra media. Det är illa nog att vi de senaste åren sett en ökning av vänsternissar i media som är konstant USA negativa och som på senaste året utökat sin presidentkritik från President Obama till att omfatta President Putin.

Samtidigt har dessa vänsternissar i sin iver att sprida ”tyck som jag”-syndromet gått samman i Syrien och Ukraina med rent fasistiska högerfötter och extremistgrupper.

Förvisso är det ett gammalt talesätt som säger att min fiendes fiende är min vän. Men verkligheten är en annan. Det må vara och är en demokratisk frihet som inte borde ifrågasättas att åsikten och yttrandefrihet skall gälla samt att demokratiska valda nationella församlingar inte interimsregeringar eller krav från i och för sig demonstranter på gator och torg. Demonstrationerna kan ha helt legitima skäl utan att vara juridiskt inom ramarna för respektive lands konstitution. Men demonstranter oavsett om de är vänsternissar eller högerfötter äger lika lite som interimsregeringar rätten att ändra en konstitution eller ställa krav för att sluta demonstrera. Åsiktsfrihet och Yttrandefrihet är en sak, men aldrig någonsin samma som att stifta lagar eller ändra konstitutioner.

Vänsternissarna i EU-media har högst varierande skäl till att kritisera Putin. Ett antal av dessa vänsternissar hör politiskt hemma till vänster om svenska Vänsterpartiet. Andra tillhör pseudoliberaler, d.v.s. har missat allt vad liberalism historiskt står för och fått det till att vi idag borde få Rosseaus frihetssyn som ledstjärna…. Friheter har alltid sina begränsningar. I demokratiska och i odemokratiska länder. Gränsen som jag personligen ser är att ett lands gällande konstitution gäller tills en i fria val vald församling ändrar konstitutionen.

Dessa vänsternissar har ställt till det för såväl USA som Ryssland. EU-vänsternissar i media har gjort gemensam sak med de EU-politiker som teg när det kom fram att al quida fanns bland protestanterna mot Syriens allt annat än demokratiske president som helt i stil med Saddam i Irak utsatte egna medborgare för livsfarliga attacker. Syrien har försvunnit från vänsternissarnas mediabevakning. Så mycket har uppgifterna från Hom att FN går ut med larm: Larmet från FN: Maten är helt slut, Aftonbladet 21 april 2014 Frankrikes Hollande är en av de få politiker som fortsatt sin aktiva kritik av Syriens regims användande av kemiska vapen: Samtidigt varnar franska presidenten François Hollande för att syriska regimen fortfarande använder kemiska vapen. Enligt honom gäller det klorgas, som användes under första världskriget. Oppositionsgrupper har hävdat att dussintals människor skadats av gasen förra veckan, i minst tre städer eller byar.
Men i stort antal Vänsternisseartiklar har beteckningen Oppositionsgrupper (som omfattar alla möjliga. Från Göteborg åkte både de som stödde demokratisk opposition och rena extremister) till att kallas ”Revolutionärer”.

Liknande har vänsternissarna i EU-media i allmänhet och i svenska media i synnerhet ställt till det i Ukrainakrisen. De flesta av vänsternissarna liksom ett stort antal EU-politiker ”glömde” (hmmm….) att säga ifrån när interimsregeringen i Kiev försökte stoppa ryska som officiellt språk. Ryska som talats inom Ukrainas gränser(undantaget östra delarna) i över 1000 år. Samma grupper ”glömde” att säga ifrån när oppositionsledare som Julia Tymosjenko efter frisläppandet mer eller mindre krävde pöbelaktiga metoder som inte hör hemma inom Ukrainas konstitutionsram: Oppositionsledaren släpptes fri och framträdde under kvällen på Självständighetstorget.

Omedelbart efter att hon frigavs under eftermiddagen reste Tymosjenko från fängelset i Charkiv till Självständighetstorget i Kiev, där hon i rullstol intog scenen och talade till de tusentals demonstranterna.

-Ära åt Ukraina, skanderar hon, inför tusentals filmande mobiltelefoner.
…….
Tymosjenko sade också att Janukovytj borde tvingas till Självständighetstorget och att protesterna ska fortsätta.

-Ni får inte lämna Självständighetstorget. Sluta inte än.Revolutionsstämning på torget i Kiev, GP 22 februari 2014

Inte har Tymosjenko och andra som står nära högerfötter i Ukraina hållit tyst om sitt ”tyck som jag”-syndrom heller. Påhejade av vänstermedia och kulturvänsternissar har krav på att EU och Nato skall ingripa framförts gång på gång. Tymensjenko äger inte rätten att besluta vad EU eller Nato skall göra. Hon äger innan hon eventuellt, inte alls säkert, blir vald i ett demokratiskt öppet val i Ukraina heller inte rätten att fatta beslut om vad som skall ske med Ukraina. Hon sitter helt enkelt inte ens i Ukrainas parlament. Än mindre i Ukrainas interimsregering. Hon är en presidentkandidat. Skall heller inte behandlas som annat av fria media. Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet skall vara lika samt följande av landets gällande konstitution OCH de Mänskliga Rättigheterna skall omfatta ALLA i landet!

Men Tymosjenko och vänstermedia i Ukrainafrågan ofta lierade med högerfötter har ställt till det för USA och Ryssland. Desinformation från båda sidor i Ukrainakonflikten, alltså sidor för respektive mot tidigare president Janukovytj alternativt för respektive emot sittande interimsregering i Kiev, har använt media till att få President Obama och President Putin att tro vad respektive sida inom Ukraina vill att de skall tro. Men parter i mål har alltid oavsett när och var i historien haft subjektiva ryggsäckar och förs desinformation vidare gång på gång, så är det svårt att se sanningen.

En av de få journalister som gjort den källanalys som varje hederlig journalist oavsett politisk uppfattning borde startat med INNAN artiklar skrevs, i Ukrainakrisfrågan som i alla andra politiska frågor, är Henrik Ek på Expressen som vågar visa att norska Norska Dagbladet i sin källkritiska analys lyckats visa att Dagbladet kan imidlertid gjennom enkle bildesøk fastslå at «bevisene» gjengitt i New York Times slett ikke er troverdige. Mens bildene gjengitt i New York Times er av dårlig oppløsning, har vi funnet de samme i god oppløsning. Da forteller de en helt annen historie enn den ukrainske myndigheter angivelig har servert.

Ikke samme mann
Et bilde av svært dårlig kvalitet viser angivelig en skjeggete russisk spesialsoldat i Georgia i 2008, som skal være den samme skjeggete mannen som dukker opp på bilder fra Slavjansk og Kramatorsk i 2014. Det samme bildet fra Georgia i høyoppløslig versjon, viser imidlertid at mannen umulig kan være den samme.
Hvem er den mystiske mannen med skjegget? Bildene som ikke beviser at «grønne menn» er russiske elitesoldater.; DN.no 21 april 2014
Photoshop arbete – vad är det?

Henrik Eks artikel finns att läsa på Sökningar visar att bilderna inte stämmer, Expressen 22 april 2014 Utifrån de ”reportage” som via svenska TT med flera spridits av vänsternissar är det inte konstigt att Henrik Ek är ytterst tveksam till President Putin. Maktkampen i Ryssland om vem som skall styra Ryssland efter Putin har fått dålig mediateckning än sämre källkritisk analys här inom EU.
Som jag själv skrev: Det som började med Pussy Riots agerande i Rysk-Ortodox kyrka förra året. Något som många här i Väst enbart förknippade med kritik mot Putin, var något helt annat. Det må ha varit inslag av den Putinkritik som samtidigt hördes från den sk. ryska intelligensian samtidigt som Gammelkommunister och rena Stalinister utökade sina demonstrationer runt Ryssland. Den stora maktkampen som började där och då var i grunden en kamp mellan Ryska Militären och Rysk-Ortodoxa sidan, Pussy Riot inte bara kritiserade Putin, det hade varit en sak om det ‘bara’ varit det – då hade det möjligen kunnat tolkas som försök till ökad yttrandefrihet. Det allvarliga var att Pussy Riot hädade i kyrkorummet. Det är där gränsen för anständighet gick och går i ett Ryssland där den Rysk-Ortodoxa trosbekännelsen har 1000 år på nacken samt sitt äldsta helgon Anna som var dotter till Olof Skötkonung. Domen mot Pussy Riot fastställdes förra månaden.Dom mot Pussy Riot står fast, DN Kultur 21 mars 2013 Från Vad kommer efter Putin del 2, 21 mars 2013
står kampen mellan Ryska Armen stödda av ett antal höga (i ålder och ämbetstitlar) Dumarepresentanter som gjort gemensam sak med ryska Kulturvänstern (ingadera har tron på Gud som sin ledstjärna) och Rysk-Ortodoxa kyrkan.

USA har blivit lurade av EU-s vänsternissar i media (och en hel del politiker) Ryssland blir på samma sätt lurade av de Proryska grupperna i Ukraina (Att Ukraina som under Sovjettiden har Proryska fd. sovjetiska underrättelse resp. soldater som sparat de gamla kläderna är inte något att förundras över). Dessa Proryska grupper i östra Ukraina har inte historisk rätt till den delen av Ukraina, inte heller har de rätten att diktera vad som skall hända i Ukraina som helhet eller i östra Ukraina. Lika lite som interimsregeringen i Kiev är dessa grupper förankrade i Ukrainas konstitution. De har inte tolkningsföreträde någondera parten.

Personligen tror jag knappast att President Putin vill ha så aktivt oppositionella inom Ryska Federationen. Aktivt oppositionella som direkt efter avtalet i Genève gick ut med att ryska federationen inte fått ”deras” godkännande för avtalet kan knappast önskas av någon i Ryssland som önskar att Ryska Federationen i sin nuvarande form skall fortsätta. Inte när nu USA lyckats stänga ekonomikranen för de överrockar som Duman under hans senaste presidentperiod försett honom med. Det finns alldeles för många oroshärdar inom Ryssland. Att President Putin behöver sin arme är ställt utom allt tvivel. Men frågan är om han önskar att den skall agera på ett sådant sätt att aktivt oppositionella Proryssar i Östra Ukraina skulle få möjlighet att känna segervittring genom att ha tvingat igenom sin ”tyck som jag”-åsikt och därigenom stärka Ryska Armen. Att det finns stötar i ryska Duman som ännu inte förstått att Pragkrisen 1968 var början till slutet långt innan Gorbatjovs tid för ryska kommunismen, det är en sak. Men idag skriver vi 2014 och personligen tror jag att det är bra för President Putin att Nato stärker sin ställning i Europa, bland annat i Polen och Baltiska staterna. Det är troligen det som behövs för att få gammelkommunisterna att sakta in i sina röda drömmar om världsherravälde.

Ärligt talat, OM EU-ledare låtit bli att envisas med att gång på gång försöka utöka EU med eller utan avsikt att skapa ett Europas Förenta Stater, så hade världen varit betydligt lugnare. Skillnaden mellan EU å ena sidan och USA samt Ryssland å andra sidan, är historiska skillnader. EU byggande sitt nya Romerska Rike från toppen har aldrig gett sina medborgare möjligheten än mindre rätten att vara med och skapa. EU som det blivit efter Lissabonfördraget, inklusive spelet för gallerian med eller utan ev folkomröstningar som om vanliga folket i ett land som getts möjlighet att rösta hade mage att rösta fel togs upp till ny omröstning. Kolonisationstanken hos flera av EU-länderna, faktiskt England undantaget, som fanns på 1800-talet och tankegångar som hördes i Europa under slutet av 1800-talet fram till Andra Världskriget borgar inte som EU normalt påstås göra för att fred i Europa och världen skapas. Men politiker är politiker. Tyvärr. Viktigast av allt är dock att varje lands egen konstitution respekteras!

Redan under Syrienkrisen ställde vänsternissar i media inom EU till det. Vänsternissar av alla läger från de som själva erkände att de stod till vänster om svenska Vänsterpartiet till psedoliberaler inom och utom Sveriges och EU:s gränser körde på i sin ”Som jag tycker”-variant allt annat än demokratiska i grunden. För tre saker är viktiga för freden:

* Vill du räknas som demokrat och vill du verkligen stå upp för Yttrandefrihet samt Åsiktsfrihet, så krävs det att DU själv är beredd att ge din värste åsiktsmotståndare ja till och med din fiende exakt samma rättigheter som Du kräver för Dig själv.

* Den konstitution ett land har måste gälla till dess i fria val nyvalda ledamöter av respektive lands högsta församling/riksdag etc i enlighet med samma konstitutions villkor för ändrande av konstitution fattar beslut att ändra konstitutionen.

* Yttrandefrihet och Åsiktsfrihet, Mötesfrihet och rätt att Demonstrera – alla Friheter har sina begränsningar utifrån gällande konstitution i ett land. Finns inget land demokratiskt eller odemokratiskt som inte har begränsningar för sitt Rikes säkerhet. För att kunna ändra något i ett land i ”mer demokratisk” riktning, oavsett hur man själv tolkar demokratibegreppet, så krävs att man håller sig till de spelregler som finns och att vald regering, vald i öppna demokratiska val, förstår att den alltid måste vara regering för HELA sitt land.

Det är inte fel i sig att USA, om man tar hänsyn till att alla uppgifter som förs fram av Ukrainas interimsregering är subjektivt färgade och inte kan tas som sanning utan vidare, talar om Fler sanktioner hotar Ryssland, GP 22 april 2014
Fler sanktioner hotar Ryssland, SvD 22 april 2014
Fler sanktioner hotar Ryssland, Aftonbladet 22 april 2014

Det viktiga är att analytiker i USA inte bara går på EU-s media resp. EU-politikers uppfattning om vad som händer i Ukraina. Alla här i EU är inte ärliga nog att erkänna eller ens att arbeta praktiskt för korrekt information. Subjektiva värderingar haglar. Förvisso är denna bloggartikel min subjektiva värdering. Jag är troende kristen moderat (konservativ) men jag är beredd att ge samma friheter och rättigheter till alla. Inte begränsa dessa till de som tycker som jag. (Därmed inte sagt att jag inte begränsar kommentarer till artikeln utifrån gällande lagar. Det gör jag.)

Två ”folkguvernörer” tillsatta i östra Ukraina, DN 21 april 2014 finns inget juridiskt underlag för sådant förfarande i Ukrainas konstitution.
Upprättelse för ”lidande” under Stalin i dekret från Putin, DN 21 april 2014 PÅ TIDEN. TILL OCH MED tidigare Sovjetledare borde efter Stalins död gjort detta. Krimtartarerna var till och med värre i sina härjningar på Krimhalvön än vad SS-trupperna de stödde var och det säger allt. Så var verklighetens historia på Krim trots DN:s försök att förringa folkets, ryssar samt judar, lidande genom att sätta ordet lidande inom citationstecken.

Ukraina återupptar militäroperation, GP 22 april 2014 Mycket oklart om detta är vad Kievs interimsregering fick tillstånd till vid avtalet i Geneve eller inte. Är militäroperationerna endast inriktade mot ena sidans extremister, så strider agerandet mot avtalet. Är det allmänna operationer mot alla som olagligt bär vapen och hotar oskyldiga människor, kan det vara inom ramarna…. svår fråga

Read Full Post »

Det handlar i realpolitik inte om att ha rätt utan om att handla rätt. Dagens beslut om nedtrappning m.m. är ett mycket viktigt beslut. Torde vara en av de få som faktiskt suttit lugnt och förväntat mig att detta skulle hända. Skönt att det blev så. Bra jobbat!

Sedan är det dags för alla att hålla ett öga på HUR media förmedlar detta och VAD respektive media förmedlar för bild av överenskommelsen.…..

De som hoppas att lösningen finns i sikte
Det finns en chans att diplomati kan kyla ner situationen i Ukraina. Det sade USA:s president Barack Obama sedan EU, USA, Ryssland och Ukraina vid mötet i Genève enats om åtgärder för att trappa ned spänningen.

Men han klargjorde att nya sanktioner väntar om Ryssland inte bidrar till en fredlig lösning.

Det var oklart om de proryska separatisterna är redo att lyda uppmaningen från Genèvemötet om att avbryta sina ockupationer i östra Ukraina.

Vid fyrpartsmötet i Genève kom parterna överens om att uppmana alla parter att avstå från våld och provokationer. Vidare ska alla illegalt väpnade grupper lämna ifrån sig sina vapen och avbryta olagliga ockupationer av byggnader och offentliga platser.Obama vill ge diplomatin en chans 18 april 2014 Det är rätt handlande speciellt i ett land där religionen alltid haft stor betydelse. Observera att samtliga inblandade parter i Ukraina i de tre religionerna, Kristna, Judar och Muslimer delar det vi kristna kallar Gamla Testamentet. Samtliga…. dvs utom kulturvänstern samt ortodoxa krimtartarerna(ateister) och delar av separtiströrelsen i öster(gammelkommunister som förnekade Gud). En diplomatisk lösning behöver religiösa företrädare för de stora folkgrupperna som vågar hjälpa till för freden.

”Avgörande blir nu om Ryssland verkligen tar konkreta steg för att pro-ryska grupper i östra Ukraina avväpnas och lämnar ockuperade byggnader”, skriver utrikesminister Carl Bildt i ett sms till Expressens Niklas Svensson.USA och Ryssland enas om nedtrappning, Expressen 17 april 2014 Så är det, men det är också så att det är viktigt för EU:s politiker att hålla tand för tunga. Ryssar och Västeuropeér har helt skilda kulturell-historiska demokratiska bakgrunder. Mycket lätt att gå vilse och säga något som inte menas men kan uppfattas på helt annat sätt.

Resultatet av torsdagens krismöte om Ukraina blev mer hoppfullt än vad man hade kunnat förvänta sig – i alla fall på papperet. Allt hänger nu på om överenskommelsen kan förverkligas, och om Ryssland vill förverkliga den.
…..
Alla illegala väpnade grupper ska avväpnas och lämna ockuperade byggnader. Detta gäller inte bara de proryska separatisterna i öster, utan också Högra sektorn och andra miliser som har deltagit i vinterns uppror i Kiev. ”Nästan för bra för att vara sant”, DN 17 april 2014

De som vill gå hårdare fram
Varför man ska tro på någon som just obekymrat medgivit en lögn framgick inte av telefonväkteriet. Putin säger dessutom, vilket är mycket oroväckande, att han är i sin fulla rätt att skicka trupper in i Ukraina.

Agerandet är symptomatiskt för den ryska ”salamitaktiken” – flytta fram positionerna en liten bit i taget ända till fullbordat faktum. För varje ny framflyttning är det för tidigt för omgivningen att agera kraftfullt, och när hela salamin är uppskuren är det för sent.

Hittills har västvärlden agerat valhänt och yrvaket. Man har inte haft stort mer att sätta emot än sanktioner. Men för att dessa ska bli kännbara måste de trappas upp och utökas. Det innebär en ekonomisk risk även för väst – men en risk som är försumbar jämfört med faran av ett Ryssland som tror sig ha fria händer.DN Huvudledarsidan 18 april 2014 Skärpa sanktionerna? Hur står det till på den forntida liberala tidningen? Det är lika vansinnigt utspel som att skärpa kraven på fotbollsbesökare kommande från annan stad. Samma krav skall ställas på båda sidor och demokrati kräver att man ger sin värste meningsmotståndare samma rättigheter som sig själv. Klarar man inte det, så har man missförstått demokratiprocessen till förmån för ”Tyck som jag”-syndromet! Med andra ord har man själv bullat upp för ökad konflikt – inte för konfliktlösning!

Surpuppor
Viktor 30: Fredlig lösning omöjlig, Expressen.se/tv De som säger att fredlig lösning är omöjlig, de avslöjar sig själva som icke demokratiskt sinnade. Finns alldeles för många som lider av ”tyck som jag”-syndromet och som inte inser att Alla Människor är lika värda men olika.

Blandad kompott
Lavrov säger också att de fyra parterna, Usa, Ukraina, Rysslan och EU, är överens om att OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) ska få en ledande roll att medla i den ukrainska krisen.

Konkret säger Lavrov att man ska vida åtgärder för att trappa ner spänningen och avhålla sig från våld enligt Reuters.

Parterna har också kommit överens om att kräva att beväpnade grupper ska avväpnas och ockuperade byggnader ska återbördas, skriver TT.USA och Ryssland enas om nedtrappning, Expressen 17 april 2014

Enligt Lavrov har parterna kommit överens om att kräva att beväpnade grupper avväpnas samt att ockuperade byggnader återbördas.

Den amerikanske utrikesministern John Kerry betonade efter mötet att om inte försöken att trappa ned krisen i Ukraina når framgång, kan det bli aktuellt med ytterligare sanktioner mot Moskva.
-Om vi inte noterar framgång… kommer det att bli mer sanktioner, ytterligare kostnader, sade han på pressträffen som hölls efter att överenskommelsen om att arbeta för nedtrappning träffats mellan parterna.

Kerry sade också, enligt nyhetsbyrån AFP, att väst ”inte har givit upp” när det gäller Krimhalvön.Lavrov: Parterna överens om Ukraina, GP 17 april 2014

Alla som ockuperar myndighetsbyggnader i östra Ukraina måste lämna byggnaderna och alla illegala militära styrkor måste avväpnas. En amnesti för dem som protesterat utlovas också.

Alla som ockuperar myndighetsbyggnader i östra Ukraina måste lämna byggnaderna och alla illegala militära styrkor måste avväpnas. En amnesti för dem som protesterat utlovas också.

Det är en del av vad som överenskommits vid fyrpartsmötet om Ukrainakrisen i Genève, sade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov på lördagen efter mötet.

Sergej Lavrov, som fått uppdraget att vara den förste att presentera resultat av mötet, sade att alla sidor enats om att vidta åtgärder för att minska spänningarna och trappa ner krisen.Enighet på krismöte om att separatisterna skall avväpnas, DN 17 april 2014

De fyra parterna – USA, Ryssland, EU och Ukraina – har enats under ett krismöte på torsdagskvällen om att separatister ska avväpnas. Alla som ockuperar myndighetsbyggnader i östra Ukraina måste lämna. Illegala, militärstyrkor ska också avväpnas. Åtgärder ska vidtas för att minska spänningarna och trappa ner krisen.
Omkring 300 pro-ryska separatister angrep natten till torsdagen en militärbas i östra Ukraina, enligt uppgifter från Ukrainas inrikesdepartement.
SvD:s reporter Emelie Nyman rapporterar direkt om händelseutvecklingen, och SvD:s Gunilla von Hall är på plats i Genève och liverapporterar från presskonferenser efter fyrpartssamtalet.
Senaste nytt om Ukrainakrisen, SvD 17 april 2014

Read Full Post »

En för dagen oväntad fråga har kommit upp på bordet speciellt här i Europa:
Vad är definition på demokrati?

Rysslands president Putin har utgått från ryska konstitutionen, Rysslands historia som rike före och efter Sovjetunionens fall. President Putin har pekat på dubbelmoral i EU:s kritik av demokratiseringsprocessen i Ryssland samt EU:s uttalanden i Ukrainakrisen. I det fallet har President Putin mer på fötter än vad EU-s politiker verkar ha klart för sig. Det är på tiden att EU:s länder gör en analys där politisk ideologi och demokrati tas upp på allvar och där EU en gång för alla gör klart att rättigheter som EU-kräver för EU:s medborgare också är rättigheter för andra länders medborgare samt att skyldigheter som EU utifrån de Mänskliga Rättigheterna och Demokratibegreppet kräver av andra länder också är skyldigheter som EU måste ta på sig själva.

Det måste vara slut med ”Mina barn och andras ungar” säger jag som är Moderat och absolut ingen Vänsternisse. Eu måste ta sig an frågan av hur EU definierar Demokrati – samt själva leva upp till den definitionen. Dvs fördöma länder inom EU som bryter mot de Mänskliga Rättigheterna och/eller inte accepterar att Alla människor är lika värda men olika.

När det gäller EU:s önskan att få Ukraina med i EU-gemenskapen så verkar det som om det inte gått fram det senare. Många EU-ledare tycks ha trott att Ukrainas folk oavsett politiska åsikter, kulturella eller språkliga hemmiljöer drömt om att inlemmas i EU:s stora ”Frihetstanke”…. Fria val innebär två saker: Människor har rätt att rösta enligt SIN egen uppfattning. OCH en vald regering, vilket inte nuvarande interimsregering i Kiev är, är skyldig att vara en regering för alla sina medborgare om den vill kallas demokratisk!

Bakgrund

EU har varit mycket bra på att likt en elefant i porslinsaffär klampa runt och ställa krav som inte varit konsekventa utifrån EU ländernas egen politik. Tyska politiker har varit mer konsekventa: Schröder gick inte i taket över Putins annektering av Krim, utan konstaterade att han själv brutit mot folkrätten när Tyskland i Natos regi bombade Belgrad i samband med Kosovo-konflikten.

Desto mer uppseende väckte en annan socialdemokratisk ex-kansler – den 95-årige Helmut Schmidt – när han i en intervju också sade sig ha förståelse för Putins agerande. Schmidt betraktas som en helig man i Tyskland, en hög moralisk instans.Svårt för Merkel tackla Putinanhängare, DN 16 april 2014

I övrigt har EU tyvärr alltför många politiska ledare vars ideologiska förståelse för vad som följer av att alla människor har rätt till sin egen yttrandefrihet, åsiktsfrihet och att uttrycka sin egen vilja i fria val. Behöver jag påminna om hur EU fått länder där EU-medborgare röstade nej till Lissabonfördraget att utlösa nytt val tills de fick ja. Som jag uppfattar EU:s ”som jag tycker”-syndrom saknas förståelse för att Alla Människors lika värde medför att varje enskild individ får ha sin egen uppfattning och rösta efter den. Vilket onekligen ställer till problem i Ukraina. Det är osäkert vilken sida som totalt sett skulle vinna i ett öppet val. Däremot är det klart att det handlar om två helt olika synsätt som medborgare i Ukraina har utifrån sin egen Ukrainska historia bakåt i tiden. Folk står inte på led för att bli EU-medborgare. Så enkelt är det. Trycker man för mycket på ena knappen från EU:s sida vaknar Proryska Ukrainamedborgare och protesterar. Trycker Ryssland för mycket på andra knappen så vaknar högerfötterna från Krimtartarer upp till högerfötter i Ukrainska parlamentet och regeringen.

Politisk ideologi måste hela tiden om den vill ha sina rötter i demokratisk jord godta att även meningsmotståndaren har exakt samma rättigheter som man kräver för sig själv. Det är med giltiga argument inte slagord eller politiska floskler a la ”Gamla tider” som Ukrainakrisen måste lösas. Det gäller inte att ha rätt – utan det gäller att handla rätt.

I EU har man hittills haft en ovilja att ge sig i kast med de tankestrukturer som förekommer i den ryska politiska diskursen. I stället har man valt att primärt inrikta sig på tillståndet för de mänskliga rättigheterna i Ryssland, ett försök som dock konsekvent har misskrediterats från ryskt håll genom att man har hänvisat till västs dubbelmoral. Man har också utmålat det som västs försök att mästra Ryssland.
…….
Sedan sin återkomst på presidentposten har Vladimir Putin profilerat sig som idépolitiker, med en ökad beredvillighet att uttala sig i frågor som berör historia, kultur, gemensam värdegrund och nationell identitet. Han har gått från ideologiskt obunden till att vara uttalat konservativ. Han har beskyllt européer för moralisk förflackning och för att försumma så kallade traditionella värden. Han har också gett anledning till att man nu talar både om Sovjetnostalgi och om revanschism. Allt detta är en del av vad man skulle kunna kalla ett ryskt civilisationsbyggande, vilket utgår från idén om att Ryssland är kärnlandet i en egen civilisatorisk sfär, inte bara ett land bland andra.
Djupaste sprickan sedan Kalla Kriget, Fabian Linde forskare vid Uppsala Centrum för Rysslandsstudier, Uppsala universitet, på SvD Brännpunkt

Problemet som Fabian Linde berör men inte tycks ha tagit till sig är tudelat:
* Utan att definiera vad som utgör den demokratiska definitionen, grundbulten för värdegrunden i ett land eller en grupp av länder under samma paraply, blir det svårt att komma ifrån dubbelmoral. Subjektiva tolkningar av EU:s nuvarande ledare valda i ett

EU är inte USA. USA som många politiskt kritiserat här inom EU har två förutsättningar som EU aldrig levt upp till: USA:s Förenta Stater bildades från grunden upp. Ibland förvisso genom strider, Amerikanska Frigörelsekriget samt det mellan Nord- och Sydstaterna. Dock bygger USA:s konstitution på de politiskt ideologiska tankarna om Alla människors frihet och egna vilja så som de skrevs ner när USA bildades. EU har inte någon motsvarighet. Varken historiskt eller ideologiskt. Varje block inom EU-parlamentet har, och tillåts ha, sin egen subjektiva tolkning om vad som är frihet och egen vilja.

Se även: Farligt läge Ukrainakrisen, Norah4you 16 april 2014

Read Full Post »

Older Posts »