Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Decemberöverenskommelsen’

Hur urbota feg får en partiledare vara? Du har missat att tåget går här och inom få timmar. Inte en chans att tåget stannar vid din perrong 2018 OM Du inte vågar visa att Du vill vara och klarar av att steppa upp till Ledare.

Har ingen betydelse att läget är ett annat. Katastrofalt ett annat för hela svenska folket. Ni som sitter i Riksdagen lever inte ute i verkligheten. Väljare röstar med fötterna. Det förtroendekapital som Du förbrukat har redan sargat Moderaterna hjälper inte ett dyft att Stefan Löfvén är ännu sämre partiledare för sitt parti. Hjälper inte en gnutta att Sverigedemokraterna, som inte är rasister LÄR DIG DEFINITIONEN Definition Fascism, Nazism och Rasism

Anna Kinberg Batra missade öppet mål, K-G Bergströms krönika Expressen 17 Januari 2016
Löfvén mötte Kinberg Batra i SvT:s Agenda, DN 17 Januari 2016
Ökat tryck på AKB att gå på offensiven, Aftonbladet 18 Januari 2016

Det är så enkelt AKB, att en Ledare som inte vågar ta ansvar utan fegar ur för att ”läget” inte är det gynnsamma, den Ledaren blir inte långvarig på sin post.

Read Full Post »

Att låtsas som det regnar eller fega ur för att ”man” är rädd att misslyckas, är att erkänna sig sakna alla de viktiga Ledaregenskaperna som krävs såväl av Ledare som i sitt arbete är lärare som av Ledare som är Partiledare.

AKB har hittills fegat ur. Började med att fega ur genom Decemberöverenskommelsen. Någon måtta får det allt vara och hur långt tålamod som helst har inte vi väljare.

Sverige står inför flera stora utmaningar. Ökande arbetslöshet, sjunkande skolresultat och långa bostadsköer.

För att möta detta krävs liberala reformer för större lönespridning, flexibelt anställningsskydd, kunskapsplikt i skolan och marknadshyror.Alliansen måste fälla regeringen, Rasmus Törnblom förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet på DI Debatt 12 Januari 2016

Muf-kravet på Kinberg Batra: Fäll Regeringen, Expressen 12 Januari 2016
Muf vill att Alliansen tar över nu, DN 12 Januari 2016
Muf vill att Alliansen tar över nu, SvD 12 Januari 2016
Kravet på AKB från de egna: Fäll regeringen, Aftonbladet 12 Januari 2016
Muf vill att Alliansen tar över nu, DN 12 Januari 2016

Från tidigare blogginlägg:
Detta krävs för att en ledare skall vara ledare och inte bara sambandschef som uttalar sig utåt.

Allra först:
En ledare är inte nödvändigtvis den person som har största erfarenheten på nivån under. Samordnande personal som kan samarbeta behövs i alla politiska partier från topp och nedåt.

En ledare är inte nödvändigtvis karismatisk och den som kan mest i ett eller flera områden som är viktig för partiet.

Det som kännetecknar en ledare är egenskaper som är få förunnat:

Wright Thurston numera pensionerad förut välkänd entreprenör och ledare i storföretag ger detta viktiga råd:

Det är en av de egenskaper som krävs för att en person skall ”kunna ta scenen” och samtidigt mellan varven sitta vid sidan om och ”ta in”, lyssna utan att vara den som märks mest.

En annan viktig egenskap som kännetecknar en ledare är att han/hon har förmåga att omge sig av människor som kan de sakfrågor han/hon själv inte skall ge sig ner och peta i INNAN det är dags att efter diskussion ta beslut. Dessa människor har oftast en och samma egenskap – de liksom sin ledare är beredda att ”lyfta” andra de arbetar med oavsett om det är partivänner eller ”vanliga” tjänstemän.

Konsten att lyfta andra är få förunnat men ju högre upp i en politisk hierarki någon strävar, desto viktigare är den egenskapen.

Förmåga att tänka utanför boxen.

En verklig ledare är varken diktator eller vindflöjel. Lagt kort ligger OM det inte kan visas att förutsättningarna som getts för just det lagda kortets beslut varit felaktiga eller ändrats. Det krävs att ledaren med sin förmåga att se målet (inte att utifrån subjektiv ”tyck som jag”-syndromets perspektiv besluta i förväg hur målet skall se ut) och när alla uppgifter lämnats VÅGA ta beslut efter att ödmjukt lyssnat på de som utifrån olika infallsvinklar redovisat klipporna och skären på väg mot målet. Måldefinition inte Målspecifikation. Vad vill VI? Vart strävar VI? VAD har vi på fötter för de argument vi vill framföra? Kom ihåg att titlar och pengar är inget någon av oss kan ta med oss den dagen vi går…

Till det bör tilläggas att en Ledare som blivit vald, utsedd eller fått jobb som Ledare efter att ha tillträtt ALLTID måste vara Ledare för ALLA. Inte bara för de som valt, utsett eller anställt. En Ledare skall också kunna hoppa in på samtliga nivåer, men skall hålla fingrarna borta från att göra det OM han/hon inte blir tillfrågad, ombedd eller force major uppstår.

Read Full Post »

Om det är något som svensk politik i stort saknar år 2015 är det ledare som vågar vara ledare. Det är bra med partiledare som kan debattera, som kan stå för det de säger och som vågar se framåt inte tillbaka, det är väl inte dit de är på väg. Ännu bättre är det med partiledare som tar sig tid att lyssna på sina partimedlemmar i och utanför de valda ombudens skara samt även lyssna på de väljare som röstat på partiet. Bättre än så vore det om alla partiledare vågade ta svåra beslut i stället för att fega ur som de i DecemberÖverenskommelsen deltagande partierna gjorde.

Inflik 9 april 2015
Csaba Bene Perlenberg: Mellanmjölk vinner inga val GP ledarkrönika 9 april 2015
Naomi Abramowicz: Uppdrag Opposition, GP ledarkrönika 9 april 2015
– – – slut på inflik – – –

Men det krävs mer än att gå hem i rutan och mer än att kunna debattera som partiledare för ett större parti för att vara en bra ledargestalt. En bra ledargestalt vågar välja de medarbetare som kan sina sakfrågor BÄTTRE än ledaren och som alla bra ledare vet, så innebär detta att man som ledare MÅSTE acceptera att det inte är ledarens personliga uppfattningar och käpphästar som skall drivas. ”Tyck som jag”-syndromet har översvämmat alla utom Vänsterpartiet, Centerpartiet samt Sverigedemokraterna. Centerpartiet? Annie Lööf är inte min favorit även om hon tillhör Alliansen, men från i somras har hon visat att hon VET vad som krävs av en bra ledare. Alla de andra ovan nämnda egenskaperna är bra, men bra är inte tillräckligt när det gäller en partiledare som skall LYFTA sitt partis aktiva, medlemmar och väljare. En partiledare är aldrig bättre att lyfta sitt parti än de medarbetare som utvecklas uppåt tack vare ledarens ledarroll.

Moderatledaren Anna Kinberg Batra kräver att regeringen hedrar decemberöverenskommelsen.Batra kräver besked om decemberöverenskommelsen, DN 7 april 2015 OM Du Anna Kinberg Batra hade varit en verkligt bra ledare, så hade du aldrig gått med på överenskommelsen eller så hade du som minst nu 7 april förstått att det går utför med Sverige varje dag som nuvarande regering sitter. Sämre läge än nuvarande har Sverige inte varit med om i modern tid när det gäller regerings sänkande av svenska skutan.

Batra kräver besked om DÖ, GP 7 april 2015

Batra kräver besked om DÖ, SvD 7 april 2015 Nog bra att kräva besked om DÖ. Bättre hade det varit om Du Anna Kinberg Batra inte fegat ur utan avstått från att begå den största dumheten en som vill framstå som bra ledare MÅSTE ha – förmågan att våga se framåt inte bakåt. Vilket i aktuell situation inneburit att Du avstått från att driva decemberöverenskommelsen för att Du vågat inse att även en kort valrörelse i det då aktuella läget hade haft möjlighet att ge annat än eller likvärdigt resultat med VAL 2014. En bra ledare vet att det alltid handlar om att se möjligheter inte problem reella eller imaginära. Där missade Du tåget.
Gör förvisso saken värre att den trainee till statsminister vi fått valnatten i september visat sig precis så obalanserad, okunnig samt levande i 80-talets Palmevurm samtidigt som han lever i drömmarnas värld och missat att det inte är 1950 eller 1960-talet och att Socialdemokraterna inte har en majoritet av väljarna bakom sig – inte ens med Miljöpartiets stöd…

Det finns gott om anledningar för det svenska folket att misstro samarbetsregeringen. Deras tid vid makten har kantats av fiaskon. Socialdemokraterna, som en gång stod för trygghet och regeringsduglighet, tycks ha glömt vad det innebär att regera. Till och med S mer erfarna ministrar, såsom veteranen Margot Wallström (S), har drabbats av tillfälliga minnesluckor gällande regerandets konst. Och Miljöpartiet, som gör regeringsdebut, är precis lika oerfaret och förvirrat som man hade kunnat vänta sig av ett parti som aldrig har behövt ta ansvar tidigare.<A HREF="http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2678086-regeringens-traineeperiod-imponerar-ej, inget som tyder på att det blir bättre,; GP ledarsidan för 8 april 2015

Vice Statsminister Åsa Romson och hennes partikollega som ledare av Miljöpartiet, Gustav Fridolin har gjort så dålig reklam för vad en partiledare bör vara – bakläxa gå tillbaka till gå dvs. läs in vad som Kursmålen i ämnet Samhällskunskap är, så kanske någon av dem lär sig något. Tveksamt men inte troligt.

KD-s blivande kvinnliga partiledare, om inget i slutskedet oväntat händer, saknar det mesta av vad som krävs av en riktig ledare dvs i princip allt som krävs av en bra ledare.

Tillägg 8 april 2015
Allianspartierna kommer att lägga enskilda budgetförslag resten av mandatperioden. Samtidigt hotar partierna med misstroendevotum mot enskilda statsråd om riksdagens beslut inte följs….
Den kommande vårändringsbudgeten som kommer i april kommer Alliansen att svara på gemensamt, däremot blir det partimotioner på vårpropositionen om den kommande utvecklingen samt kommande budgetar.
Alliansen hotar med misstroendevotum, GP 8 april 2015

Misstroendevotum mot enskilda statsråd löser inte problemet med att ingen svensk regering i modern tid har skadat Sveriges landsbygd, Sveriges ekonomi tack vare försämringar för Sveriges industri samt företag mer än Löfvénregeringen. Ingen har heller skadat Sveriges förhållande till andra länder mer.

”En andningspaus för de borgerliga”, SvD 8 april 2015

Nog är Nog. 2018 i all ära, men det krävs att kapabel Ledare inte bra partiledare som är bra på att argumentera, debattera samt ”gör sig bra i rutan” behöver kliva fram. Det går inte att dra saker i långbänk 2015. Inte heller att fega ur från att ta ansvaret för Sveriges framtid. Sverige kan inte vänta till 2018 – det kan vara för sent!

Vi kommer att lägga fram fyra skilda budgetmotioner, Tomas Tobé partisekreterare Moderaterna, Michael Arthursson partisekreterare ­Centerpartiet, Maria Arnholm partisekreterare Folkpartiet Acko Ankarberg partisekreterare ­Kristdemokraterna på DN debatt 8 april 2015

Read Full Post »

Läs noga,
försök att förstå vad som står i Regeringsformens inledande kapitels inledande paragrafer.

Kom ihåg att Sverige SKALL vara demokratiskt, även om man kan undra om alla Rödgröna förstått detta 🙂
Kom ihåg definitionen på demokrati – eller läs den här: Demokrati
Även om Sverige har en representativ demokrati,
så är det ALDRIG tillåtet att gå utöver det som Regeringsformen medger.
Finns ingenstans i Regeringsformen någon som helst rättighet att något partis nuvarande ledning äger rätten att lova HUR framtida invalda partimedlemmar SKALL rösta!

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla
människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.
…….
– – – – – – Utdrag ur Regeringsformen – – – – – –

Nya KD-ledningen inte bunden av DÖ, Lars Adaktusson på SvD Brännpunkt
Helt rätt och i enlighet med ord samt intentioner i Sveriges Regeringsform.

Adaktusson: Ompröva överenskommelsen, GP 4 mars 2015

Kristdemokraternas Lars Adaktusson tycker inte att nästa KD-ledning är bundna av decemberöverenskommelsen.

Men partiledarkandidaten Ebba Busch Thor håller inte med.
– En ny partiledning kan inte hur som helst överge en så tung uppgörelse, säger hon.
A HREF=”http://www.dn.se/nyheter/ebba-busch-thor-haller-inte-med-lars-adaktusson/”>Ebba Busch-Thor håller inte med Lars Adaktusson, DN 5 mars 2015

Att Ebba Busch-Thor inte vågar ta ansvaret som varje verklig ledare måste vara beredd att ta: Att lyssna först och se framåt, är tydligen populärt bland senaste månadernas partiledarkandidater innan (och i Batras fall även efter) partiledarval. Men att det finns så många unga politiker som helt saknar respekt för Regeringsformen och för demokrati som aldrig medger att de som icke är omyndiga/omyndigförklarade skall vara bundna av avtal som inte är lagar träffade där kravet på dessa icke omyndiga skall rätta sig efter en tidigare politisk situations uppgörelse där en annan partiledarkandidat, nu partiledare, fegade ur,
det är oroväckande för att använda små ord.

Read Full Post »

Kontaktpunkten missade Du rejält Anna Kinberg Batra. Första intrycket kommer aldrig igen…..

Man får bara en chans till första intryck. Det kallas kontaktpunkt. Något som alla ämnes- och stadiebehöriga lärare SKALL ha fått lära sig på Lärarhögskolan.

Det hjälper inte om man pratat med elever ute på skolgården, i korridoren eller i annan miljö. Det handlar om första minuten + max 20 sekunder när Du första gången skall göra avtryck – kliva in i ett klassrum, gå upp i en talarstol, sätta en politisk agenda eller ”bara” träffa en överenskommelse.

Tyvärr Anna Kinberg Batra hade jag fel om dig. De som sa att du inte hade tillräckligt ”guts” och saknade den viktigaste ledarskapsförmågan att lyssna utanför ramen och klara av att se bortanför ”Tyck som jag”-syndromet. De som sa det, de hade rätt. I mina ögon är du efter gårdagen en moderat version av Maria Leissner. Snäll, trevlig, kunnig men ingen ledartyp.Fel beslut Anna Kinberg Batra, Norah4you 28 december 2014

Partiledarna lägger locket på om utspelet, Expressen 13 januari 2015
Kinberg Batra vill utveckla M, Aftonbladet 14 januari 2015

M-ledamöter hotar gå mot partilinjen, GP 13 januari 2015
De som är demokrater inser att decemberöverenskommelsen är odemokratisk. Såväl stridande mot Regeringsformen som att överenskommelsen inte på något sätt är det som Moderatväljare ställde sig bakom i septembervalet. Inser inte en partiledning detta, så är man fel ute så det sjunger om det. Toppfolk borde lära sig en gång för alla: Utan golvet hjälper det inte med aldrig så fin taknock!

Debut med fler frågor än svar, GP ledarsidan 14 januari 2015

Inte tu tal om att Du Anna Kinberg Batra är en skicklig debattör. Kunnig speciellt i sakfrågor av ekonomisk natur, insatt i många andra frågor.

Tvivlar heller inte på att Du vill utveckla Moderaterna. Lovvärt i sig.

Det är bara det att Du inte är en naturlig ledarfigur. En ledarfigur har sett till att lyssna och stärka de längst ner så att de inte bara känner sig betydelsefulla. Speciellt viktigt i ett politiskt parti. En ledarfigur utgår aldrig från sin egen ryggsäcks eller sina närmaste medarbetares när det gäller att driva en åsikt, fråga etc. Om det är något en ledare aldrig får visa, så är det ”Som jag tycker”-syndromet. All vår början bliver svår, sas det en gång i tiden. Ibland går det snett så att det inte ens räcker med ordet svår. Du missade det vi lärare kallar kontaktpunkten.

Tyvärr lämnar Ditt debattinlägg i Dagens DN mycket att önska. Så vill vi utveckla Moderaternas politik, Anna Kinberg Batra (ordf. M) och Tomas Tobé (partisekreterare M) på DN debatt 14 januari 2015

Du tycks till skillnad från Fredrik Reinfeldt ha missat vad Moderata väljare (och även medlemmar i Moderaterna tycker. Hörs mycket mummel här bland dem i Göteborg ute i leden som inte gillar ”Tyck som jag”-syndromet.

Arbetslinjen, ja den är bra. Valfrihet i välfärd är också bra. MEN det krävs ett helt annat kvalitétstänkande i båda arbets och välfärdsfrågor. Självfallet skall samma krav ställas på alla som på ett eller annat sätt utövar verksamhet för offentliga medel. Integrationsfrågan…… Fel fråga vid fel tidpunkt. Som Du uttrycker det är det som om integration löste någonting. Kan man inte se skogen för bara träd, så är det ett jätteproblem man skapar. Integration utgår från fel utgångsläge – att alla som kommer hit vill integreras och att alla tycker att Sverige som land (inte de bitar som SD talar om) är så bra land att de lämnar sin kappsäck/ryggsäck där de en gång bodde samt är beredda att det inte är de som betalar för att komma hit som Sverige som land värnar mest. Vi kan ta emot i princip lika många kvotflyktingar, de har varken pengar att ta sig hit OCH de behöver verkligen vårt stöd, som totala antalet som kommer hit idag. Men det skall inte vara möjligt att köpa sig en plats i Paradiset. Dvs om nu Sverige verkligen är ett paradis, vilket kan diskuteras.

Regeringsformens 1 kap 2§ MÅSTE respekteras av samtliga Sveriges Riksdagsmän och Sveriges Regering. Det är både si och så med det idag. Speciellt med Löfvénregeringens oförmåga att förstå och respektera Regeringsformen. Och de släppte Du fram. Svårt att komma förbi det oavsett HUR Du vill utveckla Moderaterna.

Read Full Post »