Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘”debt issuance suspension period”’

är vad som USA:s kongress står inför OM inte representanthuset senast idag onsdag fattar beslut att stödja det framförhandlade alternativet som tagits i USA:s senat….
På torsdag ska en helt ny kongress sväras in. Både representanter och senatorer byts då ut vilket innebär att förhandlingarna måste börja om från början. Jag är inte för det här förslaget, Expressen 2 januari 2013

Men USA är de facto redan över det s.k. Finansstupet. Då nyårsnattens uppgörelse inte har godkänts av kongressens båda kamrar har USA formellt fallit utför budgetstupet.

Obama manar representanthuset att rösta ja till överenskommelsen ”utan dröjsmål”. Om så sker hinner få medborgare, utom de rikaste, i praktiken märka av några skattehöjningar. Republikansk skepsis kan sätta stopp, GP 1 januari 2013

Samtidigt så vägrar Senaten att acceptera ens det minsta förslag till förändring av avtalstexten som den skickat till Representanthuset. Vilket i sig kan leda till en Författningsproblematik. Senaten har inte rätten enligt U.S. Konstitution att sätta sig på Representanthuset. President i USA kan inlägga veto och därigenom skjuta upp lagar, Senaten kan bara ‘stalla’…. och liksom Representanthuset sätta käppar i hjulet för det andra benet i den beslutande kongressen.
Senaten tar inte upp ändringar som representanthuset eventuellt vill göra i senatens uppgörelse om hur USA ska undgå det hotande budgetstupet, säger en medarbetare i ledningen för senatens demokrater.

Joe Boehner, republikan och talman i representanthuset, har lovat att hans kammare ska ta senatens överenskommelse under övervägande. Samtidigt har han hållit öppet för ändringar i den – ändringar som senaten måste godkänna för att de ska bli giltiga. Senaten kommer nobba ändringar i budgetavtal, DN 2 januari 2013

Vilket i sig leder till ett låst läge i två dagar, minst, om Representanthuset inte godkänner Senatens mer eller mindre ultimatum på förslaget. Hur situationen blir efter torsdag då nya (i de flesta fall oftast gamla) svärs in till Senat och Representanthus på torsdag? Ingen vet. Det kan mycket väl bli ‘Börja om från början, börja om på nytt…’
Här och nu vilar allt ansvar på Representanthuset… men budgetstupet/finansstupet har redan trätt i kraft i och med att man inte började med att förlänga de skattelagar som hade slutdatum klockan 00.00 mellan 2012 och 2013….
Tyvärr fanns ändå en politisk logik både i att budgetstupet skapades och i att den uppsatta gränsen passerades. Kategoriskt motstånd mot skattehöjningar har blivit själva det sammanhållande kittet i det republikanska partiet. Därför blir den politiska inramningen viktigare än både innehållet och syftet med besluten.

Före årsskiftet hade beslut om skattehöjningar varit just skattehöjningar. Men i och med att de automatiska höjningarna formellt trätt i kraft kunde beslut med samma innehåll i stället klassas som skattesänkningar.

Republikanska senatorer röstade i går ja med motiveringen att de räddade medelklassen undan en skattechock. Samtidigt kunde de svära sig fria från ansvar för att personer med en årsinkomst över 400.000 dollar inte längre skulle omfattas av de tidsbegränsade skattelättnaderna. Under samma mörka moln, DN huvudledare ledarsidan 2 januari 2013

Representanthuset avgör budgetstrid, SvD 1 januari 2013
Allt ansvar vilar på representanthuset”>Allt ansvar vilar på representanthuset, Aftonbladet 1 januari 2013

Se även: Pushing a mountain, Norah4you 1 januari 2013

Read Full Post »

is exhausting. Pushing a mountain of debts that needs to be financed here and now calls for bank note press to be working 8 to 5…. is that right? Sounds like tune singing in my ears singed without precision…
Postponing a budget decision two months to avoid the Financial cliff problematic today January 1, 2013. Doesn’t sound realistic. It doesn’t make sense. Is it possible to do so according to the United States Constitution. Not that I am aware of.
Is it possible that US politians are as bad understanding the Laws they once voted on as the Swedish are? Can that be true?

If not A then B in every book of Logic means that it’s either A or B. Thus if B is old laws that for a period in time ending 00.00 the night between 2012 and 2013, and no decisions to extend the time for B is voted for nor A is voted for, in my book of logic that means that B is in place. Has any reports been made that an extension been two months has been up for voting? Not as far as I been reading. Thus the only conclusion I can arrive to is that what might have been correct according to Swedish Constitution (Sveriges Grundlagar) is a bit strange to be legal by the U.S. Constitution. Is that correct?
Very strange….. Debt ceiling reached or not…..

”I can confirm we will reach the statutory debt limit today, Dec. 31,” a Treasury Department official said.

As expected, Treasury Secretary Tim Geithner submitted a letter to Congress on Monday saying he had begun a ”debt issuance suspension period” that would last through Feb. 28. That means Treasury will employ a series of ”extraordinary measures” so it does not exceed the debt limit, currently set at $16.394 trillion.

Such measures include suspending the reinvestment of federal workers’ retirement account contributions in short-term government bonds.

By taking those steps, Treasury can buy about $200 billion of headroom. That normally can cover about two months’ worth of borrowing, although continuing uncertainty about tax rates and spending make it hard to determine precisely how long the extraordinary measures will last. CNN Money December 31, 2012: 6:20 PM ET

But be realistic. A respit in time regarding debt limits, is not the same as postponing a decided limit date in laws regarding taxes. It’s not the same as voting. A decision without voting, can that really be legally correct according to U.S. Constitution? Here and now they have almost one hour and 30 minuits to vote for an extended limit. Will they?

Wall Street Journal tells that U.S. Budget Compromise Deal Reached, wsj.com The article is 20 minuits old that means a bit more than an hour to go….
But in same paper: Deal Leaves Lawmakers With Plenty More to Do, wsj.com December 31, 2012, 10.26 p.m.ET
Does that mean that lawmakers will have to work until the end of the year 2012 Western Time and that the new laws needs to be voted for before than? Or what?

Två månaders frist för budgetstupet, GP 31 december 2012 uppdaterat 02.57 1 januari 2013
Senaten enig om budgetfrist, SvD 1 januari 2013 hmm…. enig om budgetfrist, säger tyvärr inget om vad som hänt med de lagar som slutade gälla klockan 00.00 om inte annat beslöts och de lagarna handlar inte om budgeten i sig utan om de skattesänkningar som infördes under Bush och som undan för undan förlängts fram till 00.00 mellan 2012 och 2013…. 🙂

”Senaten har nått en kompromiss”, Aftonbladet 1 januari 2013 Så långt så gott och även ett steg att rösta om en kompromiss som avser att skjuta upp budgetbeslutet, men det är inte det som det gäller utan att beslutet också inkluderar det som är skrivit i ett antal lagar om slutdatum. Slutdatumet måste ändras för att Finansstupet ens skall kunna anses undanröjt även om beslut om förlängd tid för budgetbeslutet tas. Formalia är viktig när det gäller juridik.

Så var det ju det där med Representanthuset som också måste besluta….. USA:s senat har godkänt en överenskommelse som ska ge staten ett tillskott på 600 miljarder dollar och undvika budgetstupet. Senare i dag väntas representanthuset rösta i frågan Delseger för Obama om budgetstupet, GP 1 januari 2013
USA:s stenat röstar ja till uppgörelse, Expressen 1 januari 2013
Uppgörelse godkänd i senaten, SvD 1 januari 2013
Uppgörelse godkänd i senaten, DN 1 januari 2013
”Senaten har nått en kompromiss”, Aftonbladet 1 januari 2013

US media: Senate passes package to avert fiscal cliff; House votes next, cnn.com January 1 2013

Read Full Post »