Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘de Mänskliga rättigheterna’

Det är för märkligt, men en röd tråd löper från goternas tidevarv ända fram till idag. Svenskar, som vi numera kallar oss, då folk från ön uppe i Norra Oceanen som tagit sig ner i Europa satte redan under slutet av 200-talet näsan i vädret och ansåg sig veta bäst. Namn som Kol, Steinar, Svein dyker upp i små notiser från liksom efterledet ‘arik’ och ‘erik’ tidigt. De var lika styva i korken som en hel del av de vikingar var som härjade i Främre Asien och ner i norra Afrika främst Egypten under gamla tider. Visste alltid bäst. Lyssnade inte på andras argument om det stred med vad de själva ansåg…..

Flera gånger här i bloggen liksom när jag undervisade i historia och/eller pratat med invandrare (obs en del flyktingar som blivit svenska medborgare eller fått svenskt uppehållstillstånd) har jag tagit historien till hjälp för att berätta något som för mig är mycket konstigt och alltid sedan jag första gången hittade beskrivningen på dessa snillen varit svårt att förstå. För en sak är säker redan när man läser t.ex. Moses Khorenatsí (History of the Armenians(ed. transl. RW Thomson, London 1978, sid 302) så får man läsa om mannen som efter att försökt bli kung av Armenien, så fördes han och hans män till romerske kejsaren i Byzans år 364. De sju männen som varit tillsammans med honom fick sona med döden. Själv fördes han i bojor till Thuli/Tuli långt upp i norr. Männen och dess ledare beskrivs i andra samtida källor som goter från ön uppe i den norra Oceanen. Vilket i och för sig inte hör hit. Men deras uppträdande när de försökte tillskansa sig makten i Armenien går som sagt som en röd tråd genom historien.

Som en postmästare i Asia Minor skrev om några A-rus år 844 översatt till nutida svenska: Arroganta, nonchalanta, lättstötta. De dricker inte ofta. Bara när de har fest. Men de är väldigt bra på att hitta på skäl att ha fest…… de far till öst till Kina och långt ner i Indien. De far till väst. Rom, Bysans och Albion (England) och varför? Bara för att kunna säga att de varit där”. Inte har det förändrats det ‘svenska’ sinnelaget med besserwisserattidyden under de senaste 1700 åren. Sverige har haft många invandrare. Från nuvarande Finland, från Baltiska Staterna, från Flandern och Skottland och senare efter Vikingatiden de vi nu kallar ‘Resandefolket’ samt människor som flytt religionsförföljelse, krig eller liknande. Men av något för mig oförståligt skäl blir alla lika efter några generationer.

I gårdagens och dagens tidningar, så kommer den form av smygrasism där enskilda och/eller grupper i vårt land försöker sätta sig på höga stolar för att Sverige och det svenska samhället minsann defitivt är bättre än alla andra. Vi vet ju bäst oavsett vad det gäller runt jorden. Vi är ju s å demokratiska, rättvisa ut i fingerspetsarna. Andra kan ju inte vara lika bra som vi….. Hur jag kommer till den slutsatsen? Läs själva de värdeladdade negativa orden som förs fram gentemot Haddiles mamma och anhöriga. Till och med fostermodern som borde veta om att man ALDRIG NÅGONSIN får säga negativt om ett barns mamma oavsett vad kan inte låta bli att se ner på mamman och den som i debatt i SvT talade om att han har kontakt med mamman.

” Haddiles advokat Carl-Olof Lindberg tror inte att den man som säger att han tidigare levde med Hadilles mamma talar sanning.
……….
Om han har kontaktuppgifter till mamman får han lämna ut dem och sen får mamman höra av sig till mig, säger han”
Advokaten skeptisk till Adams uppgifter, SVT 27 september 2012
Men hallå: Det är INTE till advokaten utan till Migrationsverket som sekretessbelagda uppgifter skall lämnas. Vänligen läs på Sekretess och Offenlighetslagstiftningen herr advokat) Det är svenska myndigheter ovan Socialnämnder (som inom parantes finns såväl bra som bedrövliga i detta land när det gäller att förstå vad som är sekretessbelagt och vad som aldrig någonsin ens politiker får känna detaljerna kring) Läs även på Regeringsformen. (Ytterligare en som sällar sig till skaran som näst intill skryter med att de inte lärde in :P)

Läs även
”En man, som uppger att han haft en relation med den tvååriga Haddiles biologiska mor, säger i SVT:s Debatt att han varit i kontakt med både Migrationsverket och socialtjänsten i Lund för att försöka återförena Haddile med hennes mamma.
-Hon befinner sig i Algeriet, där hon jobbar som lärarinna. Jag har pratat med henne i dag, säger mannen via tolk i programmet.
Han säger att mamman först bott i en lägenhet i andra hand, hon ska ha varit spänd och inte vetat vad hon skulle ta sig till. ……
-Hon diskuterade vad hon skulle göra. Hennes slutliga beslut var att ta sig till Frankrike och skaffa bostad. Hon skulle ta sin dotter senare, säger han i programmet.
…….
På frågan varför Haddiles mamma inte har gjort mer för att återförenas med dottern svarar han att hon har försökt att träffa den svenske ambassadören i Alger, men att denne vägrat.
-Hon har inte kommit längre än till receptionen på ambassaden, säger mannen via sin tolk."
Haddiles mamma är i Algeriet, GP 28 september 2012

Här kanske det är bäst att för alla svenska okunniga påminna om att Algeriet långt in i nutid var franskt och att de som fötts innan Algeriet blev självständigt samt deras barn automatiskt blev franska medborgare. Så att Haddiles mor är fransk medborgare samt numera bor i Algeriet är inget konstigt vilket en del media tycks antyda. Tvärt om. Modern är dessutom lärare. Men det vill väl smygrasisterna som tycker så synd om alla icke kristna icke ‘vita’ att de, smygrasisterna, tävlar i att från sina höga stolar och bättre vetande försöka få det till att Sverige och svensk uppfostran hos hederliga svenska föräldrar, tillråga på allt om fosterfadern är politisk pamp, än att man skall följa Barnkonventionen. Skrämmande inställning.

” Men SVT stötte snabbt på massiv kritik för att de låtit en debatt handla om en liten flickas familjeförhållande.
”Det känns onekligen ytterst osmakligt att så mycket kring denna känsliga historia lämnas ut offentligt”, skrev Folkbladets chefredaktör Daniel Nordström på Twitter.”
Kritikstorm efter SVT debatt om Haddile, 2 i Expressen 27 september 2012

Hallå eller? Sedan när är det osmakligt att ta upp till ytan det som ligger i botten i hela Haddileärendet: Svenska vänsternissar och andras försök att hävda ‘ömmande fall’ pga flickan blivit ‘övergiven’ av sin mor som inte enligt dessa vänsternissar ‘sökt kontakt tillräckligt’. Det osmakliga sitter i att de som blivit avslöjade med byxorna nere eller i avsaknad av desamma inte klarar av att få visat svart på vitt att de är ute och cyklar. Samt att de i sin iver att visa sig som ickerasister nästan lyckas visa att de själva är de verkliga rasisterna.

Haddiles mamma är i Algeriet, SvD 27 september 2012
Haddiles mor har inte ringt, DN 27 september 2012 Nehä… men i utländska media anges att hon försökt få träffa ambassadören men stoppats i receptionen.
De rasar mot SVT:s Debatt, Aftonbladet 27 september 2012 Herre min skapare hur dumma kan folk vara. Media har hela tiden försökt föra svenska folket och svenska myndigheter till medias vänsterinriktade smygrasism där inget går upp mot svenska samhället och svenska fosterföräldrar/svenskt uppehållstillstånd o.s.v.

Se även Media m.fl. har förfalskat fakta, Norah4you 27 september 2012
Som sagts förut…. arroganta, nonchalanta, lättstötta…… 😉

Tillägg 23.35 Mamman vill ha tillbaka Haddile, GP 28 september 2012
Twitterstrom mot SVT debatt, SvD 28 september 2012
Haddiles mor till Aftonbladet: Jag vill ha min dtotter tillbaka, DN 28 september 2012
I ”Min önskan är att få tillbaka Haddile, Aftonbladet 28 september 2012 säger Haddiles mamma ”– Jag har inte övergett min dotter. Jag visste att jag hade lämnat henne i säkra händer hos Josef. När jag hörde att han hade häktats blev jag rädd för att kontakta svenska myndigheter. Jag var rädd för att hamna i fängelse. Det är anledningen till att jag inte kommit tillbaka till Sverige för att hämta min dotter.
……
Kommer du att åka till Sverige för att hämta hem Haddile?
– Eventuellt åker jag till Sverige, men i så fall med min advokat. Jag är rädd för vad de svenska myndigheterna ska hitta på.

Du tror att du kommer att fängslas?
– Jag vill inte spekulera i det. Men med tanke på att Josef häktades, så vet jag inte vad de kan hitta på mot mig.

Handen på hjärtat: Hur många av Er som läser detta har inte kännedom om mycket märkliga myndighetsbeslut som ingalunda visar att Sverige är den demokratiska lycksalighetens ö i en vild ocean.

Tillägg 07.10 29 september 2012
Skrämmande låg kunskap om vad som står i de Mänskliga Rättigheterna samt vad som står, dvs inte vad de tror stå, i Barnkonventionen visar Hjördis Gustavsson, speciallärare, och Lars Ullerstam, psykiatiker, upp. De visar att de aldrig lärde in det som var enda svensk ämnes- och stadiebehörig lärare skall ha underlag för för att enligt kursmålen i Samhällskunskap få ge godkänt i ämnet årskurs 9! Hur i hela fridens namn dessa fått godkänt och dessutom gått vidare till högre studier, det är frågan. Har de gått på skolor som redan tidigt ‘sparade’ genom att fördela ämnet på icke ämnesbehöriga eller helt obehöriga lärare.

Speciellt allvarligt ser jag också på Socialnämnden som träter med Migrationsverket. Där visar såväl politiker som tjänstemän att de aldrig tagit till sig att det är VARJE MYNDIGHETS uppgift att från dag 1 verka för återförening mellan föräldrar. Mänskliga Rättigheter samt även i klartext att barnet har rätt till sin identitet, sin kultur och sina föräldrar i Barnkonventionen för alla de okunniga som skryter med sin okunnighet i tro att Sverige är bäst på allt. Det är vi inte. Inte när det gäller barn. Men inte på det sätt som Hjördis Gustavsson och Lars Ullerstam tror i Koppla in barnpsykolog för Haddiles skull, GP 29 september 2012 Att göra det för att svenska myndigheter på lokal och regionalplan flagrant brutit mot de Mänskliga Rättigheterna, det vore att premiera att offentliga myndigheter tilläts bryta mot Regeringsformens 1 kap 2§. Vilket tyvärr säger allt om hur dålig utbildningen är i Sverige idag!

Till de som visar sin okunnighet öppet ansluter sig Kritikerna: SVT:s ursäkt räcker inte, Expressen 28 september 2012 Nej vet Ni vad Ni självutnämnda specialister: Rent ut sagt – GÅ HEM OCH LÄS PÅ GRUNDSKOLANS LÄROBÖCKER ÅRSKURS 7-9! För övrigt visar Ni upp värsta formen av rasism – smygrasism i form av att tro att det man själv tillhör är bättre än allt annat

Read Full Post »

Som jag skrev i Inte så enkelt, Norah4you 22 september 2012 :

”* Ingen av oss vanliga människor eller media har en aning om varför Migrationsverket vill utvisa flickan till Frankrike. Det
kan låta hårt och oförsonligt, men vet någon som uttalar sig om att de svenska fosterföräldrarna som ju är de enda föräldrar
som flickan känner (håller med om den biten också) OM det är så att flickans moder numera befinner sig i Frankrike? OM det
finns okända uppgifter att modern vill återförenas med sin dotter i Frankrike. Det kan ju finnas substans i ”där hon
enligt Migrationsverket kan återförenas med sin biologiska mamma.

Barnutvisningen: S vill ändra lag, GP 21 september 2012

Det är inte precis så att media har haft eller har alla uppgifter i fallet. Många uppgifter har cirkulerat och använts av Vänstern och Socialdemokraterna som om det Haddile varit ett asylfall. Men så har aldrig varit fallet. Det är heller inte så att Sverige är speciellt känt för att ha för barnen bättre föräldrar även om det antytts det med jämna mellanrum. Egentligen är franska föräldrar mer kända för att kunna få barn att respektera ett nej och må bra. Why French Parents Are Superior, Patriceayme 5 februari 2012 är en mycket intressant artikel om franska föräldrar.
Men för all del. Fosterföräldrarna till Haddile är ju inte bara svenskar utan mannen har av media omnämnts som Socialdemokratisk pamp i sin kommun. Nog har väl sådana föräldrar bättre förutsättningar?

Inte enkelt det heller för det handlar inte om föräldrars eller fosterföräldrars rätt att tolka ‘Barnets bästa’ utan om Barnets rätt att få återförenas med sin familj. Något helt annat. Som jag skrev i Barnkonventionen ger Haddile rätt att förenas, Norah4you 26 september 2012:

”att behålla sin franska identitet. Ingen svensk lag kan ändra detta eftersom Haddile är fransk medborgare och Barnkonventionen utan reservationer slår fast:

§7 Varje barn har rätt till ett namn och en nationalitet. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.

§8 Varje barn har rätt att behålla sin identitet.

så följer av detta att det endast är fransk domstol, inte svensk, som har att fatta beslut om hennes mor, eller far, pga av uppgiften om att modern övergett barnet, vilket vi vet väldigt lite om omständigheterna för, är tillräckliga för att de andra paragraferna som behandlar Haddiles rättigheter skall kunna användas för att skilja henne för gott från sin mor.

Barnkonventionen räddar inte Haddile, Johannes Forssberg Expressens ledarsida 25 september 2012 är en av de få artiklarna i media som gjort sin hemläxa.”

Fredrik Bengtsson bekräftar för SVT att han hade ett samtal om Hadilles mamma. Han är dock noga med att påpeka att han inte vet om uppgifterna stämmer, men han fick uppfattningen att Haddiles mamma var tillgänglig.
-Utifrån de uppgifterna jag fick i går var det intrycket jag fick, ja.
-Enligt de uppgifterna framfördes det att Haddiles mamma uttryckte en önskan om att få Haddile, säger Bengtsson till SVT.

Ambassadkontakter
Vid telefonsamtalet ska Haddiles mamma ha varit tillsammans med släktingar i Algeriet. Enligt uppgiftslämnaren ska Haddiles mamma ha kontaktat såväl Algeriska ambassaden i Stockholm samt svenska ambassaden i Algerie, men ingen ska ha trott på henne. SVT har inte lyckats nå ambassaderna för att bekräfta uppgifterna.
Migrationsverket har lämnat uppgifterna till Migrationsdomstolen som nu hanterar ärendet eftersom beslutet om utvisning är överklagat.

Haddiles mamma kan ha hörts av, SvT 26 september 2012

KAN HA HÖRTS AV. Har troligen hörts av. Och som så många andra människor råkat ut för att svenska myndigheter inte trott på henne! Alltså försökt få hem sin dotter inte en gång utan två gånger. Mycket intressant. Inte märkligt alls när man har kännedom om hur en del tjänstemän här har en förmåga att inte förstå det folk säger utan mer vad de vill tro att folk säger.
Haddile, GP 26 september 2012
Nya uppgifter: Mamman vill återförenas med Haddile, SvD 26 september 2012
Familjen vill ha tillbaka Haddile, DN 26 september 2012
Haddiles fostermamma om de nya uppgifterna: ”Helt ärligt är jag chockad”, Aftonbladet 26 september 2012

Helt ärligt är jag mer chockad över fostermammans inställning att ” – Det måste tyda på någon slags brist hos en mamma om man väntar så här länge, säger Malén Liewehr. Uttalandet diskvalificerar fostermamman helt i mina ögon. En fostermamma som inte ens fattat att mamman försökt få tillbaka dottern tidigare, vilket faktiskt stått i princip i alla media, och som försöker sätta sig på höga hästar som om hon vore bättre för flickan än flickans mamma, den fostermamman anser jag helt diskvalificerat sig som varande fostermamma.

ALLA fosterföräldrar i Sverige vet om att de MÅSTE jobba för att barn skall ha tät kontakt och ökad kontakt med biologiska föräldrar om domstol inte sagt annat när barnet tagits om hand. ALLA fosterföräldrar i Sverige vet om att de inte är barnets föräldrar och att barnet inte är lovat till dem för tid och evighet. Undrar hur det står till? För till står det! 😛

Vad följden blir av att pappan också nu nämns i de senaste uppgifterna, det är en annan fråga. Men Haddile är i varje fall inte övergiven. Frågan som uppstår är om myndigheterna reagerade för snabbt när hon var nyfödd. De borde kanske förstått att mamman t.ex. kan ha drabbats av förlossningspsykos och att oavsett om det var orsaken till att hon ‘försvann’/inte fick kontakt med myndigheterna när hon mådde bättre, så borde väl förbaske mig svenska myndigheter om de följt Barnkonventionen redan där och då sökt kontakt med andra släktingar och/eller fadern.

Read Full Post »

med sina föräldrar samt att behålla sin franska identitet. Ingen svensk lag kan ändra detta eftersom Haddile är fransk medborgare och Barnkonventionen utan reservationer slår fast:

§7 Varje barn har rätt till ett namn och en nationalitet. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.

§8 Varje barn har rätt att behålla sin identitet.

så följer av detta att det endast är fransk domstol, inte svensk, som har att fatta beslut om hennes mor, eller far, pga av uppgiften om att modern övergett barnet, vilket vi vet väldigt lite om omständigheterna för, är tillräckliga för att de andra paragraferna som behandlar Haddiles rättigheter skall kunna användas för att skilja henne för gott från sin mor.

Barnkonventionen räddar inte Haddile, Johannes Forssberg Expressens ledarsida 25 september 2012 är en av de få artiklarna i media som gjort sin hemläxa.
En tveksam anslutning till möjlig förförståelse visar Johan Croneman: Hur tänkte de när de inte tänkte i fallet Haddile på Migrationsverket, DN 25 september 2012

Exempel på motsatsen är Upphäv beslutet, GP 24 september 2012 samt att bristen på kunskap om vad som står i Barnkonventionen även gäller våra folkvalda….
Politiker frågar ut Migrationsverket, GP 24 september 2012 till de som inte gjort sin hemläxa, och som alla andra som gått svensk grundskola egentligen skulle kunnat detta för att vara behöriga att få godkänt i 9:an i ämnet samhällskunskap har även BO Fredrik Malmberg sällat sig…. men han är ju föredetta politiker 🙂
BO kräver besked av myndigheter, GP 23 september 2012 som om det skulle vara en förmildrande omständighet 😛
Migrationsverket bygger utvisning på fel grund, Aftonbladet 25 september 2012

för att inte tala om fosterföräldrarna, mannen lär enligt en del artiklar i media vara Socialdemokratisk pamp, som klagar på att domstol inte vill träffa dem. Domstolen vill inte träffa Haddile, Aftonbladet 25 september 2012 Domstolen följer Barnkonventionen till punkt och pricka. Fattas bara annat!
Fosterföräldrana har inte förstått konsekvenserna av § 7 i Barnkonventionen. Konsekvenserna är att det inte är någon annan än Haddile när hon blir myndig som äger rätten att i biologiska föräldrars frånvaro söka svenskt medborgarskap och att Sverige inte har rätt att ta ifrån Haddile hennes franska medborgskap eller att hindra franska myndigheters ensamrätt att besluta om Haddiles framtid.

fast dessa okunniga är bara några av alla som inte verkar ha haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap.
Fallet Haddile engagerar läsarna, SvD Brännpunkt 25 september 2012

Till de som inte lärt in det som borde vara absolut krav att ha lärt in för att kunna göra sitt jobb ansluter sig även Rädda Barnen….. ”Rädda Barnen vill i stället se att lagstiftningen omformuleras till ”särskilt ömmande omständigheter”. En formulering som i sammanhanget kan få betydande konsekvenser. Med en ändring skulle det finnas större möjligheter att tillgodose det enskilda barnets rättigheter när Migrationsverket beslutar om asyl och uppehållstillstånd.

Barnets bästa väger alltför lätt, Agneta Åhlund chef Rädda Barnens Sverigeprogram samt Elisabeth Dahlin generalsekreterare Rädda Barnen på SvD Brännpunkt 25 september 2012 Skrämmande okunskap om vad som gäller. Det krävs ändring i Barnkonventionen, vilket knappast är möjligt att få FN:s medlemsländer att gå med på, för att ändra svensk lag i aktuell frågeställning. att de dessutom hänvisar till §9 samt ” synnerligen ömmande omständigheter som ligger under § 7 och 8 säger även att de inte kan läsa lag och fördragstexter. Varken svenska eller internationella….. Det är extra allvarligt när det är Rädda Barnen vi talar om….

Vidare är det skrämmande att kunskapen inte finns ute i sociala nämnder. OK nämnderna består av politiker…. men det är inte en förmildrande omständighet. Borde vara tvärt om. Myndigheter i tvist om tvååring, DN 24 september 2012

Frågan visar med styrka på behovet av ämnet Samhällskunskap samt behovet att ha ämnes- och stadiebehöriga lärare dvs inte tillåta kommuner att spara pengar på att t.ex. fördela SO-ämnen till lärare som har andra ämnen eller att anställa obehöriga som ju självfallet är billigare för rektorer och kommuner.

Se även Inte så enkelt, Norah4you 22 september 2012 där jag bl.a. tar upp helheten i Barnkonventionen när det gäller ”em>Barnets bästa För skall ändringar göras, så måste även fall inom landet där svenska barn av en eller annan orsak hamnat hos fosterföräldrar för att barnets biologiska förälder hamnat i fängelse eller blivit långvarigt sjuk samt vilket som är barnets bästa om barnets ena förälder flytt från den andre förälderns rättigheter till annat land och barnet varit där under flera år, tas med i diskussionen innan förändring av svenska lagar som i sig för att följa Barnkonventionen skulle kräva förändring i Barnkonventionens texter och paragrafer.

Read Full Post »

Många politiker främst på Oppositionens sida anser att den 2-åriga flickan som övergavs (?) av sin mor som spädbarn, och vars mor för ett år sedan, om det nu var hon, sökte återförening med dottern med hjälp av Algeriets ambassad i Stockholm, inte skall utvisas till Frankrike där hon och modern är medborgare. Så långt går det att utifrån kända uppgifter hålla med de som talar om Barnkonventionen. Men det finns två bitar som ställer till det sedan:

* Ingen av oss vanliga människor eller media har en aning om varför Migrationsverket vill utvisa flickan till Frankrike. Det
kan låta hårt och oförsonligt, men vet någon som uttalar sig om att de svenska fosterföräldrarna som ju är de enda föräldrar
som flickan känner (håller med om den biten också) OM det är så att flickans moder numera befinner sig i Frankrike? OM det
finns okända uppgifter att modern vill återförenas med sin dotter i Frankrike. Det kan ju finnas substans i ”där hon
enligt Migrationsverket kan återförenas med sin biologiska mamma.

Barnutvisningen: S vill ändra lag, GP 21 september 2012

* Det är ju så att det är återförening med föräldrar som brukar åberopas helt i enlighet med Barnkonventionen när föräldrar som
flytt från eller övergivit sina barn lämnande dem ensamma eller hos okända främlingar/kända släktingar i hemlandet som brukar
vara det tungt vägande skälet till att ett stort antal barn får komma till t.ex. Sverige för att återförenas med förälder som
fått svenskt uppehållstillstånd eller medborgarskap. Många av fallen jag hört talas om via politiskt aktiva, hjälp-
organisationer samt kyrkor har rört sig om många år som förälder inte haft kontakt med sitt/sina barn.

Det är där det börjar bli svårt och inte längre enkelt. För om man skall åberopa en önskan av en förälder att få återförenas med sitt barn, ett barn som kanske övergivits som riktigt liten, i ena fallet men inte godkänna ett sådant önskemål i andra fallet, så är det svårt att hävda att det för att det i ena fallet är i Sverige och i det andra fallet Frankrike som föräldern vill återförenas med sitt barn i.

Observera att principen om ‘Barnets bästa’ även när man hårdrar Barnkonventionen och de Mänskliga Rättigheterna ställer till det. Vi kanske inte känner till alla bakgrundsfakta i ärendet. Men nog bör man använda samma måttstock oavsett om det är Sverige eller Frankrike en förälder som vill återförenas med sitt barn är medborgare i och vill återförenas med. När det gäller ett land som ligger inom EU sätter EU-direktiv hinder i vägen för att få alla uppgifter offentliggjorda vilket komplicerar saken men är helt i enlighet med EU:s beslut.

Hadille 2 hotas av utvisning, Expressen 21 september 2012
Barnutvisningen: S vill ändra lag, SvD 21 september 2012
Tvååring riskerar utvisning, DN 21 september 2012
Barnutvisningen: S vill ändra lag, Aftonbladet 21 september 2012

Tillägg 16.54 Kritiken växer mot barnutvisning, GP 22 september 2012 Det många tycks glömma är att vi har liknande situationer där svenska kommunala myndigheter och rättsväsendet oftast anser det viktigast för ett barn att återförenas med sin förälder även om barnet inte minns föräldern eller kanske inte ens träffat föräldern på många år. Det är viktigt att principen skall tillämpas lika när det gäller barn som varit länge hos fosterföräldrar oavsett om det handlar om barn som är svenska medborgare eller barn som är andra medborgare. Man kan inte åberopa Barnkonventionen utifrån barnets bästa ena gången och inte andra. Frågan är alltså inte så lätt som att hävda att lagen måste ändras eller att Barnkonventionen måste bli lag. Först bör Mänskliga Rättigheterna få en egen grundlag där man i förarbetena går igenom allt och även fastställer vad som är ‘barnets bästa’. Som det är nu, så verkar det som om det som är politiskt korrekt i enskilda fall är det som skall avgöra. Vad som är politiskt korrekt eller ej bryr jag mig inte om. Lagar skall tillämpas lika oavsett vad.

Tillägg 18.11 Åsa Romson (MP), Expressen 22 september 2012 Åsa Romson glömmer bort alla de andra fallen jag nämner ovan. Hon glömmer också liksom många andra bort alla fall där vi inte har att göra med av myndigheter godkända fosterföräldrar.
Kritiken växer mot barnutvisning, SvD 22 september 2012
Innan jag går vidare, så vill jag göra klart att utöver att Mänskliga Rättigheter bör blir grundlag, så krävs också att rättigheterna för fosterföräldrar stärks vilket är något som i sig står på kollisionskurs med synen när det gäller svenska barn och återförening (som jag nämnt ovan), men skall vi tala om Barnens bästa, så måste vi också ta med de mycket svåra fall där någon förälder under flera år från barndomen flytt till okänd ort och den andre föräldern som kanske till och med har vårdnaden om barnet rätten till det som beslutats i svensk domstol inte ens vet var. Där börjar det riktigt svåra. För det som är rätt juridiskt sett att barnets förälder som brutit mot lagen skall straffas, där råder väl inte mycket tvekan om. Men frågan är om det är barnets bästa om barnet levt med en förälder i en lugn hemmiljö (vilket vi får hoppas) att i alla lägen introduceras med den förälder som äger vårdnaden för att sedan byta familj. Jag har sett fall som gör att jag tycker att hela frågan om vad som är barns bästa ofta är mycket svårt att avgöra.

Tillägg 07.09 Det med ‘barnens bästa’ är inte så enkelt. En som funderat vill jag hänvisa till även om jag inte delar slutsatserna. För inte är det bitter galla som det flådiga och förmodligen trots allt genomtänkta uttrycket Barnets bästa var tänkt eller ens är att betrakta som. Orrenius: ”Barnens bästa” blir bitter falla, Expressen 23 september 2012

Barnets bästa…..som så många andra politiska slagord som hamnar i lagtexter, så saknar orden såväl stam som rotsystem och vad som växer på grenarna, det är något men vad? Problematiken är som jag ser det att en lag, ny Grundlag för Mänskliga Rättigheter samt en lag som skall gälla i liknande fall ALLTID måste vara generell. Det går inte an att ha lagar som kan tolkas politiskt korrekt med kappa som vänds efter vinden när media skriker. Vi måste fastställa vad som menas med ‘Barnets bästa’ och det måste vara en definition som håller oavsett vilket ärende som kommer upp på dagordningen. Det räcker alltså inte i det aktuella fallet att ändra lagen. Svenska lagar är inte och skall inte vara retroaktiva eller kunna tolkas subjektivt utifrån om det finns mediatryck eller om något anses politiskt korrekt.

Tillägg 13.37 nog hade jag trott att vi hade bättre utbildade Barnombudsman som kunnat Regeringsformen och alla andra lagar. Men tyvärr har BO också glömt bort att se helheten och att ALLA är lika värda. Dvs skall behandlas lika.
BO kräver besked av myndigheter, GP 23 september 2012

Read Full Post »

Hur i hela fridens namn kan någon människa ens få för sig att köpa en 14 årig flicka till sin handikappade son? Föräldrarna som åkte till Serbien och gjorde detta samt sonen, som alla tvingade flickan till våldtäkter m.m. beter sig som om kvinnor är djur.

Jag förutsätter att de döms för människohandel, våldtäkt, tvång och så vidare. Men hur är det möjligt att vi inte ser till att de som kommer hit får klara besked om hur vi svenskar ser på kvinnors rätt till eget liv och rätt att välja själva?

Det borde vara något som manglades in första lektionerna i Svenska för Invandrare. Det borde inte ens vara möjligt att få bli svenska medborgare, vet inte om de är det i det aktuella fallet men ändå, om man inte klarar av att förstå innebörden i våra svenska Grundlagar och de Mänskliga Rättigheterna.

Göteborgspar köpte ung flicka till sonen, GP 20 december 2011
Föräldrar och son utnyttjade flicka, GT 20 december 2011
Föräldrar och son utnyttjade flicka, SvD 20 december 2011
Föräldrar och son utnyttjade flicka, DN 20 december 2011
Såldes av sin far – hölls inlåst i ett år, Aftonbladet 20 december 2011

Read Full Post »

av finaste sköraste glas som skall vårdas och värnas. Inte utsättas för stötar eller slag. Även barn omfattas av de Mänskliga Rättigheterna:

FN:s deklaration om de Mänskliga rättigheterna:

Artikel 3 Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
….
Artikel 5 Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Italienske politikern dömd till dagsböter, Expressen 13 september 2011
Italienare fälld för slag mot barn, DN 13 september 2011
Här krockar kulturerna, DN 13 september 2011
Den italienska reaktionen förvånar mig mycket. Jag har aldrig någonsin bland de italienare jag träffat, egna bekanta eller min dotters vänners föräldrar, stött på att italienare inte haft ängels tålamod med barn och satt sina barn före det mesta annat. Även Italien har skrivit på de Mänskliga Rättigheterna.

Read Full Post »

Det är med förvåning jag än en gång inser att alldeles för många aldrig lärde in det som är och hela tiden har varit ett av de grundläggande kraven för att få godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9. Den som inte lärt sig förstå det svenska samhället i allmänhet och skolan i synnerhet SKALL vara genomsyrat av, den har helt missat vad ordet/begreppet demokrati står för!

Hela svenska samhället bygger på Sveriges Grundlagar. På respekt för våra grundlagar och att den offentliga makten, utövare och de som är i utövares ställe RESPEKTERAR våra Grundlagar.

Regeringsformens 1 kap 2§ står ännu en gång i centrum.
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).” Regeringsformen 1 kapitel Statsskickets grunder §2

Det är alltså inte ens tillåtet av svenska myndigheter eller de som utför uppdrag för svenska myndigheter att ge bidrag till någon förening som oavsett politisk, kulturell, etnisk eller annan bakgrund inte ställer sig bakom demokratibegreppet så som de svenska Grundlagarna anger detta!

Ge inga bidrag till hatet, SvD Opinion ledarsidan 13 juli 2011
Jag förstår att demokratiminister Birgitta Ohlsson är besviken. Birgitta Ohlsson: Jag blir oerhört besviken, repligk SvD opinion 14 juli 2011

Dock är frågan större än att bara omfattas av demokratiministern samt ansvarigt statsråd för myndigheten Ungdomsstyrelsen, statsråd Nyamko Sabuni, eller Erik Ullenhag ansvarigt statsråd för diskrimineringsfrågor. Detta är en fråga för Utbildningsminister Jan Björklund och för statminister Fredrik Reinfeldt att ta till sig och fundera över vad som behöver till i form av skräpta krav på såväl grundskoleutbildning samt krav på alla svenska myndigheter/utövare att respektera våra svenska grundlagar!

Tillägg 15 juli 05.33 På förekommen anledning, då det under natten förekommit att person skickat kommentar som beskyller annan namngiven person för att begått brottslig handling inkl. blåljuga ‘för svenska folket’ vill jag göra följande klart:
De flesta bloggar i Sverige och annorstädes har utöver det lands lag där bloggaren hör hemma också annan internationell lag som skall följas. I wordpress fall gäller Amerikanska lagar, precis som för många andra bloggportaler som används för bloggande även av svenskar. Det är alltså inte tillåtet att påstå saker hur som helst om offentlig person eller dennas yrkesutövning. Den som skriver något sådant, liksom den som tillåter en sådan kommentar att komma in bryter mot de avtal som bloggägaren tecknat när bloggen startades upp. Är medveten om att många missat detta.

Utöver det gäller för alla svenska medborgare och de som skriver/kommenterar i Sverige även svensk Brottsbalk (1962:700)
5 kap. Om ärekränkning
1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

2 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelse i högst två år.
Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.

3 § Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter.
Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader
.” Källa Brottsbalken 1962:700

Observera att det endast är de som är ”skyldiga att uttala sig” och som visar ”att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den”, endast där både A och B gäller alltså inte antingen eller som krävs.
(Ni kommer väl ihåg mängdläran i matematiken? Här är en praktisk tillämpning av den för det är den som ligger till grund för logisk analys när hänsyn skall tagas till vad som krävs och vad som ingår i en lag, ett påstående, ett argument. Redan de gamle grekerna förstod matematiskt tänkandes betydelse för helhetssyn och logiskt tänkande, filosofi m.m.)

Tillägg 07.28 15 juli. I Newsmill finns ett snille som tycker att ‘Islamisterna’ bör få behålla bidraget. Därför bör islamisterna få behålla sina bidrag, Aje Carlbom Socialantropolog Newsmill 15 juli 2011
Det saknar betydelse vilka det inte är demokratiska – bör är svagt för SVENSK GRUNDLAG GÄLLER I SVERIGE!

Read Full Post »

sa jag till dig vid en av FPU-s konferenser att det krävs två grundförutsättningar för stöd-, hjälp- och flyktingarbete:

* Allt arbete för utsatta människor måste bygga på Sveriges Grundlagar och De Mänskliga Rättigheterna. Är man beredd att stå bakom ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE, så krävs det att man också är beredd att stödja samma krav på alla människor.

Dvs att de skyldigheter som samhället ställer på människor som har svenskt medborgarskap eller fått uppehållstillstånd, skall vara samma. Precis som det gäller med rättigheter. Det är dessutom helt etiskt, moraliskt och logiskt fel att kräva att människor som fått avslag på asyl skall få amnesti och/eller andra rättigheter än det våra fattigpensionärer, var än de är födda, har. Vistas någon illegalt i ett land, så är det ett allvarligt brott mot landets lagar och inget annat.

* Sverige må vara rikt, men vi kan inte och bör inte tro att vi kan ‘vinna Finland åter’ som parollen löd efter förlusten av Finland. Vi varken kan, bör eller skall lösa alla världens problem inom Sveriges gränser. Samma grundlagar och samma Mänskliga Rättigheter gäller alla.

Dvs. Att efter alla år fortsätta hävda att utsatta grupper från avlägsna länder skall få fristad i Sverige, må stämma överens med Din på 70-talet och senare framförda uppfattning om öppna gränser men är varken rättvist mot de som bott här sedan generationer eller som redan finns här och fått tillstånd att stanna.

I ett idealsamhälle, och Sverige är inget idealsamhälle något sådant finns inte, kan pengar tryckas upp i sedelpress och fortsätta ha sitt gamla värde och ingen skall behöva svälta, ingen skall behöva vara hemlös, ingen skall behöva vara sjuk utan att ha råd att få läkarvård och medicin. Men Alla människors lika värde omfattar enligt våra grundlagar även de som bor i Sverige legalt! Glöm aldrig det. Vill Du själv utifrån egen kostnad stå för en gästs uppehälle för all framtid, så är det Din sak och det går att diskutera om något sådant skulle vara legalt möjligt. Inte att utifrån det Du upplever som diskriminering sett genom Dina ‘glasögon’ pålägga samhället kostnader för samma illegala uppehälle!

Fram med sanningen, intervju med Maria Leissner DN Ledarsidan 28 oktober 2010

Samma innehåll vill jag också förmedla till Gert Gelotte på GP som utan ett enda giltigt argument försöker framföra att alla gömda flyktingar bör få amnesti och rättigheter. Gert Gelotte: Till slut fick Karim stanna, GP ledarsidan 29 oktober 2010

GLÖM INTE BORT SVERIGES ÄLDRE BEFOLKNING OAVSETT VAR DE ÄR FÖDDA! Det är rent otillständigt att diskriminera de som redan bor här som medborgare eller med svenskt uppehållstillstånd. Det gynnar verkligen inte de som behöver vårt skydd och inte kan få det i sina hemländers grannländer att hävda rätten att gömma sig och överklaga gång på gång alternativt få amnesti direkt! I Sverige gäller svenska lagar och enligt våra grundlagar gäller dessa lagar ALLA som bor eller vistas i vårt land!

Tillägg 10.53: Är det integrationen som är utmaningen, SvD 28 oktober 2010

Read Full Post »

”-Det är en huvudlös politik som föder extremism och göder terrorism och isolerar Israel.
Så beskrev utrikesminister Carl Bildt Israels blockad av Gaza när riksdagen debatterade frågan.
……
– Att Israel har behov att själv utreda händelsen är begripligt, men det räcker inte. Det skedde på internationellt vatten och det är nödvändigt att utredningen äger rum inom en ram där även FN deltar, sade Carl Bildt.
Bildt kräver FN deltagande, GP 7 juni 2010

Bildt kräver FN-deltagande, SvD 7 juni 2010
Bild kräver FN deltagande, DN 7 juni 2010

Det är dessutom så, att OM Israel skulle särbehandlas för sitt huvudlösa piratagerande på internationellt vatten, så är det i sig ett brott mot de Mänskliga Rättigheterna och Alla människors lika värde, utöver allt annat juridiskt som går att säga om Israels agerande.
Se även mitt tidigare blogginlägg: Internationell utredning annars är Haag, Norah4you 6 juni 2010

Read Full Post »

som barn i sandlådan eller som de män som misshandlar kvinnor och skyller misshandeln på att kvinnan provocerat eller tänkt misshandla dem! Ni har ingen som helst rätt att attackera, stoppa eller borda fartyg på internationellt vatten. Speciellt inte fartyg med humanitär hjälp. NI HAR INTE ENS RÄTT ATT IFRÅGASÄTTA ATT DET ÄR HUMANITÄR HJÄLP så länge fartyget inte kommit i land. Inte ens då ger Genevekonventionernas artiklar om humanitär hjälp Er någon som helst annan rätt än att kontrollera det som förs i land!

Det är dags för alla parter i Mellanösternkonflikten, även för Israel, att ta sitt ansvar för SINA HANDLINGAR. DET HAR ALDRIG VARIT TILLÅTET FÖR ANNAT ÄN DET LAND VARS FLAGGA ETT FARTYG BÄR ATT BORDA ETT SKEPP PÅ INTERNATIONELLT VATTEN!

Hade planerat att skada soldaterna, GP 1 juni 2010
Israels blockadpolitik har nått vägs ände, SvD 1 juni 2010
Israel planerar stoppa nästa hjälpfartyg, SvD 1 juni 2010

Märkligt enögt uttalande av Tel Avivbo som inte tycks fatta att det inte ens för Israel är tillåtet att borda fartyg på Internationellt vatten och som verkar oförstående för att folk ombord har rätt att försvara sig mot angripare. De ombord skall väl inte stå med mösssan i handen och fråga om de rättigheter de har enligt Genevekonvention och de Mänskliga Rättigheterna????
Tel Avivbo: Vad Israel än gör är det fel, DN 1 juni 2010

Bloggar: Bred och stark reaktion, Alla dessa dagar Carl Bildts blogg 31 maj 2010 Mina tankar går till de drabbade, Kent Persson 1 juni 2010

Tillägg 17:53 2 maj 2010 Nu kommer det även uppgifter om att Israeliska ministrar indirekt erkänt sabotage mot fartygen. Hur i hela fridens namn kan någon vettig person tro att Israels agerande skulle stärka Israels möjligheter att få leva i fredlig kontakt med sina grannländer???? Israel utsatte fartygen för sabotge, GP 2 maj 2010

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »