Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘De gröna ttågar ut’

Tillåtet att vara dum, som sagts så många gånger förut. Men dumt att visa upp okunskapen. Åsa Romson (MP) och Isabella Lövin (MP) skäms däremot inte för att göra bort sig. Skrämmande okunskap som Miljöpartiet återigen uppvisar.
EU måste minska utsläppen med 60% till 2030, Åsa Romson (MP) och Isabella Lövin (MP) på DN Debatt 23 november 2013

Verkligheten är den att även om klimathotet hade existerat, vilket det inte gör se
så hade inte ens 60 % utsläppsminskning i Europa haft någon som helst effekt så länge Europas befolkning och alla levande djur lever och andas!

Verkligheten inte datamodeller gäller!
De största utsläppen av CO2 kommer från:

* Människor och djurs utandning – glukos och organiska molekyler bryts ner till CO2 + vatten 😛 OBS det är stor del av de 4-5 % av all människoorsakad CO2-utsläpp som inte kommer från förbränning och eller förmultning (t.ex. i samband med kompostering…..)
undrar om IPCC insett att de inte kan ställa krav på att vi bara andas vissa timmar per dag? eller att de, hör och häpna skulle insett att detta är en naturlig process som endast skulle kunna begränsas om färre människor föds….

* Döda djur och växter som bryts ner/förmultnar. Genom att svampar och bakterier skapar den processen tillsammans med syre bildas CO2
Naturlig process

* Förbränning av organiskt material – dvs allt från ved, pellets till kol, olja och naturgas. Kol ingår som byggsten i organiskt material och när det eldas, oavsett om eldning sker med förnyelsebart material eller ej så frigörs Kol som direkt reagerar med syre i luften och bildar CO2
Har en del av politikerna kommit på att det skulle bli fasligt kallt för stor del av mänskligheten om eldning skulle förbjudas av IPCC? Det är väl ändå inte möjligt?

* Världshavens varma havsströmmars ytvatten släpper ut CO2 i luften.
Skall varma havsströmmar förbjudas av IPCC? Inte har de väl förstått att detta är naturlig process?

* Vulkaner släpper under hela sin aktiva tid och även som döda ut varierande mängder CO2 + SO2 + metangas m.m. Mängden CO2 varierar beroende på trycket och hur CO2 ‘letar sig ut’ i luften ovanför….. Vulkaner på land och i havet står tillsammans med jordbävningar för mer än 92% av all CO2 som kommer ut.

OBSERVERA att kolets kretslopp innefattar alla dessa bitarna och för att vi människor skall kunna andas krävs det att växterna som senare förmultnar under sin livstid får CO2 för att kunna ‘producera’ syre som vi skall kunna andas

Read Full Post »

fått in folk som förstår att en av de fem största utsläppskällorna för CO2 är utandningsluften från människor och djur??? Eller är det ‘bara’ Oreda i leden bland CO2-kramare, Norah4you 21 november 2013

Oreda i leden Indien, Venezuela, Bolivia, Saudiarabien och Kina är tydliga bromsklossar i arbetet med att komma överens om nya åtgärder mot den globala uppvärmningen.I dagens läge ser det svårt ut, DN 21 november 2013 Kan det möjligen vara så att de länderna har fått klart för sig att den sk. globala uppvärmningen är en datamodell chimär och inte verkligheten? Läs gärna: Med maxtemp i Arktis 1920
Fyra ”bråkstakar” – tre huvudfokus, SvD 21 november 2013

Att de gröna gett sig iväg från klimatsamtalen ökar chanserna att det finns några som kan sin naturkunskap även i vuxen ålder 🙂
Gröna lämnar klimatsamtal, Aftonbladet 21 november 2013
Gröna lämnar klimatsamtal, GP 21 november 2013
Lämnade klimatförhandlingarna i protest, GP 21 november 2013
De lämnar klimatmötet i protest, SvD 21 november 2013
Miljöorganisationer tågar ut från klimatmötet, DN 21 november 2013

De största utsläppen av CO2 kommer från:

* Människor och djurs utandning – glukos och organiska molekyler bryts ner till CO2 + vatten 😛 OBS det är stor del av de 4-5 % av all människoorsakad CO2-utsläpp som inte kommer från förbränning och eller förmultning (t.ex. i samband med kompostering…..)
undrar om IPCC insett att de inte kan ställa krav på att vi bara andas vissa timmar per dag? eller att de, hör och häpna skulle insett att detta är en naturlig process som endast skulle kunna begränsas om färre människor föds….

* Döda djur och växter som bryts ner/förmultnar. Genom att svampar och bakterier skapar den processen tillsammans med syre bildas CO2
Naturlig process

* Förbränning av organiskt material – dvs allt från ved, pellets till kol, olja och naturgas. Kol ingår som byggsten i organiskt material och när det eldas, oavsett om eldning sker med förnyelsebart material eller ej så frigörs Kol som direkt reagerar med syre i luften och bildar CO2
Har en del av politikerna kommit på att det skulle bli fasligt kallt för stor del av mänskligheten om eldning skulle förbjudas av IPCC? Det är väl ändå inte möjligt?

* Världshavens varma havsströmmars ytvatten släpper ut CO2 i luften.
Skall varma havsströmmar förbjudas av IPCC? Inte har de väl förstått att detta är naturlig process?

* Vulkaner släpper under hela sin aktiva tid och även som döda ut varierande mängder CO2 + SO2 + metangas m.m. Mängden CO2 varierar beroende på trycket och hur CO2 ‘letar sig ut’ i luften ovanför….. Vulkaner på land och i havet står tillsammans med jordbävningar för mer än 92% av all CO2 som kommer ut.

OBSERVERA att kolets kretslopp innefattar alla dessa bitarna och för att vi människor skall kunna andas krävs det att växterna som senare förmultnar under sin livstid får CO2 för att kunna ‘producera’ syre som vi skall kunna andas

Read Full Post »