Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Dawit Isaak’

Media bestämmer inte
* arbetsuppgifter för svensk eller annat lands president, regeringschef eller minister
* media stiftar inte lagar.
* om vilka som skall undantas från t.ex. svenska regeringsformen, varken dess 1kap 2§ eller något annat som står i våra svenska Grundlagar.

Nu krävs nya strategier för att få Dawit Isaak fri, Gunnar Ardelius ordf. Sveriges författarförbund, Stina Lundberg Dabroski ordf. Publicistklubben, Jeanette Gustafsdotter vd Utgivarna, Ola Larsmo ordf. Svenska PEN, Jonathan Lundqvist ordf. Reportrar utan gränser, Thomas Mattsson chefred. Expressen, Kerstin Neld vd Sveriges Tidskrifter, Jonas Nordling ordf. Journalistförbundet, Leif Öbrink ordfl Stödkommittén Free Dawit på DN debatt 20 juli 2013 Tunga medianamn? Allt är relativt….

Tunga medieaktörer kräver att Bildt agerar, Expressen 20 juli 2013 Så var då Dawitfrågan uppe på bordet igen. Finns två saker som mediaktörerna glömmer bort.

* Inte alla länder som godkänner svenskt medborgarskap och är villiga att ge upp sin ‘egen’ rätt att neka att upphäva ‘egen’ medborgares medborgarskap. För problemställningen se gärna: Dubbelt medborgarskap inte enkelt, Norah4you 15 juli 2013

* Att Dawit med dubbelt medborgarskap samt kännedom om Eritreas lagstiftning och den Eritreanska lagens syn på vad som är straffbar kontakt med andra, är journalist är inte något som gör att han bara för att han är journalist skall bedömas annorlunda än andra med dubbelt medborgarskap. Problemen med dubbelt medborgarskap se länken ovan.

Det må vara så att Dawit Isaak flydde Eritrea, kom till Sverige och blev svensk medborgare. Det må också vara så att Dawit NavalnIsaak sedan valde att återvända för att jobba som journalist i det land han flytt ifrån för att han fruktade sitt liv där. Det må också vara så att han valt att använda svensk syn på yttrandefrihet och politisk verksamhet i sitt gamla hemland och därför kastats i fängelse där han nu suttit i åtta år. Många andra fångar, i Eritrea som i övriga världen, sitter fängslade på för oss svenskar obegripliga och mycket felaktiga lösa grunder. Sitter i samma fängelse som Isaak, liknande eller värre annorstädes. Det är i sig en fruktansvärd situation. Dawit Isaak, Norah4you 8 april 2010

OM, Alla människor är lika värda
så är
varken journalister, politiker eller andra kändisar undantagna från de lagarna som gäller varken i Sverige eller i något annat land
I Yttrandefrihet ingår att alla även ens värsta fiender har exakt samma rättighet att yttra sig som man själv har. För Dig, Mig och alla andra gäller att det får ske inom de begränsningar som varje land själv beslutat om i sin riksdag, sitt parlament eller sin kongress. I alla länder oavsett om de är demokratiska eller diktaturer, så är det enligt respektive lands grundlagar/konstitution som respektive lands domstolar fattar sina beslut.

Det finns lika lite undantag för politiker som för journalister eller för andra att ett krav är att var och en tar ansvar för sina egna handlingar samt följer respektive lands lagar. I en demokratisk stat, oavsett om demokratin är direkt eller indirekt, så finns det inget som säger att någon inte kan ha begått brott för att vederbörande är ‘tung’ mediarepresentant eller oppositionspolitiker.
Navalnyj välkomnas till Moskva med jubel, Expressen 20 juli 2013
Navalnyj välkomnas till Moskva, Aftonbladet 20 juli 2013
Navalnyj välkomnas till Moskva, SvD 20 juli 2013
Naalnyj: ”Utan er hade jag inte stått här”, Sveriges Radio 20 juli 2013
Navaljnyj välkomnas till Moskva, GP 20 juli 2013
Navalnyj är fälld i rysk domstol. Finns inget ens i det som vänsternissar vänster om Vänsterpartiet i svenska eller andra tidningar presenterat, så utesluter att Navalnyj brutit mot ekonomisk lagstiftning. Om någon har bevis för motsatsen, så är det det beviset som borde presenterats i media, inte att Navalnyj är populär oppositionspolitiker. Inte heller att han av vissa grupper i Ryssland samt här inom EU ses som Putins motståndare. Varken det ena eller det andra är ett giltigt argument i den diskussionen.

I de mänskliga rättigheterna ingår inte att någon person eller grupp äger rätten att kräva undantag. Inte heller ingår det i de mänskliga rättigheterna att sk. politiskt korrekta grupper oavsett vilka på något sätt äger rätten att misstänka att det är för att någon är oppositionspolitiker och/eller journalist som vederbörande hamnat inför domstol. Varje lands domstolar har att fria eller fälla utifrån det som gäller i respektive land.

Det är ingen mänsklig rättighet att få kränka andra. Detta gäller oavsett om vi talar om Pussy Riot som i kyrka kränkte de troende eller om det gäller någon som kan antas ha skjutit någon utifrån rasistiska fördomar. När det gäller de förra, så har de helt korrekt fällts i rysk domstol för det de gjorde i kyrkan. När det gäller det senare så friades Zimmerman. I första fallet bör vi i Sverige vara lite ödmjuka. Det var långt in i nutid ett allvarligt brott att häda speciellt i ett kyrkorum. När det gäller det andra ställer sig media så vitt jag ser det fel fråga som ställs.
Jag förstår fast jag inte håller med, att för en amerikan är rätten att bära vapen stark. Det jag inte förstår är att rätten att använda vapnet till annat än att skadeskjuta om det är enda möjligheten att själv överleva. Döda andra människor är en sak som jag inte tar lätt på. Det bör inte vara ens möjligt att diskriminera någon eller misstänkas för att ha diskriminerat någon man skjutit ihjäl. Ligger en del i det Obama sa.
Obama: ”Jag kunde ha varit Trayvon”, Aftonbladet 20 juli 2013
Obama om rasism efter Trayvon Martin-fallet, Sveriges Radio 20 juli 2013
Trayvon protester i 100 städer i USA, GP 20 juli 2013
Trayon protester i 100 städer i USA, SvD 20 juli 2013 Kanske dags att definiera vad som menas med nödvärnsrätt. Inte bara i USA utan också på internationell basis. FN?

Mitt förslag till utgångspunkt är om det inte skall krävas mycket starka skäl för att någon skall kunna hävda att nödvärnsrätten i sig, oavsett bevisad att det var den Zimmerman utövade eller ej, skall medge att skjuta annan person så den dör.

Diskriminering är alltid allvarlig oavsett utifrån vilken utgångspunkt man ser. I mina ögon är antagande att någon är oskyldig utifrån att vederbörande försvarar sig lika diskriminerande som att anta att någon är oskyldigt dömd för att den är journalist eller politiker.

Read Full Post »

Att två marxistiska journalister som själva valde att illegalt ta sig över en gräns och som genom sin naivitet försatte sig i en situation ingen kan avundas dem för att senare med stor hjälp av Sveriges Ambassadör som handlar på uppdrag av svenska UD och Utrikesminister Carl Bildt kom hem till sina familjer, är bra. Men det gör dem inte till något föredöme i fallet Dawit Isaak utom på en enda punkt. Hur mycket de två journalisterna än psykiskt utsatte sina familjer för, så hade de inte med sig familj in i den ovissa och farliga miljön. Dawit Isaak som sökt och fått asyl och svenskt medborgarskap för att han flytt från Eritrea hade familjen där när han greps. Hans dotter har från Sverige flera gånger berättat om när hon öppnade dörren för de som förde bort pappan.

Det är två helt skilda situationer. Att själv begå brott, sitta i fängelse om än pga utvidgade falska anklagelser och sedan benådas och flygas hem till väntande familj är en sak. Att själv begå något man vet är ett brott i ett land där man bor med sina minderåriga barn trots att man sagt sig vara tvungen att fly från landet, är att utsätta andra för stor fara och det är något helt annat. Att samtliga herrar är journalister gör ingen skillnad. Journalister äger ingen rätt att sätta sig över några som helst lagar oavsett vad eller var. Varken svenska lagar eller att försöka hävda pressfrihet som inte finns inskrivet i annat lands lagar. Varje människa har att ta ansvar för sina egna handlingar och att inte genom sina handlingar utsätta andra för fara.

Här skriver de på för Dawit Isaak, Expressen 16 september 2012

Read Full Post »

Jag har avhållt mig från att kommentera Dawit Isaak i min blogg. Skälet är mycket enkelt. Det må vara så att Dawit Isaak flydde Eritrea, kom till Sverige och blev svensk medborgare. Det må också vara så att Dawit Isaak sedan valde att återvända för att jobba som journalist i det land han flytt ifrån för att han fruktade sitt liv där. Det må också vara så att han valt att använda svensk syn på yttrandefrihet och politisk verksamhet i sitt gamla hemland och därför kastats i fängelse där han nu suttit i åtta år. Många andra fångar, i Eritrea som i övriga världen, sitter fängslade på för oss svenskar obegripliga och mycket felaktiga lösa grunder. Sitter i samma fängelse som Isaak, liknande eller värre annorstädes. Det är i sig en fruktansvärd situation.

MEN att som Dawit Isaak ta med sig sina minderåriga barn till landet och utsätta dem för de faror och risker han själv sökt asyl i Sverige för att undkomma, det har berättats i flera media om att det var dottern som öppnade dörren när han greps, det diskvalificerar honom i mina ögon som en trovärdig person.

Jag känner folk från Eritrea, från båda sidor. En bekant till mig, en som bott i Sverige i många år, är muslim från Eritrea och jag har även träffat hennes föräldrar som fått visum och utresetillstånd för tillfälligt besök i Sverige. En annan bekant tillhör den ortodoxa kyrkan och kommer från den stad i Eritrea där en av de första kristna kyrkorna grundades. Den kyrkan där man härom året hittade två texter skrivna före år 100 som i princip enligt uppgift var identiska textmässigt med motsvarande evangelietext på grekiska från några århundraden senare. Jag känner genom missionärer som varit där nere ett antal andra som flytt hit, många av dem gick för 30 år sedan i skolor som de svenska missionärerna hjälpte till att upprätthålla. Ja det finns fruktansvärda fängelser och fängelseförhållanden i Eritrea. MEN oavsett om de jag känner är för eller mot nuvarande regim ur politisk vinkel eller humanitär, så har jag bland dessa inte hört någon som beskriver förhållanden så som svenska tidningar skriver om Dawit Isaak.

Jag är ledsen, men hade tidningarna rent generellt vänt sig mot fängelseförhållandena i Eritrea och på många andra håll i världen, då hade jag haft full förståelse för detta. När man singlar ut Dawit Isaak så har jag det inte. Sverige kan som land för övrigt inte ta ansvar för svenskars, ursprungssvenskar eller svenskar som fått svenskt medborgarskap senare, agerande utomlands. Väljer en person att utsätta sig för risk det må vara i tidigare hemland eller i krigsområden, och gör detta val som privatperson, så har jag väldigt svårt att se att svenska myndigheter skall kunna agera mer än det som svenska regeringar, Göran Perssons och Alliansen, gjort fram till idag.

Abraham Staifo: Agera för Isaak nu, GP ledarsidan 8 april 2010
Svåra umbäranden för Dawit Isaak, SvD 6 april 2010
Dawit Isaak hålls i bojor dygnet runt, SvD 7 april 2010
Så lever Dawit Isaak som fånge nr 36, DN 6 april 2010
Bildt måste åka dit, Expressen 7 april 2010
Bildts taktik kritiseras av Allianskollegor, Expressen 6 april 2010
Dawit Isaak fast i skräckfängelse, Aftonbladet 7 april 2010

Read Full Post »