Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘David Brax’

Det är över 25 år sedan du och jag i Folkpartiets Studentförening vid FFS i Göteborg hade diskussionen där jag gång på gång försökte få dig att förstå att personlig integritet INTE innebär att någon person, grupp av personer eller liknande äger rätten att exkluderas varken från polisens spaningsuppdrag, från signalspaning som bedrivs av militären SAMT att i Sverige gäller Svenska Grundlagar. Frihet kan aldrig någonsin ges på bekostnad av skydd mot brottslig verksamhet oavsett vem eller vilka som bedriver detta. Vilket innebär att det inte är någon som helst grupp som kan hävda Mänskliga Rättigheter för att inte kunna förekomma i Myndigheters register och/eller utredningar. Vi diskuterade även att det inte heller är tillåtet med utomparlamentarisk verksamhet. Du har säkerligen glömt. Men det har inte jag och flera andra.

Sverige är inte Vilda Västern där liberalism frångått sin ursprungliga ideologi för att bli något Rosseauskt frihetsideal eller pseudoliberalism. Liberalism är och har i sin verkliga form alltid varit Frihet under ansvar och personligt ansvar för egna handlingar Liberalism har i sin verkliga form alltid krävt att ingen skall kunna diskriminera positivt eller negativt vilket i förlängningen innebär att det av svensk Grundlag och svensk Brottsbalk och andra lagar fastställda uppdraget för polis och säkerhetstjänst att utföra sin verksamhet är det som gäller. Inte några flummiga politiker eller tidigare politikers personliga uppfattningar oavsett om de är ensamma eller flera om åsikterna.

Det är inte så att romer är ensamma om att i sin stora grupp ha rötägg. Det är inte så att de arbetsfiler som funnits ens är olagliga. Svenska Myndigheter har rätt att utan begränsning lämna ut öppna register och Svenska Myndigheter har inte selekterat ut och registrerat någon för att den är romersk person lika lite som sker men andra minoritetsgrupper och/eller andra grupper etniska eller kulturella. Det är till och med lagligt (även enligt EU-lag) att i register, obs arbetsfil är inget register, föra in uppgift helt lagligt i sådant register som om det varit den uppgiften som legat till grund för att registret upprättats varit olaglig.

Registrering av romer fördöms, SvD 25 september 2013

Se även: Integritetsskydd får aldrig, Norah4you 25 september 2013

Maria, nu får du ge dig I SVERIGE GÄLLER SVENSKA LAGAR!

Read Full Post »

någonsin innebära att någon enskild eller grupp, etnisk/kulturell eller liknande undantas från laglig polisiär och/eller säkerhetspolisiär spaningsutredning som kan innebära att uppgifter om släktingar till grovt kriminella kan hämtas från Folkbokföringen som är ett öppet register hos Skatteverket.

En sak att stärka integritetsskyddet. MEN och det är viktigt att komma ihåg i sammanhanget:

* Folkbokföringen är ett öppet register hos Skatteverket och det är tillåtet enligt Grundlag samt Offentlighets- och Säkerhetslagstiftning att Myndighet utan problem får lämna öppna register till annan Myndighet som äger rätten att använda de uppgifterna i en arbetsfil där utrednings- och analysmaterial gås igenom.

* Såväl svensk lagstiftning som EU-lag stipulerar att brottsbekämpande åtgärder är tillåtna.

Det är varken upp till media eller till aldrig så kunniga jurister/politiker att avgöra HUR svensk polis skall sköta sitt uppdrag att söka lösa brott. Det vore lika tokigt som om en patient sattes att instruera en kirurg hur operation skulle gå till!

Integritetsskyddet måste stärkas i svensk lagstiftning, Mårten Schultz, professor i civilrätt och David Brax fil dr. forskare vid Göteborgs universitet på DN Debatt 25 september 2013

En annan som är ute och cyklar utan att kontrollerat alla uppgifter är DO Lars Lindgren DO: Romerna diskrimineras fortfarande, GP 25 september 2013 Att romer, muslimer, araber i allmänhet, kurder, folk från fd Jugoslavien, människor som tillhör någon av FN (och Sverige) terrorklassad grupp eller av internationella polisen eftersökt brottsyndikats medlemmar registreras i spaningssyfte där det även helt i enlighet med Svensk Grundlagar och lagar samt EU-lag är tillåtet att i brottsbekämpande syfte se vilka släktingar de eftersökta har, det är inget som är diskriminerande. Det följer av Regeringsformens 1 kap 2§ att ingen får diskrimineras och av det därav direkt följande att ingen enskild eller grupp heller får uteslutas att spanas på samt få sina kontakter fastställda ens i spaningsregister. Arbetsfil är inget spaningsregister.

Sedan är Sveriges Radio med flera media fullständigt skrämmande okunniga när de jämför att brottsmisstänktas släkt- och vänrelationer får utredas helt lagligt med Förintelsen. Frågan är vilket Syfte som de som likt EXPO står bakom senaste våldsamma påståenden i media har. Varken Media eller EXPO äger något som helst tolkningsföreträde än mindre rätten att stifta Grundlagar och Lagar! Registreringen väcker minnen från Förintelsen, Sveriges Radio 25 september 2013

Det är ingalunda någon som helst registerskandal att svensk polis använder sig av de i Grundlagar, Svenska Lagar och Förordningarna tilldelade rättigheterna att bedriva brottsbekämpning. Skandalen är att media själva använder sig av Öppna register för att förfölja människor. Säger inget som helst om att t.ex. nynazister m.fl. hålls koll på. Men det är inte det frågan gäller. Demokrati kräver att de som hävdar sina demokratiska rättigheter är beredda att ge sin/sina värsta motståndare EXAKT SAMMA RÄTTIGHETER. Demokrati kräver att ingen undantas när det gäller vem, när och var en myndighet i sitt uppdrag har skäl att från andra myndigheter begära och få öppna uppgifter! Någon måtta får det allt vara på de vänster om svenska Vänsterpartiet som gång efter annan försöker bygga hinder för de som enligt den gruppen vältaliga inte är politiskt korrekta.

Read Full Post »