Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Dataregister’

med det mesta. Fick in ett roligt, otroligt, mail som inte var spam och som tog sig förbi vägg och filter. Det var bara det att det var otroligt roligt. Någon, vet inte vem var när eller hur, måste fått för sig att jag har en bil – jag fick ett mail som i princip sa: Din bil är värd mer än du tror mailet var från en firma jag inte haft kontakt med på denna sidan 2000-talet. Någon måste verkligen gått långt tillbaka när de tvingats till backup…. om de nu inte roat sig med att äntligen sent om siders datorisera en manuell kundliggare…. Min bil…. hmm DET var många år sedan jag hade en. Mer än 15 år sedan…… och vad den, som de refererade till, som var gammal redan då skulle varit värd om jag ägt den nu och underhållit den alla år, det är ganska ointressant – men i och för sig otroligt roligt. Jag fick mig ett skratt.

Numera får jag nöja mig med att låna min dotters bil. Har varken råd eller användning för annat än korta transporter. Resan till Sannäs fick delas upp i två etapper för att klaras av och då är det inte mer än cirka 16 mil……

Så det är som det är. Det var roligt på den tiden det var roligt att köra bil och jag hade råd att äga en. Under sista året jag ägde bil blev det mindre och mindre roligt att köra. Sverige fick bättre och säkrare vägar. Inte tu tal om annat. Men alla dessa raksträckor utan tillräckligt många rastplatser annat än där det kryllar av folk, det är inte roligt. Tycker jag. Tänk i min ungdom älskade jag det man kallar notvarp. Notvarp är en beteckning som oftast användes om stora tillställningar med mycket folk men även kunde användas i andra sammanhang där mycket folk rörde sig. Nu uppskattar jag tystnaden mera.

Ska göra tårtbitsoperation för bröstcancern på tisdag. Det är som det är och det är det som är som man får starta sin utgångspunkt för vad som kan komma sedan från. Inte orolig för annat än klådan när såret väl läker.

Read Full Post »

Sverige börjar bli mer och mer en plats där ansvariga myndighetspersoner inte ens kan sina egna lagar! Skrämmande!

Detta Bo Thalén är det som står i Arkivlagen:
ARKIVLAGEN
Gallring
.

10 § Allmänna handlingar får gallras.
Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket.
Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser. Lag (1998:774).

För att du skulle haft rätten, vilket du inte har i något fall där olaga uppgifter lagts in i något offenligt register! hade det krävts att du hade kunnat bevisa att det är en väsentlig del av kulturarvet att visa att svenska myndigheter, myndighetsutövande eller av svensk myndighet helägt bolag bryter mot gällande Grundlagar,
samt härutöver
att du kunnat visa att det registrerade inte vållar någon enskild person skada! Detta är vad som följer av Regeringsformen och Tryckfrihetsförordningen. Det du föreslår är härutöver att brottslighet skulle fortsatt få förekomma i register helägt av svensk myndighet! Skrämmande – för det är något som i sig skulle innebära att du anser dig fått godkänt att säga att Sverige vore odemokratiskt! Tvärs emot gällande svenska Grundlagar!

Obs att Regeringsformens 1 kap 2§ gäller även på Regionarkivet och över Arkivlagen vilket gör att det inte är tillåtet för någon som arbetar på myndighet att diskriminera, registrera(!) något som inte uttryckligen är tillåtet eller godkänt av enskild person samt att det enligt Datalagens registreringsformulering ALLTID skall raderas om sådant skett!
(Och ja, jag har under tidigare arbeten samt på min fritid sysslat en hel del med registerhantering för svensk myndighet och registerhantering totalt sett, vilket jag inte brukar nämna. Har sysslat med de frågorna så länge Arkivlagen funnits, 1990, samt även när tidigare lagstiftning som rörde dataregister förelåg!!! Det var en av de sakerna som följde av att jag bl.a. arbetade med att föra över manuella register i kulturmiljö till dataregister. Arbetade även med OLF, order, lager och faktureringsregister, men det var före 1985 som det var den stora biten)

Olagligt rensa i bostadsregister, GP 21 februari 2013
Bostadsbolaget har brutit mot arkivlagen, GT 21 februari 2013 När de registrerade bröt Bostadsbolaget mot Arkivlagen, inte när de gallrade!

Read Full Post »