Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Datamodeller’

för att de upprepas. Det existerar inte en klimatförändring beroende av CO2 hur ofta sk. experter och hjälporganisationer än försöker påstå detta. Vi tar det från början. CO2 värdet har varit exakt samma avrundade värde 0,04 % i atmosfären sedan första mätningen någonstans gjordes på 1700-talet. Det är därefter 5 följande decimaler som varit exakt samma och inte ens variationen upp ned en siffra på 6:e decimalen efter 0,04 dvs på position y i 0,04xxxxxy % har någonsin varit möjlig att avrunda så att sista x-et kunnat höjas! Alla sådana fantasier är och förblir rena fantasier.

CO2 behövs av tre skäl:
* Det ingår i Kolets naturliga kretslopp (hur var det med att lära in på kemilektionerna?)
* Det ger förutsättningen till liv på jorden. Utan CO2 i atmosfären skulle inget kunna leva på vår jord.
* Fotosyntesen (vänligen slå upp och läs det alltför många klimatfantaster inklusive sk. forskare tycks ha glömt att de skulle lärt in under biologilektionerna.)

CO2:s lokala värden varierar från plats till plats och beroende på biotop. Ändrar man i en biotop, t.ex. minskar mängden gröna växter i ett område så minskar mängden syre i just den biotopiska situation som råder.

Som jag skrivit förut:
Cirka 71% av jordens yta är täckt av vatten. På denna stora del av jordens yta finns ytterst få stationära mätstationer. En och annan väderstation finns längs kusterna i form av fartyg som ligger för ankar. Resten är INTE vetenskapligt mätt.
Cirka 29 % av jordens yta består av land och/eller öar, sandrevlar samt Arktis och Antarktis. Tillsammans utgör de senare 13,78 miljoner kvadratkilometer respektive 14 miljoner kvadratkilometer yta, (medelvärde januari 2010). Det finns än idag väldigt få mätstationer på dessa stora områden, speciellt de som inte ligger kustnära (mer än 50-60 km in från istäckets ‘randområden’).

Så totalt av jordens cirka 361 miljoner kvadratkilometer, avgår först drygt 70% som inte har regelbunden och långvarig stationär vetenskaplig mätning av temperaturer. Dvs från 361 miljoner kvadratkilometer avgår 252 kvadratkilometer yta. kvarstår 109 miljoner kvadratkilometer som skall minskas med cirka 27.5 dvs det som teoretiskt sett skulle kunna ha bra vädermätning är 81,5 miljoner kvadratkilometer. Vilket är cirka 22% av jordens yta…. Tyvärr är det även här för få mätstationer. T.ex. har Hawaii ögrupperna ‘bara’ två stationer som regelbundet använts av de som jobbat med IPCC-s olika datamodellberäkningar.

Redan här har CO2 fantasterna trampat vilse. För stora delar av jordens yta har INTE haft någon vetenskaplig mätning av temperaturer längre än sedan mitten av 1950-talet. Verkligheten stämmer inte med den ‘karta’ som IPCC-s modeller uppvisat.
……en av de sk. mätstationerna i Antarktis som liksom de övriga där och i Arktis påstås ha serier från 1880(?) trots att ingen människa som gjort mätningar under längre period varit i de inre delarna före Andra Världskrigets slut, rapporterar sådana värden från en mätstation som placerades ut för 5 år sedan och som inte fungerade mer än några månader samt där det gått att läsa att den lagats i januari förra året (2009)……. finns många liknande fall jag upptäckt när jag kollat. Skrämmande ovetenskapligt är bara förnamnet.
Skall det vara så svårt, Norah4you 15 februari 2010

Att klimatfantasterna försöker igen kan bero på att den centrala samlade mätningen av istäcket i Arktis och Antarktis inte längre kunde hanteras på sitt vanliga ställe i Japan efter tsunamin och kärnkraftverkshaverierna. Den ligger för tillfället nere. Dock kan vem som helst som bryr sig om att kolla se att senaste årets värde ingalunda är minst ens bland de sista 10 årens värden.
Data of Sea Ice Extent
Men verkliga värden har ju inget värde i den värld där sk. forskare interpolerar och extrapolerar bakåt samt korrigerar faktiskt uppmätta värden på de få (!) ställen där dessa gjorts utanför tätbebyggda områden längre än 60 år. Inte ens sk. icecore från Arktis kan ge riktiga värden vilket varje person som inom geologi eller geografi läst om hur isen driver runt, packas och aldrig ligger på samma ställe ens under ett år samt härutöver lärt sig något om vind, temperatur och solerosion för att ta några av de viktigare fakturerna. Att borra en iskärna neråt ger INTE korrekta värden för vad just den GPS-position där borrningen sker haft ens de senaste 30 åren…. Att härutöver använda sig av cirkelbevis, vilket förekommer rikligt i samtliga sk. rapporter om CO2 och sk. klimatförändringen, är att själv bevisa sin okunskap – som varje vetenskapligt och logiskt kunnig person vet så kan cirkelbevis inte bevisa någonting!

Som jag inledde bloggartikel Viktig information om klimathotet, Norah4you 27 juli 2009 med:
”Richard S. Lindzen is the Alfred P. Sloan Professor of Atmospheric Sciences at Massachusetts Institute of Technology ” och skriver på Lindzen on climate hysteria, Wattsupwiththat.com 26 juli 2009 : ”….Given that the evidence (and I have noted only a few of many pieces of evidence) strongly implies that anthropogenic warming has been greatly exaggerated, the basis for alarm due to such warming is similarly diminished. However, a really important point is that the case for alarm would still be weak even if anthropogenic global warming were significant. Polar bears, arctic summer sea ice, regional droughts and floods, coral bleaching, hurricanes, alpine glaciers, malaria, etc. etc. all depend not on some global average of surface temperature anomaly, but on a huge number of regional variables including temperature, humidity, cloud cover, precipitation, and direction and magnitude of wind. The state of the ocean is also often crucial. Our ability to forecast any of these over periods beyond a few days is minimal (a leading modeler refers to it as essentially guesswork). Yet, each catastrophic forecast depends on each of these being in a specific range. The odds of any specific catastrophe actually occurring are almost zero. This was equally true for earlier forecasts of famine for the 1980’s, global cooling in the 1970’s, Y2K and many others. Regionally, year to year fluctuations in temperature are over four times larger than fluctuations in the global mean…..

Intressant artikel i gårdagens Daily Mail: ”Steve Hilton, the Prime Minister’s director of strategy and ‘green guru’, is the latest person to admit to doubts about climate change.

‘I’m not sure I believe in it,’ he announced at a meeting of the Energy Department, prompting one aide to blurt out: ‘Did I just hear that correctly

Cameron’s green guru reveals his doubts over global warming,By Mail On Sunday Reporter 27 november 2011

Men i gamla Svedala försöker klimatfantasterna återigen presentera falska uppgifter som de tror att ingen kan genomskåda. Skulle någon genomskåda dem så följer personangrepp ofta på posten. Under alla år de, klimatfantasterna, varit verksamma så har de hittills inte presenterat ett enda giltigt argument utifrån faktiska värden och faktiska förhållanden. Det är i sig en presentation det. (Får säkert höra att detta är ett påhopp. Provokation skulle jag vilja kalla det. Provocering för att äntligen få de sk. lärde experterna att presentera giltiga argument som skulle kunna leda till den slutsats de via hopp över tre oberoende faktorer nått. Men om de klarar att presentera giltiga argument utifrån faktiska värden inte korrigerade, det återstår att se.)

Klimatförändringar ökar svälten, GP 28 november 2011 För oss som är över 60 år är försöket till bluff ett försök att få folk att glömma hur svältsituationen såg ut redan på 50-talet. Att vaccinationer och medicinska framsteg gjort att fler barn överlever sina första levnadsår vilket medfört att det på samma områden idag finns fler barn än då trots sjukdomar som AIDS och HIV, det glömmer hjälporganen ofta att berätta 🙂
Vi är ett antal som minns de små sparbössor vi fick med oss hem från skolan för att spara till de som drabbats av svältkatastrofer under andra hälften av 1950-talet – samma områden då som nu. Hur nu det kan komma sig, det är en annan fråga.

Klimatförändringar ökar svälten, SvD 28 november 2011
svenska media är långt efter och fattar tyvärr inte verklighet kontra fantasi. Framgår klart i Visset klimat för lyhörda, Framstegsbloggen DN 27 november 2011

De som vill kan läsa om en verklig vetenskapsmans försök att få ut de rådata som en av de mest citerade sk. experterna bakom Klimathotet stått för. An open letter to Dr Phil Jones of UEA CRU, by Willis Eschenbach 27 november 2011
Förvånar mig att han inte lyckats få ut dem. Snillet skickade i ett tidigt skede över ett antal av dem med och utan korrigeringar till undertecknad….. Något så urbota dumt har jag bara sett när jag läste:
””Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Källa: Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.”
Rekommenderar en tur till närmaste Tidskriftssamling på bibliotek för läsande av den bedrövelsen. Vad är gör en forskare borde mer än en ställa sig frågan om……

Tillägg 07.07 Efter knappt två timmars sömn, tack vare värken som varit värre än vanligt, så läser jag i GP att man oroas för att det kanske inte blir Inget klimatavtal förrän 2020?, GP 28 november 2011
Inget klimatavtal förrän 2020?, SvD 28 november 2011

Det vore för väl om det helt tokiga klimatavtalsbiten sköts på framtiden och våra politiker samt verkliga experter inom luft, mark och vatten tog itu med det verkliga problemet som är den enskilt största orsaken till förtidig död samt svält som inte minskar utan ökar bl.a. genom konstbevattning, avsaltning av vatten o.s.v.

Vilken fråga undrar någon? Den enskilt viktigaste miljöfrågan runt hela vår jord är frågan om rent vatten. Den har största betydelse såväl för ”miljön, för människans och djurens framtid och i förlängningen för rent vatten i våra vattendrag, hav och sjöar,
Enskilt viktigaste frågan för, Norah4you 22 december 2010 Den kostar förvisso mångdubbelt mer än vad beräkningarna för sk. klimathotet skulle göra att lösa. Men utan att vi snabbt minskar utsläppen av giftiga ämnen i vår luft och vårt vatten, så är det inte bara isbjörnars och valars nativitet som hotas. Vår egen människoras fortlevnad är redan i fara för alla ämnen som vi får i oss och alla sjukdomar som idag vållas i förlängningen runt vår jord för att vi inte tar itu med frågan om rent vatten.

Read Full Post »


Det är skrämmande att vi åter får höra falska, datainterpolerade och ‘korrigerade siffror’ både för CO2, temperatur’höjning’ och havsytenivåer. Det förvånar mig att någon seriös forskare överhuvudtaget kan med att t.ex. SÄNKA verkligt uppmätta siffror i Stockholm från förr ‘eftersom Stockholm då var glesare byggt’ genom att använda sig av tidigare uppmätta värden i Uppsala. Helt utan att ens en konsekvensanalys av skillnad i biotoper, växtlighet eller ens återstrålning från byggnader idag som ger högre temperaturvärden. För den biten rekommenderar jag min egen sida: Miljöfrågan-”Klimathotet” Där den svenska delen av den förfalskning av faktiskt uppmätta värden finns redovisad från Klimatfantasternas EGNA vetenskapliga (hmm.) publikationer.

Men det är värre än så. Runt hela jorden föregår exakt samma förfalskning, ja jag kan inte kalla det annat än förfalskning av data när man INTE konstant redovisar faktiskt uppmätta värden och vetenskapligt underbyggd hypotes som analyserats om VARFÖR värden ‘måste’ korrigeras. Vad som händer konkret är att man tar obevisad hypotes om temperaturhöjning på plats A, B, C o.s.v. och korrigerar värdena utifrån sk. kontrollstationer, vilka av någon konstig anledning ofta ligger vid flygplatser som inte användes före Andra Världskriget eller parkeringsplatser mitt inne i stadsbebyggelse. Vad detta i verkligheten är, är att Klimathotförespråkare använder sig av cirkelbevis, dvs obevisade antaganden SOM OM DE VORE SANNA och dessa obevisade antaganden används för att bevisa allt annat!

Senaste dygnets verkliga knäckfråga för Klimatfantasterna är hur de skall klara av att förklara varför 1/3 av den sk. temperaturhöjningen ENDAST är en datamodelltemperaturhöjning och inte en faktiskt höjning.
Från en av de få klimathotkritiska sidorna som även internationella ‘experter’ och politiker bryr sig om när de blir kritiserade i finns från gårdagen en underbar kommentar:
Robert A Cook PE (20:07:57) :
The net effect is a tenth of degree in more than 100 years, that’s not much.
====

Ah but Filipe, the entire temperature increase over the past 100 years was less than 4/10 of one degree.

Are you telling me that an artificial bias in an artificial database deliberately inserted into the record by GISS has created 1/3 of the entire “global warming” that the most extreme of the AGW extremists can actually find?”
Wattsupwiththat.com 22 juli 2009

Läs gärna igenom hela den artikeln. Har Du svårt att läsa engelska, så finns här en länk som är användbar även om Du får vara beredd på en del fel i översättningen: translate.google.se

När Du ändå är på gång att söka faktiska uppgifter, läs gärna And now the most influential stations in the GISS record is, Wattsupwith that 20 juli 2009

Med andra ord kära artikelförfattare av ””EU:s klimatpolitik är ovetenskaplig och farlig” i DN.
DN Opinion Debatt
JA EU:s (och världens) klimatpolitik är ovetenskaplig och farlig, MEN Ert egna antaganden är ännu farligare. Som redan ett antal av de som skrivit kommentarer på Er artikel konstaterats Redan 2 GRADERS TEMPERATURSÄNKNING ÄR ETT HOT MOT MÄNSKLIGHETEN och den växthuseffekt som vi människor behöver för att kunna överleva på vår planet!

Många har hoppat på undertecknad senaste åren. Nej jag har inte akademiska betyg i kemi, fysik, oceanografi, geologi, hydrologi eller biologi. MEN jag har vuxit upp med de verkliga experterna på BLÅ (luft och vatten) och GRÖNA sidan. De som kunde allt detta på sina fingrar. Jag var själv med om provtagningar från 1957-71 varje år därefter mer oregelbundet MEN har t.o.m. för ett halvår sedan läst IN all vetenskapligt utgivet arbete från 1960-talet fram till då, analyserat utifrån vanliga vetenskapsteoretiska kriterier, och som många av Er som mötte mig i debatter på studentkår, i tidningar och andra media under 70-talet vet var jag en av de som tog hem Humanekologin till Sverige samt ordnade de första symposierna och konferenserna i ämnet. Att jag än idag, trots min fars bortgång förra året, har specialister inom näst intill varje område bland mina bekanta försämrar inte precis mina möjligheter att få diskutera, föra fram argument och lyssna på andras, i dessa frågorna även om jag som handikappad med värk när jag går, står och sitter (när jag sitter är det som en kombination mellan foglossning och njurstensanfall) inte kan sitta ens timvis i offentliga debatter!

Skjut inte på budbäraren men se till att NI har på fötter med giltiga argument om Ni fortsatt skall försöka föra fram det sk. klimathotet!

Read Full Post »

FN:s klimatpanel, IPCC, bildades 1988 med direktivet att sammanställa forskningsrapporter rörande människans inverkan på klimatet. Perspektivet har gjort att man koncentrerat arbetet på en växthuseffekt orsakad av mänskliga utsläpp av växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas.

Denna inskränkning innebär att man inte tillräckligt uppmärksammat andra klimatpåverkande faktorer. Vi menar att det saknas belägg för att klimatförändringar inte huvudsakligen har naturliga orsaker. IPCC:s scenarier över hur man tror klimatet kommer att utvecklas bygger på datormodeller. Modellerna är konstruerade så att måttligt förhöjda halter av koldioxid i atmosfären ger upphov till en avsevärd uppvärmning.” http://www.svd.se/opinion/synpunkt/artikel_2525257.svd

Läs gärna mina blogginlägg:

https://norah4you.wordpress.com/2008/11/19/grundkurs-i-geologi-for-svenska-klimatfantaster/

https://norah4you.wordpress.com/2008/11/20/grundkurs-i-historia-for-klimatfantaster/

https://norah4you.wordpress.com/2009/02/28/37-ar-efter-kravet/

https://norah4you.wordpress.com/gronland/

https://norah4you.wordpress.com/2009/02/06/snurriga-forskare-igen/

https://norah4you.wordpress.com/2009/02/05/ytterligare-spik-i-vagen-for-klimatfantaster/

Vattennivåer I Forntiden
Fakta om jorden

Read Full Post »