Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Datalagstiftningen’

Vore på tiden att Ni läste igenom den paragrafen samt de Mänskliga Rättigheterna. Vore också bra om någon hos Er lärde sig att det är domstol och inte Skatteverket som ytterst avgör om Ni får ändra redan inlagd kvarsittning. I och med att Ni en gång godkänt detta, är det inte längre Er sak att fatta beslut om skyddet för kvinnan skall upphöra eller förstärkas. Ni är myndighet och skyldig att i datalagsfrågor gå till domstol eller eljest få ett klartecken från Datamyndigheten. Personlig integriteten och svenska Sekretesslagar gäller också. Hur står det till?

Myndigheterna vill inte längre skydda Lena, Aftonbladet 12 november 2012

Read Full Post »

EU-direktivet är till för att skapa lika möjligheter för arbetskraft INOM EU. Det är varken till för eller tillåter det som Skånepolitikerna godkänner. Hur vore det att läsa igenom lagstiftningar och läsa det finstilta?

Men det är nog för mycket begärt av politiker som även missat att de måste ha godkännande av Datainspektionen och Socialstyrelsen VARJE gång en uppgift om en svensk person får föras över datanät från något svenskt offentligt register över gränsen ens inom EU. Totalt stopp för att de uppgifterna får gå ner till Afrika.
Överklaga beslutet till Förvaltningsdomstol och begär inhibation av fattat beslut tills saken är avgjord i svensk domstol. Anmäl direkt till datainspektionen om du bor i Skåne och kan tänkas behöva beställa färdtjänst.
Det bryter även mot andra lagar när det gäller Offentlig verksamhet i Sverige. T.o.m. mot Grundlagarna. Färdtjänstbehövande skall INTE diskrimineras! Det är inte tillåtet enligt Regeringsformens 1 kap 2§ oavsett att snurrena i Skåne (bryr mig inte om vilken eller vilka partifärger de har för snurren är de oavsett vilket) säger ”Man är ju alltid orolig över att personuppgifter ska läcka ut. Men vi har fått betryggande besked från Samres och är nu nöjda, säger Lars Hellström, platschef på Skånetrafiken, till Sveriges Radio Kristianstad Klart att boka färdtjänst via Afrika, GP 17 augusti 2012 Enbart klart om man bryter mot ett antal viktiga lagar inklusive Datalagstiftningen. Hur står det till??????????

Se för h-t till att de som skriver kravspecar för att begära in anbud i samband med Offentlig Upphandling lär sig vilka lagar som gäller! Börjar bli trött på snusmumrikar som inte förstår att våra Grundlagar, Sveriges Rikes Lagar och EU-direktiv gäller ända ut i fingerspetsen på leden!

Som om det inte räckte med de bravaderna vad gäller färdtjänsten i Skåne, så skall Skånsk ambulansvård specialgranskas, SvD 17 augusti 2012 :
– När vi ser att samma mönster upprepar sig, att ambulanssjukvården inte följer sina egna rutiner, finns det också en risk för patientsäkerheten, säger Christina Carlsson, sektionschef på Socialstyrelsen, till Sydsvenskan.

Vad är det för klantskallar som inte ser till patientsäkerhet, patientintegritet och följer gällande lagar? Nu är det NOG! Kan inte skolorna i Skåne använda sina ämnes- och stadiebehöriga samhällskunskapslärare till att snabbutbilda politiker och tjänstemän på det de skulle lärt in årskurs 7-9 för att kunna vara berättigade till att få godkänt i ämnet samhällskunskap i 9:an. Flumskolan in prydno!

Skånsk ambulansvård specialgranskas, Aftonbladet 17 augusti 2012

Read Full Post »

Till den eller de som hotar mig för att jag inte tar in deras inlägg.

* Min blogg är min blogg och inte något öppet forum
* Min blogg lyder under såväl svensk som Californisk lag(wordpress är inte svenskt). Råder det tveksamheter om laglighet i att publicera, krävs det mycket starka argument för att jag skall ta in inlägg.
* Det är ingen annan som äger rätten att bestämma vad jag tar in och vad jag inte tar in.
Alla hot kommer att hamna där de hör hemma. Antingen direkt eftersom min blogg är helt öppen för myndigheterna att kontrollera(skrev på redan 1974) eller via anmälan.

Nu är det nog. Vill någon ha ut speciella kommentarer eller åsikter -> Skaffa eget forum eller blogg.

Read Full Post »