Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Danmark’

är så smarta att de vill ha bort nödvändiga gränskontroller innan de sjösatt lås på dörrarna in till Schengen.
Men i och för sig. De byggde ju EG som blev EU utan att tänka på att de sedan försökte sätta skorsten på taket som inte vilade på bärande balkar och/eller väggar. Utan att ens ha säkrat en grund.

Det är ungefär lika smart, enligt min personliga mening, som att bygga ett intranet med stora hål i systemprogrammet så att data läcker ut. Vissa saknar, fortfarande min personliga mening, kontakt med verkligheten….

– Vi är alla överens om att Schengen och den fria rörligheten måste skyddas. . . Vi har enats om att de extraordinära åtgärder som har vidtagits ska hållas på ett minimum och återställas till det normala så fort som möjligt, säger EU-kommissionens asyl- och migrationsansvarige, Dimitris Avramopoulus, efter att ha träffat ministrar från Sverige, Danmark och Tyskland i dag.Morgan Johansson betecknar mötet som gott, DN 6 Januari 2015

Någon borde väl i rimlighetens namn inse att första förutsättning för fri rörlighet inom EU är att det finns säkra gränskontroller mellan EU-länder som tillhör och länder som inte tillhör Schengensamarbetet?

EU vill slippa gränskontroller, GP 6 Januari 2016
EU vill slippa gränskontroller, SvD 6 Januari 2016
EU vill slippa gränskontroller, Aftonbladet 6 Januari 2016

Read Full Post »

lyckades besegra Hitler. Allt annat är ren och skär myt. Under senare år har det i historiska avhandlingar, artiklar i vetenskapliga journaler samt i media diskuterats vem som gjorde den avgörande insatsen. Feltänk från början till slut.

Vilket land som led mest är lättare att svara på – varje land led på sitt sätt men i antal döda människor samt förstörda jordar, gårdar, byar och städer utsatta för svält, så var det Sovjetunionen. Vad vi i väst ofta glömmer bort, är att det var först när Nazityskland gick till angrepp på Sovjetunionen som det blev möjligt att få andrum i väst. På samma sätt var en av de verkliga nyckelögonblicken Japans attack mot Pearl Habor samt Nazitysklands försök att ge sig på USA (något som ofta glömts bort i den allmänna historielöshetsröran som präglat som minst Sverige sedan Andra Världskrigets slut…. Se även Det var en gång ett land som trodde sig vara för mer än alla andra. Det var så Sverige framställdes i skolböcker från Andra Världskriget fram till 1976… Socialdemokraterna tågade då som senare och även idag Upp till kamp emot kvalen men att en hel del av dessa kval hade S som ursprung talades det tyst om. Det skälldes främst på USA och så där i efterhand även på Tyskland. Sverige har aldrig gjort upp med sin Mellankrigshistoria; inte med sin Andra Världskrigets historia och absolut inte med dubbelspelet då Olof Palme tågade i demonstration krävande att USA skulle ut ur Vietnam. se vidare i länken ovan.

eller rättare sagt så har våra historieboks författare i sin snäva sfär till skillnad från Norge, England och Sovjetunionen sällan eller aldrig gjort upp med Sveriges Andra Världskrigets historia. Än mindre har de en aning om att den utveckling som skett av EU efter Maastricht mer och mer liknar den utveckling som Hitler diskuterade med Mussolini….

Sovjetunionens personförluster speciellt i kamp mot de tartarer som fanns på Krim dit de kom först under 1100-talet, och varför Stalin förflyttade tartarerna, har i princip tigits ihjäl inte bara Sverige utan i stor del av EU-länderna. Speciellt i Ungern och bland högerfötter som överlevde ofta i samarbete med vänsternissar till vänster om dåvarande Kommunistpartiet. Historieskrivningen är skev i hela Europa utom i Norge och England. Möjligen kan Danmark räknas in för de gjorde mer motstånd och har gjort upp mer än vad vi ens sett antydan om i övriga EU-länderna.

Utan samarbetet mellan USA-England och Sovjetunionen, så hade världen sett helt annorlunda ut. Men det som ofta glöms bort är att det var i Sverige första kravet på Nazityskland att stämpla ”J” i judars pass fördes fram. Schweiz anslöt sig. Sveriges och speciellt Socialdemokraternas mörka historia FÅR INTE GLÖMMAS och absolut inte som det skett under senare ”korrigerande” av äldre kartmaterial som omritats på SO-rummet döljas! Socialdemokraternas mörka historia

Utan samarbetet mellan USA och Sovjetunionen, så hade inte fartyg kunnat eskorterats till Murmansk med militära lastbilar i den utsträckning som Sovjetunionen behövde. Observera att nutida historieskrivning ofta glömmer bort att det i ett land där människor svultit ihjäl när de inte pinats och plågats och där landet tvingats tillgripa den döda jordens taktik, så är det självfallet orimligt att kunna ha haft tillräckligt med fabriker som får leverans av råvaror och delar för att i längden kunna tillverka terränggående lastbilar samt lastbilar för tyngre transporter. Sovjetunionen gjord mycket bra ändå även om också de var i behov av Västhjälp precis som Västallierade på alla fronter var i starkt behov av Sovjetunionen.

Sedan kom det kalla kriget. Efterdyningarna av den misstron som bl.a. kom att ställa till det i Berlin och det som blev Östtyskland kan vara svåra att förstå om man inte tar med att Västeuropa fick Marshallhjälp för återuppbyggnad samtidigt som ett större antal höga Nazister med hjälp av allehanda lyckades fly till Sydamerika. Andra hade kunskaper som USA och England behövde rent tekniskt och ”omskolades”? eller bytte sida. Som vi sjöng på 60-talet i Tom Lehrer låten: I learnt to speak Chinese say Werner von Braun

Vi behöver heller inte gå längre än till hamnen här i Göteborg. Utan samarbete mellan Kommunister och Liberaler, samarbete som var godkänt av ÖB och svenska regeringen, så hade inte kohandeln med permittenttrafiken i utbyte mot rätt att exportera kullager ut från Göteborgs hamn kunnat komma till stånd. Det är på tiden att nuvarande Socialdemokratiske Statsminister Stefan Löfvén kliver ner från sin höga hästsadel. Han är ingen Caesar och absolut ingen bra politiker. Men han har chansen att göra upp med sitt partis dubbelspel före under och efter Andra Världskriget.

Först när alla länderna gjort upp med sitt förflutna, först då går det att tala om ett Europa som kan se framtid i fred an.

Mytbildning om kriget växande problem, SvD 3 maj 2015 OM det bara varit i nuvarande Ryssland som har ett akut behov av att få sina många folkgrupper att känna sig stolta över sitt fädernesland, så hade mytbildningen varit obehaglig men försvarlig. Vilket skäl har Socialdemokraterna till att låta mytbildningen om Mellankrigsåren och Andra Världskriget vara helt snedvriden i förhållande till verklighet och svensk militärhistoria? Ta ansvar för egna handlingar innan glåpord och fula epitet kastas på andra!

Men om dagens Aftonbladets ledarartikel skall tas på allvar – så har historiska okunskapen kombinerad med Socialdemokraternas raserande av kunskapsskolan nått nya höjder….. Nationalismen som låtsas vara socialism, Daniel Swedins ledarkrönika Aftonbladet 4 maj 2015 Förvisso illa att sådant förekommer MEN inte bättre när Socialister glömmer bort att de var de som började! Läs och läs om och om igen:

1920-1936 Skallmätning, rasbiologi och steriliseringslag
Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi…… Motion väcktes i Riksdagen av ledande politiker bland dem socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.
…….
1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.

Det var en gång ett land som

Klarar man inte i Sverige och EU ut den verklighet som rådde i efterdyningarna av Första Världskriget, så lär man ha ännu svårare att klara ut vad som hände vid Andra Världskrigets slut och varför.

Dags att göra upp med det förflutna. På alla sidor här i Europa. Utan det ingen varaktig fred i sikte vid horisonten!

Read Full Post »

Löfvén ratar dansk S-kampanj, GP 23 mars 2015
Löfven ratar dansk S-retorik, Aftonbladet 23 mars 2015
Löfven ratar dansk S-retorik, SvD 23 mars 2015

En statsminister som inte ens kan avhålla sig från att kritisera sina egna partifränder i ett Nordiskt land är inte vuxen statsministerposten!

Bakgrund
Allra först startade ”Jag har en plan”-statsministern med att redan i regeringsdeklarationen erkänna Palestina. Utan att ens följa Regeringsformen och haft uppe frågan i utrikesutskottet. Det hade varit rimligt att FN när Israel erkändes också sett till att Palestina hade fått bli ett eget land. Men Sverige är inte Världens samvete annat än i Socialdemokraternas röda drömmar. Vilket visar sig i klartext när utrikesminister Wallström kallade Saudiarabien för ”Medeltida”…..
Men,
när det gäller länder där spöstraff är tillåtet finns det något som Socialdemokrater i Sverige skall hänga i julgran och leka Världssamvete för. På svenska fängelser förbjöds inte spöstraff förrän 1938. Officiellt avskaffades spö- och risstraff i Sverige 1855. Men det gällde inte på fängelser där spöstraff döptes om och kallades prygel. Vilket alltså var tillåtet fram till 1938… Källa: Brott och straff i gångna tider, historiesajten.se Utdrag ur Margot Wallström 1938 var inte Medeltid i Sverige
Glöm inte bort att barnagan inte togs bort förrän av en borgerlig regering 1979. Socialdemokraterna talar men agerar ofta helt annat när det gäller hur Mänskliga Rättigheter tolkats här i Sverige….

Nåväl Israel och Arabstaterna har efter alla år lyckats enas på en punkt – de tar avstånd från Sverige. Så gick det med den Löfvénregeringens plan 🙂

Nu senast lägger sig herr statsminister Löfvén i danska Socialdemokraters politik. Dags att avgå herr statsminister – misstroendeomröstning kan inte vara långt borta. För nu räcker inte 40 miljarder mer till Försvaret – skall herr statsminister lägga sig i fler länders inre angelägenheter så krävs snart det dubbla.

Read Full Post »

”Jag tror inte att danskarna fullt ut inser konsekvensen av vad som kommer att ske om Danmark ansluter sig till det USA-ledda missilförsvaret. Om detta skulle bli fallet kommer danska krigsfartyg att bli mål för ryska atomvapen”, citerar Jyllands-Posten.Rysslands ambassadör varnar Danmark, 20 mars 2015

Det vore bra om Ambassadör Mikhail Vanin talar om för Generalerna som fortsatt försöker bli de som får makten efter President Putin att det finns bättre sätt att skaffa sig vänner och få inflytande internationellt än att hota en suverän stat som Danmark. Danmark tillhör av egen fri vilja Nato. Det har inte Rysslands militärer något som helst att göra med. Världen är inte som när Generalernas fäder var aktiva på 1960-talet utan vi lever idag år 2015!

Vad Danmark och övriga Nordiska länder väljer att göra är varje enskilt lands ensak! Att hota andra är att erkänna moralisk svaghet i sina argument för sin egen uppfattning. Världen som helhet har alldeles för många, speciellt politiker, som fått för sig att ”Tyck som jag” är giltiga argument. Så är inte fallet.

FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,

Eftersom det är väsentligt att främja utvecklingen av vänskapliga förbindelser mellan nationerna,

Eftersom Förenta nationernas folk i stadgan åter har bekräftat sin tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, den enskilda människans värdighet och värde samt mäns och kvinnors lika rättigheter och har beslutat att främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet,

Eftersom medlemsstaterna har åtagit sig att i samverkan med Förenta nationerna säkerställa en allmän och faktisk respekt för och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

Eftersom en gemensam uppfattning om innebörden av dessa rättigheter och friheter är av största betydelse för att uppfylla detta åtagande,

tillkännager generalförsamlingen denna allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som en gemensam norm för alla folk och nationer i syfte att alla människor och samhällsorgan med denna förklaring i ständig åtanke skall sträva efter att genom undervisning och utbildning främja respekten för dessa rättigheter och friheter samt genom progressiva åtgärder, både nationellt och internationellt, se till att de erkänns och tillämpas allmänt och effektivt både bland folken i medlemsstaterna och bland folken i områden som står under deras jurisdiktion.

Nu får det vara nog med hot. Ryska militären har länge skyllt på Putin Ingen allra minst de som vill få äran att leda ett land tjänar på att hota andra.

Danmark hotas av rysk ambassadör, Kvällsposten 21 mars 2015
Rysk ambassadör hotar Danmark, SvD 21 mars 2015

Read Full Post »

Allt är inte alltid som det ser ut att vara. Frågorna Hur och Varför glöms bort av professionella analytiker för att inte tala om mediafolks ofta bara se det som är politiskt korrekt…. ”Som jag tycker syndromet” in prydno.

Från min egen oförmåga att hålla mig inom boxen när jag läser, tänker och/eller analyserar, kommer en helt annan bild av vad som händer med och i Ryssland fram. Men det är klart. Ytterst få har väl lika stort intresse för Historia och Religion de senaste 1000 åren, utom de som doktorerat i något av ämnena förstås.

Min vana trogen går jag långt tillbaka i historien där rötterna till dagens situation. Det som gjorde det möjligt för det yviga träd som tuktades hårt under Sovjettidens varierande ledarskapskvalifikationer i kommunikation med omvärld och sina egna medborgares rättigheter. För att inte tala om de vildvuxna nya skott som växte ut från stammen när nuvarande Ryssland helt oplanerat(?) kom att få sina gränser förändrade.

Sveriges okända rysk-ukrainska historia

Viktigt att ha med sig i kunskapsbagaget för nedanstående analys är svensk/nordiska inflytandet speciellt under 861-65 Nestorskrönikan bekräftas av Rimberts Vita Ansgarii
samt känna till de brödrastridigheter som med början åren innan Olof Skötkonungs dotter Ingegerd gifte sig med Jaroslav. Se: Vladimir den store och Sviastoslav av Kiev

Det var under den tiden som sprickan mellan slaviska folkgrupper och den framväxande Rysk-Ortodoxa kyrkan där rötterna till dagens militära situation i Europa finns. Yaropolk, halvbror till Vladimir (far till Jaroslav som gifte sig med Ingegerd som kom att bli det första officiella helgonet i Ryssland under namnet Anna).

Från den tiden har det funnits spänningar i Ryssland. Spänningar som lade grunden för att Ryssland i sin historia aldrig någonsin var demokratiskt.

Rysk-Ortodoxa kyrkan

Putin har sina problem med samma två krafter som är i farten i Ukraina, Gammelkommunisterna som levt kvar efter Sovjetunionens fall och de djupt kristna tillhörande Rysk-Ortodoxa kyrkan.

I det senare fallet går historien tillbaka till samma tid som en Erik (Rus-Erik/Rurik) tillsammans med ‘bröder’ på begäran till Varjagernas kung/ledare sändes över till det som senare kom att bli Ryssland. Innan landet blev Ryssland, så började historien i Staraja Ladoga och Gorodiche. Historien fortsatte och kom att under en lång tid ha Kiev som sitt huvudsäte. Kiev fanns innan Varjagerna som kom från bortom havet och begärde skatt(tribut) från Novgorod, Meschcera och Krivichs. Hela vägen ner från det som då kallades Varjaghavet, nuvarande Östersjön, ner till Svarta Havet. Såväl Ruserna som enligt en samtida källa bodde på en ö i Varjaghavet som var mest bestod av myrmark men var tre dagsmarscher lång i vardera riktningen.

……..
Kiev kom tidigt att bli knutpunkten för den framväxande Rysk-Ortodoxa kyrkan. Kommer senare, troligen under julveckan, att lägga upp samtliga viktiga uppgifter från Rysk-Ortodoxa kyrkans tidiga tid och dess kontakter fram till 1400-talet med landet på andra sidan Varjaghavet, det vi kallar Sverige. Finns flera hundra källor med större eller mindre uppgifter som styrker varandra. Speciellt från det att Ingegerd Olof Skötkonungs dotter gifte sig med Jaroslav. Jaroslav var son till Valdemar/Vladimir med norska anor på fädernet. (delar av Norge och delar av Sverige hade mer täta släktförbindelser i äldre tider än vad vi brukar höra om). Ingegerd kom efter Jaroslavs död att gå i kloster och blev senare ett av Rysslands första helgon kallat Anna.

Den rysk-ortodoxa kyrkan kom att ha nära samröre med den Byzantiska kyrkan. Från slutet av 1000-talet och framåt har den Rysk-Ortodoxa kyrkan varit den enande och viktigaste länken i det vi idag kallar Ukraina precis som i Ryssland, tack vare att Kiev varit en av viktigaste orterna för den Rysk-Ortodoxa kyrkan.
Utdrag ur: Rysk-Ortodoxa kyrkan och Kiev

Källor:
Rimbert Vita Ansgarii av undertecknad kommenterad i
Antapodosis,transl. FA Wright, London 1930
Ibn Miskawaih,The Eclipse of the Abbasid Caliphate, ed. Amedroz HF & Margoliuth PS, Oxford 1921.
Ipaty Annals
Khazarian Hebrew Documents of the tenth Century, edit Golb Norman and Pritsak Omeljan, London 1982
Lavrenty Annals
Moses Khorenatsí:, History of the Armenians,ed. transl. RW Thomson, London 1978
Nikonian Chronicle, vol 1 from the beginning to 1132, ed. Princeton 1984
Sharaf Al-Zaman Tahir, Marvazi on China, the Turks and India. transl V Minorsky, London 1942
John Zibara´s Paralipomen (skriven c 1118)
Kejsar Constantine Porphyrogenitus biografi om kejsar Basil the Macedonian,
Niconian Chronicle
Silverkrönikan skriven av Holsteinske prästen Helmold på 1100-talet
Kejsar Konstantin VII:s De administrando imperio (c. 950)
Nizami, Heft Peiker (1140-44)
Ibn Isfandiyar, Tarikhe Tabaristán (trol 1216)
Moslem Annals of Abulfeda (f. 1273 d 1331) slå på år 943.

Nutid

Åter till nutid. Det är inte Putin som är problemet fast såväl Gammelkommunister som de jag brukar kalla vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet i sina försök att skaffa sig maktposition för tid som komma skall efter Putin.Läs gärna Vad kommer efter Putin del 2, Norah4you 16 juli 2013

Frågan om vad som skall komma efter Putin är i nuläget högaktuellt. Den ryska militären, gammelkommunister främst stalinister och de arga unga män som försökte isolera Gorbatjov på Krim för att genomföra sin planerade militärkupp, är de som hörs (och syns). Vid sidan om dem hörs deras vapendragare, ofta gamla män med egna erfarenheter från Andra Världskriget. Hårdföra bl.a. utifrån den ryska erfarenheten av att förlora fler medborgare i strider inom eget land än några andra. Kommunister från modersmjölk och fadersvatten. Marxister? Nja jag skulle inte vilja kalla dem det. Som så många gånger är en ideologis rötter något de högsta utövarna lyckats bortse från att lära in…. än mindre förstå.
I Sverige ser vi i nutid liknande fenomen hos Socialdemokraterna.

Bland de militära ledarna som hörts talas om i Ryssland efter Sovjetunionens fall finns flera med slaviskt ursprung. Rysk-Ortodoxa kyrkan pekade redan i början av nuvarande Rysslands historia, t.o.m. innan den nuvarande konstitutionen som fråntog ryske Presidenten (Putin) stor del av makten. Makt som överfördes till Duman där det än idag finns många gamla stalinister, gammelkommunister samt stridslystna yngre män som delvis korrekt för fram att Europa, läs EU, aldrig respekterat Ryssland och Ryska Historien. Dessa ser tillbaka till Sovjetunionens tid då Sovjet var stort om än inte respekterat i Väst.

I bilden finns Putin. Putin som utifrån vad som berättats av ryssar som ingalunda står på hans sida politiskt lär ha varit djupt kristen redan som ung och klarat att vara detta under hela sin karriär. President Putin som inte ens under sin födelsedag i år syntes i pressen. President Putin som i dagarna fyllt år men som enligt ”officiella källor”(hm) Putin tar ledigt på födelsedag för första gången på 15 årm swedish.ruvr.ru 2014-10-07

Tagit ledigt? Det märkliga är att liknande hände i inledningen till Ukrainakrisen efter att EU begått det stora misstaget att inte klargöra att det var ett brott mot Mänskliga Rättigheter när det fascistiska Svoboda som kommit in i Ukrainas interimregering lyckades driva fram lagförslag att ta bort ryska som Officiellt språk. Ärligt talat gjorde EU här sig själva en björntjänst och gav ryska oppositionella militärer samt gammelkommunister en oväntad(?) hjälp.

President Putin har åter kommit tillbaka till den officiella världen. Putin föreslår arrangera nästa EaEU-toppmöte i Moskva, swedish.ruvr.ru 2014-10-10

President Putin är förvisso ingen duvunge. Han kan spela ryska inrikesspelet. Det som gått förlorat sedan Pussy Riots hädande i Rysk-Ortodox kyrka härom året, hädandet har dolts av vänsternissar i Europeiskt media, är Rysk-Ortodoxa kyrkans 1000 åriga starka inflytande på rysk politik. Något som fanns under ytan även under Sovjetunionens tid.

De som stärkts och nu visar omvärlden sin ”återvunna” styrka är den ryska militären. Tänk att något så litet kunde leda så illa, med andra ord för att EU glömde/valde att bortse från att ryssar/ruser varit bosatta i Ukraina från Kiev ner till Krim i 1000 år, dvs redan innan ukrainska blev ett språk för en blandad folkgrupp av ruser-slaver-varjager-khazarättlingar har grupper i Ryssland som Västeuropa inte önskat tillbaka stärkts.

Vi i Norden bör vara mer observanta på historiska bakgrunder inte bara se militärhistoria utifrån Sovjetunionens tid.

Jas-plan i skarpt läge över Öland, SvD 7 oktober 2014
Svenskt stridsplan i skarp insats över Öland, Expressen 7 oktober 2014
Östersjösamarbete efter rysk kränkning, Expressen 10 oktober 2014
Gemensam bevakning av luftrummet, SvD 10 oktober 2014
Finsk misstro hinder för skyddssamarbete, DN 11 oktober 2014

Sammanfattning Omvärldsanalys 11 oktober 2014

Ingen kan göra det som hänt ogjort. Vi i Europa bör dock vara mycket varsamma med vilka grupper i verkligheten stödjer när oppositionella/demonstranter kräver demokrati i land som inte tillhör EU. Samma problematik att vilja stötta demokrati med pengar/vapen fanns i Syrien och Irak. Där hamnade en hel del av vapnen i IS händer samtidigt som unga vilsna muslimska män(främst män) sökande meningen i livet kommit att dras till IS. Problematiken i Ukraina, Georgien, Moldavien, Azerbadjan och självfallet i Ryssland är liknande. All välvilja att stödja demokratiseringsprocess kan och har gått snett mycket utifrån att den verkliga historiska bakgrunden, länders och folkgruppers självkänsla m.m. inte ingått i analyser som ofta byggt på militärpolitiska läget under Sovjetunionens tid.

Read Full Post »

från President Obama och de Nordiska ländernas ledare i samband med Reinfelts middag i Saagerska Palatset.

Syrienkrisen

…..
The United States and the Nordic countries share the goal of a stable and peaceful Middle East. We agree that all relevant parties must work urgently for a just, lasting and comprehensive peace in the Middle East. We are determined to work together to promote respect for human rights, democracy and the rule of law in Egypt. With regard to the situation in Syria, we strongly condemn any and all use of chemical weapons, and we are convinced a strong international reaction is required. Those responsible for the use of chemical weapons must be held accountable.
…..
To complement our already robust bilateral and regional security cooperation, we agree to launch a U.S.-Nordic Security Dialogue, which will meet annually to discuss opportunities for collaboration on global and regional security issues, focusing primarily on issues arising in the United Nations, including an integrated approach to preventive diplomacy, peacebuilding, peacekeeping, and atrocity prevention. Another stream of work will include joint capacity building efforts to promote stabilization in fragile and conflict affected states – linking up security and development efforts, and civilian and military partners.
Gemensamt uttalande av Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och USA, Uttalande
Statsrådsberedningen 4 september 2013 Fredrik Reinfeldt Statsminister

Norden och USA i nytt samarbete, DN 4 september 2013
Direktrapport från Obamas besök, GP 4 september 2013
Obamas historiska besök, SvD 4 september 2013

Sedan borde svenska media inte ha missat att President Obama och vår egen statsminister Fredrik Reinfeldt idag kom överens om att arbeta tillsammans för ren energi. Detta samarbete presenterades av USA:s Stockholms ambassad i form av ett ‘fact sheets’:

U.S.-Sweden leadership extends beyond our commitment to sustainable energy at home. As part of our commitment to accelerating the transition to low-carbon energy systems worldwide, the United States and Sweden have committed to end public financing for new coal-fired power plants overseas, except in rare circumstances.

Access to electricity continues to be one of the most significant hurdles to economic growth and development. In sub-Saharan Africa alone, more than two-thirds of the population is without access to power. The United States and Sweden are working to provide technical assistance, financing and other support to enable additional investment in energy projects throughout the region, including through the recently launched Power Africa initiative.

The United States and Sweden, as members of the Clean Energy Ministerial, work to actively support initiatives such as the 21st Century Power Partnership, which brings together government and private sector actors to help identify and promote successful technical, policy, and financial pathways to cleaner and more efficient power systems in both developed and developing countries.White House Facts on U.S.-Sweden Collaboration on Clean Energy, Stockholm 2013/09/04

Förstår så väl varför inte Aftonbladet uppmärksammat detta. Men varför har inte övriga svenska media heller kommenterat? I princip hela svenska folket oavsett var vi står politiskt är ju för att energi skall bli renare och helst förnybar där så är möjligt. Att den sk. klimathotet nämns är inte det viktiga – det viktiga är att världen får så ren energi som möjligt för att minska utsläpp av olika sorters föroreningar i luft och vatten. Rent vatten kommer inte av sig själv utan kräver i grunden renare energi än dagens.

Tillägg 02.30 5 september 2013
Olika falla ödets lotter. En del hänger med: Hos den europeiska vänstern finns starka antiamerikanska reflexer. I dess ögon gör supermakten aldrig rätt, intervention eller inte. Ständigt påstås USA bara vara ute efter oljan, trots att ingen fanns i Bosnien, och Syrien knappast handlar om råvaror.

Faktum är att världen mår bra av en polisman. USA kan inte lösa alla problem, och Irak och Afghanistan visade den militära maktens begränsningar. Men att det brittiska underhuset inte vill stötta en aktion i Syrien är en sak. Skulle isolationister dra tillbaka USA från världen vore det förödande.

Konflikter är FN:s sak, säger många, men vem är FN? ”Världssamfundet” är ingen oväldig myndighet, utan summan av nationer som stretar åt olika håll. Syrien har visat FN från dess allra sämsta sida. När Ryssland och Kina bestämmer att inga resolutioner får antas mot al-Assad är handlingsalternativen uttömda.Den omistlige amerikanen, DN ledarsidan 4 september 2013 DN var alltså framme vid vettig och korrekt analys redan i går morse innan Obamas ankomst.
Medan andra sover sig genom hela dagen…… Reinfeldt borde med andra ord ha kunnat tala till Obama som en vän, och vänner ­emellan ska man kunna säga som det är. Ändå har den svenska regeringen undvikit att lyfta de frågor hela världen just nu vill diskutera med Barack Obama.

Han har inte pratat om rättskandalen Guantánamo, det läger på Kuba där USA sedan 2002 håller fångar i ”kriget mot terrorism”. Hälften är formellt frikända, de flesta har aldrig åtalats och bara ett fåtal är ­dömda.

Obama deklarerade redan 2009 att lägret skulle stängas, men fortfarande sitter 166 ­fångar kvar på Guantánamo.

Reinfeldt har inte heller ­pratat om drönarna, de ­flygande förarlösa vapenplattformar som styrs från USA men som dödar på andra sidan jorden. Och han har inte ens talat om det nästan alla andra politiska ledare nu kritiserar USA för, NSA och avlyssningsskandalen. Det blev Danmarks Helle Thorning-Schmidt som fick ta upp saken vid gårdagens middag.Reinfeldt tog inte chansen, Ingvar Perssons ledarkrönika Aftonbladet 5 september 2013 Reinfeldt tog upp Guantánamo, något som de flesta icke socialdemokratiska media noterat och det var Obama som själv tog upp NSA med Reinfeldt, varför skulle Reinfeldt ta upp något som redan lagts på bordet och diskuterat 😛 Vänster om Vänsterpartiet nissarna gör sig själva en otjänst och Alliansen en tjänst om de fortsätter sig se genom röda glasögon de gånger de inte sover på arbetet! 🙂

Göteborgs Postens ledarsida 5 september har en saklig analys: För Fredrik Reinfeldt är Barack Obamas besök en politisk triumf som stärker Sveriges ställning i EU och ökar Sveriges möjligheter att påverka frihandelsförhandlingarna. Detta var säkerligen också Obamas avsikt med att mellanlanda i Stockholm på väg till G 20-mötet i St: Petersburg.

Ett frihandelsavtal skulle leda till ökad tillväxt och fler nya jobb både i EU och i USA. Det är väl dokumenterat att frihandel i det långa loppet gynnar alla. Men på båda sidor om Atlanten finns starka protektionistiska traditioner som måste övervinnas. Kortsiktigt kan det vara svårt när bondeorganisationer kräver skydd för livsmedelsimport och miljöorganisationer inte kan tänka sig att kompromissa. Emellertid blir kompromisser nödvändiga liksom en förmåga att se till helheten i stället för att fastna i enskildheter.Obama stärker Sveriges roll, GP ledarsidan 5 september 2013
Notera …se till helheten i stället för att fastna i enskildheter.

Saklig och vettig analys har även Expressen: Det är klart att president Barack Obama inte har tid att äta smörgåstårta och gaffla frihandel med LO, Saco och TCO när han är på sin blixtvisit i Stockholm. Våra svenska fackliga centralorganisationer borde i stället bjuda in sina, förvisso mycket svagare, motsvarigheter i USA. För de är oftast emot frihandel när den sätts på pränt i avtal.Free trade – yes we can, Expressen ledarsidan 5 september 2013

I och för sig är det kanske förståligt att Aftonbladets ledarsidan sovit under dagen eller klagar för klagandets skull. Socialdemokratiska partiets traditionella dubbelspel och avundsjuka kanske ligger bakom. Se IB-gate del 2 Socialdemokraterna, Norah4you 28 augusti 2013
Det är inte lätt att lära gamla hundar sitta och de nya hundarna att inte bara följa ”John” och göra som de gamla…. Men inte trodde jag att Aftonbladet skulle göra så dåligt ifrån sig inför valet 2014 att de redan i september 2013 börjar kandidera som Alliansens bästa draglokomotiv genom att presentera uppenbara lögner……

Read Full Post »

är något som vår svenska Försvarminister Karin Enström antingen glömt att beställa, inte förstått vikten av att begära in alternativt inte har tillräcklig historisk kunskap för att kunna tolka. För det är det som krävs om man skall förstå varför Finland å ena sidan sagt sig finnas där för Sverige om något händer medan Norge å andra sidan gjort klart att de har ett försvar som är till för norrmän och NATO, inte till att rädda Sverige.

Historisk kunskap är viktig. Inte minst när det gäller strömningar av gammalt agg som det fortfarande finns kvar i våra grannländer. I dagligt tal här i väst och speciellt i norra Bohuslän brukar vi säga att Norge förlorade Bohuslän genom freden i Roskilde 1658, men nu köper tillbaka förlorat land bit för bit. Svenskar brukar tro att de förstår norska och norrmän. Det gör de inte. Jag skriver de för bestemor var norsk och under exercis i Backamo runt 1900 finns på bevarade bilder såväl norska som svenska släktingar. Är man av norröne påbrå om än utan att ha de anor som många norrmän har till gamla kungar, så är man av norröne påbrå. Jag är svensk men med ett hjärta som även klappar för Norge. Uppväxt med den dubbla historien och fått lära mig en hel del om svenskars missförstånd av Norge. Länge såg svensken på norrmannen som en lillebror. Oljan ändrade detta. Men det som ännu mer visade på skillnaderna som fanns och finns är några speciella särdrag som aldrig diskuteras.

Tacitus skrev i Germania (sid 44ff): ”Suionum hinc ´civitates, ipso in Oceano, practer viros armaque classibus valent……quia subitas hostium incursus prohibet Oceanus. Suionum bodde ute i Oceanen och var kända för att de hade högkvalitativa vapen…. och det är något som Sverige och svenskar varit kända för ända in i våra dagar. Se även Vilka var Tacitus suioner

Däremot finns det också andra bitar som går långt tillbaka i tiden. Trots att Norge och södra Sverige arkeologiskt hade ungefär samma tillverkningsmetoder vad det gäller vapen av järn, så finns det sedan äldre tider (första 2 århundraden efter Kristus) en stor skillnad mellan Norge och Sverige undantaget från Vikingatidens inledning och fram till 1066 (Slaget vid Hastings). Norge som redan i skrifter före vår tideräkning beskrivits utifrån sin natur har i äldre källitteratur framstått som försvarsbenägna, men inte speciellt villiga att slåss om det inte handlat om att utforska ‘nya obebodda(?) områden’ eller att försvara sitt land redan på den tiden Norge inte fanns som ett land utan hade flera sjökungar. Sverige och svenskarna har jag berättat om tidigare. Tyvärr framträder de svenska karakteristiska dragen i dagens försvarsdebatt…. 😛
Arroganta, nonchalanta, lättstötta. De dricker inte ofta. Bara när de har fest. Men de är mycket bra på att hitta skäl att ha fest.
Eller som en postmästare i Asia Minor skrev:
De far till öst, till Kina och långt ner i Indien
De far till väst, till Rom, Bysans och Albion (England)
och varför? Bara för att kunna säga att de varit där!

…. skrev om det i Att vara stolt över sitt kulturarv, Norah4you 3 oktober 2010 Då är att märka att vi i Sverige under årtusendet som gått sedan postmästaren i Asia Minor skrev år 844 fått många invandrare. Såväl de som flytt från andra länder, ibland pga religion eller annan förföljelse, som de som dragit till Sverige där det (på den tid de kom) fanns gott om arbetstillfällen eller som följt med efter att varit i svensk sold under något av alla våra krig i forna tider.

All denna inledning går fram till detta: Under min barndom lärde jag känna den motståndsman som norrmän förstår vem jag avser när jag kallar honom Falken. Falken hade sett sin unga familj tagen som gisslan av Nazisterna i Norge, men ändå fortsatt sitt motståndsarbete som finns omnämnt i många norska böcker men inte omtalat i Sverige. Efter kriget flyttade Falken till Sverige. När hans äldsta barn, en son, tagit studenten gjorde han en resa upp till Norge norr om Trondheim och norr Fauske råkade han och sonen ut för en punktering. Detta hände i början av 60-talet, men stämningarna han råkade ut för kan svenskar fast de inte förstår det råka ut för i delar av Norge än idag. Inte hade han mer än reservhjul så han behövde hjälp. Försökte stanna de som passerade. Ingen gjorde mer än tittade och for förbi. Först när han gått en bit och träffat på ortsbor samt talat norsk till dem, det gjorde han i princip alltid som jag minns honom, så fick de hjälp. När ortsborna kom till bilen tittade de på honom och sa hade du inte snakk norsk så hade du inte fått hjälp…..

Nåväl Norge har tradition att värna sitt land. Om man har norröne påbrå får man med sig ‘Man äger inte marken, man förvaltar den till nästa generation’ (Något som säkerligen håller på att luckras upp numera, eller?) medan man i Sverige av tradition alltid sett till sitt. Vi kan inte påstå att Sverige som land hjälpte Norge under Andra Världskrigets inledning som vi gjorde med Finland. Då hade vi ändå ‘tappat’ Finland till Ryssland 1809. (Många är vi äldre som fått analysera Esaias Tegners ‘…att inom Sveriges gränser vinna Finland åter’ (Numera ofta skrivit som att ‘inom Sveriges gränser erövra Finland åter’ – sann Orwellsk 1984 historieförfalskning). Sverige och Finland hade inte bara den gemensamma historien. Under historiens gång hade båda länderna Ryssland som den stora fienden, inte under Novgorod rikets tid men från 1100-talet och framåt. Inte blev det bättre av att kommunisterna tog makten och skapade Sovjetunionen.

Vad man i en omvärldsanalys i vårt närmaste närområde inte får glömma bort är att det var i Sverige, inte i Tyskland, som de första allvarliga rasbiologiska undersökningarna satte igång. Sök på Rasbiologiska institutet i Uppsala. Under mellankrigsåren fortsatte detta rent rasistiska synsätt speciellt bland senare kända socialdemokrater (Undantaget Erlander) och senare (tack och lov) bortglömd Bondeförbundare. Det var inte på högerkanten som de personer fanns som under mellankrigsåren och de första krigsåren beundrade ‘det tyska undret’ efter 1930-talets stora världsekonomiska kriser. 30 november 1939 anföll Sovjetunionen Finland. Fast Sverige officiellt inte ställde upp med militärer, så var det många svenskar oavsett partitillhörigheter som for till Finland och kämpade mot Sovjetunionen redan under Finska Vinterkriget som pågick till 13 mars 1940. Även när Finland stod i valet mellan Tyskland och Finland, och valde Tyskland, berodde detta på den uråldriga historiska problematiken med Ryssland. Även om Sverige aldrig officiellt stödde Finland och Finlands kamp knappast kunde sägas vara vår, så hjälpte Sverige under hela kriget finska militärer, speciellt underrättelsefolk, fram till dess att 700 finnar i finsk underrättelsetjänst med svensk hjälp smugglades till Sverige kort före det att Finland kapitulerade till Sovjetunionen 1944. Operationen kallades Operation Stella Polaris går att läsa om i Världens Historia nr 4 2013 sid 30.

Så att Finland mycket väl utifrån sin historia och sin omvärldsanalys fram till idag skulle kunna vara beredd att rycka in på svensk sida om Sverige ensidigt blir anfallet, det tvivlar jag inte på trots de sk. Sannfinländarnas uppdykande på politiska fältet. Däremot finns det gammalt agg och gamla synsätt som skiljer Sverige och Norge åt. Jag tvivlar alltså inte heller på att Norge menar allvar när de gör klart att de inte kommer att försvara Sverige. I ärlighetens namn, varför skulle de?

Försvarets ekonomi går inte ihop, GP 28 februari 2013
Mer pengar eller ännu mindre svenskt försvar, SvD 1 mars 2013
Kritik mot Enströms hållning till Försvaret, Sveriges Radio 1 mars 2013
Svenska försvarsmakten kommer att vara fullt bemannat först 2023 enligt nya prognoser, rapporterar Ekot.
Svensk försvarspolitik har på det senaste årtiondet övergått från ett kraftfullt värnpliktsförsvar för försvar av hemlandet till ett litet yrkesförsvar för anfallskrig i utlandet, så som Afghanistan- och Libyenkrigen. 2010 ersattes värnplikten fullt ut av yrkessoldater.

Det har dock varit mycket svårare att rekrytera yrkessoldater än vad Försvarsmakten trodde och först 2023 kommer försvaret att vara fullt bemannat. Det rör sig då om 6 600 anställda soldater. Enligt tidigare uppskattning skulle övergången till yrkesförsvar vara klar 2014. Fösvaret bemannat först om 10 år, news.silobreaker.se 3 mars 2013
VEM I SINA SINNES FULLA BRUK KAN PÅSTÅ ATT 6.600 anställda soldater är tillräckligt för att försvara Hela Sverige fram till dess Hemvärnets folk finns på plats. Inte ens Hemvärnets folk är så utbildade som det svenska frivilligförsvaret inom vanliga försvarsgrenar var innan 1988 års Försvarsbeslut.
Politiker borde avstå från alla lönehöjningar och all pension över normal pension för vanligt folk till dess att de fattat beslut som gör att HELA SVERIGE SKALL FÖRSVARA OCH KAN FÖRSVARAS!

Farlig förtroendeklyfta, DN Ledarsidan 2 mars 2013

se även Försvarsminister Karin Enström saknar kunskap, Norah4you 1 mars 2013 samt När amatörer analyserar hotbild, Norah4you 12 februari 2013

Read Full Post »

att inte låta facken och regering samt opposition känna till att SAS-konkursen var närmare än många trodde, berättar vice ordförande Jacob Wallenberg för Dagens Nyheter.
– Vi hade cash för tio dagar. De sista två dygnen hade vi en konkursadvokat i styrelserummet, säger han till DN.

Wallenberg, SAS hade pengar för tio dagar, Expressen 29 december 2012

I mina öron låter det allt annat än ansvarsfullt att driva igenom lönesänkningar oavsett antalet anställda i ett företag som inte har cash mer än för 10 dagar, om det nu är sant, och detta för att ta lån för att klara verksamheten. Det säger sig självt med sunt förnuft att så lite egna pengar och så mycket lån som SAS behövde, så är det knappast så att SAS kan sägas varit/vara ett företag som producerar en vara/tjänst till ett pris som kunder är beredda att betala. Är vi skattebetalare i t.ex. Sverige verkligen villiga att stödja sådan närmast socialistisk politik för att våra pärmbärare skall få åka ”svenskt” nå ja Nordiskt?

Wallenberg: SAS hade pengar för tio dagar, umenytt.se 29 december 2012
SAS hade bara cash för tio dagar, DN 29 december 2012
SAS var på konkursens rand, SvD 29 december 2012

Tillägg 30 december 2012 06.07 <A HREF="http://www.di.se/#!/artiklar/2012/12/29/sa-nara-var-sas-att-ga-i-konkurs<Så nära var SAS att gå i konkurs, di.se 29 december 2012

Read Full Post »

för något annat kan det inte vara tal om när SAS å ena sidan fortsatt förhandlar med facken trots att de sagt nej även till piloternas senaste motbud samtidigt som det nu kommer fram att SAS när de lade sitt ultimatum tidigare i veckan gjorde det i form av en folder vilket en SAS-anställd berättar om så här:
En av kaptenerna hade dock fått med sig ett exemplar av foldern ”Nya villkor: Tjänstgöring, lön och pension”. När vi tagit hand om våra gäster ombord ägnades mycket tid åt att analysera innehållet i foldern. Störst uppmärksamhet fick att vi skulle gå upp i tjänstgöringstid från 44 h per vecka till 47,5 timmar i veckan, med möjlig förlängning till 60 h per vecka. Detta till sänkt lön.
SAS anställd berättar inifrån om krisveckan, Expressen 18 november 2012

Något så fult som det SAS-ledning gjort och fortfarande gör, har inte setts på svensk eller nordisk arbetsmarknad på denna sidan 1930-talet. De försöker även sprida uppgifter om SAS-löner, som för svensk del är lägre än vad de flesta andra bolag har och har haft de senaste åren. Vad media som går SAS till mötes genom att sprida uppgifterna verkar missa, är att de arbetstider som SAS försöker driva igenom är ytterst tveksamt ens om undantagen som finns med i EU-direktiv för flyg ens tillåter samt att om man räknar bort ersättning i lönen som motsvarar vanliga affärsresenärernas utlandstraktamente och övertid samt tar och räknar om lönerna så som SAS givit dem i medelvärde (fult trick – verkar som om de tar till de värsta exemplen från Huffs How to lie with statistics…) till motsvarande där de fördelas inte på de nya förslagen 47,5 eller ännu värre 60 tim/vecka utan per 40 timmars arbetsvecka, är högst mediokra löner för människor som tvingas sova bort. T.o.m. lokförare i Sverige som ändå inte har världens bästa löner tjänar då mer per 40 tim. Liknar mer och mer utpressning från SAS-sida.

Det kan finnas en dold ful agenda. SAS beställda plan är inte bara dyra utan också mer energikrävande än vad flera av konkurrenternas är. Spelet för att en eventuell rekonstruktion eller ett nytt bolag som skulle stiga som fågel Fenix ur askan med ‘gamla’ anställda som skulle tvingas söka nya dåligt betalda jobb, är så fult att det så sent som för en dag sedan inte verkade möjligt. Kan de dubbla bitarna vara de som SAS planerat. Om så måste dessa planer hållt på minst 6-8 månader. Är det möjligt?

Det kan mycket väl hända att SAS ‘nya’ bud alldeles före midnatt varit planerat från början. SAS har ändå ingen framtid även om ‘lösning’ nås i sista sekunden. I framtiden kommer inte människor vilja resa via Stockholm/Köpenhamn om de kommer från norra Norden. Troligen är Kiruna såväl flygdistans som knutpunkt bättre för de som bor norrut mer än 20 mil från Oslo-Arlanda. Oavsett vad har SAS ingen framtid bara forntid oavsett hur slutförhandlingarna avlöper. Det företag som inte ens tar hänsyn till sina egna anställda, det företaget visar att de inte hör hemma i 2000-talet.

Nattmangling kan rädda SAS, GP 18 november 2012 Rädda? Konstgjord andning och fördärvat varumärke är inte att rädda utan att visa att man saknar det som krävs för att bygga 2000-talets verksamhet. Det går inte att leva på drömmar om fornstora dar. Finns alldeles för många betydligt kundvänligare och bättre flygbolag i Europa och världen!
Håller med Fredrik Sjöhult:
Lägg ner SAS – det är dags för en skandinavisk skilsmässa och låta de lönsamma delarna leva vidare i ett nytt svenskt flygbolag.
Bäst väg framåt nu är en konkurs.
SAS-kramarnas argument har till slut blivit för ihåliga.
Lägg ner SAS, Fredrik Sjöhult Expressen 18 november 2012 Dock verkar inte Fredrik Sjöhult ha klart för sig att de enda riktigt lönsamma SAS-bitarna är de norska såväl norska SAS som Wideroe är tack vare att det är de norska resenärerna som reser mer och kostar mindre samt därför ger vinst som hållt SAS uppe. Något lönsamt svenskt SAS är näppeligen ens tänkbart annat än i optimistiska affärsplaner som presenteras för banker och regeringar.
Nattliga samtal i Köpenhamn, di.se 18 november 2012
Nattmangling kan rädda SAS, SvD 18 november 2012
Deadline har passerat – förhandlingarna fortsätter, DN reviderad 19 november 2012 Inte bara deadline för förhandlingarna som passerats. Även deadline för framtida förtroende för träffade avtal med SAS som företag och nuvarande ledning i SAS. Förtroendekapitalet har runnit ut i sanden SAS.

Read Full Post »

Alldeles nyss efter 12: SAS sier nei til kabinansattes krav, e24.no 18 november 2012
SAS-ledningen nobbar piloternas krav och förhandlingarna fortsätter.
Enligt danska nyhetsbyrån Ritzau är piloternas bud inte i närheten av att uppfylla ledningens krav.

Och SAS har beordrat att alla plan ska fulltankas så att de kan vända hem vid en konkurs.
Piloternas bud nobbas, Aftonbladet 18 november 2012

— The troubled Scandinvian airline says that negotiations between owners and unions have so far failed to yield an agreement that could save the troubled carrier from bankruptcy.
Owner, union talks at SAS go down to wire. finance.yahoo runt 11-tiden svensk tid 18 november 2012

Från i morse:
Straks etter midnatt overleverte pilotforeningene et tilbud som imøtekommer SAS på alle de områder som er etterspurt, og som gjør at forhandlingene kan avsluttes på en framgangsrik måte, sier Jens Lippestad, leder for de norske SAS-flygerne og forhandlingsleder overfor SAS.
SAS-flygere gir SAS et tilbud, NRK.no före 04.00 18 november 2012

Vilket självfallet Expressen tolkar som ett JA…. Piloternas svar till SAS efter förhandlingen: JA, Expressen 18 november 2012
Piloterna ger SAS ett bud, SvD 18 november 2012
SVT kan tydligen lite mer norska och danska…. Piloterna ger SAS ett bud, SVT 18 november 2012

Ground Handling blir solgt, etter at SAS sa nei til besparingsforslag fra datterselskapet i et siste forsøk for å bli under SAS.
SAS sa nej til ground-handlings spareforslag, E24.no 17 november 2012
SAS stanser annonseringen, Webavisen.no 18 november 2012

Även om piloterna ger SAS ett motbud, för det är vad det handlar om, och SAS accepterar;
och
Handlingbolaget säljs – köpare ännu okänd
och
Wideroe säljs till Braatens arvinge vilket verkar vara på väg;
så att SAS klarar den omedelbara konkurskrisen,
så är sannolikheten att SAS återfår förtroende hos flyktade resenärer inte speciellt stort de närmaste halvåret vilket ändå kommer att vara mycket kritiskt för SAS överlevnad.
SAS hade ju så sent som för en månad sedan i sina kalkyler räknat med ökat antal resenärer. Betvivlar starkt att så sker för SAS del.

Read Full Post »

Older Posts »