Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Danmark medlem i Nato’

”Jag tror inte att danskarna fullt ut inser konsekvensen av vad som kommer att ske om Danmark ansluter sig till det USA-ledda missilförsvaret. Om detta skulle bli fallet kommer danska krigsfartyg att bli mål för ryska atomvapen”, citerar Jyllands-Posten.Rysslands ambassadör varnar Danmark, 20 mars 2015

Det vore bra om Ambassadör Mikhail Vanin talar om för Generalerna som fortsatt försöker bli de som får makten efter President Putin att det finns bättre sätt att skaffa sig vänner och få inflytande internationellt än att hota en suverän stat som Danmark. Danmark tillhör av egen fri vilja Nato. Det har inte Rysslands militärer något som helst att göra med. Världen är inte som när Generalernas fäder var aktiva på 1960-talet utan vi lever idag år 2015!

Vad Danmark och övriga Nordiska länder väljer att göra är varje enskilt lands ensak! Att hota andra är att erkänna moralisk svaghet i sina argument för sin egen uppfattning. Världen som helhet har alldeles för många, speciellt politiker, som fått för sig att ”Tyck som jag” är giltiga argument. Så är inte fallet.

FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,

Eftersom det är väsentligt att främja utvecklingen av vänskapliga förbindelser mellan nationerna,

Eftersom Förenta nationernas folk i stadgan åter har bekräftat sin tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, den enskilda människans värdighet och värde samt mäns och kvinnors lika rättigheter och har beslutat att främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet,

Eftersom medlemsstaterna har åtagit sig att i samverkan med Förenta nationerna säkerställa en allmän och faktisk respekt för och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

Eftersom en gemensam uppfattning om innebörden av dessa rättigheter och friheter är av största betydelse för att uppfylla detta åtagande,

tillkännager generalförsamlingen denna allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som en gemensam norm för alla folk och nationer i syfte att alla människor och samhällsorgan med denna förklaring i ständig åtanke skall sträva efter att genom undervisning och utbildning främja respekten för dessa rättigheter och friheter samt genom progressiva åtgärder, både nationellt och internationellt, se till att de erkänns och tillämpas allmänt och effektivt både bland folken i medlemsstaterna och bland folken i områden som står under deras jurisdiktion.

Nu får det vara nog med hot. Ryska militären har länge skyllt på Putin Ingen allra minst de som vill få äran att leda ett land tjänar på att hota andra.

Danmark hotas av rysk ambassadör, Kvällsposten 21 mars 2015
Rysk ambassadör hotar Danmark, SvD 21 mars 2015

Read Full Post »