Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Daniel Tarschys Prof emeritus’

person att utreda Quickaffären juridiskt. För vem kan vara mer lämpad än den som varit Secretary General, Council of Europe, 1994-1999 Europarådet är som de som kommer ihåg sin Samhällskunskap en samarbetsorganisation vars huvudsyfte är att främja demokrati, mänskliga rättigheter samt rättsstatsutveckling så att rättssäkerheten ökar.

Regeringens utredare om Quick klar, Aftonbladet 26 november 2013
Tarschys leder Quick-kommissionen, TV4 26 november 2013
Tarschys ska utreda Quickfallet, Sydsvenskan 27 november 2013
Regeringens utredare om Quick klar, Östgöta Correspondenten 26 november 2013

Tillägg 28 november 2013
Allra först: Det norska tillskottet till de som under Daniel Tarschys ska utreda Quickaffären var ett mycket bra val.
Detta sagt, så vill jag tillägga:
Daniel Tarschys är något så ovanligt som en människa som kan lyssna utan förutfattad mening, en människa som talar med och inte till andra, samt – och det är viktigt – en person som vågar ifrågasätta sina egna tidigare uppfattningar när ny kunskap kommer fram.

Tillägg 29 november 05.44
Mycket bra ledare av GP:s Fredrik Tenfält sammanfattar situationen:
Möjligen har detta sin grund i att Lambertz redan under sin tid som JK vid granskningen av fallen hävdade att inga fel begåtts. Men nu är de rättsliga turerna avslutade, Sture Bergwall är frikänd och med detta måste också Lambertz låta sig nöja. Svenskt rättsväsende är ingen cirkus.

Dessbättre har kommissionen nu fått en mycket värdig och kompetent ordförande i Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap med förflutet som FP-riksdagsman och senare generalsekreterare i Europarådet under andra halvan av 1990-talet. Rådets uppgift är just, förutom att bevaka och skydda mänskliga rättigheter, att främja en rättsstatsutveckling så att rättssäkerheten ökar. Tarschys besitter det oväld och den erfarenhet som behövs för uppgiften.Lambertz har gått för långt, GP Ledarsidan 29 november 2013

Read Full Post »