Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Dåliga socioekonomiska förutsättningar ingen ursäkt’

Det är viktigt att göra klart, att inte ens ett barn som föds mitt i ett krigsområde med fattiga föräldrar och dåligt med mat föds som offer. Föds under extremt svåra förhållanden. Det är något helt annat. Genom historien från de gamla Grekerna och in i nutid, så finns det de som lyckats trots allt detta. Observera skillnaden på att födas och utifrån omständigheterna förutsättas vara offer och att födas under förhållanden då ytterst få klarar sig genom sina första 20 år utan att ha få lida mer än någon människa borde få göra. Två skilda saker.

Glöm inte Nils Poppe, Wikipedia Han lämnades av sin egen mor till en änglamakerska, Wikipedia Tanken var att han skulle bli en liten ”ängel”…. Mycket sämre utgångsläge fanns inte i Norden under slutet av 1800-talet början av 1900-talet.

Alice Teoderescu på GP:s ledarredaktion har återigen satt fingret på något mycket viktigt:

Det är ytterst olyckligt att det i dag allt oftare sätts likhetstecken mellan oacceptabelt beteende och dåliga socioekonomiska förutsättningar. Som om fattigdom skulle vara en predestination för ett liv som tjuv. I stället för att försöka förstå det oförståeliga – varför man kastar sten mot ambulans- och sjukvårdspersonal som har till uppgift att rädda livet på grannen – bör vi för en gångs skull rikta fokus mot alla de som trots svåra förutsättningar gör andra livsval. I vår iver att förstå ”den svage” glömmer vi nämligen bort att det är de andra, som bor granne med stenkastaren i ett socioekonomiskt utsatt område, som drabbas värst av vår undfallenhet. Den som kämpat och ansträngt sig för att ta sig framåt, som tagit det arbete som erbjudits, som i åratal sparat ihop till en bil eller cykel – det är den som stenen kastas mot. Vem är det egentligen mest synd om då, vem är offer och vem är förövare?Alice Teodorescu: Sluta göra unga människor till offer, Ledarkrönika Göteborgs Posten 20 Februari 2016

Sociologi i all ära, kan förklara mycket. MEN ALDRIG NÅGONSIN BEVISA ATT EN MÄNNISKA FÖDS TILL OFFER. INTE HELLER ATT ALLA SOM FÖDS UNDER SAMMA FÖRHÅLLANDEN ÄR PREDESTINERADE ATT BLI OFFER!!!!

se även: Bakgrund kan aldrig förklara, aldrig försvara eller ursäkta

Read Full Post »