Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Dags att avgå Löfvén’

Sverige har värre nomenklaturan t.o.m. än gamla Östtyskland,
och det säger inte lite.

Expressen har granskat höjdarna med full lön på elefantkyrkogården.

Sist in bland regeringskansliets generaldirektörer är KI-rektorn Anders Hamsten, som avgick efter Macchiariniskandalen, och Håkan Wåhlstedt, som lämnade landshövdingsposten i Västmanland efter elva månader.

– Det är det system vi har, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.Lämnade uppdragen – behåller topplönerna, Expressen 10 mars 2016

Vi har någonstans på vägen från det att Palme blev Statsminister till nu efter att ha fördärvat svenska skolan.(not 1) fått se politiker uppgradera sig och nedvärdera kunskap från högre utbildning speciellt inom kvinnoyrken som Vård, Skola och Omsorg. Ärligt talat – HUR HAR DET BLIVIT SÅ. Vi svenskar skulle kunna klara oss utan 50% av alla politiker. För att vara politiker, är möjligen i bästa fall att ha en ideologi och förhoppningsvis ha ordkunskap nog att ha fått möjlighet att lära in vad som varenda svensk skall ha lärt sig i vanliga skolan om Sveriges Rikes Grundlagar. Regeringsformen o.s.v.

Tyvärr är det så illa att kunskaperna om detta inte bara är på låg nivå bland annat tack vare kommunaliseringen av skolan. En kommunalisering som de facto inneburit att politiker i nämnder som aldrig stod på listor i något allmänt val samt tjänstemän som vi heller inte haft möjlighet att välja har använt osthyvel och tårtspade för att använda skolpengar till allt möjligt annat. SKANDAL att Sverige har en politisk och en administrativ Nomenklatura som mer och mer liknar den som finns i de icke demokratiska stater som 70-talsretrons Statsminister Löfvén tillsammans med Margot Wallström stryker medhårs. Möjligen, kanske till och med troligen för att försöka få in henne i Säkerhetsrådet…. hoppas jag har fel men inte heller i det avseendet följer Rödgröna sörjans regering Regeringsformen….

Not 1:

REGERINGSFORMEN
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett
representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och
för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.

Read Full Post »

Det känns genant för alla svenskar som är beredda att Försvara hela Sverige att vi har en statsminister som inte förstår allvaret i att Svenska Försvaret fortsatt rustas ner så till den milda grad att även den av S + MP regeringen till utlandet, Mali, skickade lilla militära styrkan inte kan få äta sig mätta. Genant nog. Men värre än så är när FN tvingats klargöra:

…..soldaterna i mars tidvis fick klara sig på bara runt 1 800 kilokalorier per dag. Försvaret skyllde på att svenskarna inte kunde kräva mer mat än andra FN-förband.

….varje trupp har rätt att beställa upp till maximalt 4 500 kilokalorier per dags, uppger Nick Birnback, presschef vid FN:s avdelning för fredsoperationer, för DN.

Enligt FN har den svenska truppen beställt i snitt 3 900 kilokalorier per dag. Varför det slutade med svältransoner är oklart. Nu har 320 ransoner beställts för att mätta de 250 svenska militärerna.

Enligt Birnback erbjöds den svenska kontingenten hjälp i planering av menyer för att optimera antalet kalorier i förhållande till kostnaderna, men att det avböjdes av den svenska styrkan. Nu har ett sådant samarbete inletts.FN erbjöd svenskstyrkan mathjälp, Aftonbladet 14 april 2015

FN erbjöd svenskstyrkan mathjälp, GP 14 april 2015
FN erbjöd svenskstyrkan mathjälp, SvD 14 april 2015

Vad är det för en statsminister som dagligen skyltar i tidningar, för all del ändrade sina beslut gång efter annan, för att visa upp sig men inte äger verklig Ledarförmåga att slå näven i bordet när det någonstans i Sveriges Officiella led finns de som har beslutsrätt men inte förståelse för att svenska soldater precis som alla andra behöver tillräcklig och god kost för att kunna uträtta sitt arbete.

Det enda som visas av detta är att nuvarande Regering saknar all kunskap om vad som krävs för att soldater skall kunna göra ett gott jobb samt att det i Försvarsledet finns de som inte förstår vad som krävs.
AVGÅ Stefan Löfvén INNAN du och din regering skämmer ut Sverige än mera!

I basker blå stod en svensk soldat – Börja Hemma En gång i tiden kunde Sverige vara stolt över sin regering oavsett politisk färg. Nu får Sverige skämmas. Är uteblivet ansvarstagande och uttalanden som leder till att Sverige förlorar trovärdighet och anseende, allt av Sveriges Regering, det som Herr Statsminister tror är bra PR för att komma in i FN:s Säkerhetsråd?

Socialdemokraterna sänkte försvaret

Socialdemokraterna sänkte svenska försvaret

Verkligheten utifrån Försvarsbeslut

* Försvarsbeslut 1968 påbörjade den successiva nedrustningen av försvaret.
Inför 1968 års försvarsbeslut signalerade den socialdemokratiska regeringen stora nedskärningar av anslagen. Den militära ledningen satsade på en ”övervintringsstrategi” i hopp om att världshändelserna skulle framtvinga ökade anslag. Strategin misslyckades. 1968 års försvarsbeslut blev starten för ökande obalanser i försvarsorganisationen, alltmer försämrad kvalitet och ekonomiska ”svarta hål”. Det bästa Försvarsbeslut som aldrig kom till stånd, framlidne Generalmajor Claes Skoglund, Adlibris.com sida
F9 Säve avvecklades 1969 till följd av Försvarsbeslut 1968
Vilket parti satt i regeringsställning och sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1972 beslöt lägre ekonomisk ramar än ÖB fått i uppdrag att utreda inför försvarsbeslutet.
Inför försvarsbeslutet föreslog dåvarande Marinchefen Bengt Lundvall att fregatterna HMS Hälsingborg /J13) och HMS Kalmar (J14) av Visbyklass samt landskapsjagarna av Östergötlandklass skulle byggas om till moderna fregatter. Dåvarande Regeringen Palme ogillade förslaget och angav i försvarsbeslutet att ”ubåtsjat skall skötas med andra medel än militära!, ett beslut där konsekvenserna visade sig senare i samband med misstänkta ubåtskränkningar och grundstötningen av U 137.Försvarsbeslut 1972, wikipedia
Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1976 togs 1977
Socialdemokraterna sa´ sig med ”stor djup oro” se den borgerliga regeringen föreslå en ”betydande höjning” av försvarskostnaderna utan att det kunde motiveras av säkerhetspolitiska skäl. De borgerliga hade beslutat att avsätta 51.875 Milj konor under åren 1977-1982 men socialdemokraterna ville gå med på 50.500 Milj kronor (1976 års prisläge i feb). Det var sålunda en skillnad på 275 Milj per år som socialdemokraterna såg med oro.Krigsforum.se
Vilket parti var det som gick i taket när sittande borgerlig regering ville föreslå en höjning?
Socialdemokraterna!

* Regeringsproposition 1990/91:102
I propositionen föreslås att arméns krigsorganisation reduceras från tjugoen till arton brigader.
Svea Ingenjörregemente i Södertälje som enligt tidigare beslut skall flytta till Strängnäs föreslås i stället läggas ned.
Besparingar avseende repetitionsutbildningen föreslås ske.

Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1996
Första steget i övergång från invasionsförsvar till insatsförsvar togs 1996 års försvarsbeslut. Ett antal enheter skulle avvecklas före 1 jan 1999
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 2000
Försvarsbeslutet innebar nedläggning av ett stort antal förband och staber.
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 2004
Sista steget av övergång till insatsförsvar togs. Största förbandsslakten sedan 1925. Driftvärnet avvecklades.
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

Read Full Post »

Det är skönt. Men, var det inte Löfvén som inte skulle administrera annans budget? Fattar jag karln rätt, så säger han att det blir den nuvarande regeringen som går till val…..

Bra med nyval, men sitter karln kvar som statsminister för en ministär fram till dess, är det dags för misstroendeomröstning i januari!

Somliga är mer opålitliga än andra 🙂
Andra visar sig ha möjlighet att göra lyckan på komikerestraden: Det finns en sak som talar för att vi kan få egen majoritet: vår politik, säger Gustav Fridolin http://goo.gl/7H0Ng8 via @ScribbleLive
5:05 PM – 3 Dec 2014

En fälld budget och en avgång från Löfvens sida hade i nuläget rensat förhandlingsbordet och gjort förutsättningarna för en ärligt menad inbjudan bättre. Istället stänger Löfven nu dessa dörrar och går på full konfrontation. Det är oerhört märkligt och tyder på att statsministern helt enkelt saknar is i magen. Den omtalade förhandlingsvanan framstår allt mer som en skröna. Och när Löfven under presskonferensen börjar kampanjsvamla om de rödgrönas marginella skattesänkning för pensionärer griper man efter skämskudden. Är det ett omtugg av detta som S och MP tror ska stoppa SD:s framfart? Herregud.

Och som grädde på moset berättar Löfven och Gustav Fridolin att S och MP även i den kommande valrörelsen ämnar ha skilda valkampanjer – trots att de kampanjar med samma budgetförslag. Ja, du hörde rätt. Det som nyss fällts.

”Det kommer alltså bli dyrt. Det kommer bli dåligt. Det kommer ta mycket längre tid. Det är vad som händer om man inte har förberett sig.”Oklokt beslut av Stefan Löfvén, Ledarbloggen SvD 3 december 2014

Bomben: Det blir extra val, Aftonbladet 3 december 2014 Trodde Aftonbladet att tomten skulle komma med tidig present till Löfvéns minoritetsregering? Eller väntar Aftonbladet på riddaren som kommer ridande på vita hästen i sagornas värld?

Löfvens nyval är ett högt spel, GP ledarsidan 4 december 2014

Alliansens budget kommer styra 2015, GP 3 december 2014 Var det inte Löfvén som inte ville administrera någon annans budget? Som statsminister för en expeditionsministär, vilket han blir i samma ögonblick som Nyval utlyses 29 december, så är det exakt det han får göra…. 😛

Dagens underbaraste idiom:

https://twitter.com/10MillionMiler/status/540191939467821056

SasjaL

NYVAL!

Tack!

Visa originalinlägg

Read Full Post »

Oavsett utgången, dvs vad Statsminister Löfvén tar för beslut efter Budgetdebatten idag (se Mästerförhandlaren och storstövlar med hål, Norah4you 3 december 2014 så kommer det att bli ett nyval i Sverige senast till sommaren. Avståndet mellan vänsternissarna som nu sitter vid ”styråran” inom Socialdemokraterna med deras gastar Miljöpartiets ledargarnityr, och Alliansen är stort som en Ocean! Värst av allt är att Löfvénregeringen inte ens lärt sig vad som står i Regeringsformen. Inte har de förstått det de till äventyr läst heller.

Situationen i Sverige är exakt den som Alliansens valfilm förutsåg. Sällan har väl en valfilm varit bättre på att spå vad som skulle hända, än vad Alliansens valfilm visade….

Egentligen är det inte så konstigt som många S samt MP-röstande tycks tro. Det gäller att våga lyssna och våga ta diskussioner. Att sticka huvud i sanden som strutsen sägs göra löser inga problem. Inte heller löser man problem genom att i sann ”Tyck som jag”-anda försöka klassificera alla som inte tycker som ”Tyck som jag”-syndromets vänner när det gäller subjektiv uppfattning om rasism.

Vänsternissarna har samlats, tillslut tvingats samlas, runt styråran. Inte verkar de förstå att de sitter där de sitter inte enbart som representanter för sina egna väljare utan för ALLA Sveriges väljare. Då är det viktigt att följa våra Svenska Grundlagar. Inte diskriminera och inte kasta ord som rasist eller främlingsfientlig mot de 800.000 väljare som helt i enlighet med demokratiska spelregler och Sveriges Grundlagar utnyttjat sin Åsiktsfrihet, Yttrandefrihet och rätt att själv bestämma vilket av de partier som de vill rösta på.

GLÖM aldrig bort att Sverigedemokraterna må ha folk i ledande ställning som trots att de någon gång tidigare stått långt till höger om Sverigedemokraterna, så har de exakt samma rätt som Du och jag att få ändra sig och därför få en ny chans utan att vi klistrar falska etiketter på dem!

Att Alliansen röstar på Alliansens budget är något som är så självklart att det är mycket svårt att förstå de vänsternissar som skriker, yrar och drömmer om något annat!

Slutsats.
Allt talar för extraval (sk. nyval) innan sommaren 2015 är över!
Bättre kaos nu än kaos i 4 år!

Bra tips för de i Rödgröna sörjan som klarar av att läsa samt förstå innebörden:

Read Full Post »

Sällan har väl en valfilm varit bättre på att spå vad som skulle hända, än vad Alliansens valfilm visade….

Löfvén: ”Exceptionellt agerande”, GP 2 december 2014 DET EXCEPTIONELLA ATT INTE GODTA DEMOKRATISKA SPELREGLER OCH REGERINGSFORMEN, DET STÅR STEFAN LÖFVÈN FÖR!
Löfvéms taktik: Så skall han undvika nyval, Expressen 2 december 2014 som jag skrivit tidigare idag (förutsåg velandet) Avgå, Löfvén är en sak – trixa en annan
Löfvén bjuder in Alliansen till krismöte, DN 2 december 2014 Krismöte??? För att herr minoritetsstatsminister inte får igenom sin vilja???????
Regeringskrisen blev ett faktum, GP ledarsidan 2 december 2014
Löfvén kämpar för att rädda sin regering, Aftonbladet 2 december 2014

Så 2 decembers absolut dummaste och komplett odemokratiska uttalande: LO till Alliansledarna:”Skamligt av er”, Aftonbladet 2 december 2014

I Sverige råder åsiktsfrihet, yttrandefrihet och fri rätt att rösta på vad man vill om man är röstberättigad! Detta gäller alla. Sverige är inte en socialistisk stat och Stefan Löfvén är statsminister för en minoritetsregering! Vilket parallellt universum har han varit och är han i?

SD:s val att stödja Alliansens budget

Det handlar inte bara om invandring enligt vad Demoskops chefsstatistiker talade om på Axess-TV för en timma sedan. Men det är en viktig fråga för väljarna.

Att jag själv aldrig skulle rösta på SD innebär inte att jag stillatigande kan åse hur en statsminister kan vara så okunnig om vad som står i Regeringsformen i form av hur det Offentliga SKALL agera. Det innebär inte heller att jag som moderat ekonomiskt till höger socialt till vänster skulle förmena mina meningsmotståndare exakt samma rättigheter som de rättigheter jag anser självklara för att de står i våra Grundlagar. Självfallet med de begränsningar som alla rättigheter har, se Regeringsformen vad som gäller bl.a. för Rikets säkerhet och vad som gäller för Svenska Medborgare men inte garanteras icke Svenska Medborgare.

I Sverige gäller SVENSKA GRUNDLAGAR. Passar inte galoscherna då är det bara att skriva en motion få den igenom Riksdagen vid två tillfällen med mellanliggande val! Sverige är inte en socialistisk stat även om S och vänsternissar i media försökt få många att tro detta!

Självfallet skall vi hålla tätt åt extremhögern. Men ”Tyck som jag”-syndromet mot ett parti som godkänts till och suttit i Sveriges Riksdag är detsamma som att försöka säga att de 800.000 väljarna som röstade på SD är lika illa som rena fascister och nynazister. Det är de inte. Självfallet är det bra att känna till bakgrund hos såväl personer som stiftare av parti…… gäller även för Socialdemokraterna.

Utdrag ur tidigare bloggartikel:
Wikipedia som verkligen inte är någon källa att normalt lita på, har helt rätt när det gäller Rasbiologiska institutet: Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920. Drivande bakom att rasbiologi var bl.a. Wilhelm Leche, Professor Zoolog och medlem i Nordisk Familjeboks redaktionskommitté. Motion väcktes i Riksdagen av ledande politiker bland dem socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.
….
1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.
Socialdemokraternas mörka historia, Norah4you 26 september 2013

Sammanfattning:
Carl Bildt har som ofta rätt:

Read Full Post »