Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Dagens Nyheter (= DN)’

går liksom okunniga svenska politiker som så många gånger förr när det gäller svenskar ut med arroganta och nonchalanta ”slutsatser” i detta fallet om skolan…. (läs även tillägg längst ner i artikeln)

Därför kan Pisa-testet vara missvisande, DN 4 juni 2014
KAN? ÄR DET ABSOLUT INTE!
Däremot är svenskar än idag lika arroganta, nonchalanta, lättstötta o.s.v. som jag berättat finns det nedskrivet från 276 e.Kr via 844 e.Kr många gånger om folket från ön i Norra Oceanen. Vi är kända på samma sätt än idag. Sverige är inte bäst. Vi duger för det mesta, men inte alltid.
DN: Pisatestet har stora brister, GP 4 juni 2014 ??? Hur vore det att sopa framför egen dörr först??? Inget fel på Pisatestet men stort fel i ”Alla skall med”-andan som varit ledande i svensk skolpolitik efter kommunaliseringen!

DN: Svenska elever bättre än Pisa visar, Expressen 4 juni 2014
DN: Pisatestet har stora brister, Aftonbladet 4 juni 2014
DN: Pisatestet har stora brister, SvD 4 juni 2014
Hade det varit så väl…. Det är det inte.

Tvärt om är svenska elever ofta elever som inte har fått förståelse med sig, förståelse som krävs för att kunna lära in högre kurser oavsett ämne! Kunskapen i ordförståelse är idag skandalöst låg även i avgående Riksdags Konstitutionsutskott som inte lärt in Regeringsformen! Kan inte de det de är satta att besluta om, säger det en hel del om nivåerna från högstadie/senareklasser fram till studentexamen…..

Allra först: Det är inte så att för att en elev gör bra på skolprov och i bästa fall också bra på Nationella proven, eleven därmed har förstått det han/hon ”rapat upp”. När jag gick på lärarhögskolan (Lärarprojekt IV,fick avbryta med uppehåll tio år tidigare p.g.a. benbrott med följande ekonomisk situation) så skrev jag om de tysta flickorna. På den tiden var det ofta flickor. Elever som gjorde bra ifrån sig på vanliga skolprov. Vanliga skolprov idag är ofta upplagda i form av alternativsvar att kryssa för eller rena ”fyllerifrågor” där något ord eller någon mening skall läggas till. De elever som lär sig innantill oavsett om de blåläst inför prov eller bara lärt exakt vad läraren lärt ut, de eleverna saknar ofta den viktiga förmågan att förstå vad de läst. De har inte fått de verktygen under de första skolåren.

På Nationella proven finns det avsnitt där eleven själv får skriva med längre text egna ord samt ordförståelse m.m. som skall klaras av för bra resultat. Dock är de bitarna totalt sett mindre upplagda för att visa att eleverna förstått inte bara ”lärt sig vad de skall svara” än när det gäller PISA-undersökningen. Sverige är tämligen allena att inte kontrollera att eleverna förstått det de lärt sig i en kurs så att de kan dra slutsatser och lärdom inför påbyggnad i ämnet. Att påstå att svenska elever idag är provtrötta visar hur lite eleverna, lärarna samt journalister och politiker vet om hur det var förr….. vi hade prov som minst 1 gång per ämne och månad. Läxskrivning härutöver i matematik och svenska, samt ofta i historia och samhällskunskap VARJE VECKA….

Tillägg 10.42 – Skolverket sällar sig till de okunnigas skara – förvånar inte. Alldeles för många som hamnat på platser över vad deras kompetens borde gett dem möjlighet till….. Skolverket: Viktigt med genomsyn, DN 4 juni 2014 Börja med att lära alla skolverkets tjänstmän oavsett position Regeringsformen! Där brister det rejält!

Tillägg 18.14. På morgondagens ledarsida i GP skriver Malin Lernefeldt: Det är en mycket märklig granskning DN gjort. Det konstigaste av allt är att de allra mest självklara anledningarna till resultatskillnaden förbises. Dessa är naturligtvis betygsinflation och nationella prov som håller för låg standard. Pisa-testet är de facto svårare än de nationella proven och ingen kan ha missat att skolbetygen numera säger betydligt mindre om vad eleverna faktiskt kan, än för bara något decennium sedan. Många studenter med höga mattebetyg från grundskola och gymnasium står i dag handfallna när de tar klivet in på de tekniska högskolorna. Att i det läget pussla ihop en flortunn förklaringsmodell vars bärande poäng är att de unga inte ”kände att Pisa var så viktigt” är inte seriöst.
…..
Jag köper inte det. Lika lite som jag köper att elever skulle misslyckas på Pisa-proven för att de var trötta eller omotiverade. Kunskap fungerar inte så. Antingen kan man eller så kan man inte…..
malin Lernfelt: Man kan matten eller inte, GP ledarkrönika 5 juni 2014

Read Full Post »

Det där med att läsa lagtext, DN, är inte alltid så lätt. Förvisso kan det i ett första skede när man läser Lag 2007:1091 saamt Lag 2011:1029, men nog borde väl DN grävt lite mer i de lagar, direktiv och i den konsiliderade versionen av Fördraget om Europeiska unionens Funktionssätt? Det är nu så att redan i våra svenska Grundlagar finns undantag för frågor som på något sätt kan hota Rikets säkerhet. Den som går och tror att SÄPO och ev. fester och övrigt som SÄPO har och var de skall ske inte omfattas av det, den är onekligen en drömmare.

Men det finns mer handfasta bitar att läsa för den som gör sin hemläxa:

I Lag 2011:1029 står ”Undantag på grund av sekretess m.m.
5 a § Bestämmelserna i denna lag gäller inte för upphandling som omfattas av sekretess eller rör rikets väsentliga intressen. Lag (2011:1030)
.”
går man vidare och tittar i lagtexten hittar man:
Undantag från lagens tillämpningsområde
7 § Denna lag gäller inte när artikel 36, 51, 52 eller 62 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) tillämpas
.”
och går man vidare så hittar man:
Artikel 36
(f.d. artikel 30 FEG)
Bestämmelserna i artiklarna 34 och 35 ska inte hindra sådana förbud mot eller restriktioner för
import, export eller transitering som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller
allmän säkerhet
eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter, att
skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller att skydda industriell
och kommersiell äganderätt. Sådana förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för
godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna
.”
KONSOLIDERAD VERSION AV FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT

Sedan finns det ett stort antal förordningar och annat som gör att Försvarsområdet när det gäller vissa sekretessbitar som faller under Sekretesslagen m.m. som gör att när det gäller liknande verksamhet av tillfällig natur som nämns i DN:s artikel Här höll SÄPO sin hemliga Bondfest, DN 27 augusti 2012 berör. DN har i mina ögon åter visat sin ignorans, eller okunnighet, medvetet eller omedvetet om behovet av sekretess såväl vad gäller verksamhet som var den förekommer när det gäller SÄPO och andra som faller under Grundlagens undantag från offentlighetsprincipen. SKÄMS!

Inte ens det faktum att beloppet som använts verkar stort gör Ert förfarande försvarbart.

Säpofest upphandlades inte, GP 27 augusti 2012 Nej varför skulle de bryta mot undantagen i Säkerhets- och Offentlighetslagstiftninge, svenska Grundlagar och EU-fördrag????????? Föreslår någon i sina sinnens fulla bruk att utomstående skulle kunna få reda på att SÄPO skulle ha fest, när och var de tänkte ha dem. HUR STÅR DET TILL MED FÖRSVARSVILJAN? Försvann den med allmänna värnplikten. Å förlåt jag glömde att det fanns vapenvägrare även bland journalister. 😉

Säpos Bond-fest kostade miljoner, Expressen 27 augusti 2012
Säpofest upphandlades inte, SvD 27 augusti 2012
Säpo anordnade Bondfest för miljoner, Aftonbladet 27 augusti 2012

OM DN anmält det de fått reda på till Riksrevisionsverket, så hade det varit en sak. MEN sättet som DN offentliggör saker på när det gäller SÄPO, SÄK, UND och andra är skrämmande låg journalistik trots att den inte riktas mot enskilda personer.

Read Full Post »