Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Cyniskt cancerlöfte’

Nog för att lova runt och hålla tunt är vad Opposition i Sverige haft för vana det senaste seklet varje halvår innan val. Men nu går det för långt Stefan Löfvén. Må vara att fotfolk i vården tror att 2 miljarder kan göra skillnad så att cancervård kan ges inom 4 veckor.

Vårt löfte: behandling mot cancer inom fyra veckor, Stefan Löfven (S) med flera ledande socialdemokrater på DN debatt 17 juni 2014

Cyniskt löfte som avslöjar okunskapen hos S-politiker: Det krävs betydligt fler och bra utbildade specialistläkare, specialistsköterskor, vårdplatser och dyrare medicin samt flera miljarder bara till avancerad forskning per år. Vilket barrträd fäller sådana godbitar till snålvattenpris?

S lovar cancervård inom fyra veckor, SvD 17 juni 2014
S lovar cancervård inom fyra veckor, GP 17 juni 2014

Verkligheten är en annan – Sverige saknar framför allt specialistsköterskor. Vi saknar också ett kader av specialistläkare, inom cancervård och cancerkirurgi som inte redan jobbar med cancersjuka. Inte ens om vi skulle ta specialisterna inom forskning, de är inte lätta att ersätta utan att forskning avstannar, så finns det tillräckligt många specialistläkare och specialistsköterskor utbildade på cancervård att tillgå.
Snyter Du specialister ur granskogens djup, Löfvén? Från vilket lands granskog då?

2 miljarder per år räcker inte ens till att få igång de antal vårdplatser som cancervården skulle behöva utökas med, för du tänker väl ändå inte ta från den palliativa vården av cancersjuka? Det är det enda område som fått något som liknar inriktning mot behovsanpassad vårdpeng de senaste 30 åren. Annars har vårdplatser, antalet specialistläkare och specialistsköterskor som utbildats i vårt land och som fått lön efter specialistutbildning som börjar gå upp snabbare än genomsnittet av svenskarna.

Sluta upp med Alla skall med andan – lika väl som det finns Spara och Slösa, så finns det de som utbildar sig längre för egna pengar riskerande sämre pension och som ändå inte får betalt för sin yrkeskvalifikation! Specialistutbildning i alla nödvändiga discipliner och specialforskning måste löna sig, där är en av knutarna för att lösa cancervården!

2 miljarder räcker heller inte långt fördelat över landet varje år när det gäller teknisk utrustning samt medicin som behövs i olika skeden av cancervård. Närmast cyniskt att ens hävda att 2 miljarder till skulle innebära garanti till vård inom 4 veckor! Sluta ljuga och fantisera! Cancervården behöver som minst 10 miljarder per år och då främst i form av specialistutbildning av läkare och sköterskor samt vidhängande självklara extra lönehöjning och vidareutbildning betald av arbetsgivare, samt satsning på att forska fram nya mediciner.

En allmänläkare kan inte vårda en cancersjuk men en allmänläkare är i bästa fall det vi i Sverige normalt kan erbjuda någon där cancer misstänks. Alla har inte haft så bra som jag hade förra året när jag själv valde att tacka nej två månader att opereras. Jag valde rätt. Men det är en helt annan fråga!

Read Full Post »