Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Cykelförmån beskattas….’

Trodde jag hörde fel sent i går kväll. Beskattning av Cykelförmån Jo Du läser rätt. Någon eller några måste väl tänkt till ordentligt 😛 för att få till detta:

Cykelförmån

Om arbetsgivaren låter en anställd använda en tjänstecykel privat är det en skattepliktig förmån för den anställde.

Förmånsvärdet beräknas till vad det hade kostat den anställde att själv bekosta en motsvarande cykel.

Om avsikten är att den anställde i praktiken ska få behålla cykeln, kan arbetsgivaren redovisa ett förmånsvärde som motsvarar marknadsvärdet på cykeln liksom eventuella senare kostnader för service och reparationer. Arbetsgivaren behöver då inte redovisa förmånsvärden varje månad i arbetsgivardeklarationerna.

Om avsikten är att den anställde enbart ska få låna cykeln under en viss tid och sedan återlämna den ska arbetsgivaren räkna ut ett förmånsvärde varje månad. Det handlar då om värdeminskningen på cykeln och kostnaderna för service och reparationer. En kapitalkostnad läggs även till eftersom den anställde inte behöver lägga ut egna pengar för cykelköpet. Kapitalkostnaden beräknas till inköpspriset multiplicerat med statslåneräntan plus en procentenhet, f.n. (november 2014) ca 0,9 + 1,0 = 1,9 procent.
……
Källa: Cykelförmån, arbetsinkomst, Skatteverket.se

Ska luften vi andas beskattas också – för vattnet i vår kran får vi ju redan betala och betala skatt på ….. 🙂

Read Full Post »