Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Curlingföräldrar’

Förstå mig rätt, jag som är uppvuxen med verklig jämlikhet där män och kvinnor nästan utan undantag oavsett vem som jobbat heltid ute eller om någon varit heltid hemma, som var vanligt på 1950-60 talet, DELAT på hemarbetet. Har själv och i min, mina föräldrars samt i mina skolkamraters familjer, varit van vid att mannen (även när kvinnan varit heltid hemma) varit den som tagit hand om storstädning, hjälpt till med stortvätt och barn, disk o.s.v oavsett om vi talar om de män som haft tunga arbeten, stenhuggare lastbilsförare o.s.v. eller skrivbordsjobb. De män som inte hade som vana att duka av och hjälpa frun med disken, de män som inte utöver att sköta trädgård ville hjälpa till med än det ena än det andra, de var få i bostadsområde och vart jag än kom i min barndom. Visst fanns det slashasar, men de var få.

Vi hade inga fritidsgårdar men fick ta med oss så många kompisar som det fanns plats på soffa/sängar eller golv för att lyssna på musik eller bara vara innan TV:n, dumburken som många då kallade den, gjorde att vi satt klistrade redan innan Ingemar Stenmark drog allt och alla till att se på sina underbara skidkonster.

Någon gång på 70-talet gick det snett enligt min uppfattning. Samtidigt som ”Vi kan, vi vill, vi törs” en mycket bra pjäs började gå på Göteborgs stadsteater, så kom barn i kläm mellan många kvinnors önskan att ge sig ut i arbetslivet. Hemarbete nedvärderades och stort antal grabbar som förr fått hjälpa till hemma eller ta springpojksjobb efter skolan fick inte lära sig hjälpa till hemma och inte heller genom sina första jobb. Någonstans gick kvinnokampen snett. För inte handlar jämlikhet om att kvinnan skall kliva i mannens skor. Varje individ och varje familj har sina förutsättningar. Men barnen glömdes bort.

Skrivit det förr: Oavsett var unga som känner sig rotlösa kommer ifrån, föräldrars födelseland/vilken stadsdel de unga bor i/vad föräldrarna jobbar eller inte jobbar med, så är det en sak som hörts år ut och år in: Vi har ingenstans att träffas för ”jag” får inte ta hem mer en 1-3 kompisar och ungdomsgården/fritidsgården har lika lite som hemma någon vuxen som har tid att lyssna NÄR JAG/VI behöver det Se #V70-föräldrar.

Åtta S-debattörer: Fler kvinnor i Sverige ska kunna jobba heltid, Metro debatt 6 mars 2015

Jag bara undrar – Varför skaffa barn om det viktigaste är att kvinnan/mannen skall jobba heltid? Kanske har man glömt bort det viktigaste, sina barns bästa, samtidigt som avstånd i kilometer ökat år för år till den äldre generationen som förr ofta fanns där för de små och unga att tala med, de som var beredda att lyssna utan krav på ”kvalitetstid”?

Ingen av oss kan ta med oss det vi stressat fram i form av villor, pengar, inköpta resminnen etc när vi går….
Kanske det är dags att börja hemma med jämlikhet inte i form av att tvångsfördela vem som skall göra vad men att se jämlikheten utifrån barnets behov? Alla barn är lika värda, men olika. Så enkelt är det. Förvisso är det bra att barn har andra barn att leka med. Men vari ligger vinsten att låta små barn stå tillbaka för att vi själva skall få det bättre ekonomiskt?

Myt att familjer tjänar på att kvinnan är hemma mer, Eva Nordmark ordförande TCO på DN Debatt 7 mars 2015

V70-föräldrar är föräldrar som kommer körande till barnens träning. Oftast släpper de bara av barnen för de har ju så mycket annat att göra än att vara föräldrar. De måste ju gu bevars hinna träna eller försöka klämma in lite mer jobb för det är ju väldigt viktigt att det ser bra ut utåt. Villa eller dyr lägenhet, sommarstuga eller ständiga utlandsresor på sommar och storhelger. Nya mobiler och märkeskläder. Inte duger second hand. Inte ens om föräldrarna inte själva egentligen har råd till livet familjen lever.V70-föräldrar

Uppfostran är föräldrars ansvar

Read Full Post »

Curlade unga och unga vuxna finns numera över hela skalan från de som har svårt hänga med om de kommit in på högre studier till de som går och tror att de skall få hjälp på en arbetsplats för att utföra jobb de fått examen att utföra…..

Amanda Björkman: Curlade till ett liv utan motstånd, Ledarsidan DN 23 december 2014

Norah4you's Weblog

som inte klarar av att möta motgångar. Det börjar i skolan. Eller rättare sagt redan på dagis. Varenda lärare vet att det tidigt går att se vilka det är som tror sig ha rätten att leka kungar och få igenom sin vilja. Ytterst är det frånvarande eller närvarande känslomässigt frånvarande föräldrar som ligger i grunden. För det har varit i säck innan det kom i påse!

Huliganism handlar inte om reaktion mot samhället. Det är inte så att flertalet av huliganerna kommer från segregerade bostadsområden eller ens att de är uppväxta med ständig brist på pengar eller i missbrukarmiljöer. Stort antal av de huliganer jag vet finns här i Göteborg och i Linköping, två exempel, är unga som har haft det som i Göteborg kallas V70-föräldrar eller föräldrar som curlat med dem så till den milda grad att föräldrarna söker upp lärare i skolan om ‘deras’ barn inte fått tillräckligt…

Visa originalinlägg 1 339 fler ord

Read Full Post »

som inte klarar av att möta motgångar. Det börjar i skolan. Eller rättare sagt redan på dagis. Varenda lärare vet att det tidigt går att se vilka det är som tror sig ha rätten att leka kungar och få igenom sin vilja. Ytterst är det frånvarande eller närvarande känslomässigt frånvarande föräldrar som ligger i grunden. För det har varit i säck innan det kom i påse!

Huliganism handlar inte om reaktion mot samhället. Det är inte så att flertalet av huliganerna kommer från segregerade bostadsområden eller ens att de är uppväxta med ständig brist på pengar eller i missbrukarmiljöer. Stort antal av de huliganer jag vet finns här i Göteborg och i Linköping, två exempel, är unga som har haft det som i Göteborg kallas V70-föräldrar eller föräldrar som curlat med dem så till den milda grad att föräldrarna söker upp lärare i skolan om ‘deras’ barn inte fått tillräckligt bra betyg eller läraren inte låtit barnet ta sin rättmätiga plats.

Många unga och unga vuxna idag har aldrig fått uppleva normala motgångar. Deras föräldrar har, förvisso ofta i bästa välmening vad nu det är?, sopat vägen framför dem så till den milda grad att dessa unga och unga vuxna tror sig vara jordens krona och alltid ha rätt till att få sin uppfattning hörd och genomförd. Curlingföräldrar är lika skadliga för sitt/sina barns framtid som någonsin V70-föräldrar. Ett barn som inte lär sig att få vänta, att misslyckas och komma igen och som om de misslyckas aldrig får höra av sina föräldrar att föräldrarna älskar barnet lika mycket även när det misslyckas, det barnet har aldrig upplevt verklig gränssättning och har svårt att ta till sig när det gäller t.ex. fotboll och ishockey att Deras lag inte alltid lyckas eller är bäst.

Vi måste börja med att låta skolorna och dagisen få lugnare uppväxtmiljöer med tydlig gränssättning och inte lallande ‘stackars lilla du’ när dessa självutnämnda kungar och drottningar sätter sig på andra elever, mobbar, eller bråkar med lärare. Borde vara lättare än att börja där. Det står ändå i Skollagen att skolan skall arbeta för Demokrati och hur värdegrunden SKALL vara.

Vi måste fortsätta med att sätta regler i varenda svensk klubb där förälder som överträder sin roll i idrotten, musiken etc totalförbjuds att närvara. Dåliga råmodeller skall inte få komma in!

Sedan är det dags för hårdare lagar när det gäller de som redan blivit huliganer.
Förslag, bakgrunden presenterad ovan:

* Polisanmälan och varning vid första tillfället samt obligatorisk anmälning till ”sitt” lags publikvärdar INNAN de som bråkat ens får komma in på en match efter klubbens beslutade avstängningsperiod!
* Om inte det hjälper: Polisanmälan och att åklagare yrkar på fotboja under hela säsongen.
* Totalförbud att bevista idrottsanläggning i Sverige under x antal år. Kan svensk domstol utdöma djurförbud, näringsförbud etc, så måste vi kunna utdöma huliganförbud att närvara vid idrott!

”Vi har inte hotat honom”, Aftonbladet 27 april 2013 Förbaskade ynkryggar som inte kan ta ansvar för sina egna handlingar! Hade de kunnat det, så hade de redan i skolan fått lära sig att det inte är deras egna subjektiva upplevelser av vad de sagt och gjort utan den drabbades upplevlser som gäller juridiskt oavsett om det handlar om mobbning, trakasserier, förföljelser eller hot. Personen de ger sig på verbalt eller med händerna är den som har tolkningsföreträde om han/hon upplever sig hotad!
Utgår från att dessa ynkryggar har råkat ut för någon av alla dessa icke ämnesbehöriga samhällskunskapslärare med lång erfarenhet som varit proppar sedan kommunaliseringen av skolan och förhindrat att Grundskoleelever i Sverige fått rätt utbildade lärare i ett så viktigt ämne som Samhällskunskap. Alltså ytterligare en sak som måste åtgärdas. Ämnes- och stadiebehöriga lärare är mångdubbelt viktigare för våra barns förståelse av hur svenska Grundlagar talar om att samhället skall styras och vad som är tillåtet!

Som lax på löken får så vår statsminister Fredrik Reinfelt klagomål för att han engagerar sig och reagerar på tokigheterna. ‘Tror han ville verka folklig”, Aftonbladet 27 april 2013 Låter som om det kom från en själv curlande journalist/politiker som är förälder och känner sig attackerad som dålig råmodell……
Fotboll – då vaknar Reinfeldt till liv, Lena Mellins kolumn 27 april 2013>/A>

Vad sa då Reinfeldt? Bland annat: – Jag står här för att jag älskar fotboll, men framför allt för att vi måste välja vilket samhäller vi ska ha. Ska vi låta oss styras av huliganer – eller ska vi visa att samhället inte accepterar hot. Reinfeldt: Vi accepterar inte hot, DN 26 april 2013 Varför skulle samhället acceptera hot? Bra rutet Statsministern!!!

Reinfeldt: De hatar sin egen klubb, GP 26 april 2013 lite väl hårt, men inte kan någon som älskar en klubb vilja skada denna på det sätt som huliganerna gör. Eller har jag fel och har vi då att göra med sjuka personer som borde få vård…. i sann svensk bortförklaringsanda 😛

Men hur ska man få ett slut på sådana här händelser. Det är inte första, och tyvärr inte den sista, gången som ledare eller tränare slutar efter hot.
Jag satt själv på presskonferensen på Råsunda hösten 2008 när AIK-anhängare stormade in och krävde sportchefen Ola Anderssons avgång. Han lämnade också sitt uppdrag, liksom vd:n Charlie Granfeldt.
Jag intervjuade Djurgårdens sportchef Stefan Alvén när han avgick för två år sedan, efter hot mot sig och sin familj.
Fallen är tyvärr många, många fler. Michael Borgqvist och Michael Andersson i Hammarby, Johan Tornberg i Västerås hockey, bland annat.
Lika hemskt varje gång. Lika illamående blir man nu igen.
Ändå är jag inte förvånad.
Hot och trakasserier är alldeles för vanligt inom idrotten. Och de ökar, enligt Björn Erikssons huliganutredning.
Lagar får inte bort de kriminella, Lindblad på SvD sport 26 april 2013 Nej men även lagar måste till. Utöver det jag tagit upp ovan krävs det också att svenska Rättsamhället slutar lalla med 15-18 åringar som begått våldsbrott. De flesta av dem släpps ut till ‘socialens’ ansvar utan någon form av verklig reaktion från samhällets sida. Våldsbrott av 15-20 åringar skall ALLTID behandlas av central myndighet och ALDRIG någonsin överlåtas till Kommunal socialnämnds ansvar! Det är märkligt men för 100 år sedan var barn vuxna och fick ta ansvar för sina handlingar när de konfirmerats vid 14-15 års ålder. Förvisso fick de inte rösta förrän senare, men inte katten kunde de smita undan sitt eget ansvar eller lallas med av samhället!
Johan Esk: Cancern fortsätter att äta upp Djurgården, DN 27 april 2013 Inte bara Djurgården är drabbat. Stor del av idrotts-Sverige råkar ut för huliganer. Vi måste sätta ner foten rejält och ändra från dagis och upp hur våra barn och unga får lära in värdegrunder, demokrati och empati för att inte tala om att de har rätten att få ämnes- och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap!

Tidigare inlägg om V70-föräldrar: Det är inte samhället utan föräldrar som av ett eller annat skäl inte orkar vara föräldrar och få barnen att lära sig vanligt hederligt umgängesvett och att man inte bara kan få för att ‘andra får’ eller göra saker för att ‘andra gör’, som är orsak till problemen. Detta gäller både i invandrartäta områden och i andra områden. Vi har t.ex. stora problem med en del ungdomar från sk. fina områden. Föräldrarna kallas ibland V70-föräldrar av idrottsledare m.fl. har också de en hel del ungdomar som när de inte längre kan platsa i A-laget blir strulpellar.

De, V70-föräldrarna har förvisso bättre förutsättningar men de ägnar inte mycket tid med sina barn. Nej det är inte samhället, Norah4you 26 maj 2011

Tillägg 28 april 2013 Magnus Pehrsson hotades, valde att sluta, vilket fick även ordföranden Tommy Jacobson att avgå och statsminister Fredrik Reinfeldt att blixtkalla till presskonferens.

För det har Reinfeldt hånats och förlöjligats på sina håll, att han skulle ha gjort sina uttalanden bara för att han är uttalad Djurgårdssupporter, att det finns andra frågor som är viktigare och minsann också förtjänar en presskonferens med statsministern.

Jag tycker det är bra att den cancersvulst av hot och våld som finns inom idrotten äntligen kommenteras på högsta nivå. Det är möjligt att det i realiteten mest är tomma ord, regeringen behandlar ju förslagen ur Björn Erikssons huliganutredning i snigelfart, men ett kraftfullt avståndstagande mot hot och våld i vårt samhälle kan väl aldrig vara fel?

Tyvärr är jag cynisk, jag tror inte att hoten upphör för att statsministern är bekymrad. Det finns alltid personer som tycker sig ha rätt att hota och få sin vilja fram med olagliga metoder. I Aftonbladet säger en av de utpekade männen som besökte Djurgårdens träningsanläggning för att söka upp Magnus Pehrsson att trion ”vill ha en ursäkt till alla supportrar för det här, att de anser att de utnyttjat sin demokratiska rätt som medlemmar i Djurgården att få träffa tränaren”.

Ja, ni läste rätt. De som hotade Pehrsson så att han inte ville, vågade eller orkade fortsätta sitt jobb längre vill ha en ursäkt! Rimbo lyser upp i idrottsmörkret, SvD Sport 28 april 2013

Read Full Post »

Orsaken till att vi nu väljer att gå ut i offentligheten med ett veritabelt nödrop är att studenterna inte längre har det redskap som är nödvändigt för att över huvud taget kunna ta till sig humanistisk vetenskap: språket. Bland de studenter som nu kommer till oss direkt från gymnasiet har en majoritet problem med språket.

I några fall är dyslexi en bidragande orsak, men det är inte det som är grundproblemet. Problemet beror heller inte på att något fler studenter än tidigare har ett annat modersmål än svenska.

Tvärtom märker en hel del av våra studenter med invandrarbakgrund ut sig genom att ha ett bättre grepp om svensk grammatik än studenter med svenskklingande efternamn.

Språkproblemen yttrar sig i alla tänkbara undervisningssammanhang. Studenter missförstår muntlig och skriftlig information, klarar inte av att läsa kurslitteraturen, och förstår inte tentafrågorna. Men allra tydligast blir problemen då studenterna själva måste uttrycka sig i skrift. Utan hjälp av ordbehandlare är stavningen över lag eländig.
…..
Vi säger inte att det är något fel på våra studenters begåvning. Det är inte intelligens som saknas – det bevisas av att en hel del studenter är mycket bra på att inhämta och redovisa kunskaper muntligt, men har mycket svårt att formulera sig begripligt i skrift. Problemet är att studenterna uppenbarligen inte alls fått tillräcklig träning i läsning och skrivning

Våra studenter kan inte svenska, unt.se 2 december 2013

Inte första gången detta varningens ord hörs från universitet och högskolor. Tyvärr hör åtminstone jag det med jämna mellanrum från bekanta som jobbar på Komvux och Gymnasieskolan. I och för sig har ju problemet märkts från ett annat håll, studenternas. Många som läser vidare idag saknar helt förståelse för att de inte har lärarledd genomgång av allt de skall läsa när de kommer till universitet eller högskola.

Som jag själv skrev De har vuxit upp med föräldrar som i bästa välmening försökt hjälpa dem. Ibland för mycket så att det bland de unga, speciellt flickorna, finns de som tror att läsa in på gymnasiet är samma sak som att läsa in i grundskolan. Inte nog med det, det förekommer med jämna mellanrum att de som kommit de senaste 10 åren till högskolor och universitet klagar för att de inte har tillräckligt många lärarledda seminarier och föreläsningar. Helt okunniga verkar de senare vara av att högskolestudier och universitetsstudier innebär ytterligare en annan form av inlärning,… Curlingföräldrars barn, Norah4you 11 januari 2011
Själv uppfattar jag det som om många numera inte bara saknar verktygen i form av ord och ordförståelse. De saknar ofta förståelse för att det tar tid att lära in och att man måste läxa läxor samt slå upp eller fråga om det är något man inte förstår redan när man går i de lägre klasserna.

Det som denna gången drog min blick och mina funderingar till problematiken var en mycket bra ledare på SvD. Ska nu studenter kunna skriva också?, P J Anders Linder på ledarsidan 4 januari 2013
Mycket viktig ledarsida. Problematiken kan inte nog lyftas och poängteras. Det går inte att skylla på invandring när det är ett problem som började med kommunaliseringen av skolan och nedvärderingen av kunskap. Alla barn är lika värda, men olika. Det krävs att elever som behöver hjälp får hjälp tidigt och att elever som är duktiga också får rätten att utvecklas i sin takt så att de inte tappar intresset för att göra läxor och lära in!

Read Full Post »

om någon till händelsevis tror att det bara är att skaffa barn, placera dem i ett fack – förlåt så snart som möjligt lämna dem ifrån sig tidig morgon, hämta sen eftermiddag som bäst för att sedan umgås, hm kallas det att umgås förresten, med sitt barn när man tillsammans rusar in i affären för att handla och sedan snabbt lagar (i bästa fall från scratch) kvällsmat innan barnet som är helt slut efter dagen i allra bästa fall får en liten stunds lek och inte bara sätts framför barnprogram på tv:n innan nattningen.

Vill man vara förälder, så får man vara beredd på att avstå från en hel del. Göra ett uppehåll i karriären eller som minst gå ner till deltid. Alla kan inte detta. Det är en dröm att stilla bedja om när man är ensam under småbarnsåren. Jag vet. Jag skilde mig när Monika var under 4 år. Det innebär ändå att man får avstå. De vänner som inte accepterar att träffas hemma med ev. barn, de var i mitt fall få men ändå inte vänner speciellt länge därefter. Har man valt att skaffa barn, så är det barnet och inte en själv som skall prioriteras.

Nu finns det de som talar om jämställdhet mellan könen…… Min egen far som dog för fyra år sedan nästan 93 år gammal borde varit bra exempel. När jag var liten bodde vi i Utby. Att han cyklade hem och åt varje dag när han jobbade för VA-verket. Då inte där det ligger nu. Hann diska efter varje måltid han var hemma. Är en sak. Men diskade gjorde i alla karlar på bägge sidor av släkten. Utom en som skulle servas. Vad som var mer jämställt än nutida feministernas drömmar var att pappa var den som i princip alltid dammsög och hängde upp tvätt. Utöver sköta sitt jobb och den del av trädgården som inte var blommor eller örter. Det handlar inte så mycket om jämnställdhet totalt sett eller i enskilda familjen utan om vem som är bäst på vad. Mamma var bra på att sy kläder, sköta övriga delen av hushållet utom storhandling och hade gröna fingrar samt var bra på att sylta, safta och ta tillvara det som trädgårdsland och skogen gav. Alla människor är lika värda men olika.

Att försöka rita ett flödesschema som ens i drömmens värld skulle kunna passa alla svenska familjer, oavsett hur familjen idag ser ut, är en utopi. Att hävda att små barn under två år mår bra att vara borta mer än några få timmar från den som skall vara deras råmodell och som de förhoppningsvis knyter an till så att den knytningen gör att barnet när det växer upp känner att de har någon som de vågar prata med för att personen/föräldern/släktingen tar sig tid är inte alla barn förunnat.

Det handlar inte om att ge någon dåligt samvete. Det handlar om att tänka vilket val som är bäst för barnet OM man vill skaffa barn alltså. Jag talar varje vecka med unga stökpellar från 14 upp till 23. ALLA utan undantag talar om en enda sak: Mamma/pappa/mammas eller pappas sambo INGEN har tid att prata med mig när jag behöver efter skolan, efter att varit ute och lekt. Nästan ingen har oavsett var i stadsdelarna här i Göteborg de bor och oavsett föräldrarnas utbildning haft föräldrar som från första klass tagit sig tid att sitta med eller laga mat i närheten så att barnet har fått fråga när det kört fast. För läxor är ju numera något som en hel del av första generationens curlade barn som nu är föräldrar tycker att skolan skall sköta.

Skolan har många uppgifter – men det är föräldrar som utifrån sina erfarenheter och där gör det inget om föräldern inte läst vidare utan är ofta bra om föräldern inte sitter på för höga hästar när barnet ställer frågor. Kan en förälder inte svaret, så är ett bra tips att föräldern och barnet söker den saknade kunskapen. På nätet eller genom att en gång i veckan gå en kort stund på bibliotek. Sedan är det viktigt att föräldern alltid finns där och helhjärtat stöder sitt barn: Du duger ändå även om du inte är bäst. Alla är lika värda men alla kan inte vara bäst och det finns alltid något som varje barn är bra på. Stimulera det och sluta gapa om förlorad karriär, knapp kassa eller avsaknad av gamla umgängeslivet. VÄX UPP.

Inte fel avstå karriären under småbarnsåren, GP Debatt 3 juni 2012
KD lägger in backen i jämställdhetsarbetet, GP debatt 8 maj 2012

NEJ KD lägger inte in backen. Till skillnad från många speciellt på vänsterkanten har KD tagit konsekvenserna av den oro som många barn lever under genom att skjutsas hittan och dittan från tidiga långa dagisdagar tills förälder är V70-förälder (skriv ordet i bloggens sökruta så hittar du förklaring). KD inser att vill man vara förälder, så måste man ta ansvar och vara beredd att avstå under några år från det som förut varit det vanliga livet. Det behövs inte dyra utrikesresor. En månad per år kan man spara till ett regionen runt kort och som förälder bre smörgåsar, eller något annat, för att ta med tillsammans med saft och kaffe och någon frukt. Allt behöver inte vara färdigordnat och alla behöver inte åka till legoland. Svenska naturen och de platser som likt Slottskogen och Botaniska finns i och kring svenska städer duger bra för äventyr när man är liten.

Read Full Post »

Redan när jag gick i vanliga skolans högstadie under första hälften av 1960-talet var en av de viktigaste personerna på skolan vår yrkesvalslärare. Det är nämligen inget nytt att man redan på högstadiet förutsätts kunna klara av att välja inriktning och därigenom den studiegång på gymnasiet som kan leda till det yrke eller yrkesområde som högstadieeleven i en framtid förhoppningsvis kan få jobb inom! Således inte något nytt stressande krav utan tvärt om har det på det området precis som när det gäller kunskapsinhämtningen och hemläxorna varit extremt slappt under senaste 30-40 åren efter flumskolans tillkomst!
PS jag valde Real Matematiska för att det var det som krävdes inom den inriktning jag tänkte mig. Gick ut RIIIc på Katedralskolan i Linköping 1968 som en av de sista riktiga studenterna.

Press på unga välja rätt utbildning, GP 15 maj 2012
Press på unga välja rätt utbildning, SvD 15 maj 2012
Press på unga välja rätt utbildning, Aftonbladet 15 maj 2012
Press på unga välja rätt utbildning, Norrköpings Tidningar, 15 maj 2012
Press på unga välja rätt utbildning, Västerbottens Kuriren 15 maj 2012
Press på unga välja rätt utbildning, Metro.se 15 maj 2012

Det märks att de första curlingbarnen nått forskarposition och blivit föräldrar till ännu mer curlade barn som kanske saknar daglig kontakt med sina äldre släktingar. Går vi tillbaka till de som föddes före 1940 var det många som fick välja framtida yrkesbana och studievägar redan när valet in till Realskolan skedde. Realskolan försvann först när 9-åriga Enhetsskolan infördes. Det var alltså ännu tidigare då än på ‘min’ tid att välja rätt utbildning!

Read Full Post »

Det som saknas är tid att bara vara. Helst men någon när och kär vuxen eller sitta och bara uggla tillsammans med sina kamrater hemma. Inte borta. Inte ute. Vi vuxna, i alla åldrar, har skapat barn och unga ett samhälle där stressen talar. Detta gör att fler och fler får färre och färre möjligheter att sitta ner med någon annan för att tala om det som barnet/den unge själv vill tala om. Känslor och tankar som inte får nötas och blötas i samtal och inte känns viktiga får för eller senare en effekt på psyket. Inte alls konstigt att uppväxten även för de barn som inte har alkoholiserade eller drogade föräldrar upplevs mer och mer ensam.

Allt skall serveras i färdigt skick idag. Tiden då de som ville bygga en koja drog till närmaste skogsdunge för att söka nerfallna grenar är förbi. Inte ens bygga ladugård av kottar och pinnar till kor och getter vet barnen vad det är idag. Än mindre vad det innebär att sitta i lugn och ro och äta frukost innan man går till skolan eller gemensam middag när skolan slutat och läxan är gjord. Läxan förresten. Förr satte sig föräldrar ner och hjälpte till om de kunde men satt annars vid sidan om och lät barnet berätta vad och varför. Nu anser många föräldrar att läxorna är till för skolan inte för att lära för livet. Samvaron med föräldern vid läxläsningen har för de flesta sedan länge försvunnit. Mat slänger man i sig var och en efter att ha mickrat när man kommit hem. Möjligen äts en smörgås tillsammans innan curlingföräldern packar sin bil med barn och utrustning för att lämna sina telingar på olika ställen allt för att varje barns önskan (? eller är det förälderns) skall uppfyllas och bästa möjliga framtid uppnås någon gång i fjärran.

Alla kan vi hjälpa till. Börja hemma. Har du inga egna barn, så säg åtminstone hej till barnen på gården när du går förbi. När de växer upp så kommer de ofta och berättar hur roligt det var att bli sedd. För många barn upplever att vuxna är de som inte har tid. Jag har i alla år sagt hej och lärt känna ungdomarna när de växt upp. Många tonåringar kommer fram en och en och pratar. Vill gärna berätta vad de gjort och speciellt brukar de tala om att de aldrig får ta hem mer än en eller möjligtvis två kompisar åt gången. Något att tänka på för dig som har barn. Är det inte bättre att ha vardagsrummet fullt med ungdomar än dina egna dragande ute på gator och torg?

Göran Hägglund: Barn och unga har rätt till en trygg uppväxt, Aftonbladet 1 januari 2012

Read Full Post »

har ofta svårt att klara ‘stressen’ i skolan. Förr hade vi bara de sk. duktiga flickorna. De flickor som läste in hela textmassor inför en skrivning men ofta inte klarade av att ge längre svar som visade att de lärt in, förstått och kunde tillämpa det de lärt sig. Men var det vanliga frågor på skrivning eller under lektion, så framstod de ofta som mycket kunniga. De flesta av dem lärde sig lästeknik och kunde med åren lära sig förstå samt att allt inte behövde vara så lätt.

Unga idag har många gånger inte haft stora motgångar annat än på det privata planet, om de haft något. De har vuxit upp med föräldrar som i bästa välmening försökt hjälpa dem. Ibland för mycket så att det bland de unga, speciellt flickorna, finns de som tror att läsa in på gymnasiet är samma sak som att läsa in i grundskolan. Inte nog med det, det förekommer med jämna mellanrum att de som kommit de senaste 10 åren till högskolor och universitet klagar för att de inte har tillräckligt många lärarledda seminarier och föreläsningar. Helt okunniga verkar de senare vara av att högskolestudier och universitetsstudier innebär ytterligare en annan form av inlärning, se Studietekniska tips m.m, Norah4you sida

Så skillnaden är stor mot förr i tiden. Det är mindre som eleverna lär sig i kurserna både i grundskolan och på gymnasiet än förr i tiden. Jag har framför mig en bok i Naturlära för Folkskolans fortsättningsskola dvs det som på 1920-talet när min mor hade boken motsvarade 4-5 klass i enhetsskolan och grundskolan. Där lärde de mer i Naturlära än vad eleverna idag lär in t.o.m. 1-ring….

Att elever idag många gånger känner stress och press har alltså inte med kursernas svårighetsgrad att göra. Elever kunde förr lära in betydligt mer vid yngre åldrar. Det som skiljer är tre saker: Det är inte alltid elever idag får ämnes- och stadiebehöriga lärare. Det är ofta oroligt i klassrummen relaterat till förr. Elever idag är inte vana att det t.o.m. krävs råpluggning för att få in vissa faktakunskaper och är därför inte vana vid att det inte är fel att känna att det är motigt ibland. Allt kan inte vara lätt när man skall lära för livet.

Stressade av skolan, Expressen 11 januari 2011

Tillägg 12 januari 08.19 Karl-Henrik Sax: Skolan rubbar inte könsroller, GT 11 januari 2011

Read Full Post »

INTE att förneka när något hänt, INTE att förtala annat barn/ungdom utifrån detta fruktansvärda förnekande! Däremot innebär föräldraskap att acceptera när ens barn handlat fel eller brottsligt UTAN BORTFÖRKLARINGAR OCH UTAN ATT FÖRSÖKA SKJUTA SKULDEN ÖVER PÅ ANDRA men att samtidigt kunna älska sitt barn, sin släkts barn oförbehållsamt oavsett om barnet är den skyldige eller offret. Något så urbota dumt som ett stort antal Bjästabors agerande, direkt efter händelsen och ända fram till nu när de säger att de ‘ber om att hatet ska ta slut” Bjästaborna ber om att hatet ska ta slut, SvD 28 mars 2010 och mamman till förövaren som i tidningar så sent som efter TV-programmen går ut och påstår att det är advokatens fel och att hennes son, som erkänt och är dömd till 2 våldtäkter, inte skulle vara skyldig,
något så dumt och så omoget agerande har sällan setts, TACK OCH LOV, tidigare i Sverige.

>Jag har dock under åren, som jag skrivit om tidigare Förälder är man hela livet, Norah4you 8 augusti 2008 och Mina barn och andras ungar, Norah4you 20 oktober 2008 >för att nämna några av mina inlägg om föräldraskap, mycket svårt att förstå varför det finns föräldrar som lever i förnekelse om det gäller egna barn, och sedan försöker fördela bort den skuld som de själva har i inte gett sina telingar rätt normer och vad som är acceptabelt. När någon sedan försöker smita i från sin skuld för att ha sett på, oavsett om det gäller det aktuella Bjästafallet eller ‘vanlig’ mobbing på vilken skola som helst, samt i en del fall t.o.m. spridit falska uppgifter, då undrar jag om vederbörande personer är lämpliga föräldrar överhuvudtaget.
Någon måtta får det väl i alla fall vara på förövares föräldrar, släkt och vänner oavsett var detta sker i vårt land!

Hur i hela fridens namn kan någon i sina sinnes fulla bruk ge sig på och mobba en flicka som blivit våldtagen och till råga på allt mordhota henne när hon anmäler våldtäkten? Mobbades direkt efter Bjästavåldtäkt, GP 29 februari 2010

VET HUT! VET SJUFALDIGT HUT! Ta ansvar för Dina egna barns handlingar och sluta upp med att förneka, bortförklara eller kasta över skuld på offer! Detta gäller oavsett om det är Ditt barn som begått aktuell handling, mobbat, hotat, förtalat etc i aktuellt fall eller andra! SOM FÖRÄLDER ÄR DU FÖRÄLDER HELA LIVET OCH DET INNEBÄR ATT GE KÄRLEK UTAN GRÄNS MEN OCKSÅ ATT SÄTTA GRÄNSER OCH ACCEPTERA ATT ÄVEN DITT BARN BEGÅTT BROTTSLIG HANDLING NÄR DEN FÖRTALAT OCH MOBBAT ETT OFFER!

Read Full Post »

på polis; på skola; på samhället, på utanförskap, arbetslöshet, ‘alla andra har/får/kan’ o.s.v.
När skall det sluta?, GP 6 september 2009

MEN som jag skrev i Snacka goja busungar, Norah4you 21 augusti 2009 :

Det är också så lätt att skylla på att polisen trakasserat. Tror jag inte ett ögonblick på när det gäller Backa. Ser lite olika ut hur man kan uppfatta situationen i andra delar av staden men nästintill all polis här i Göteborg är bra. De godtar självfallet inte att ungdomar trakasserar andra boende i stadsdelarna eller slår på bilar, kör mopeder inne i bostadsområden de inte får ofta med kompisar sittande där bak, inte att ungdomar uppträder hotfullt mot Västtrafiks personal o.s.v. Kallas sådana ingripande trakasserier, så har ungdomarna INTE fått uppfostran hemma. Var finns föräldrarna undrar någon säkert? Många av dem har curlat barnen från de var små. Bortförklarat både det ena och andra beteendet i skolorna och skylt på allt annat än sin egen uppfostran och sina barn. Andra har helt abdikerat som föräldrar

Det finns alltid de som vill försöka få det till att det ‘bara’ är invandrarbarn och möjligen barn till alkolister/drogmissbrukare o.s.v som är bland barnen som ofta känner sig utanför även i sin egen familj och bara har gänget, på gott och ont att lita sig till. Så är det inte!

När jag läste historia på C- och D-nivå i Linköping under mitten av 90-talet, så fanns det en mycket sympatisk man som läste sociologi och liksom jag och andra satt i datasalen när akademiska uppsatser, arbeten eller papers skulle skrivas in för att få utskrifter. Numera professor Masuod Kamali, sa då något mycket viktigt som tyvärr inte helt stämmer överens med vad han senare skrivit i fallet Rosengård, men ändå mycket viktigt:

Först att Du sa att Du och alla muslinska män från barnsben fått lära Er att respektera en kvinna som är mamma. Det har jag haft stor nytta av innan jag skadade mig senaste gången och inte längre kan jobba som lärare. Du skall ha stort tack för rådet att påminna muslimska grabbar om detta om det är någon av dem som ställt till bråk i skolan. Hade det varit lika lätt med 68-vänsterns svenska barn och barnbarn, så hade skolorna idag kanske sett bättre ut trots flumskolan. Oavsett vilket Ditt råd borde Du ge återigen och försöka förklara lite av det som gör det svårt för en hel del i skolans värld i dagens sk. multikulturella samhälle.

Men det är det andra Du sa, det vi diskuterade när vi var flera som hade paus samtidigt i renskrivningen på datorerna, som Du verkar ha glömt någonstans på vägen. Kanske för att Du till skillnad från många andra, invandrare och svenskar, lyckats ta Dig hela vägen upp till den akademiska världens tinrar och torn? Varje människa måste ta ansvar för SINA handlingar.

När Du nu i din artikel i Aftonbladet försöker lägga över skulden för hur samhället kommit att se ut i Rosengård, Malmö likaväl som i många andra invandrartäta områden, på Rosenbad och den nuvarande Alliansregeringen, är Du inte bara fel ute. http://www.aftonbladet.se/debatt/article4349018.ab

Du har också glömt bort just de som Du då sa var viktigt att komma ihåg när man diskuterade i sociologiska och socialpsykologiska termer: Varje människa måste ta ansvar för SINA handlingar. Det går lika lite att skylla på samhället eller en regering för att det bland poliser i Malmö finns rötägg som säger det de aldrig borde ens tänka, som det går att skylla på samhället eller en regering för att ungdomar i ett invandrartätt eller ett område med många kriminella, ytterlighetsgrupper åt ena eller andra hållet eller motorcykelgäng, kastas sten eller att människor hotas till livet.

Varje människa har ett eget val…. Utdrag ur Norah4you 8 februari 2009

Det finns bland alla yngre generationer i Sverige alltför många som upplevt curlingföräldrar. Curlingföräldrar är för barnens utveckling till empatiska samhällsmedborgare skadliga om än inte på samma sätt, så lika hämmande, som abdikerande eller delvis frånvarande föräldrar. Det är inte skolan, polisen, samhället etc som skall lösa dessa problemen. Svensk Lag gäller i Sverige. INTE MINST VIKTIGT ÄR ATT ANVÄNDA FÖRÄLDRABALKENS LAGTEXTMÖJLIGHETER. Se tidigare inlägg idag:
DAGS ATT BÖRJA TILLÄMPA DEN LAGEN I ALLA LÄGEN DÄR MINDERÅRIGA FÖRORSAKAR SKADA. ÄVEN VID MOBBNING!!!”
NEJ GP, Norah4you 6 september 2009 :

SE även Polisen: Annat ligger bakom, GP 6 september 2009 samt Krönika 7/9: Klyschor i stället för diskussion, GP 7 september 2009

Read Full Post »

Older Posts »