Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Curlingbarn’

Redan när jag gick i vanliga skolans högstadie under första hälften av 1960-talet var en av de viktigaste personerna på skolan vår yrkesvalslärare. Det är nämligen inget nytt att man redan på högstadiet förutsätts kunna klara av att välja inriktning och därigenom den studiegång på gymnasiet som kan leda till det yrke eller yrkesområde som högstadieeleven i en framtid förhoppningsvis kan få jobb inom! Således inte något nytt stressande krav utan tvärt om har det på det området precis som när det gäller kunskapsinhämtningen och hemläxorna varit extremt slappt under senaste 30-40 åren efter flumskolans tillkomst!
PS jag valde Real Matematiska för att det var det som krävdes inom den inriktning jag tänkte mig. Gick ut RIIIc på Katedralskolan i Linköping 1968 som en av de sista riktiga studenterna.

Press på unga välja rätt utbildning, GP 15 maj 2012
Press på unga välja rätt utbildning, SvD 15 maj 2012
Press på unga välja rätt utbildning, Aftonbladet 15 maj 2012
Press på unga välja rätt utbildning, Norrköpings Tidningar, 15 maj 2012
Press på unga välja rätt utbildning, Västerbottens Kuriren 15 maj 2012
Press på unga välja rätt utbildning, Metro.se 15 maj 2012

Det märks att de första curlingbarnen nått forskarposition och blivit föräldrar till ännu mer curlade barn som kanske saknar daglig kontakt med sina äldre släktingar. Går vi tillbaka till de som föddes före 1940 var det många som fick välja framtida yrkesbana och studievägar redan när valet in till Realskolan skedde. Realskolan försvann först när 9-åriga Enhetsskolan infördes. Det var alltså ännu tidigare då än på ‘min’ tid att välja rätt utbildning!

Read Full Post »

hör inte hemma på Högskola eller Universitet. De tar enbart upp plats från andra som är beredda att slita som man måste för att lära in både på bredden och djupet och läsa in det mesta självständigt utan någon lärare som går igenom det man skall lära in. Högskola och Universitet är inte någon Mänsklig Rättighet att få glida igenom på en räkmacka! Inte heller är det samma inlärningsteknik som på grundskolan eller gymnasiet. Det är frågan om att kunna visa att man klarar eget självständigt arbete, om det inte i en seminarieövning ingår grupparbete, egna studier och analyser. Flera hundra sidor per vecka som i många fall måste läsas in med mycket liten handledning från lärare. Läsas in och analyseras av Dig som går på Högskolan eller läser vid Universitetet. Inte något Du har rätt att fuska Dig igenom!

Mer flum än som finns i Kåren kritisk till alltför hård koll, DN 13 augusti 2011 har sällan skådats. På min tid, när jag satt i kårfullmäktige var det fuskande studenter vi protesterade mot inte mot kontroll av att fusk inte fick förekomma!

Ökande fusk oroar högskolor, DN 14 augusti 2011

Se även: Studier, tips med mera, Norah4you sida

Read Full Post »