Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘CO2-fantaster’

Desinformation SMHI! Inget extremväder i sikte – bara en i raden av oregelbundet kommande varma sommarmånader i Sverige!
Inte ens Ert förra året ”startade” varningssystem är nytt. Att det varit borta ett antal år är inte detsamma som att det inte funnits värmevarningar förr! BAKLÄXA

Till och med i Er egen sk. kunskapsbank finns det uppgifter som klart visar att de temperaturer vi har nu ingalunda är extremtemperaturer.

Extremtemperaturer var det 1959, där era uppgifter vid datoriseringen av något skäl inte stämmer med uppmätta värden för delar av Sverige.

Extremtemperaturer var det från 6 augusti fram till början av september 1975. I era egna datoriserade uppgifter har ni själva t.o.m. med 36,8° registrerade i Holma 9 augusti. Går Ni ner i SMHI-s gamla arkiv finner Ni att temperaturen från 6 – 11 augusti i Norrköping och Linköping samma år var över 20 grader klockan 07 samt runt 34 grader (och över på Vikbolandet) som dygnsrekord.

Så kalla inte dagens temperaturer för extremväder i ett land där vi dessutom haft 38° varmt i juni (1947) och juli (1933). Sluta upp med desinformation. Varna gärna för värme. Men kalla inte det som många av oss varit med om tidigare med jämnt ojämna mellanrum för extremväder. Extrem väder skulle det vara om vi i Sverige uppmätte 40° i norrläge. Det har inte inträffat än.

Klass 2 varning för extrema temperaturer, Expressen 24 juli 2014
Klass 2 varning för extrem värme, GP 24 juli 2014
Klass 2 varning för extremvärme, DN 24 juli 2014
Klass 2 varning för ”extrem värme”, SvD 24 juli 2014
SMHI går ut med klass 2-varningar för extremt höga temperaturer, Aftonbladet 24 juli 2014

PS. Ni har mycket kort minne! Forse i södra Norrland där termometrarna visade 32,1 grader CelsiusHet dag följdes av tropisk natt, sydsvenskan 4 juli 2010

Read Full Post »

TACK OCH LOV så börjar fler och fler få kunskap om att de är ute inte bara på hal is utan på isflak med stora sprickor och bråddjupt vatten under flaket!
Tyvärr har vi minst en CO2-kramare kvar i regeringen.

Lena Ek: Viktigt med tidplan, Låsta positioner på klimatmötet, Sveriges Radio 21 november 2013
Viktigast ‘kära’ ministern är att på en gång ta itu med samt förbjuda slam på åkrar (tungmetaller, hormoner och annat anrikas i människokroppen när vi äter) samt att få stopp på plasthysterin. Det är dags för miljöministern att inse att en av de största farorna ligger i att mjukplast, plastpåsar, nappar, barnplastmuggar för att inte tala om plastbärkassar innehåller Bisfenol A – Bisfenol A farligt, Norah4you 30 oktober 2013 I stället för att försöka låtsas som om människan är Gud är det bättre att börja hemma med verkliga inte datormodellproducerade problem som inte finns!

Hela havet stormar efter FN-chefens fullständigt idiotiska uttalande. Läs United Nations climate conference tells business: support us on climate change, wattsupwiththat 19 november 2013
En av de bästa kommentarerna där står signaturen Sean för Any business that wants my business had better stay out of politics and avoid becoming lobbyists for the climate change scam.

Sedan har Danmarks regering börjat känna av svallvågorna. Orsaken ska vara att han inte informerat Folketingets utrikesutskott om en kritisk rapport om organisationen Global Green Growth Institute (GGGI), som Danmark stöttat med 90 miljoner kronor.

Utvecklingsbiståndsministern, som representerar Radikale Venstre, var ledamot av GGGI:s styrelse. Han medgav att han haft kännedom om rapporten från den sydkoreanska riksrevisionen. Han har dock sagt att kritiken i rapporten inte var tillräckligt allvarlig och att det var därför utskottet inte fick någon information, skriver tidningen Berlingske.Uppgifter: Dansk minister ska avgå, Kvällsposten 21 november 2013

Som exempel på journalist/-er som antingen inte lärt sig grunderna från vanliga skolan eller glömt alternativt ignorerar dem (undrar varför?) kan journalisten bakom Ett nytt avtal är nödvändigt för överlevnad, DN 21 november 2013 För ekonomisk överlevnad av sk. forskare och andra som kört bluff och båg genom att korrigera faktiska data samt bortse från Fysikens lagar, möjligen….. inte för världens befolkning! Genom verklig vetenskapligt utförda undersökningar som visat Med maxtemp i arktis 1920, Norah4you 19 november 2013 så har CO2-ballongen gått i tusen bitar. Så visst kan det bli ekonomiskt kännbart för de politiskt korrekta som gått på eller legat bakom bluffen!

Tyvärr säger jag ovan om svenska ministern. För jag vet att det finns de som lärde sig vattnets kretslopp Fotosyntes Archimedes princip Landhöjning
samt att

Fakta om jorden

Jordens Omkrets är vid ekvatorn ungefär 40 076,592 km. Närmare 40 009 km om vi mäter omkretsen från pol till pol. Den är alltså avplattad vid polerna pga centrifugalkraft, vattnets kretslopp, erosion av olika slag m.m.

Om Du tar ett rep och mäter upp halva jordens diameter. Dvs 12 756 km delat med 2 och låter 10 km motsvara 1 cm på repet, så får Du ett rep som är ungefär 6 meter 37,8 cm långt. Ta detta repet med Dig ut på skolgård, parkeringsplats, gräsmatta etc och be en kompis hålla en av ändarna medan Du slår en cirkel användande repet som ‘passare’. Cirkeln motsvarar jorden.

För att förstå förhållanden mellan jordens storlek och våra högsta berg samt djupaste havssänkor, så kolla upp i kartbok hur högt Mount Everest är. 8 848 m. Dvs. På din cirkelyta motsvarar Mount Everest en utbuktning som är mindre än 1 cm. Gör en markering. Slå sedan upp Marianergraven, världens djupaste punkt i jordskorpan. 10 911 meter. Med andra ord, något mer än en 1 cm inbuktning från din cirkel. Det Du då ser är hur liten del av den totala jorden som vi människor över huvudtaget har varit uppe på eller nere i för att nosa på kunskaperna om. Fakta om jorden, Facts not Fictionsida utöver att de lyssnat och lärt in under 5:an, 7:an till 9:an på lektioner i Geografi (Jordenavsnittet) och Fysik.

Men alldeles för många lutar sig åt segmentskunniga men för helheten helt ovetenskapligt okunniga sk. forskare. Det är lätt att förstå varför det kommit in så många krämare, penningälskare m.fl. i leden. Var man sin egen. Det verkar att se om sitt eget hus utan tanke på att detta hus är byggt på lösan sand med tegel på tak innan ens bärande bjälkar kommit upp.

Ministern: Mötet riskerar att misslyckas, DN 21 november 2013 TACK OCH LOV börjar en och annan inse att det finns verkliga problem. Dvs att frågan om Ren luft och rent vatten viktigast av allt

Förvisso har vi i dagarna fått veta att den yngre generationen har sämre förmåga att springa än vad vi själva hade i motsvarande åldrar. Kan mycket väl vara för långa timmars sittande vid datorer. [Säger jag som förr när jag klarade av det och hade tid kunde sitta tills jag blev hungrig, telefon ringde eller något annat ‘behov’ påkallade uppmärksamheten. Det var då det….] Det kan också vara så att okunskapen om verkligheten som visar sig hos alla CO2-fantaster beror på att de av icke ämnes-/icke stadiebehöriga lärare lurats att tro att all kunskap går att söka på nätet. Så är inte fallet.

Nätets ‘kunskap’ utöver vetenskapliga rapporter, avhandlingar och annat liknande består till större delen av sk. kunskap som är beroende av det syfte och den tendens som personen som lagt in uppgifterna via sitt konto på t.ex. Wikipedia har. Hjälper inte att Google digitaliserat stor del av gammalt vetande. För de som inte är utbildade i källkritisk analysmetod samt har goda egna baskunskaper, så går det inte att förstå vad som är vad. Vilket vi bland annat ser hos snurrena som hävdar det ena och det andra utifrån masskopiering/massdistribution gjord av Snowden. Att kunna analysera det man läser är en förutsättning. Tyvärr försvann filosofins timmar som förr fanns någon gång under gymnasietiden. Därav att så många saknar logisk analysförmåga; saknar förmåga i att kunna avgöra vad som är fakta, vad som är giltiga och ogiltiga argument samt (ännu värre) inte förstår vad som krävs för att en slutsats skall kunna vara vetenskapligt hållbar.

En gång i tiden, på Erlanders och Strängs tid, så fanns det god kunskap som förmedlades i Folkskolans årskurser och som de som var strävsamma samt nyfikna kunde bygga på via allehanda Folkhögskolor, utbildningsinstitut som Hermods och inte minst genom att låna böcker som speciellt Socialdemokrater inom Fackföreningar såg till att de fanns att tillgå i boklådor. Sedan kom Grundskolan som Palme lyckades missa var enda tanke bakom när han var Skolminister. Kunskap är inget som faller från ovan. Det krävs läxor, repetition och att plocka ut vanliga böcker ur bibliotekens hyllor. Självfallet att läsa dem också. Se gärna tipsen på Studier, tips med mera, Norah4you sida

Read Full Post »

fick jag av en vän boende på varmare nejder än Göteborg där vi idag 13:e november bara har 9 plusgrader….
Kan inte undanhålla läsare av bloggen länk och kommentar:
Dagens roligaste…

http://www.va.se/viktigaste/viktigaste-575949?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

Hur skall man nu hantera CO2?

En sak vet samtliga som kan Naturvetenskapliga ämnen och som följt med verklighetens förändringar inte sk. experter eller journalisters fantasier. Det som påstås i länken hör närmast hemma som en 1 april-historia!

Read Full Post »

Börja i stället med att skaffa vetenskapligt hållbar fakta. Inte bara utgående från antagandet om att CO2 skulle ha ökat för att utsläppen på kontrollpunkten vulkanen Mauna Loa, Hawaii helt naturligt ökat då mer än 10 stora utsläpp av CO2 skett från vulkanen och i vulkanens närområde pga ökat tryck i vulkaner på land och i havsbotten runt Hawaii samt pga tektoniska plattornas rörelser. Varje vulkan släpper ut stora, men över tid och under en och samma vecka högst varierande mängder så länge vulkanen är aktiv OCH även när vulkanen är död….

Fortsätt sedan med det enkla här hemma. I Sverige har CO2-utsläppen MINSKAT sedan 1970. Minskningstakten var störst i början men minskningen har trots detta skett sett över tiden 1990 till 2013! Det är bara det, att idag står förbränningen i värme och energianläggningar för merparten av all CO2-utsläpp om vi inte räknar in biobränsles påverkan…. Vänligen läs Naturvårdsverkets och Statistiska Centralbyråns siffror för olika år. Läs själv och lita inte på sk. forskare!

Att miljöministern är så okunnig om verkligheten att hon pläderar för högre kostnader vad gäller utsläppsrätter (hm firma bluff och båg måste göra sig miljarder – har någon kollat vart pengarna tar vägen??)
Nu skärper vi reglerna för industriutsläpp, miljöminister Lena Ek (C) på SvD Brännpunkt 8 maj 2013 se även min bloggartikel som aldrig dök upp i bloggarna på SvD Redan på 70-talet, Norah4you 9 maj 2013

Men okunniga finns det gott om: Nya regler för utsläpp är kraftigt försenade, advokat Pia Pehrson och jur kan Sara Sjöholm Foyen Advokatfirmas avdelning för Mark- och miljörätt på SvD Brännpunkt 13 maj 2013 Får jag föreslå de juridiskt utbildade att gå tillbaka till exakt ordalydelsen i Sveriges Rikes Lagbok t.ex. 1971 avseende industriutsläpp i luft och vatten? (om de har ordkunskapen nog att ta in vad där verkligen står förstås….)

Att sedan Sveriges Miljöminister Lena Ek är så kapitalt okunnig om vanlig Naturvetenskap och den NO som alla i ‘gamla’ skolan fick lära sig, är skrämmande. Med så urbota okunnighet, så blir besluten tokigare än tokigast! Lena Ek: trodde inte frågan var så akut, Expressen 13 maj 2013 AKUT är den endast för de sk. forskarna som inte får de pengar de behöver för att låtsasforska. Riktiga forskare studerar faktiskt uppmätta värden och försöker inte heller att hoppa över steg för att få micronivåer (lokalt uppmätta värden) om än de hade varit uppmätta med mindre än 800 meters avstånd runt hela jordklotet (vilket de aldrig varit) att stå för macronivåer. Den som inte kan vanlig hederlig vetenskapsteori, är heller ingen naturvetenskapare till vetenskapsman. Korrigerade värden och sammanblandning mellan olika sorters medelvärden är utöver avsaknad av kunskap om jordens naturliga processer något som borgar för sämre och sämre sk. forskning. Vetenskaplig forskning är det inte!
Det är i sig ganska fantastiskt och så ovetenskapligt som tänkas kan att CO2-s sk. experter utöver sin egen okunnighet om naturens/jordens naturliga utsläpp som står för mer än 90% av all CO2 utsläpp, glömmer bort allt från Archimedes princip till Fotosyntes och på vägen försöker lura folk att biobränsle ger jämnvikt mellan utsläpp och bindande av CO2. Det senare är en bluff som till och med är värre än mycket annat i hela CO2-svindeln. Det är sant att för varje träd som fälls, så skall man plantera ett nytt. Så långt är det korrekt. Men som varenda en som läst 5:ans biologikurs i NO fått lära sig om de inte förstått det tidigare, så är det inte så att en liten trädplanta på de närmaste 30 åren eller mer omvandlar lika stor mängd CO2 via mörkerreaktionen (ljusreaktionen är den som skapar förutsättningen) i den totala Fotosyntesen där man enkelt uttryckt kan säga att CO2, en naturlig form under kolets kretslopp, ‘omvandlas’ och växten/trädet avger för alla människor nödvändig syre att andas in. Får inte växten CO2 eller planterar man för lite träd och växter eller tar man bort stadskärnors lungor, dvs parkerna, så blir den lokala biotopens upptagning av CO2 lägre och lokalt blir CO2 värdet ett annat.

OBSERVERA vi talar lokalt om från markhöjd upp till LL – INTE OM NÅGOT FÖRÄNDRAT CO2 värde globalt eller ens i atmosfären ovanför den lokala mätningen. Atmosfärens ‘vindar’/’strömmar’ etc står lika lite stilla över en plats som drivis befinner sig på samma plats år ut och år in. Drivis och vindar/jetströmmar eller andra rör sig. Jorden rör sig och står inte stilla. Människan är inte centrum i universum även om det finns de som fortfarande vill önska detta.

Read Full Post »

Det är i och för sig bra att Vetenskapsakademin till viss del backar genom att säga ”Misstolkad klimatrapport”. Bättre hade varit om de tagit till sig de verkliga fakta från t.ex. Ellesmere Island m.fl. platser i Arktis där studier i varvat slam helt motsäger deras påstående: Vi vill med detta inlägg på inget sätt förringa problemet med den globala uppvärmningen och dess möjliga följder. Vi vill endast varna för missriktad information som kan få till följd att forskarnas trovärdighet kan komma att ifrågasättas och att åtgärder blir felprioriterade. Vetenskapsakademien har inte minst i sina analyser av energifrågorna utgått från att arbetet med att minska koldioxidutsläppen ska ha hög prioritet i den globala politiken och att mycket stora investeringar måste göras för att ersätta de fossila bränslena med hållbara alternativ.
Misstolkad klimatrapport hotar forskares trovärdighet, klimatforskare och ledamöter av Vetenskapsakademien på DN Debatt 21 januari 2013

Se: Fakta om sk. uppvärmning, Facts not Fiction-sida mer i ämnet finns under fliken Aktuell debatt samt på Arktis historia, Norah4you sida samt citat och ref till fler verkliga vetenskapliga arbeten Verkligheten är en annan, Norah4you 31 oktober 2012

Read Full Post »

1984-scenariot måste tilltala CO2-fantasterna mer än vanligt. För nu när de blivit överkörda med sitt 2 grads krav av verkligheten,
The identified critical threshold for dangerous climate change saying that the increase in global temperature should be below 2 degrees Celsius seems not to have helped the climate negotiations so far. New research shows that negotiations based on such a threshold fail because its value is determined by Nature. Climate negotiators should focus on other collective strategies. ”Dangerous threshold” can hinder UN climate change negotiations, Karin Backteman at Gothenburg’s University sponsored by the Swedish Research Council for the Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning through the program COMMONS, Human Cooperation to Manage Natural Resource 16 oktober 2012
så försöker några av snillena i stället hävda att(självfallet numera med ordareservation för om det har med klimathot att göra, men ordalydelsen talar ändå sitt språk)

Enligt Rummukainen är det svårt att i dag säga om det är de pågående klimatförändringarna som ligger bakom enstaka kraftiga tropiska cykloner, stormar och orkaner.
-Men olika forskningsrön tyder på att det globala antalet inte ska bli fler vid ett varmare klimat, däremot kan det bli en omfördelning mellan antalet stormar i Atlanten och olika delar av Stilla havet. Sedan finns rön som antyder att det kan bli mer kraft i de kraftigaste stormutvecklingarna, säger han.
Vädret tycks ha blivit extremare de senaste åren. I USA i somras slogs flera värmerekord, Grönlands glaciärisar smälte i somras mer och snabbare än på över 100 år och vintern 2006-2007 i östra Mälardalsområdet var den mildaste där på 250 år.

Kraftig ökning av Atlant-orkaner, GP 31 oktober 2012

Nu är inte ens de uppgifterna som ges om Grönlands glaciärisar sanna. Snabbaste sedan 1956…. och min matematiska förmåga förstår inte hur någon som gjort källkritisk kontroll och kan räkna kan få 2012-1956 att bli mer än 56 år 😛
men det är klart det. Det är ju jag 🙂 [skriv 1956 i bloggsökrutan och gå till äldsta inlägget]
Inte heller är det sant det som påstås om vintern 2006-07 som den mildaste i östra Mälardalen på 250 år. Undrar om det är SMHI som missat att kolla vårflödena i Mälardalen i allmänhet och slå upp tidningar från 1850-1900 för vidare temperaturuppgifter, det är illa nog, så är verkligheten en annan. För om man jämför avsmältningen som i genomsnittligt värde (räknas som normalvärde) ligger runt 95 med verkligt utfall på upp till 356, ja då blir inte den utsagan sann den heller. Att de sedan begränsat sin uppgift till östra Mälardalen kanske beror på att de tyckt sig hitta undantag från hela Sveriges regel som gäller ett flertal år med början 1936 och tyngdpunkt på kylan under några av krigsåren…. Men det där med statistik kan ju vridas i stället för att presenteras i sin helhet….

Rätt fakta om orkaner och stormar i Atlanten fanns korrekt presenterat i en artikel i Svenska Dagbladet så sent som för 4 år sedan….. finns till och med om man söker på nätet! 🙂 😉
Åren 1860 – 1 900 var en mycket blåsig period, nästan i klass med de senaste åren. Men variationerna var stora från år till år. Därefter avtog vindstyrkorna successivt fram till 1940, och under de två decennierna fram till 1 960 blåste det relativt lite.

1970 till 1990 tog vindarna fart igen, och nådde nästan samma intensitet som under den senare delen av 1800-talet. Sedan början av 1990 har det blåst upp till storm flera gånger, kraftigast när Gudrun härjade. Men sammantaget har stormvindarna ändå minskat något

Stormskadorna ökar  – men inte stormarna, SvD 15 december 2008

Kraftig ökning av Atlant-orkaner, SvD 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Metro 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Skånskan 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Västerbottens Kuriren 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Norrköpings Tidningar 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Barometern 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Dagbladet 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Aftonbladet 30 oktober 2012

När verklig fakta för de som verkligen vill visa sin vetenskaplighet motsäger dem, och verklig fakta är att antalet atlant-stormar (inklusive orkaner) drastiskt minskat tvärs emot sk. forskares utsaga, så faller utsagan.
V S B (V S B = Vilket skulle bevisas eller som den latinska motsvarigheten Q.E.D = Quod erat demonstrandum. Vilket egentligen väl borde översättas med Vilket var tänkt att demonstreras. I sentida svenska ersatt med Vilket skulle bevisas.)

Det är nästan så att folk verkar ställa sig i kö för att få möjlighet att bära den gamla sk. ‘dumstruten’ ståendes i skamvrån…. Kan det vara så illa ställt?

Se även: Naturlagar kör över CO2-fantasterna, Norah4you 18 oktober 2012

Tillägg: Lär dom sig inget i skolan nu för tiden? Reinfeldt borde lära av orkanen Sandy, Björn Lindgren språkrör Grön Ungdom på GP debatt 2 november 2012

Tillägg 6 november 2012 19.17. Det är inte något CO2-hot som hotar vår värld eller ens våra städer. Vilket Peter Örn som brukar vara påläst tyvärr tror Våra städer kan visa vägen ur klimatkrisen, Peter Örn på GP debatt 6 november 2012. Däremot har svenska städer, precis som så många andra städer, dålig framförhållning inför framtiden när det gäller:

* Dålig luft i storstäderna. Bakgrunden är inte bara utsläpp från bilar utan framför allt för att dagens politiker förtätar glömmande bort fotosyntesen och vikten av grönområden som får vara kvar utan att hugga ner för att sätta nya träd eller bebyggas. Partikelutsläpp från allt möjligt gör dessutom stadsluften allt annat än bra för människor att bo i.

* VA-nätens kvalité. Det må vara att de flesta svenska städer, inte alla, har relativt sett skaplig, inte bra, vattenrening. Men det som är det stora problemet är varken ökad nederbörd (jämför med Värmland där många kommuner nu uppmanas koka vattnet) eller något annat nu mänskligt skapat hot. Inte ens att städernas befolkning ökat ju fler som flyttat från landsbygden. Det stora hotet lyfte jag själv redan för 35 år sedan när det kom till min kännedom: Det va-nät som ligger i marken i svenska städer, och som för all del sedan dess börjat ‘renoveras’ eller bytas ut, är av den omfattningen att det om de belopp som per år anslogs då på 70-talet och de som anslagits per år därefter skall vara normen, så kommer det att ta 150 år innan alla rör bytts ut. Observera att limning med plast inuti gamla rör inte löser några problem ens kortsiktigt. Tro mig som för drygt 30 år sedan arbetade med import av plaster och kemikalier, det finns inte en enda plast som är lämpad för att transportera ens klorbehandlat dricksvatten än mindre allt annat.

Tillägg 9 november 15.09 mera snurren i farten…. Klimatutsläpp från dikade våtmarker, GP 9 november 2012
Klimatutsläpp från dikade våtmarker, SVD 9 november 2012
skicka snillena på 7-9 årskursares Biologikunskaper samt på 5:e klassares Vattnets kretslopp kapitel!

Read Full Post »

åter igen visar CO2-fantasterna sin brist på kunskap. Nåväl får väl rätta till de brister de har. Landhöjningen längs norra kusten av Mälaren är fortsatt snabbare (om än långsam) än vad landhöjningen söder om Mälaren är.

”VATTENNIVÅER I FORNTIDEN
Generellt: När man skall beräkna tidigare havsnivåer måste man först klarlägga följande:
HAVSYTENIVÅER ÄR INGET EXAKT VÄRDE HAVSYTAN VARIERAR MAN RÄKNAR PÅ ÅRSMEDELVÄRDEN.
Under dygnet (mellan ett hög och ett lågmärke mindre markant här i Östersjön, men kan i vissa lägen ändå göra skillnad när man räknar på vattenvägars farbarhet) Under året, månen och solens läge i förhållande till jorden ger i sig skillnad i form av spring- och nipflod. Säsongvisa variationer förekommer. Exempel på detta är att Östergötlands Östersjökust har en skillnad på årshögsta-årslägsta som medför en skillnad i vattennivå med 1 m. Under en tusenårsperiod kan torra/regniga perioder variera. Detta tillsammans med olika jordarters och bergformationers varierande receptionsförmåga över tiden tillsammans med vindar, strömmar och andra naturfenomen kan få havsytenivån att variera högst avsevärt från den teoretiska havsyteberäkningen
…….
……
Notera: Östersjön förlorar varje år 10 miljarder kubikmeter vatten p.g.a. landhöjningen [Horn Anna red., Från Arkösund till Kråkelund,, Oskarshamn 1978 sid 2]
Utdrag ur C-uppsatsen Johansson Inger, Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider, Linköpings Universitet 1993 (handledare Jan Eriksson)

Översvämmad Mälaren hot, GP 23 februari 2012
Översvämmad Mälaren kan stoppa elen, DN 23 februari 2012
De har inte ens klart för sig att om det vore så att vattenmängderna blev de värst befarade enligt datamodellerna, så skulle vattennivån runt Mälaren som värst nå liknande nivå som den hade på Drottning Kristinas tid. Men det är som sagt datamodeller som dessutom förutsätter att det inom Mälarens nederbördsområde faller mer än dubbelt så mycket regn som idag samt att alla glaciärer och fjälltoppar skulle bli snölösa på en gång. Snurren.
Jag råder dem att gå ner på närmaste lantmäteri och begära fram de äldsta kartorna.

Nu är det så att landet och alla sjöar, insjöar så väl som sjöar med direktförbindelse till Östersjön tippar. Det är en följa av att inlandsisen drog sig tillbaka från söder mot norr. Stannade till en längre tid på en linje från Skövde mot Södertälje och över Östersjön, men som sagt smälte från syd norrut. Detta innebar att det land där isen smälte först/tidigare än andra ställen norrut, reste sig snabbare först, men landhöjning är en retarderad rörelse. Det innebär att de områden som längre var under istäcket fortfarande än idag reser sig snabbare än områden söderut. Detta har också till följd att vissa områden i södra Sverige sjunker relaterat till områden längre norrut. Följden av detta och att vi idag bara har Öresund samt lilla och stora Bält som kan släppa ut de enorma mängder som går ur Östersjön varje år, är att det finns två städer i syd där bebyggelsen under senaste århundradet kommit för nära vattennivån i Öresund är de enda svenska städer där det aktuella problemet kan uppkomma. Malmö är en av dem.

Read Full Post »