Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Climate scam’

Someone ought to give a hint to the CO2-believers: You are fooled by a scam
Neither UN nor IPCC are a World Goverment,
nor do their so called experts show skills in Theories of Science – Basic knowledge
Now is the time for mocking ”Global warming”

It was all about finding ways to rule the World and at least try to apart from finding new ways of taxation – without answering the BIG question: Where have all the money gone?

Btw someone ought to tell the Greens around the world – Fact is fact – forged, tempered or ”corrected” data is fiction!

Among those who need to learn understanding the difference is:
Nu krävs kraftfulla åtgärder mot nötkött och flygresor, David Andersson (doktorand, Inst. för energi och miljö, Chalmers), Christian Azar (professor, Inst. för energi och miljö, Chalmers), Anders Biel (professor, Psykologiska inst., Göteborg universitet), David Bryngelsson (doktorand, Inst. för energi och miljö, Chalmers), Olof Drakenberg (miljöekonom, Göteborgs miljövetenskapliga centrum), Tommy Gärling (professor emeritus, Psykologiska inst., Göteborgs universitet), Fredrik Hedenus (fil. dr., Inst. för energi och miljö, Chalmers), John Holmberg (professor, Inst. för energi och miljö, Chalmers), Sverker C. Jagers (professor i statsvetenskap, Göteborgs Universitet och Luleå tekniska högskola), Jörgen Larsson (fil. dr., Inst. för energi och miljö, Chalmers), Jonas Nässén (docent, Inst. för energi och miljö, Chalmers), Cecilia Solér (ekon. dr., Företagsekonomiska inst., Göteborgs Universitet), Thomas Sterner (professor, Nationalekonomiska inst., Göteborgs universitet) och Stefan Wirsenius (tekn. dr., Inst. för energi och miljö, Chalmers), på DN Debatt 28 februari 2015

Oops think they have to start by learning: Authority is no safe criterion of credibility.Fallacies in argumentation

Watts Up With That?

Guest essay by David Archibald –

They used to be against us, but now Hollywood is on the side of the angels in mocking global warming

clip_image001The science of climate has had intense scrutiny for the last ten years and more with the result that we now know why the planet warmed in the second half of the 20th century and why it is going to cool instead from here. Yet the meme of global warming continues, seemingly unstoppable and immune to facts.

Politically, global warming peaked out at COP 15 in Copenhagen in December 2009 when heads of state of countries accounting for the bulk of the world’s GDP were in attendance. They don’t bother to attend now – it is mainly time-servers who turn up. But global warming’s momentum is still resulting in destructive and pointless legislation and regulation in the English-speaking parts of the planet.

Commercial…

Visa originalinlägg 269 fler ord

Read Full Post »

Sverige torde vara unikt. Hoppas jag…. För hur är det möjligt att det under en lång följd av år varit tillåtet, samt vanligt förekommande, att skolors rektorer anställer obehöriga, ofta de som inte ens läst ämnet de undervisar i efter gymnasiet själva, i stället för ämnes- och stadiebehöriga lärare? Förvisso blir det billigare för stat och kommun i korta loppet, men Kunskap krävs för sökande av ny kunskap, kära politiker och det är skillnad på att lära ut samt ha förmåga att ge varje enskild elev de verktyg den behöver för att kunna lära in. Eller som min didaktiklärare i Linköping sa: Det är en sak att lära Snobben. En helt annan att få Snobben att lära in.

Förstår också att en och annan politiker tycker det kan vara billigare för svenska staten att vältra över stora studieskulder på allt fler som utifrån Alla skall med-skolans filosofi blivit pushade in i ”kvarnen” för att finna att de har Utbildats till arbetslöshet och vuxendagis med stora skulder resten av livet.

Förvisso är Politiker inte vetenskapsmän och det finns inte ens ett minsta behörighetskrav av att ha ordkunskap samt ordförståelse nog att förstå Regeringsformen samt andra svenska Grundlagar. Ändå har politiker som före Grundskolans införande klagade på att deras löner var lägre än svenska Adjunkters numera dubbelt så hög lön, garanterad pension om de suttit en period eller längre samt slinker därför som forna dagars Sovjetiska trojkas folk förbi i gräddfil i stället för att som alla andra få gå till Arbetsförmedlingen första dagen de är utan jobb. Inte behöver de leva på A-kassa eller söka alla lediga jobb. Fast i och för sig är det många av dem som säkerligen skulle få svårt med de begränsade kunskaper de har att få ett jobb med ens medianlön….

När kunskap inte värdesätts i ett land, så går det utför med landets möjligheter att hävda sig i den allt snabbare tekniska utvecklingen.

Vänd negativ skoltrend – släpp läraren fri, GP Ledarsidan 3 mars 2015

Read Full Post »

Politiker är inte vetenskapsmän. Det finns ingen som helst behörighet eller ens krav på vetenskaplig utbildning för att bli politiker. OM en politiker har utbildning och kunskap som är gångbar på öppna arbetsmarknaden, d.v.s. i icke Offentlig tjänst alternativt politiskt tillsättning utanför det Offentligas sfär, så är det tacknämligt. Men inte något som går att förutsätta.

Det är den hårda krassa verkligheten som Sveriges, och andra länders, politiker måste ta till sig.

Det enda politiker kan göra, och bör göra, är att tillhandahålla de ekonomiska förutsättningarna för att utbildning skall ha kvalitativt höga krav oavsett utförare och då från första klass hela vägen upp till universitets-/högskoleexamen. Samt att se till att underlätta företagsamhet, teknisk samt industriell utveckling. Resten kan politiker inte styra över hur gärna de än vill.

FN är ingen världsregering. Att det kliar i fingrarna på mången politiker runt vår värld att finna möjlighet att styra hela världens medborgare samt att hitta nya påfund för att få in ”skattepengar” som aldrig redovisas fullt ut vart de går, det har visat sig gång på gång.

UN isn’t a World Goverment. But undemocratic politicians sure want to be Leading the World.

So that is why the global warming scare is so hard to kill. The end game is world domination. With such a big prize – the biggest possible, facts aren’t even inconvenient. They are not part of the process. It has been a long slog but gird your loins for a battle that might last into mid-century. Lima was COP 20 and Ms Figueres is prepared to take it to COP 40. is unfortunatly not a movie scenario.The UN Climate End Game

Här i Sverige strävar den Jönssonlige lika Regeringens Socialdemokratiska ledning att få en plats i FN:s säkerhetsråd. För den politiska positionen har Socialdemokraterna gjort mycket för att dölja Socialdemokraternas mörka historia fast på vägen glömde ”Tyck som jag”-politikerna bort sig och erkände Palestina. Något som i och för sig borde skett redan när staten Israel fick FN-godkännande, men ligger lite fel i tiden år 2015. Socialdemokraterna är villiga att schackra för att få röster nog att kunna väljas in. Att jag personligen inte finner det vara fel att förnya avtalet med Saudi Arabien, är min privata uppfattning. Jag förstår dock irritationen från de inom Socialdemokratiska partiet som har avvikande uppfattning. Jag förstår ännu mer irritationen hos Regeringspartnern Miljöpartiet som åter får se sina hjärtefrågor sidestepade. Att jag inte håller med Miljöpartiet så som det utvecklats till rena vänsternissar vänster om svenska Vänsterpartiet, det är en annan sak. Hindrar inte principiella reflexioner.

Löfvéns längtan, SvD Ledarsidan 25 februari 2015
Miljöpartiet sätter ner foten om Saudiavtalet, Aftonbladet 25 februari 2015
Massivt motstånd i MP mot Saudiavtalet, DN 25 februari 2015

Read Full Post »

UN isn’t a World Goverment. But undemocratic politicians sure want to be Leading the World.
So that is why the global warming scare is so hard to kill. The end game is world domination. With such a big prize – the biggest possible, facts aren’t even inconvenient. They are not part of the process. It has been a long slog but gird your loins for a battle that might last into mid-century. Lima was COP 20 and Ms Figueres is prepared to take it to COP 40. is unfortunatly not a movie scenario. 🙂

Watts Up With That?

Guest opinion by David Archibald

“Everybody Wants To Rule The World” was a 1985 song by Tears For Fears. Now in 2015, a number of parties are doing their best to that end – ISIS in the Middle East, Russia chewing up the Ukraine, China in the East and South China Seas and the UN Climate Change Commission. A draft document out of Geneva gives details of the UN plan to rule the world.

clip_image001 Christiana Figueres is on the right in this photo, but far left politically.

For most of us, the memorable thing from the Lima climate late last year was Greenpeace’s despoiling of an ancient Nazca figure of a hummingbird.

But the Lima conference has been quickly followed by another in Geneva. The purpose of the latter conference was to produce the negotiating text for the climate conference to be held in Paris in December. The Geneva…

Visa originalinlägg 713 fler ord

Read Full Post »

The last weeks CO2-Alarmist once again tried to call Wulf is comming due to their so called studies regarding possible tsunamis, typhones and other hard weather disasters to hit USA as well as Europe in…..

These so called Scholars forgotten basic Theory of Science: Checking for Historic wellknown data… Or never bothered to learn… chose which.

Powerful, destructive tropical cyclones are now reaching their peak intensity farther from the equator and closer to the poles, according to a new study co-authored by an MIT scientist.

The results of the study, published today in the journal Nature, show that over the last 30 years, tropical cyclones—also known as hurricanes or typhoons—are moving poleward at a rate of about 33 miles per decade in the Northern Hemisphere and 38 miles per decade in the Southern Hemisphere.

”The absolute value of the latitudes at which these storms reach their maximum intensity seems to be increasing over time, in most places,” says Kerry Emanuel, an MIT professor and co-author of the new paper. ”The trend is statistically significant at a pretty high level.”Tropical cyclone intensity shifting poleward, Kerry Emanuel MIT professor in new paper

Always thought MIT students to MIT professors had basic knowledge in subject Theories of Science My mistake I presume 😛
Btw. the professor forgotten that Facts always wins over Fiction and that reality-check is critical for every study….

Klimatförändringar hotar USA varnar studie, DN 14 maj 2014

Example Historic Hurricanes North America:

Newfoundland Hurricane 1775
1933 Tampico hurricane of 1933
New England Hurricane of1938

Many hundred more examples are possible to find documented in archives – that is, IF you are looking for Facts not Fiction

Swedish media:
Det går inte snabbt, det ska erkännas, men efter att ha studerat var cykloner, tyfoner och orkaner nått sin maximala intensitet de senaste 30 åren kan forskarna se att detta inträffar allt längre från ekvatorn. Enligt den aktuella beräkningen, som presenteras i tidskriften Nature, förflyttas denna ”peak” med en hastighet av sex mil söderut och fem mil norrut per decennium. Om 200 år har de tropiska stormarna alltså närmat sig oss med cirka 100 mil.

Enligt Kerry Emanuel, professor på MIT i Boston, USA, är sambandet mycket starkt statistiskt.

– Latituden där dessa oväder når sitt maximum ökar över tid.Larmet: Cykloner på väg mot oss, Aftonbladet 14 maj 2014
IF the professor study has been on the way for 30 years, how come he missed exactly what he say he has studied?

Tropiska stormar närmar sig oss, GP 14 maj 2014

Some of many hundred forgotten examples Europe:

Julianenflut in the Netherlands, storm/hurricane killing 20 000 people 1164
North Sea Storm/Hurricane killing between 25 000 up to 100 000 people 1362 AD from the Netherlands, Germany and up to Jutland (Denmark)
Earth Quake and Tsunami Portugal 1755
Vulcano Laki, Iceland, erupts 1783-84 causing disaster in Europe and global drop in temperature Half of Icelands inhabitants died and the total around the world was around 5 millions….
Loen Norge 1905 and 1936
Tafjord Norge 1934

And IF by any chance a typhone hits ”Europe” you better check your position on GPS. Hurricanes and hard storms as well as vulcano eruptions and tsunamis are possible disaster since historic time began and before in the Atlantic regions. BUT typhones is the Pacific term for same phenomena 🙂

Read Full Post »

The CO2-Alarmist never learn. It must be fun not having to check for real records when calling WULF is comming…… 🙂

Scientists are monitoring an iceberg almost the size of Toronto — one of the largest now in existence —that broke off from an Antarctic glacier and is heading into the open ocean.

NASA glaciologist Kelly Brunt said on Wednesday the iceberg covers about 660 square kilometres and is up to half a kilometre thick. Known as B31, the iceberg separated from Antarctica’s Pine Island Glacier last November, Brunt added.

”It’s one that’s large enough that it warrants monitoring,” Brunt said in a telephone interview, noting that U.S. government organizations including the National Ice Center keep an eye on dozens of icebergs at any given time.Massive Antarctic iceberg heads for open ocean, cbc.ca Apr 25, 2014

What’s 660 square kilometers this year compared with the 32322 square kilometers iceberg in 1956? One of more than 1000 large icebergs ”calved” that year? The one monitored now is only 2 percentage of the one back than…… and less than that compared with records from January 1927! Source the Polar Times, vol. 43, page 18 You have to converse mile to kilometer (not to difficult for CO2-alarmists I presume???)

Some people never learn. Stupid fools or are they trying a 1984-trick to scam the world for more money to incompetent so called scholars?

Swedish media:
Västantarktis is faller sönder, SvD May 2014
Issmältningen på Antarktis omöjlig att stoppa, DN 13 maj 2014 …… If you haven’t knowledge every 7th grader around the world should have, than you might not understand that icesheet in Arctic as well as Antarctic grow and ”melt” during their ordinary seasons EVERY YEAR. If you haven’t taken yourself time to go to archive, that’s one thing. That you Alarmists forgotten Archimedes principle, that’s say everything regarding your knowledge and experience of Theories of Science….

and from the birth of ”big” iceberg in 2011: Enormt isberg föds i Antarktis, GP 4 november 2011 reported than to be 900 square kilometers…… checking iceberg history doesn’t seems to be ”needed” for fools of CO2-alarmists…..

Read Full Post »