Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Civilförsvar’

fördelat över 10 år i ökade Försvarsutgifter för att Sverige skall kunna klara sig ens hjälpligt, dvs återfå sin tidigare försvarskapacitet. Från 1988 års Försvarsbesluts vansinniga neddragningar och idiotomorganisationer beställda av politiker som i sin ungdom klagade på att de ‘tvingades’ göra sin lumpartid. Ja jag vet att besluten togs över parti- och blockgränser. Men gör det saken bättre? Det är alltså inte sittande Alliansregeringen som skall lastas utan samtliga svenska regeringar från 1985 (under försvarsutredningens gång) och framåt som bör ställas till ansvar liksom de som röstat för de olika Försvarsbesluten 1988, 2000 och 2004. Amatörmilitärstrateger bör enligt mitt förmenande hålla på med dataspel i ämnet och inte lägga sig i vad som krävs för att försvara Sverige! Dags att välja:
* 40 miljarder fördelat över 10 år, det är de verkliga siffrorna när alla kringkostnader inklusive politikerarvoden för att fatta beslut i alla led är medräknade,

eller
* sökande medlemskap i NATO. Vilket inte heller det är gratis.

Fast ibland undrar jag om alla politiker verkligen vill stå upp och försvara Sverige annat än i ord. Lika bedrövligt när det gäller Försvar av landet som när det gäller det gamla Håll Sverige Rent kampanjandet. Politiker tror att ord är viktigare än verkliga aktiva åtgärder.

Natoplan tog över svensk beredskap, Expressen 22 april 2013
Ryska plan övade attack mot Sverige, Aftonbladet 22 april 2013
Natoplan tog över svensk beredskap, SvD 22 april 2013
Natoplan tog över svensk beredskap, SvT 22 april 2013 btw Sveriges Radios hemsida med nyheter har av något skäl tagits över av Radiotjänst. Min dator varnar för att det kan finnas farlig kod på den sida som kommer upp.

Se även: Omvärldsanalys Sveriges södra kuster, Norah4you 17 mars 2013 samt Försvarsminister Karin Enström saknar kunskap, Norah4you 1 mars 2013 och När amatörer analyserar hotbild, Norah4you 12 februari 2013
Natoplan tog över svensk beredskap, Östgöta Correspondenten 22 april 2013

Personligen är jag inte orolig för rysk attack här och nu. Men frågan är vem eller vilka den eller de starka männen blir efter Putin. Det börjar jäsa i de olika leden. Inte alls stabilt läge öster om EU.

Read Full Post »

Omvärldsanalys 7 april 2013

© Johansson Inger E, Omvärldsanalys 7 april 2013 i Norah4youblogg, Göteborg 7 april 2013

FÖRSVARSFRÅGAN

Tidigare här i bloggen har jag gjort omvärldsanalys av:
* Omvärldsanalys närmaste närområdet
* Omvärldsanalys EU-området
* Omvärldsanalys Sveriges södra kuster

Innan jag går vidare behöver det betonas att för Sveriges säkerhets framtid som fritt och demokratiskt land spelar förhållanden inom Ryssland stor roll. Större roll än vad svenska vänstermedia berättar. Svenska vänsternissar som ofta är väldigt vänstervriden, finns såväl tidigare/kvarvarande? kommunister som sk. vänsterliberaler bland journalisterna även om en del utåt försöker verka vara riktiga Miljöpartister i mer än namnet. Finns en del svenska politiker som kallar sig socialliberaler utan att förstå att Liberalism är Frihet under ansvar och personligt ansvar för egna handlingar. Många av dessa vänsternissar och sk. socialliberaler lever i en drömvärld där deras egen tolkning av Demokrati går långt över svenskt demokratibegrepp och längre t.o.m. än USA-s Konstitutions Frihetsrättigheter. Se även: Demokrati, Norah4facts sida

RYSSLAND

När det gäller Ryssland gäller det att känna till Rysslands historia från 861 och fram till idag. Kortfattat: Från det att Olof Skötkonungs Ingegerd gifte sig med Jaroslav Storfurste av Novgorodriket och blev Storfurstinna av Kiev, så har Ryssland haft och har tre starka grupperingar, ryska statsapparaten; Ryska Ortodoxa kyrkan och ryska militären/statsapparatens ordningsmakt. Tre grupperingar som när Ryssland varit i något så när ‘balans’ haft en stark beroendeställning till varandra om än aldrig demokratiskt i vår västerländska mening historiskt sett. Det som många idag missar är att Ryssland har utvecklats i demokratiskt hänseende från att Sovjetunionen föll. Under Sovjetunionens tid var det aldrig möjligt att oppositionella i olika delar av det stora riket kunde få framföra demonstrationer som t.ex. den i veckan:
Rysk opposition krävde frisläppande, GP 6 april 2013
Det det handlar om är att 25 demonstranter från de stora demonstrationerna 6 maj 2012 fällts för brott. Alltså ingalunda så att alla demonstranter fängslades. Jämför med bråken på Avenyn i Göteborg. Vid demonstrationer finns det ofta såväl fredliga som allt annat än fredliga demonstranter. Att utan närmare analys av vilka som demonstrerar i Ryssland, är inlägg i den debatten vridna och färgade. Såväl Stalinister, gammelkommunister, Tsarister som sk. humanister som skändar och till och med protesterar inuti Rysk-Ortodoxa kyrkan mot religionen för att inte tala om alla möjliga grupper som försökt idka terror och utpressning i regioner speciellt i sydöstra Ryssland. Ryssland har långt till demokrati om vi använder svenska begrepp, men de har kommit en bit på vägen. Se även Ryska snuvan, Norah4you 5 augusti 2012

Ryssland är nyckeln för fred i Europa. Om balansen mellan de tre starka grupperingarna i Ryssland förändras, är det fara värt att den ryska militären av ena eller andra skälet inte ‘bara’ rustar upp utan blir hotfull som på Sovjettiden. Vår svenska försvarsminister Karin Enström (M) stirrar sig blind på dagens läge på samma sätt som svenska försvarministrar fram till Andra Världskrigets utbrott gjorde. Sverige måste vara berett att rusta upp svenska Försvaret för som minst 40 miljarder kronor de närmaste åren. Det finns en tid efter President Putin i Ryssland. Den tiden riskerar att bli väldigt orolig och kan lätt resultera i såväl sönderfall av ryska riket som militärledning i stället för det som idag finns. Se även: Självklart skall vi ha upprustat försvar, Norah4you 10 februari 2013

Konsekvenserna av Osmanska Rikets fall

Svenskar och västeuropeer har en tendens att glömma närområdets yttre kanters historia. Det vi idag ser i t.ex. Syrien Assad varnar för dominoeffekten, Aftonbladet 6 april 2013 och delar av Arabvärlden är precis som problem inuti Grekland och ner till Palestina och Israel resultatet av Osmanska Rikets fall. För närmare information se: Rötterna till dagens kriser, Norah4you 15 juli 2012 samt I skuggan av Osmanska Rikets fall, Norah4you 12 april 2012

Det verkliga orosområdet idag består i princip av två länder: Syrien och Iran. Medan Ryssland med sina gamla kontakter med den syriska regeringen äger nyckeln att lösa den konflikten, så är Iran hela världens problem. Det är med stark oro jag igår läste: Misslyckade atomsamtal med Iran, DN 6 april 2013 samt Misslyckade atomsamtal med Iran, GP 6 april 2013

Nordkoreahotet

Nordkorea är ett stort problem som i och för sig funnits sedan 1950-talet. Kim Jong-Un är despot, diktator och en fara för sitt eget folk som han terroriserar de som inte är ja-sägare samt i ännu högre grad för världsfreden.
Se:
* Tre länder kan göra skillnad, Norah4you 29 mars 2013
* Kina har mest att förlora, Norah4you 4 april 2013
* Kina är nyckeln, Norah4you 4 april 2013
* USA backar – hade Ryssland rätt, Norah4you 5 april 2013
* Bra att även Castro, Norah4you 6 april 2013
* Nordkorea 7 april – än allvarligare situation, Norah4you 7 april 2013

Det är bra att USA tagit beslutet att skjuta fram sina planerade robotförsök under den pågående samövningen med Sydkorea.
USA skjuter uppmissilprov, DN 7 april 2013
USA skjuter upp robotprov, SvD 7 april 2013
Frågan är dock ändå om det räcker tillsammans med att Kina, Ryssland och andra försöker få Kim Jong-Un att ta reson.
Världen är oroligare nu och mer osäker än den varit sedan Kubakrisens dagar.

Slutsats

Med hänsyn tagen till att som finns med i ovanstående text och länkar, är det än viktigare än det var för några veckor sedan att Sverige ser till att se om sitt hus, sitt Försvar av HELA SVERIGE. Det finns ett stort antal orosmoln, inte minst om det är så att Nordkorea gör allvar av sitt hot med påföljd att Iran blandar sig in i leken och därmed förmodligen även Israel, som direkt kan leda till oro även i vårt närområde såväl inom som utom EU.
Det är dags att Försvarminister Karin Enström (M) vaknar och ser till att förstå det hon redan borde förstått: Det går inte att rusta upp Sverige på kort sikt. Det tar minst 10 år innan fadäserna som skett sedan Försvarsbeslutet 1988 samt alla sk omorganisationer av Försvaret reparerats så att hela Sverige kan känna sig något så när tryggt med att vara värt att försvara åter infinner sig.

Read Full Post »

På förmiddagen talade nämligen försvarsminister Karin Enström (M) i Skövde. Hon beskyllde Försvarsmakten för att ”glida på målet” genom att 2019 vilja anställa fler soldater än vad som slogs fast i 2009 års försvarsbeslut.
ÖB fick salva från Enström, SvD 20 mars 2013

Hur dum får en försvarsminister vara? Hur okunnig får en officer i amfibieförband som blivit Försvarminister visa sig vara? Se även Avgå Försvarsminister Karin Enström (M), Norah4you 13 mars 2013

Read Full Post »

Omvärldsanalys – Sveriges södra gränser

Det är dåligt ställt med den historiska kunskapen om varför stor del av södra Sverige också behöver betydligt bättre Försvarsförmåga än vad som är möjligt i dagsläget. Förvisso går en del felaktigt troende att dagens svenska försvar t.o.m. skulle ha för stora kläder. Senaste galenskapsuttalandet i den vägen står en fd officer och flygare för i SvD: Nu tänker jag svära i kyrkan! Finns det verkligen bemannade stridsflygplan om 30 år, finns det ens om 15 år? Låt oss leka med tanken. Dagens piloter är i större omfattning än tidigare kolleger systemövervakare. De kan inte längre ta över automatiken om något går snett, vilket man kunde tidigare.
Teknikutvecklingen beträffande beväpnade flygfarkoster går mycket snabbt. De amerikanska obemannade flygfarkosterna, ”drönarna” som bland annat används i Afghanistan, styrs från skyddade baser i USA. De blir allt effektivare och bär större och större last kvalificerade vapen.
Behövs bemannade stridsflygplan 2030, Lars Moberg fd officer och pilot på SvD Brännpunkt 17 mars 2013
Sänken bör man inte ha varken i marin, flyg eller försvar som helhet. De som inte kan skilja på försvar och attack, de har alldeles för dålig grundkunskap. Så är det. För övrigt är det som någon i artikelkommentarerna påpekade alldeles för lätt för en lede Fi att skicka ny programvara som gör att de tar över styrningen av drönare. Men någon måtta får det allt vara i galenskapen. Inte undra på att vi har en Försvarsminister som utifrån sin tidigare amfibieofficersverksamhet saknar kunskap om helhetsperspektiv och grundförutsättningar för Sveriges möjlighet att försvara sig.

Men åter till det viktiga idag. Samma som varit viktigt så länge Sverige funnits som land. Tänker inte ge mig in i diskussion om Sveriges äldsta historia. De som vill veta den får läsa på Svea Rikes vagga, Norah4history

Historiskt sett har det varit fyra områden som är känsliga för hela Sveriges säkerhet som land.

Red zones

De områden jag avser är:
Inloppet mot Mälaren
Gotland
Öresund
Utloppet från Göta Älv.

Om vi tittar på dem ur historisk synvinkel är utloppet från Göta Älv det som tidigast finns omnämnt. Redan Ptolomaios (d 161 e.Kr) skrev i Geografike’ Hyfegsis om om en flod som springer upp i det inre av landet och brusande kastar sig ut i västra Oceanen. Ptolemaios använder begreppet Vigothaaelv.

Inloppet mot Mälaren är inte bara känt från Birkafrågan utan än mer för att det i det inre av Mälaren varit bra vattenvägar såväl norrut som till andra delar av det inre Sverige. Något som bland andra ‘ryssen’ visat på vikten av att ge sig på i historisk tid.

Gotland är och har varit en viktig knutpunkt för all sjötrafik på Östersjön. Såväl i förhistorisk, historisk som i nutid.

Öresund är dock den stora problemknuten. Nu än mer än i äldre tider. Oavsett om vi ser på omvärldsanalys öster eller västerut, så står problemet med inloppet till Östersjön klart. De ev. krigsfartyg som kommer från Natoland kan själva ta vägen via Bälten men Öresund är lika viktigt för båda sidor att ha tillgång till om det hettar till.

Det är mycket troligt att ett ev. första angrepp från ett framtida Rysslands ledare oavsett var de tänker angripa eller försvara sig själva eller de de räknar som sina vänner, sker på svensk sida i Öresund. Den ryska flottan i Östersjön har inte mycket att välja på om de vill säkra utfart på öppet hav. Den ryska flottan i Ishavet är stor del av året infrusen. Att utgå från nuvarande situation i Ryssland, där ryska militären redan rustar upp, är inte något att räkna med.

Personligen är jag mindre orolig i närtid, det räcker att se vilka det är som mest kritiserar Putin och vilka som kritiserar ryska militären för att se att det inte är så enkelt. Det är situationen som kommer den dag Putin avgår/ersätts etc som är den för Sveriges försvar oroliga situationen där vi aldrig får glömma att det tar minst 10 år innan Sverige efter nytt beslut har något som kan likna ett riktigt försvar i likhet med det som rådde innan Försvarsbeslut 1988 antogs.

Då har jag ändå inte glömt bort, men väl lämnat till senare analys järnfälten i Norrland, urantillgångarna i Västergötland, ‘rara’ metallers förekomst i svenska berggrunden (metaller som i övriga världen främst finns i Kina) o.s.v.

Sverige behöver ett starkt försvar som kan försvara hela Sverige. Allt annat är ren och skär utopisk dröm om att ‘så levde de lyckliga i alla dagar’ som inte infann sig ens efter Sovjetunionens fall.

Sedan får vi se om Regeringen står fast vid:
113 SVT Text Lördag 16 mar 2013
INRIKES PUBLICERAD 16 MARS

Försvaret kan få mer pengar i höst

Regeringen är beredd att ge mer pengar
till försvaret, och det kan komma i
höstens budget.

Det förklarar statsminister Fredrik
Reinfeldt för SVT Nyheter på frågan om
vad han har för svar till de moderater
som är missnöjda med de fortsatta
nedskrärningarna i försvaret.

Statsministern kunde dock inte säga
hur mycket mer pengar det kan bli.

Flera moderater har gjort revolt mot
partiet i försvarsfrågan med krav på
ökade resurser för att stärka
försvarsförmågan.

kopierat från SVT text sida igår 16 mars 2013.

http://www.sydsvenskan.se/sverige/kriget-om-forsvaret/
Kriget om försvaret, Sydsvenskan 17 mars 2013

Read Full Post »

OMVÄRLDSANALYS EU-OMRÅDET

I min strävan att utifrån historisk kunskap efter bästa förmåga göra en fullständig omvärldsanalys har jag nu kommit till EU-området. (Tidigare behandlat Närområdet Norden). Det är viktigt att titta på våra närmaste ‘allierade’ och Europas historia i ett större perspektiv för att förstå var orosmomenten finns. Orosmoment som kan vara ekonomiska, PIGS-länderna, eller sociala (Grekland) eller politiska (instabilitet pga 1900-tals historien).

Allra först måste alla få klart för sig att gränserna i Europa aldrig varit lika heliga som gränsen mellan t.ex. Norge och Sverige. Inom parantes – har aldrig hittat ett enda medeltida dokument som vid kontroll visat att Norge ‘ägde’ Jämtland…. i äldre texter rätten att ta ut tiondet till Biskopen i Trondheim …. samt att Norge skickade skattindrivare från Magnus Erikssons son Hakons tid och fram till Norge ”förlorade” landskapet. Så har ”vi svenskar” Skåne. Skåne som så vitt vi vet aldrig varit självständigt men under lång tid av sin historia tillhörde Danmark….. Norge gjorde sig som visats i tidigare inlägg fritt från Sverige. Nog med parantes.

Parantesen har tillkommit för att visa på att det ingalunda är så enkelt att överhöghet i fredsavtal eller genom giftermål någon gång i äldre eller senare tid utgå från att människor som bor i ett område som berörts glömt bort sin historia. Vilket vi svenskar ofta gör. Ett dagsaktuellt exempel är den diskussion som kommit upp till ytan i EU om Katalonien och Skottland:
Kraven på självständighet i europeiska regioner har ställt EU på politisk och juridisk outforskad mark. Bryssel vet inte hur det ska förhålla sig till ett självständigt Skottland eller Katalonien. Oron är stor att utropandet av ett par nya stater kan skapa ett veritabelt virrvarr av utbrytarkrav i hela Europa.
Revor i EU-väven, SvD 13 mars 2013

Drömmar om Europas Förenta Stater
Det är aldrig möjligt att lägga ett nytt tak på en byggnad som saknar grund och bärande balkar. Det må vara så att det finns politiker och drömmare önskar sig ett Europas Förenta Stater. Verkligheten är inte den att ‘så levde de lyckliga där efter’. Alla människor har sin historia med sig. En del är inte medvetna om den. För andra är historien i högsta grad levande. Det märkliga med dessa drömmarna om ett förenat Europa är att det från Romarna som misslyckades att lägga under sig hela Europa, via Hermanerik kommen över vattnet från ön i Norra Oceanen under Folkvandringstiden och Hermaneriks efterföljare – goter som i vissa fall i romerska och grekiska samtida källor går att följa hela vägen från Baltikum tills en från Ranrike (!) som blivit utkastad när han under folkvandringstiden återvände hem, efter något som mest liknade ett härnadståg flera hundra år senare, och till slut slutade sina dagar i Spanien som en av Visigoternas ledare,
över vikingatidens härnadståg i väst och öst som var mer omfattande än vi får lära oss,
så har vi som kallar oss svenskar haft en benägenhet att sticka näsan i stort antal av de oroshärdar som började långt tillbaka men kastar skuggor ända in i nutid.

För att förstå vår nutid och de spänningar som finns inom EU måste vi börja med de tre viktiga delarna av historien.
* Den ena Folkvandringstidens förflyttningar av människor, har delvis berörts i länken ovan. Lämnar den för tillfället.

* Den andra skedde i samband med att Kalifatet bredde ut sig när den muslimska tron expanderade i Nordafrika. Spaniens Visigotiska rike föll och Berberna/Morerna tog vid på 700-talet och fram till att Kastiljen, Aragonien och alla de andra delarna på olika sätt fogades samman till det vi idag känner som Spanien.

* Den tredje perioden var långvarig och mycket blodig. Perioden började redan under Folkvandringstiden när ‘Hunnerna kom’. I hela Europa fanns grupper av människor som av olika orsaker ‘hamnade’ på andra ställen än där de hävdade sitt ursprung. Hävdade? ofta med stor rätt, men det var om inte ointressant så under ytan i många år ända tills det Osmanska riket växte fram ur resterna av det Gyllene Hornet. (Det Gyllene Hornet återkommer jag till i nästa omvärldsanalys. För dess historia är i högsta grad levande i det som händer öster om EU. Den som vill gå de händelserna i förväg kan läsa Syrien-Turkietkrisen ur historisk bakgrund, Norah4history 6 oktober 2012 eller I skuggan av Osmanska Rikets fall, Norah4you 12 april 2012
Flera av vår dags oroshärdar utkristaliserar sig och kommer i annat ljus om vi lär oss de delarna av historien.

Europas förändrade gränser senaste 100 åren
Så kommer vi då till nutid och de två bitarna som våra EU-parlamentariker tycks ha glömt, eller vilja glömma(?) .

* Europas gränser ser inte ut idag som de gjorde för 100 år sedan innan Första Världskriget. Det är inte bara det att Österrike-Ungern o.s.v. föll samman av inre oroligheter som hade sitt ursprung i någon av de tre historiska händelseförloppen ovan. Gränser ändrades såväl i sydost Europa när Osmanska riket föll samman med början i slutet av 1800-talet för att återigen ändras i stor del av Europa efter Andra Världskrigets slut, som i kärnområden av nuvarande EU.
Polen förlorade mark i öst och fick mark i väst.
Gamla Preussen upphörde att existera.
Sydtyrolen tillhör Italien men det är många italienare som inte känner sig som landsmän historiskt sett med Bolzanoområdets italienare. Stor del tyskar, relativt många med ‘italienskt’ ursprung plus en minoritet av en för länge sedan bortglömd ‘ursprungsbefolkning’ (dvs en grupp som minst blev kvar i området efter Folkvandringstiden).
Italien själv såg inte ut som dagens Italien.
Hela fd. Jugoslaviens nuvarande stater, några medlemmar i EU andra inte, har sitt ursprung i händelser som började under Folkvandringstiden och fortsatte fram till Osmanska Rikets fall. Det handlar om många folkgrupper, alla inte etniska eller religiöst kulturella utan grupper av människor som har sin egen historia. Ofta bortglömd.

* Som en följd av detta och det som hände under samt direkt efter Andra Världskriget, har vi också Grekland. Grekland vars senare tiders historia bl.a. med försöken av såväl kommunister som fasister att ta makten; barnkidnappningarna under åren närmast efter kriget då många barn fördes över till öst; stora inbyggda ekonomiska spänningar som politiker försökt dämpa genom att ge förmåner och skattebefrielser, extra månaslöner o.s.v. utan att det funnits reella pengar bakom.

De två bitarna utgör i sig problem som är betydligt större än ev. funderingar om Katalonien och Skottlands ev. framtida självständighet inom eller utom EU. Då har vi ändå inte tagit med att EU:s center har lagts i det största problemområdet av alla. Bryssel är Belgiens huvudstad, men Belgien har två stora folkgrupper Flamländare och Valloner som redan under Caesars tid för snart 2000 år sedan hade svårt att hålla sams.

Slutsats
Kontentan av allt detta är att det finns ett antal bålgetingbon som mycket lätt kan börja svärma i själva EU. Sverige må tillhöra EU. Svenska folket röstade INTE om att EU skulle bli något Europas Förenta Stater. Det är inte så enkelt att vi för att vi är medlemmar i EU på något sätt skulle kunna räkna med att få militär hjälp om det är så att Sverige attackeras. Det som idag ser lika otroligt ut att det skulle kunna ske som det såg ut att Andra Världskriget skulle börja, det kan mycket väl hända även inom EU. Sverige måste ha ett eget försvar för Sveriges behov att fortsatt vara ett eget rike. Glöm även Danmark som ju även de helt tokigt börjar rusta ner. Danmark hårdbantar sitt försvar, Sveriges Radio 11 mars 2013

En halv miljard mindre om året till försvaret, GP 13 mars 2013 Ren och skär skandal att vi har en Försvarsminister som sägs ha rötter i Försvaret som inte ens kan förstå att varken Norge, Danmark eller NATO kommer att rycka in till Sveriges försvar!
Halv miljard mindre om året för försvaret, Expressen 13 februari 2013
Försvaret måste minska kostnader, SvD 13 mars 2013
Nya försvarsnedskärningar på gång, DN 13 mars 2013 Vill Enström utrota svenska försvaret eller vad?
Försvaret måste minska kostnader, Aftonbladet 13 mars 2013

Se även: AVGÅ, försvarsminister Karin Enström (M), Norah4you 13 mars 2013 En försvarsminister som inte vill försvara sitt land är en försvarsminister är inte mycket att ha som julgransglitter.

Read Full Post »

Det är med djupt beklagande jag och många andra inser att det endast kan föreligga en av följande allvarliga situationer:

Antingen är vår nuvarande Försvarsminister Karin Enström inte clearad för all undinformation, vilket i och för sig inte är helt nytt när det gäller svenska Försvarministrar genom tiderna. Att Karin Enström inte var clearad för allt när hon tjänstgjorde i amfibieförband var mer självklart.

Eller

så har Försvarminister Karin Enström inte kognitiv förmåga och ordkunskap nog att ha tagit till sig all information om svenska Försvaret.

Vilket som så är situationen mycket mycket allvarlig. Så urbota okunnig får bara inte en försvarminister vara. Det är förvisso, som jag sagt i andra sammanhang om folk till vänster och höger, tillåtet att vara dum i Sverige. Det är bara det att det är mycket dumt att bevisa det själv! Verkar som vi fått in en katt bland hermelinerna. På sämsta tänkbara plats….

Regeringen till försvaret: Banta lönekostnaderna, SvT 13 mars 2013
Försvaret måste minska kostnaderna, GP 13 mars 2013
Försvaret måste minska kostnaderna, Expressen 13 mars 2013
Försvaret måste minska kostnaderna, SvD 13 mars 2013
Försvaret måste minska kostnaderna, DN 13 mars 2013
Försvaret måste minska kostnaderna, Aftonbladet 13 mars 2013

Se även: Försvarsminister Karin Enström saknar kunskap, Norah4you 1 mars 2013

Tillägg 21.09 Sent skall syndarn vakna, sas det. Vi ser det. Bättre sent än aldrig, brukar det också sägas. Men klockan är snart en minut i 12 om inte ännu mera förstånd kommer även hos S, MP och V. Bra att de reagerar. Men komplett analys och förståelse av helhetssituationer är inget som politiker normalt är speciellt bra på….. Ministern måste kunna lyssna på försvaret, Peter Hultqvist (S), Peter Rådberg (MP) samt Torbjörn Björlund (V) på SvD Brännpunkt 13 mars 2013

Read Full Post »

som man borde kunna kräva att en svensk yrkesofficer, kapten i amfibiekåren, skulle haft med sig. Det är skrämmande att som svensk medborgare och speciellt som moderat få vetskap om att vår Försvarminister saknar kunskap om såväl Svenskt Försvar, helhetskunskap som förr i tiden gavs alla som var inkallade på övning eller utbildning i det militära. Det är ännu mer skrämmande att inse att hon saknar matematiska kunskaper som krävs för att analysera ekonomiska handlingar. Än värre är det att inse att hon totalt tycks sakna kunskaper hon borde haft vad gäller logik, konsekvensanalys o.s.v. För visso är svenska försvaret precis som alla andra länders försvar uppbyggd på principen ‘need to know’, men att någon som gått Marinens Officersutbildning och Krigshögskolan har så dåliga kunskaper, det är häpnadsväckande. Än mer häpnadsväckande att hon har mage att visa upp det! Logiskt sunt förnuft visar hon inte!

Försvarets ekonomiska kris har nu lett till öppen strid mellan Försvarsmakten och försvarsminister Karin Enström (M). Hon ifrågasätter försvarets nota på 41 miljarder kronor och aviserar tuffa besparingar i materielinköpen.
Öppen strid om försvaret, SvD 28 februari 2013

Verkligheten är den att de 41 miljarderna är tagna i underkant så det visslar om det. Totalkostnad för alla kostnader som krävs för att vi åter skall få ett acceptabelt försvar är närmare 400 miljarder. Varav cirka 41-70 direkt faller under Försvarets kostnader. Det räcker inte att vi t.ex. får försörjningsstöd bakåt åt befintlig militär.

* För att detta skall vara möjligt i såväl fredstid som i krig och krisläge krävs bättre livsmedelsförsörjning inom Sveriges gränser. Vilket i sig är bra för landsbygdens arbetsmöjligheter. Det krävs bättre logistik och bättre infrastruktur.
* Det krävs ny utrustning för skyddande av anläggningar såväl militära som viktiga civila.
* Det krävs återigen lagring av olja och bensin, den utrustning som finns idag kräver detta och vi kan inte låtsas som om vi hade någon annan utrustning än den vi har.
* Det krävs säkrande av vattenkvalité i hela landet. dvs såväl civil som militär behöver rent vatten.
* Det krävs analyserande, utbyggande av och säkrandet av vårt energibehov för såväl det civila samhällets nyckelpunkter som vanlig verksamhet.
* Det krävs bättre utbildning i skolorna från Grundskolan och upp för att en svensk idag skall kunna överleva om el- och vatten slås ut. Att transportsystem, logistik, måste säkras på den civila sidan kräver i sig stark upprustning av Sveriges Järnvägsnät.
Eller som jag skrev i Hela Sverige skall försvaras, Norah4you 14 februari 2013 :
Totalförsvaret, som det en gång kallades men ändrat namn många gånger innehåller flera ben som alla kostar pengar. Alla pengar handlar inte om att de skall ut till ‘vanliga’ försvaret. Livsmedelsförsörjning, logistikkunskap och analysförmåga, Vattenförsörjning, Energiförsörjning samt även Vägnät och Järnvägsnät måste rustas upp. Inte i morgon, men börja planera för det redan nu. Totalkostnaden blir mer än 40 miljarder/år sett över hela samhället. Men amatörer till försvarspolitiker som inte ens kan se helheten som krävs för att Hela Sverige skall försvaras de skadar mer än de hjälper.


Det är många ställen där pengar måste till. Att som Försvarminister Karin Enström uttryckt vid tillfälle tro att Norge trots att såväl Norge som Nato gjort klart att de inte tänker kratsa kastanjerna ur elden om Sverige anfalls, det är så urbota naivt att man inte tror sina öron! Förvisso är det Socialdemokratiska propositioner och utredningar gjorda när Socialdemokratiska regeringar suttit vid makten som lett fram till för Sveriges försvarsförmåga katastrofala nedskärningar. Se min blogg Sopa framför egen dörr, Norah4you 25 februari 2013 samt När amatörer analyserar hotbild, Norah4you 12 februari 2013

Försvaret: Behövs 40 extra miljarder, GP 28 februari 2013
Försvaret larmar om stora underskott, DN 28 februari 2013
Ryska krigshånet mot svenska försvaret, Aftonbladet 28 februari 2013

Hela Sverige skall försvaras allt annat är utopiska drömmar i det blå. Skrämmande att dessa drömmar så långt från verkligheten presenteras av en Moderat försvarsminister som till råga på allt är utbildad inom Försvaret.

För försvarets bästa, Statsminister Reinfeldt, krävs andra kunskaper än det Försvarminister Karin Enström besitter. Det krävs även för Sveriges bästa om vi alls skall ha någon trovärdighet i att försöka försvara hela Sverige!

tillägg 08.08 Mer pengar eller ännu mindre svenskt försvar, SvD 1 mars 2013 Hm. ännu mindre svenskt försvar innebär att vi är nere på Glistrups telefonsvaranivå….. 😛 (För den som inte vet var Glistrup en dansk missnöjespolitiker som föreslog att Danmark skulle ha en telefonsvarare som sa ‘vi ger upp’ i stället för försvar…..

Read Full Post »

« Newer Posts