Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Civilförsvar’

Verkligheten är det som gäller. Oaktat all politisk korrekthet av ledande medlemmar i något lands riksdag, parlament eller liknande. Verkligheten innehåller stora delar av den historiska bakgrunden som finns för hur ett land agerar i enskild situation. Eller borde åtminstone göra det precis som alla som når upp till ledande positioner utöver Världshistoria också borde ha lärt sig lite logik om än de inte haft förmånen att få lära sig filosofi eller vad som är giltiga argument respektive rena fallacies….

Börjar från situationen som rådde 1900 innan Första Världskriget:

Titta på kartan

Europas länder och gränser 1914

Europas länder och gränser 1914

Jämför kartan ovan med:

Internationellt godkända Europeiska gränser 2014 obs. Rysslands europeiska del enda av Ryssland som visas. Källa till karta: http://linusronaldo.blogspot.se/2014_01_01_archive.html

Internationellt godkända Europeiska gränser 2014 obs. Rysslands europeiska del enda av Ryssland som visas.
Källa till karta: http://linusronaldo.blogspot.se/2014_01_01_archive.html

Många länder påverkades av Första Världskriget och spåren från nutidens militärpolitiska situation går att spåra bakåt till vad som hände under Första världskriget samt under mellankrigsåren på 20- och 30-talet.

* Länder som historiskt varit väletablerade försvann.
Ofta skapades stater utifrån det som segermakterna i Första Världskriget beslöt. I skuggan av Osmanska Rikets fall förändrades Europas gränser. Inte bara Europas utan också maktfördelningen i det som förr kallades Främre Asien, speciellt från Turkiet ner till Egypten och Saudiarabiska halvön ändrades.

* Nya stater skapades.
Bland de stater som skapades var Turkiet och Syrien. Båda ländernas historiska rötter går tillbaka i tiden till innan det Osmanska Riket växte fram. Syrien-Turkiet, kris med rötter runt 1000-talet Vilket direkt och indirekt påverkar båda ländernas nuvarande situation, framför allt finns det här giltiga förklaringsmodeller till att IS lyckats växa sig starka och att Turkiet i våra västerländska ögon verkar tveksamt till vad landet är beredda att göra för att hjälpa grannländer mot IS. Läs gärna Omvärldsanalys 22 augusti 2014 där jag tar upp problemen bakom dagens oroshärdar.
USA: Terrorgruppen IS säljer olja via Turkiet, Expressen 24 oktober 2014

* Sk. Palestinamandatet
I efterdyningarna av Första Världskriget önskade segermakterna att snarast möjligt få allt att inte bara återgå till stabilitet och fred, utan även att lösa ”problem” som upplevdes utifrån den tidens Människosyn och Värderingar. Vi får aldrig glömma att kolonisationen från såväl väst- som östländer av andra länders territorier, skapandet av artificiella gränser som var politiskt godtagbara då samt synen att det existerade raser där vissa raser antogs vara ”mer värda” än andra.

En av de religiösa och kulturellt förföljda folkgrupperna sedan tidig medeltid var judarna. De fick inte tillhöra yrkesgillen, de fick i många länder inte idka sin religiösa tro öppet, de fick inte arbeta med vad som helst. Kort sagt även om de som nu ofta månar om staten Israel glömt sina egna politiska utspel under tidigt 1900-tal fram till Andra Världskrigets utbrott: Synen på judar var förskräcklig i stor del av Gamla Världen. Om Nya Världen kan jag inte uttala mig för jag vet inte tillräckligt. Detta ledde fram till det sk. Palestinamandatet.

Ett mandat som England hade att sköta om den del av gamla Osmanska Riket som kallades Palestina. England ägde inte rätten att ge bort land där eller ens lova att ge bort land där. Det som beslöts av segermakterna som utgjorde grundarna och kärnan i Nationernas Förbund saknade all förankring i gällande Internationella Lagstiftningar. Efter Andra Världskriget skapades staten Israel. De beslut som tagits av Nationernas Förbund var och är inte giltiga. De gränser som FN till slut godkände efter att Israel ensidigt utropat staten, det är de enda giltiga gränserna träffade av Internationella samfundet där Alla länder äger rätt att söka medlemskap.
Staten Israel och ”Palestinamandatet

* Människosyn – slutet 1800-talet fram till Andra Världskrigets utbrott

Rasbiologiska institutet: Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920. Drivande bakom att rasbiologi var bl.a. Wilhelm Leche, Professor Zoolog och medlem i Nordisk Familjeboks redaktionskommitté. Motion väcktes i Riksdagen av ledande politiker bland dem socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.Socialdemokraternas mörka historia

Vi skall inte klappa oss på axeln. Vi var först, värst och påverkade trots att vi inte tillhörde stormakterna eller varit med i Första Världskriget människosynen mer än våra skolböcker berättar.

* Rysslands historia ”glömdes” bort i Västeuropa
Ryssland glömdes bort av Europa i skuggan av Första Världskrigets slut. Ryssland blev Sovjetunionen och de 13 olika arméer som i början av den Kommunistiska Revolutionen lovade att hjälpa till mot kommunisterna, de slöt olika fredsavtal som till och med ställde en tjekisk armé som lovat Väst att strida och hålla öppet så att ytterligare arméer skulle kunna upprätta en östra flank, ”glömdes bort”. Ryska folkets lidande under tsarregimens sista krigsår har vi sällan eller aldrig hört om. Inte heller om situationen som ledde fram till att Lenin via tågresa genom Sverige och Finland kom över till de kommunister som väntade på honom i Ryssland. Inte har vi hört eller läst mycket om de stora påfrestningar för ryska folket i form av hungersnöd som under sista åren Ryssland deltog i Första Världskriget senare förvärrades under ryska Revolutionen.

Inte är det mycket bättre när det gäller Sovjetunionens lidanden under Andra Världskriget efter att Nazityskland gått till anfall trots gemensam pakt mellan länderna. Många här i väst känner inte till att Krimtartarerna inte bara samarbetade med SS-trupperna utan till och med var värre än dessa i sin förföljelse av ryssar som varit på Krim många hundra år innan första tartarerna kom dit. Krim har för övrigt en lång rysk-svensk historia: Krims 1103 år gamla Rus-svensk(!) historia

Än mindre skrivs det speciellt mycket här i väst där det stora antal miljoner ryssar som dog i Andra Världskriget nämns. Det som möjligen nämns är den hjälp som kom från Väst i form av material och lastbilar m.m. med hjälp av konvojer främst via Norra Ishavet till Kolahalvön. Mycket av detta har stor betydelse för hur ryssar i allmänhet ser på omvärlden.

Dagsaktuellt läge

På samma sätt som EU-ledare glömt bort konsekvenserna av att de bortsåg från att den interimsregering med Svoboda som drivande i Ukraina försökte stoppa ryska som officiellt språk, se EU bär stort ansvar för Ukrainakrisen

har ryska militären i sina hånfulla uttalanden bortser från konsekvenserna av sina påståenden om att Sverige närmar sig NATO. Hur i hela fridens namn skulle Sverige kunna göra annat än närma sig NATO efter att Sveriges Försvar helt självklart reagerat på provokation i luft och vatten?
Konsekvensanalys är något som ett antal ledande personer i öst och väst borde ha fått lära sig INNAN de nått de positioner de gjort. Rötter av gamla och nya självupplevda eller verkliga oförrätter i historiens bagage är inget som suddas ut vid förhandlingsbord.

Det gjorde och gör Ni bra svenska Försvaret

Det för dagen allvarligaste är dock att ryska Duman mer eller mindre även i retroperspektiv vill för framtiden godkänna att Ryssland kan tillåta privata arméer, DN 23 oktober 2014

Konsekvenserna i Ukraina är stora. Beslut kan inte försvaras med att interimsregeringen i Ukraina gått långt över Ukrainas konstitutionella gränser. Inte heller med att Västeuropa saknar historisk kunskap. Bakgrunden däremot är lätt att förstå. Det har sedan Pussy Riots hädande i Rysk-Ortodox kyrka här i väst ansetts korrekt att klaga på Putin vad gäller Rysslands brister i demokratifrågan i stället för att se den maktkamp som pågått minst 2-3 år om vem eller Vad kommer efter Putin

Den ryska konstitutionen har som de flesta andra, USA och Frankrike möjligen undantagna, brister. (Svenska Grundlagarna har utöver självklara begränsningar vad gäller Rikets Säkerhet ett större antal begränsningar i Fri- och Rättigheterna. Okända för alla de som inte haft behöriga lärare i Samhällskunskap). Ryska konstitutionen har dock demokratiska punkter som den Sovjetiska Konstitutionen saknade. Det har sedan ryska konstitutionen togs inte varit tillåtet för sittande rysk President att själv bestämma att militär skall sättas in utomlands! Varje sittande rysk president, Putin inte undantagen, har haft att gå till Duman för att få tillåtelse att sätta in ryska soldater utomlands.

Det är här det krånglat till sig. I väst har många sk. experter, politiker och historiker inte förstått att makten i Ryssland till syvende och sist ligger i Ryska Duman.

Read Full Post »

Inte har situationen vid Sveriges södra kuster blivit bättre sedan bloggartikeln nedan skrevs 17 mars 2013.
Två saker har bidragit till detta. EU-s oförmåga att sätta ner foten när det gäller Ukrainas interimsregerings (läs Svobodapartiets) beslut att försöka förbjuda ryska språket i Ukraina. Språket talades i Ukraina redan innan det fanns ett Ukrainskt språk.
Samt att Ryska Militären (läs gammelkommunister, stalinister, trotskister och ungtuppar) fått alternativt tagit sig större makt i Ryssland. Ett av skälen till detta är anmärkningsvärt nog den nya ryska konstitutionen som tog ifrån Rysslands president stor del av makten och gav den till Duman. Rysslands president måste numera ha Dumans godkännande för mycket som förr var enmansbeslut. I skuggan av den ”demokratiska förändringen” har ryska militären med stöd från Dumans äldre ledamöter börjat växa in i rollen: Vad kommer efter Putin?

Ministern: Försämrat säkerhetsläge, Expressen 12 oktober 2014
Ryska krigsfartyg hotade svenska forskare, DN 11 oktober 2014
Ryska fartyg störde svenska forskare, SvD 12 oktober 2014

Norah4you's Weblog

Omvärldsanalys – Sveriges södra gränser

Det är dåligt ställt med den historiska kunskapen om varför stor del av södra Sverige också behöver betydligt bättre Försvarsförmåga än vad som är möjligt i dagsläget. Förvisso går en del felaktigt troende att dagens svenska försvar t.o.m. skulle ha för stora kläder. Senaste galenskapsuttalandet i den vägen står en fd officer och flygare för i SvD: Nu tänker jag svära i kyrkan! Finns det verkligen bemannade stridsflygplan om 30 år, finns det ens om 15 år? Låt oss leka med tanken. Dagens piloter är i större omfattning än tidigare kolleger systemövervakare. De kan inte längre ta över automatiken om något går snett, vilket man kunde tidigare.
Teknikutvecklingen beträffande beväpnade flygfarkoster går mycket snabbt. De amerikanska obemannade flygfarkosterna, ”drönarna” som bland annat används i Afghanistan, styrs från skyddade baser i USA. De blir allt effektivare och bär större och större last kvalificerade vapen.
Behövs bemannade…

Visa originalinlägg 714 fler ord

Read Full Post »

Tack och lov att svenska folket för en gångs skull inte litar mest på sk. experter utan på sin egen ‘magkänsla’. Svenska Försvaret startade nedrustning med Försvarsbeslut 1988. Socialdemokraterna startade nedrustningen och tyvärr har Alliansen inte varit mycket bättre.

Verkligheten utifrån Försvarsbeslut

* Försvarsbeslut 1968 påbörjade den successiva nedrustningen av försvaret.
Inför 1968 års försvarsbeslut signalerade den socialdemokratiska regeringen stora nedskärningar av anslagen. Den militära ledningen satsade på en ”övervintringsstrategi” i hopp om att världshändelserna skulle framtvinga ökade anslag. Strategin misslyckades. 1968 års försvarsbeslut blev starten för ökande obalanser i försvarsorganisationen, alltmer försämrad kvalitet och ekonomiska ”svarta hål”. Det bästa Försvarsbeslut som aldrig kom till stånd, framlidne Generalmajor Claes Skoglund, Adlibris.com sida
F9 Säve avvecklades 1969 till följd av Försvarsbeslut 1968
Vilket parti satt i regeringsställning och sänkte försvarsutgifternA?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1972 beslöt lägre ekonomisk ramar än ÖB fått i uppdrag att utreda inför försvarsbeslutet.
Inför försvarsbeslutet föreslog dåvarande Marinchefen Bengt Lundvall att fregatterna HMS Hälsingborg /J13) och HMS Kalmar (J14) av Visbyklass samt landskapsjagarna av Östergötlandklass skulle byggas om till moderna fregatter. Dåvarande Regeringen Palme ogillade förslaget och angav i försvarsbeslutet att ”ubåtsjat skall skötas med andra medel än militära!, ett beslut där konsekvenserna visade sig senare i samband med misstänkta ubåtskränkningar och grundstötningen av U 137.Försvarsbeslut 1972, wikipedia
Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1976 togs 1977
Socialdemokraterna sa´ sig med ”stor djup oro” se den borgerliga regeringen föreslå en ”betydande höjning” av försvarskostnaderna utan att det kunde motiveras av säkerhetspolitiska skäl. De borgerliga hade beslutat att avsätta 51.875 Milj konor under åren 1977-1982 men socialdemokraterna ville gå med på 50.500 Milj kronor (1976 års prisläge i feb). Det var sålunda en skillnad på 275 Milj per år som socialdemokraterna såg med oro.Krigsforum.se
Vilket parti var det som gick i taket när sittande borgerlig regering ville föreslå en höjning?
Socialdemokraterna!

* Regeringsproposition 1990/91:102
I propositionen föreslås att arméns krigsorganisation reduceras från tjugoen till arton brigader.
Svea Ingenjörregemente i Södertälje som enligt tidigare beslut skall flytta till Strängnäs föreslås i stället läggas ned.
Besparingar avseende repetitionsutbildningen föreslås ske.

Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1996
Första steget i övergång från invasionsförsvar till insatsförsvar togs 1996 års försvarsbeslut. Ett antal enheter skulle avvecklas före 1 jan 1999
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 2000
Försvarsbeslutet innebar nedläggning av ett stort antal förband och staber.
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 2004
Sista steget av övergång till insatsförsvar togs. Största förbandsslakten sedan 1925. Driftvärnet avvecklades.
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

Verkligheten är det som gäller i alla lägen. Utdrag ur: Omvärldsanalys Sveriges södra kuster, Norah4you 17 mars 2013
Historiskt sett har det varit fyra områden som är känsliga för hela Sveriges säkerhet som land.

Red zones

De områden jag avser är:
Inloppet mot Mälaren
Gotland
Öresund
Utloppet från Göta Älv.

Om vi tittar på dem ur historisk synvinkel är utloppet från Göta Älv det som tidigast finns omnämnt. Redan Ptolomaios (d 161 e.Kr) skrev i Geografike’ Hyfegsis om om en flod som springer upp i det inre av landet och brusande kastar sig ut i västra Oceanen. Ptolemaios använder begreppet Vigothaaelv.

Inloppet mot Mälaren är inte bara känt från Birkafrågan utan än mer för att det i det inre av Mälaren varit bra vattenvägar såväl norrut som till andra delar av det inre Sverige. Något som bland andra ‘ryssen’ visat på vikten av att ge sig på i historisk tid.

Gotland är och har varit en viktig knutpunkt för all sjötrafik på Östersjön. Såväl i förhistorisk, historisk som i nutid.

Öresund är dock den stora problemknuten. Nu än mer än i äldre tider. Oavsett om vi ser på omvärldsanalys öster eller västerut, så står problemet med inloppet till Östersjön klart. De ev. krigsfartyg som kommer från Natoland kan själva ta vägen via Bälten men Öresund är lika viktigt för båda sidor att ha tillgång till om det hettar till. Det är mycket troligt att ett ev. första angrepp från ett framtida Rysslands ledare oavsett var de tänker angripa eller försvara sig själva eller de de räknar som sina vänner, sker på svensk sida i Öresund. Den ryska flottan i Östersjön har inte mycket att välja på om de vill säkra utfart på öppet hav. Omvärldsanalys Sveriges södra kuster, Norah4you 17 mars 2013

Det är tur att människor strömmar till Hemvärnet. ÖB:s självbild av svenska Försvaret är bedrövlig: ÖB: behövs ingen ny försvarsdoktrion, SvD 6 mars 2014
ÖB: Vi planerar för att en kris kan inträffa, DN 13 mars 2014 och Vår försvarsstyrka hänger inte på skyddet av Gotland, Överbefälhavare Sverker Göranson på DN debatt 12 mars 2014
Folkpartiet har rätt i sin analys: Gotlands militärstrategiska betydelse har ökat dramatiskt, Allan Widman (FP) och Fredrik Malm (FP) Replik på DN Debatt 12 mars 2014 Men de har fel när betydelsen ökade. Gotlands betydelse militärstrategiskt ökade dramatiskt för drygt ett år sedan. Fortsatt att öka.

Varken ÖB eller Försvarsministern är något att hålla i handen när åskan går. ÖB borde dock veta bättre än en som gått från lägre militär nivå till att bli Försvarsminister.

Krimkris ger uppsving för hemvärnet, GP 13 mars 2014
Frivilliga strömmar till svenska hemvärnet, Expressen 13 mars 2014
Frivilliga strömmar till hemvärnet, DN 13 mars 2014
Krimkris ger uppsving för hemvärnet, SvD 13 mars 2014
Krimkris ger uppsving för hemvärnet, Aftonbladet 13 mars 2014

Det är dålig framförhållning att salta i starkt lutande backar när isen redan ligger som en skorpa på vägbanan. Ännu sämre är att inte ha framförhållning för vad som kan komma efter Putin i Ryssland! Ryska armen har under senaste ett och ett halvt åren flyttat fram sina positioner för den maktkampen.

För övrigt är inte EU mycket bättre. Å ena sidan förklarar sig EU stå bakom interimsregeringen i Ukraina. Å andra sidan försöker EU att begränsa säkerhetstjänsters, EU har flera lika skickliga som NSA i USA, rätt att göra sitt jobb. Att EU också glömt Finstilta i avtal, vad är det? gör inte saken bättre.

Read Full Post »

sett ur nära framtidsperspektiv. Är det som gäller för Sverige. Det återstår i grunden inget annat än att snabbt leta fram som minst 40 miljarder för att täcka hålen i svenska försvaret efter att värnplikten avskaffades och efter Försvarsbeslut 2000. Sedan krävs det mera. Frågan om vi skall gå med i NATO eller inte blir aktuellare och aktuellare. Stora frågan är vad som kommer efter Putin. Att det är gammelkommunister och Storryssar som från ryska militärens sida driver på för att få plattform till vad som skall komma efter Putin, det framgår efter varje normal analys. På andra sidan schackbordet har de Rysk-Ortodoxa kyrkan. Så länge som Putin sitter, trots alla eftergifter som han för att hålla ihop det stora riket ger, så länge är Sverige, Finland och de baltiska staterna något så när säkra på sin frihet. Men sedan, och den dagen kan komma fort, sedan behövs ett starkt svenskt Försvar värt namnet!

Det är som Sveriges Försvarsminister och Alliansen (säger jag som är moderat) liksom Socialdemokraterna på sin tid trampade i klaveret nu gör samma resa. OM hela Sverige skall försvaras, OCH det SKALL HELA SVERIGE, så krävs det pengar om dessa pengar måste tas från politiker löner, arvoden, fallskärmar; om dessa pengar måste tas genom att minska Offentlig administration SO BE IT. Sverige är viktigare än något annat för oss svenskar som land. Dvs för alla som inte medvetet försöker att ta makt de inte äger rätt till – dvs vänsternissarna till vänster om svenska Vänsterpartiet……. oavsett officiell partitillhörighet. S hade ju ett tag Juholtarn som trots att han suttit ordförande i Försvarsutskottet inte förstod vad det var som svenska JAS:en var bra på…..

Rysk storövning vållar svensk oro, SvD 4 oktober 2013
Här siktar ryska styrkor mot JAS-gripen, SvD 3 oktober 2013
Expert: Upptrappning runt Östersjön, SvD 4 oktober 2013
Rysk storövning oroar Balter, Helagotland 17 september 2013 Redan innan var Baltiska staterna oroade. Inte mindre nu. Sveriges Försvarsminister verkar sitta i en stilla lund uppe i skogen……
Sänken bör man inte ha varken i marin, flyg eller försvar som helhet. De som inte kan skilja på försvar och attack, de har alldeles för dålig grundkunskap. Så är det. För övrigt är det som någon i artikelkommentarerna påpekade alldeles för lätt för en lede Fi att skicka ny programvara som gör att de tar över styrningen av drönare. Men någon måtta får det allt vara i galenskapen. Inte undra på att vi har en Försvarsminister som utifrån sin tidigare amfibieofficersverksamhet saknar kunskap om helhetsperspektiv och grundförutsättningar för Sveriges möjlighet att försvara sig.

Men åter till det viktiga idag. Samma som varit viktigt så länge Sverige funnits som land. Tänker inte ge mig in i diskussion om Sveriges äldsta historia. De som vill veta den får läsa på Svea Rikes vagga, Norah4history

Historiskt sett har det varit fyra områden som är känsliga för hela Sveriges säkerhet som land.

Red zones

De områden jag avser är:
Inloppet mot Mälaren
Gotland
Öresund
Utloppet från Göta Älv.

Om vi tittar på dem ur historisk synvinkel är utloppet från Göta Älv det som tidigast finns omnämnt. Redan Ptolomaios (d 161 e.Kr) skrev i Geografike’ Hyfegsis om om en flod som springer upp i det inre av landet och brusande kastar sig ut i västra Oceanen. Ptolemaios använder begreppet Vigothaaelv.

Inloppet mot Mälaren är inte bara känt från Birkafrågan utan än mer för att det i det inre av Mälaren varit bra vattenvägar såväl norrut som till andra delar av det inre Sverige. Något som bland andra ‘ryssen’ visat på vikten av att ge sig på i historisk tid.

Gotland är och har varit en viktig knutpunkt för all sjötrafik på Östersjön. Såväl i förhistorisk, historisk som i nutid.

Öresund är dock den stora problemknuten. Nu än mer än i äldre tider. Oavsett om vi ser på omvärldsanalys öster eller västerut, så står problemet med inloppet till Östersjön klart. De ev. krigsfartyg som kommer från Natoland kan själva ta vägen via Bälten men Öresund är lika viktigt för båda sidor att ha tillgång till om det hettar till. Det är mycket troligt att ett ev. första angrepp från ett framtida Rysslands ledare oavsett var de tänker angripa eller försvara sig själva eller de de räknar som sina vänner, sker på svensk sida i Öresund. Den ryska flottan i Östersjön har inte mycket att välja på om de vill säkra utfart på öppet hav. Den ryska flottan i Ishavet är stor del av året infrusen. Att utgå från nuvarande situation i Ryssland, där ryska militären redan rustar upp, är inte något att räkna med. Personligen är jag mindre orolig i närtid, det räcker att se vilka det är som mest kritiserar Putin och vilka som kritiserar ryska militären för att se att det inte är så enkelt. Det är situationen som kommer den dag Putin avgår/ersätts etc som är den för Sveriges försvar oroliga situationen där vi aldrig får glömma att det tar minst 10 år innan Sverige efter nytt beslut har något som kan likna ett riktigt försvar i likhet med det som rådde innan Försvarsbeslut 1988 antogs.

Då har jag ändå inte glömt bort, men väl lämnat till senare analys järnfälten i Norrland, urantillgångarna i Västergötland, ‘rara’ metallers förekomst i svenska berggrunden (metaller som i övriga världen främst finns i Kina) o.s.v.

Sverige behöver ett starkt försvar som kan försvara hela Sverige. Allt annat är ren och skär utopisk dröm om att ‘så levde de lyckliga i alla dagar’ som inte infann sig ens efter Sovjetunionens fall.Omvärldsanalys Sveriges södra kuster, Norah4you 17 mars 2013

Tillägg 6 oktober 13.20 TALLINN Här talar alla om den ryska militärdemonstrationen Zapad. I Stockholm talar nästan ingen om Zapad. Ett hav skiljer oss åt, mentalt. I Estland tar man Rysslands upprustning på allvar.

Klarsynen hos publiken är betydande, när president Ilves i tankesmedjan ICDS regi samlar en rad av regionens ledande experter till säkerhetspolitiskt seminarium om läget runt Mare Nostrum. Mötet är tillägnat Max Jakobson, en av Finlands veterandiplomater som skulle ha fyllt 90 år härom dagen, hade han inte dött i våras; en drivande kraft bakom republikens västorientering, en man på rätt sida i det förra kalla kriget som redan på 1990-talet förespråkade finskt Natomedlemskap.Ett mentalt hav skiljer oss åt, SvD Ledarsidan 6 oktober 2013 Viktigt att komma ihåg. Vi kan bara förutse framtiden om vi kan historien bakom.

Read Full Post »

Nog för att jag vet att det finns många liberala drömmare, men idag reagerar jag starkt på Expressens ledarsidas artikel:
På fredag väntas Förvarsberedningen presentera sin säkerhetspolitiska analys, som ska lägga grunden för nästa stora försvarsbeslut år 2015. Med tanke på den öppna splittringen inom alliansen kommer dess slutsatser att bli högintressanta.

Är det ”hökarnas” mörka Rysslandsbild som kommer att dominera skrivningarna eller ”duvornas” mindre alarmistiska analys? Låt oss hoppas att rysshotet inte blåses upp till orimliga nivåer.

Utvecklingen i Ryssland är utan tvekan djupt oroväckande. Regimen har visat sin sanna, auktoritära natur och utrymmet för oliktänkande stryps alltmer. Inte sedan Sovjetunionens sammanbrott har förtrycket varit så omfattande som det är i dag.

Men att Putins Ryssland utgör ett växande hot mot sin egen befolkning och i viss mån mot grannländer som Ukraina och Georgien innebär inte att landet också är ett potentiellt hot mot Sverige. Blås inte upp hotet från Ryssland, Expressen 27 maj 2013.

Det ÄR INTE Putins Ryssland, det Ryssland som Expressens ledarsida utan djupanalys får till att bara ett växande hot mot sin egen befolkning, Ryssarna, som är det Ryska hotet. Utvecklingen i Ryssland följer helt den ryska traditionen. När det börjar närma sig de sista åren en person sitter vid makten och jämnvikten mellan ryska militären och Rysk-Ortodoxa kyrkan blir en inbördes kamp om vem som i framtiden skall ha mest inflytande. Så får den som sitter vid makten se till att båda grupperna får sitt. Detta oavsett vad Väst och Europa tycker. Så har det varit sedan Tsar Peters tid. Så var det under Sovjetunionens existens och så är det nu. Det är fel av västerländska media att bara för att man inte gillar Putin, så är det Putin som lastas för allt som händer i Ryssland. När västerländska media kritiserar demokratin i Ryssland, bör man först komma ihåg att Ryssland ALDRIG haft demokrati. När man kritiserar ryska statsledningen, så bör man också hålla i minnet att den alltid strävat efter att behålla jämnvikten mellan de två andra starka krafterna i Ryssland så gott det går. Att kritisera Putin för att Pussy Riot häktades efter att hädat och gjort narr inte främst av Putin, utan på det allvarligaste av den Rysk-Ortodoxa kyrkan i ett kyrkorum där de lovat att inte häda troende. Vi får inte glömma bort att vi själva, vi svenskar, långt in i nutid har haft hädande av kristna kyrkan som ett brott. Det var in mot nutid den enda begränsningen i vår Tryckfrihet!

Det allvarliga är inte Ryssland under Putin. Det allvarliga är att Putin för att å ena sidan hålla Rysk-Ortodoxa kyrkan högt fått följa de lagar Ryssland har, å andra sidan för att hålla ryska militären lugna fått gå med på enorm upprustning. Låt vara från ett bedrövligt maskinellt och vapentillstånd. Men det innebär de facto att när den dagen kommer då Putin lägger av, petas eller vad, så har ryska militärens styrka återhämtats. För att hålla ihop Ryssland krävs det stark militär och stark kyrka. Var den framtide ryske ledaren kommer ifrån, vilken av världarna, det har vi ingen aning om. Det är för det omvärldstillståndet Sverige idag måste planera. Det tar minst 10 troligen upptill 15-20 år innan svenska försvaret är lika starkt som det var innan vi ensidigt började nedrusta. Att försöka få det till att denna framförhållning skulle vara att blåsa upp hotet från Ryssland, det är naivt. Väldigt naivt.

Läs Vad kommer efter Putin, Norah4you 25 april 2013 samt Verkar pågå maktkamp i Ryssland, Norah4you 22 april 2013

Det är dags att ta hotet från Ryssland på allvar. Inte hotet från Putins Ryssland utan hotet från det Ryssland som kan komma efter Putins tid.

Read Full Post »

Hur urbota dum får någon politiker vara och då speciellt en Moderat politiker som borde ha bättre förståelse för behovet av ett starkt svenskt försvar och klara av att se att Rysslands Militära kapacitet inom en femårsperiod kommer att vara lika stor som den var under Sovjetunionens tid.

Reinfeldt: Ryssland har inte förmåga att anfalla Sverige, Aftonbladet 13 maj 2013

Utmana inte ödet. Lika dumt uttalande som Per-Albins Sveriges beredskap är god Se även till att ge Sverige en Försvarsminister som kan omvärldsanalys.
Läs även: Tror Fredrik Reinfeldt, Norah4you 13 maj 2013

Read Full Post »

gör man i kyrkan! Inte om så allvarliga saker som hur det framtida ryska hotet efter Putin ser ut! Läs och försök förstå Vad kommer efter Putin, Norah4you 25 april 2013

Det är inte heller så att dagens läge är ens hälften så bra som det var år 2000. Med ökad demokratisering, även om svenska media och politiker har svårt att förstå att det är det som skett, så har de tre historiskt stora grupperna redan börjat gruppera sig i Ryssland för vad som komma skall efter Putin. Utan historisk kunskap om Ryssland från den tid långt i fjärran forntid då Olof Skötkonungs dotter Ingegerd gifte sig och vid sin makes död gick i kloster samt blev Rysslands första helgon, Anna, så är det säkerligen svårt att förstå att den Rysk-Ortodoxa kyrkan har stor makt och den likaväl som Putins nuvarande statsapparat samt det ledande skiktet som finns beredda att ta över makten när Putin går i pension/trappar ner har stort behov av ryska militären, precis som det varit i Ryssland från 1050 och fram till idag. Dvs så var det även under Sovjetunionens tid.

Sverige har ett betydligt allvarligare läge än vad Du Fredrik Reinfeldt och vår trots sin militära bakgrund skrämmande okunniga Försvarsminister verkar ha greppat. Det handlar inte bara om framtida försvar av Gotland och Stockholm. Vi har betydligt värre situation när det gäller att försvara våra malmfält, södra Sverige som inte bara innebär risker för framtida angrepp i närtid, dvs de närmaste 20 åren, vad gäller Öresund. Vi har också två av de största områdena med för teknisk utveckling viktiga rara metaller (Kina är det land som har mest, sedan är vi högt uppe på listan) vi har också uranförekomsten i Billingen. HELA SVERIGE SKALL FÖRSVARAS. Allt annat är ren och skär okunskap eller dumhet. Välj själv!

Men börja med att läsa: Omvärldsanalys Sveriges södra kuster, Norah4you 17 mars 2013 visserligen är det länge sedan jag fick min udda tjänstegrensutbildning på F11, resten kan de som vet tänka sig själva, men de mer än 15 åren som frivillig i udda tjänstegren inom Flyget, all utbildning och så vidare tillsammans med att jag läst historia, skrivit såväl C- som D-uppsats på Universitet, ger helt annan analys än att gå och tro att Tro skulle vara samma som kunskap.

Vi ser redan här i Göteborg där jag, moderat väljare, bor ökad verksamhet som påminner om situationen då krisen i Polen var som värst dvs innan Sovjetunionens fall.

Reinfeldt tror inte på ökat rysshot, GP 13 maj 2013
Reinfeldt tror inte på ökat rysshot, Aftonbladet 13 maj 2013
Reinfeldt tror inte på ökat rysshot, SvD 13 maj 2013

Tro Fredrik Reinfeldt gör man i kyrkan!

Read Full Post »

Oavsett hur man ställer sig till biståndspengar till hittan och dittan, så måste var och en som är i sitt sunda förnuft förstå att:

HELA SVERIGE SKALL FÖRSVARAS
om
Vi inte satsar mångdubbelt pengar på svenska försvaret i förhållande till biståndsanslaget,

finns det inget demokratiskt och fritt Sverige som kan ge bistånd i framtiden

”Jaktberedskapen måste ses över”, SvD 25 april 2013
Försvarsutskottet fick inte information om beredskap, DN 25 april 2013
”Måste anpassa oss till ökad rysk närvaro”, Sveriges Radio 25 april 2013

Tillägg 26 april 04.39 läser till min bestörtning (mina ”gamla” chefer oavsett grad skulle gått i taket om de läst detta. Fast de av dem som fortfarande lever kanske gör det….):
Enligt Försvarsmaktens insatschef Anders Silwer är det just på dagarna om Gripen behövs.

– Den mesta aktiviteten är faktiskt på dagtid, säger han till SVT.
Välkommen Ryssland – fast bara på dagtid, Aftonbladet 26 april 2013 Har karln aldrig satts ens framför radarbild och lärt sig grunderna? Tillsätts en del idag på andra meriter än på den gamla goda tiden då Sverige ansågs värt att försvaras? Snurren till politiker som fördärvat grunderna för vår demokrati!

Nya försvaret ingen succé, analys av Göran Eriksson på SvD 26 april 2013 När amatörer utan taktisk, psykologisk och högre militäranalytisk utbildning/erfarenhet tillåtits ta plats på beslutande positioner, så har vi fått det bedrövliga läge vi befinner oss i. Det är inte bara att skylla på Moderaterna eller Alliansen. Det är gamla synder inom Försvarsanslagen som spelar lika stor roll som att många har gått i flumskolan där skolböcker indoktrinerat folk att tro på drömmar om en fredlig värld redan innan Sovjetunionen föll. Många av de som varit (är?) för Insatsförsvar i stället för gamla Invasionsförsvaret (och gamla Totalförsvaret) har gått i flumskolan. Flumskolan har haft allvarliga konsekvenser på många områden i Sverige…..

Tillägg 26 april 2013. En av dem som torde drabbats av Flumskolans okunskapsutlärning och inte förbättrat den ens under militära karriären än mindre i den politiska är Försvarminister Enström. Enström oroad över försvarsläckor, GP 26 april 2013 Förvisso är alla försvarsläckor allvarliga. Men än allvarligare är det när amatörer, för Enströms officersgrad är inte på högsta nivå, försöker förhindra att svenska folket får reda på att det Försvar vi alla enligt Svenska Grundlagar har rätt att kräva inte är berett att försvara hela Sverige. Vi svenskar fick nog av detta redan under Per Albins tid. Att Försvaret får pengar nog att försvara hela Sverige är grundförutsättningen för att vi skall kunna överleva som demokratiskt fritt land!

Enström oroad över försvarsläckor, SvD 26 april 2013 Med den okunskap Enström visat upp hittills om vad som står i Svenska Grundlagarna, så är det kanske bäst att upplysa henne om att det för Försvarsministern är totalt förbjudet att söka reda på var dessa uppgifterna kommer ifrån. Det man får göra är att anmäla det till säkerhetstjänsten och låta svenska Grundlagar följas!
HELA SVERIGE SKALL FÖRSVARAS det ligger fastställt i våra Grundlagar. Författningsdomstol borde vi haft för länge sedan.
Enström oroad över försvarsläckor, Aftonbladet 26 april 2013 Själv är jag oroad över att vi har en så dåligt utbildad Försvarsminister!

Read Full Post »

Det är den stora frågan vi i Sverige borde ställt oss om inte igår så tidigare idag när den senaste ryska spionplansincidenten blev känd.

Idag samlas riksdagens sammansatta försvars- och utrikesutskott för att fråga ut Försvarsmakten. Sammanträdet hålls efter Svenska Dagbladets uppmärksammade nyhet i måndags om hur tungt ryskt bombflyg på långfredagen övade angrepp mot Sverige utan att svenska försvaret kunde ingripa.
Nu kan SvD avslöja ännu en okänd flygincident. Den inträffade så sent som i lördags, den 20 april. Enligt samstämmiga SvD-källor flög då ett ryskt signalspaningsplan in i den smala rännan med internationellt luftrum mellan Öland och Gotland.

Spionplan nära svensk övning, SvD 25 april 2013

Rysk spion mellan Öland och Gotland, GP 25 april 2013
Nytt ryskt plan nära kränka Sverige, Expressen 25 april 2013
Ryskt spionplan flög utanför Öland, Aftonbladet 25 april 2013
Rysk spion mellan Öland och Gotland, DN 25 april 2013
Nytt intrång av ryskt spionplan, TV4play 25 april 2013
Ryskt militärflyg flög nära svensk militärövning. Sveriges Radio 25 april 2013

Det som började med Pussy Riots agerande i Rysk-Ortodox kyrka förra året. Något som många här i Väst enbart förknippade med kritik mot Putin, var något helt annat. Det må ha varit inslag av den Putinkritik som samtidigt hördes från den sk. ryska intelligensian samtidigt som Gammelkommunister och rena Stalinister utökade sina demonstrationer runt Ryssland. Den stora maktkampen som började där och då var i grunden en kamp mellan Ryska Militären och Rysk-Ortodoxa sidan, Pussy Riot inte bara kritiserade Putin, det hade varit en sak om det ‘bara’ varit det – då hade det möjligen kunnat tolkas som försök till ökad yttrandefrihet. Det allvarliga var att Pussy Riot hädade i kyrkorummet. Det är där gränsen för anständighet gick och går i ett Ryssland där den Rysk-Ortodoxa trosbekännelsen har 1000 år på nacken samt sitt äldsta helgon Anna som var dotter till Olof Skötkonung. Domen mot Pussy Riot fastställdes förra månaden. Dom mot Pussy Riot står fast, DN Kultur 21 mars 2013

Den Rysk-Ortodoxa kyrkan hade under Sovjetunionens tid med eller mot sin vilja starka band med den Kommunistiska ledningen och det var få präster som inte arbetade för KGB. Hos ryska folket har den rysk-ortodoxa kyrkan varit en stark samlande kraft under alla dessa 1000 år oavsett vem som suttit vid makten. Putin har haft stöd av rysk-ortodoxa kyrkan och av den ryska militären. Det har varit förutsättningen för att hålla ihop det Ryssland som växte fram efter Sovjetunionens fall och splittring. För att klara de stora motsättningarna som finns inom Ryssland mellan olika republiker där en del grupperingar söker självständighet med mer eller mindre terrormetoder så har det varit nödvändigt att rusta upp det förfallna ryska försvaret.

Det vi nu ser är att maktkampen mellan ryska militären och den rysk-ortodoxa kyrkan djupnar samtidigt som Putin vars ställning försvagats inte kan sitta hur länge som helst och det inte finns någon naturlig ‘enande kraft’ som kan ta upp hans kappa.

Se även Verkar pågå maktkamp i Ryssland, Norah4you 22 april 2013

Tillägg 29 april 04.51
Naiv amatör i analysfrågan är även Jan Blomgren på SvD. Inte kan han det han borde kunnat, t.o.m. borde fått med sig om Rysslands historiskt tre starka grupperingar: Ryska statsledningen, Rysk-Ortodoxa kyrkan och Ryska Militären. Att han dessutom i sin signerade artikel Putin ett hot mot sitt eget land, SvD 28 april 2013 visar total okunskap i sin omvärldsanalys utöver mer än lovligt naiv föreställning om att det är Putin som är den som allt bestämmer utan att han skulle behöva ta hänsyn till de starka grupperna. Likt gammelkommunister, vänsterintellektuella och stalinister med kontakt rakt in i Västerländska media så svartmålar han Putin som vore han den som utgör problemet vilket alltså enligt Jan Blomgrens naiva syn inte skulle vara ett hot mot Sverige.
Märklig artikel. Verkar inte gått upp för Jan Blomgren att vi inte har en aning om hur länge Putin sitter något så när stark eller ens en susning till aning om vilken av de starka grupperna som genererar den näste starke mannen!

Read Full Post »

om hur tiden efter Putin som numera starkt ifrågasätts speciellt av gammelkommunister, stalinister och då främst från ryska journalister och militärer. För Sveriges del är det allvarligt. Mycket allvarligt. Sveriges Försvar är inte vad det borde vara och absolut inte vad det var innan 1988 års Försvarsbeslut vars bakgrund Palme inte var helt oskyldig till. För svenskt realistiskt försvar behövs stora summor. Som jag skrev förut idag 40 miljarder krävs, Norah4you 22 april 2013.

Men det är bara det mest nödvändiga som täcks in av det. Inte den upprustning av svenska järnvägsnätet som är nödvändig för att infrastrukturen skall klara nödvändiga logisticproblem vid snabb omflyttning av människor och material. Inte kostnaden för upprustning av vårt vägnät till rimlig Europavägstandard – dvs motorvägar över allt. Inte kostnaden för reservvattentäkter till våra storstäder och de nödvändiga reservreningsanläggningarna som måste till och som i många fall fanns på plats in i början av 1990-talet.

Vad jag tycker om flera politiker oavsett blocksida och parti, det vill de absolut inte veta……

Natoplan tog över svensk beredskap, GP 22 april 2013
Ryskt flyg övade mot svenska mål, GP 22 april 2012
”Går aldrig att checka ut från historien”, Mats Larssons krönika på Expressen 22 april 2013
Kalla krigets vibbar känns i ryggmärgen, Aftonbladet 22 april 2013
Försvaret nära en systemkollaps, SvD 22 april 2013
Försvarsutskottet inte informerat om övningen, SvD 22 april 2013
Sedan tycker jag Carl Bildt verkar ovanligt naiv. Bildt om ryska flygövningen: Vi reagerar inte på allting, DN 22 april 2013 Nähä. Men om vi numera inte gör det vi borde göra, kanske vi ändå borde reagerat som minst på att vi inte hade planen i bakom med förare i startklara eller i direkt anslutning som förr?

Enström: Upprustningen inte ett hot, SvD 11 april 2013 sa den militärt mellanutbildade officern som kanske valde politisk bana när hon insåg sin egen begränsade möjlighet till militärt karriäravancemang, vad vet jag. Däremot vet jag en sak, vi har haft få Försvarsministrar med så dålig totalförsvarskunskap samtidigt som de visat upp så dålig omvärdsanalysförståelse. Det handlar inte enbart om styrkor som kan riktas mot Sverige, Sverige måste rusta upp för verklighetens psykologiska krigföring i vår omvärld. Den psykologiska värdemätningen som kan drabba oss snarare än vi tror sker inom t.ex. Ryssland utifrån den ryska historien. Inte utifrån något flumtänkande här i Sverige!

Naiva svenska politiker gör oss inte lyckliga. Det är dags att placera ett stort antal politiker i skolbänken så de äntligen får med sig de historiska kunskaper samt kunskap om hur Sveriges Grundlagar gäller. Kunskap de skulle fått om de lyssnat och lärt in under lektioner i Historia och Samhällskunskap redan i Grundskolan…..

Read Full Post »

Older Posts »