Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Chlorin blekning’

OCH slutna system före mitten av 1990-talet, system som INTE gav den påverkan på miljön som påstås i Sveriges Lantbruksuniversitets Klordioxidblekning – för framtiden, Sveriges Lantbruksuniversitet 2005-10-27 som mer eller mindre nödvändig miljöpåverkan? Observera att undertecknad själv var närvarande vid vattenprovtagningar av utgående avlopps, dagvatten och processvatten från dåvarande Holmens Bruk AB, nuvarande Holmen, Norrköping såväl före som efter att slutna kemikaliesystem installerades på 70-talet. Att fosforhalten tyvärr inte reducerades totalt sett är i och för sig beklagligt, men påverkas inte av metod TCF eller ECF. Provtagningarna gjordes av min avlidne fader, Gunnar Jönsson, blå sidan styret, för Motala Ströms Vattenvårdsförbunds räkning. Kan det vara så att Lantbruksuniversitet liksom en hel del sk. klimatforskare använt sig av undermåliga, dvs icke faktiska observationer, för sina påståenden om TCF och att detta gör att bl.a. svenska Svanen märkningen gått i finska papperstillverkares mindre krav på blekningseffekter på miljön?
Verkliga rapporter, inte framräknade från fiction, finns utgivna och fanns åtminstone förr på Länstyrelsen i Linköping, Landsarkivet i Vadstena samt Naturvårdsverket i Sth.

TCF = Totally Chlorine free
ECF = Elemental Chlorine free
det påstås i Lantbruksuniversitets PM (länk se ovan) att kunderna numera ser mer på priset än på hur mycket klor och i vilka former detta använts. OBSERVERA att användning av klor oavsett om det är ECF eller icke Klorfritt skadar vår jords miljö avsevärt mer än vad någon fiktiv påstådd CO2 förändring skulle kunna göra ens på 300 år! Det är en fråga som gäller rent vatten här och nu och inte ens ett miljöproblem som vi kan vänta 50 till 100 år med att lösa!
Övergång till ECF kräver snabbt ett fjärde steg i reningsanläggningar från pappersbruks dagvatten, processvatten och avloppsvatten. Nu är förvisso Holmen världsledande, vilket svenska medier missat, när det gäller reningsanläggningar för pappersbruk. Men det räcker inte. Krav på icke blekt papper som ändå är beständigt, sådant papper finns, i all offentlig verksamhet bör ställas av Alliansen direkt. Jag ser fram emot lämplig formulering i ärendet.

Industrin pressade fram sänkta krav, GP 24 juni 2010
Industrin pressade fram sänkta krav, DN 24 juni 2010
Norran.se 24 juni 2010

Read Full Post »