Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Chalmerssamt Oorganisk Kemi Göteborgs Universitet’

eller helt ofarligt?

Det är beklämmande läsning att läsa att Läkemedelsverket och Kemikalieinspektionen försöker få det till att det inte är farligt med kvicksilver som finns i svininfluensavaccinet!

Läkemedelsverket försvarar dock användningen och gör bedömningen att den inte hotar folkhälsan. Det rör sig om så små doser att det inte är farligt.
– Vi får i oss betydligt större doser genom att äta fisk från Östersjön, säger Jan Liliemark, professor inom farmakoterapi på Läkemedelsverket, till tidningen.
Även Kemikalieinspektionen försvarar viss användning av kvicksilver.
– Vi vill få bort onödig och riskabel användning. Det man kan få i sig genom en engångsvaccinering är relativt lite, eller kanske till och med helt betydelselöst, i förhållande till det vi får i oss på andra vägar, främst genom mat, säger Bert-Ove Lund, toxikolog på Kemikalieinspektionen
.”
Aftonbladet

Inte ens om det vore försvarbart, vilket jag personligen i högsta grad ifrågasätter, att göra massvaccinering med otestat svininfluensavaccin vars farlighetsgrad, biverkningar, och effektivitetsgrad, som bäst räknas med 50% effekt, ‘bara’ gavs som engångsdos, verkligheten 2 engångsdoser,
så hade det varit ‘betydelselöst’!

Skrämmande att någon Bert-Ove Lund, toxikolog på Kemikalieinspektionen försöker få det till att ‘Vi vill få bort onödig och riskabel användning’ av kvicksilver. ALL kvicksilveranvändning är FARLIG! Det visste Bayer Leverkusen och alla andra kemikalieföretag 1978-80 och det stod, kanske står det fortfarande i klartext, på farligt gods korten!

Skälet är mycket enkelt: Kvicksilver är en av de få metaller som i vanlig rumstemperatur är flytande. Om man skulle få i sig lite kvicksilver i matorganen, så är det möjligen, inte ens det är säkert, relativt ofarligt eftersom det då passerar mag-tarmkanalen och normalt inte kommer i direktkontakt med blodbanorna i kroppen så att det annat än i försvinnande liten del tas upp av kroppen.
MEN:
I sjö och mark kan det ytterligare omvandlas till metylkvicksilver vilket är väldigt giftigt.
– Kvicksilvret kan i vattendragen tas i upp av till exempel plankton, som i sin tur blir mat till fiskar som äts av större fiskar osv. Ju högre upp i näringskedjan desto högre blir koncentrationen av kvicksilver. Tillslut kan kvicksilvret nå människan där det kan orsaka svåra skador på det centrala nervsystemet, förklarar Katarina Gårdfeldt
. ”
Katarina Gårdfeldt, nybliven doktor på avdelningen för Oorganisk kemi på Göteborgs universitet, miljoportalen.se

I samma artikel i Miljöportalen från Chalmers och Göteborgs Universitet:
FNs miljöorgan UNEP har i rapporter påpekat att miljontals barn runtom i världen redan i fosterstadiet kan ligga i riskzonen för att exponeras av alltför höga halter av kvicksilver. Kvicksilvret skadar det centrala nervsystemet.
– Organiskt kvicksilver tar sig igenom såväl moderkakan som blod-hjärnbarriären. Resultatet kan bli neurologiska skador vilket i vissa fall kan leda till döden. Det kan också orsaka intellektuell nedsättning och inlärningssvårigheter
.” Dessa uppgifter stämmer helt överens med det som läkemedelsföretagen kände till på 70-talet!

Det är värre än så: ”Metylkvicksilver kan påverka centrala nervsystemet (hjärnan). Fosterstadiet är den mest känsliga perioden. FAO/WHO har angivit ett provisoriskt tolerabelt veckointag (PTWI) av metylkvicksilver på 1,6 µg/kg kroppsvikt. .” Livsmedelsverkets hemsida om Kvicksilver
Vidare:
Detta motsvarar en kvicksilverhalt i hår på cirka 2 mg/kg, och i blod på ca 8 µg/l.

Känsliga grupper
Foster, spädbarn

Det kvicksilverämne som används i bl.a. svininvluensavaccin brukar kallas tiomersal, men kallas också etylkvicksilvertiosalicylat, Toxinfo.se . Dvs ämnet består dels av ‘etylkvicksilver’ samt tiosalicylat, inte heller det speciellt ofarligt för gravida kvinnor, foster m.m. Etylkvicksilver i sig är ett av de farligaste ämnena vi kan pula in i människor vilket Tandvårdsskadeförbundet 2001 försökte påtala. Eftersom ämnet finns i tvålar och deoderanter också på den svenska marknaden och när det kommer i kontakt med vatten är t.o.m. farligare än metylkvicksilver som nämnts ovan!

Se Tandvårdsskadeförbundet

Nu finns det förvisso forskare som försöker få det till att etylkvicksilver inte accumuleras i kroppen….. (personligen skulle jag önskat ha mig tid i att se var dessa forskare får sina forskningsanslag och studiematerial från….), dock är detta INTE sant!
Inte heller är det likvärdigt som Läkemedelsverket och Kemikalieinspektionen försöker få det till att jämföra kvicksilver i fet fisk med Etylkvicksilver. Det är som att jämföra en Volvo med en stor Traktor och tro att spåren de lämnar efter sig efter hjulen är lika stora….

I de bekämpningsmedel som numera är nästintill förbjudna ingick båda eller endera av dessa kvicksilverföreningar. Vi VET alltså att det Läkemedelsverket och Kemikalieinspektionen påstår INTE håller för vetenskaplig kontroll över tid:
Under efterkrigstiden användes bland annat metyl- och etylkvicksilver som bekämpningsmedel. De har stor förmåga att ansamlas i levande vävnad och ledde därför till mycket höga kvicksilverhalter i jordbrukslandskapets fauna.”
Miljögifter, Naturskyddsföreningen

Då har jag alltså hoppat över det salicylat som också ingår. OCH som man i samtliga andra sammanhang brukar avråda astmatiker och lungsjuka från att använda. (Tillhör själv dem som bara salicylat eller salicylprodukt i någon form ingår får stora och svåra ödem över hela kroppen främst i ansiktet).

Så Konsekvenskanalys kära Läkemedelsverk om Ni inte skall misstänkas gå läkemedelsindustrins ärende när Ni till och med rekommenderar i ord i intervjuer att gravida och lungsjuka skall stå i första ledet för att få svininfluensavaccinering!

Metro
Corren
GP
Dagbladet.se
SvD

Read Full Post »