Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Chalmers oorganisk kemi’

De milda biverkningar hon talar om är feber, smärta illamående, svimning och diarré. Men på grund av en händelse i USA 1976, när vissa människor som vaccinerades mot ett slags svininfluensa drabbades av en dödlig biverkan kallad Guillain-Barrés syndrom, kommer myndigheterna att vara extra uppmärksamma.” DN 7 augusti 2009

Men det är ren och skär lögn som genom disinformation från WHO sprids över jorden!
”Kvicksilver är en av de få metaller som i vanlig rumstemperatur är flytande. Om man skulle få i sig lite kvicksilver i matorganen, så är det möjligen, inte ens det är säkert, relativt ofarligt eftersom det då passerar mag-tarmkanalen och normalt inte kommer i direktkontakt med blodbanorna i kroppen så att det annat än i försvinnande liten del tas upp av kroppen.
MEN:
I sjö och mark kan det ytterligare omvandlas till metylkvicksilver vilket är väldigt giftigt.
– Kvicksilvret kan i vattendragen tas i upp av till exempel plankton, som i sin tur blir mat till fiskar som äts av större fiskar osv. Ju högre upp i näringskedjan desto högre blir koncentrationen av kvicksilver. Tillslut kan kvicksilvret nå människan där det kan orsaka svåra skador på det centrala nervsystemet, förklarar Katarina Gårdfeldt
. ”
Katarina Gårdfeldt, nybliven doktor på avdelningen för Oorganisk kemi på Göteborgs universitet, miljoportalen.se

I samma artikel i Miljöportalen från Chalmers och Göteborgs Universitet:
FNs miljöorgan UNEP har i rapporter påpekat att miljontals barn runtom i världen redan i fosterstadiet kan ligga i riskzonen för att exponeras av alltför höga halter av kvicksilver. Kvicksilvret skadar det centrala nervsystemet.
– Organiskt kvicksilver tar sig igenom såväl moderkakan som blod-hjärnbarriären. Resultatet kan bli neurologiska skador vilket i vissa fall kan leda till döden. Det kan också orsaka intellektuell nedsättning och inlärningssvårigheter
.” Dessa uppgifter stämmer helt överens med det som läkemedelsföretagen kände till på 70-talet!”
Utdrag från Norah4you Dödlig fara? 24 juli 2009</A

Redan när jag arbetade på två större orderavdelningar, en av dem för ett internationellt läkemedelsföretag, och hade hand om farligt gods utöver andra uppgifter, så VISSTE LÄKEMEDELSINDUSTRIN OM DETTA!

I samma bloggartikel kommenterade Dr Åsa: "För alla som tror att kvicksilver är ofarligt kan jag erbjuda en gnutta vetenskaplig upplysning:
http://www.fourteenstudies.com/studies.html
och
http://www.informaworld.com/smpp/1746486037-81214779/content~content=a910652305~db=all~jumptype=rss

Förra vaccinet mot svininfluensan dödade och skadade fler än själva influensan.
http://www.clickondetroit.com/health/20088640/detail.html
CBS 60 minutes tog upp ämnet:
http://www.redicecreations.com/article.php?id=7268

Sluta tro på era kvasi-vetenskadliga "experter" som får uttala sig i tidningar och media. Ta reda på fakta själva, det har aldrig varit lättare.

/Åsa"

Se även Norah4you Läkemedelsverket ljuger 31 juli 2009
Norah4you Fortfarande ingen riskanalys 27 juli 2009

Read Full Post »