Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Centern’

har arvsrätt för barn inom äktenskap varit så hotat som det är av de sk. marknadsliberalerna, som i verkligheten står till Vänster om Vänstern….. något som i sig är en bravad men inte någon att hurra för 😛

Birger Jarls arvslag som i sig fanns även i den äldsta kända Östgötalagen: Gånge hatt till och huva ifrån.
Döttrar förlorade och fick bara hälften av vad söner fick.

Nu i våra dagar finns det tydligen Centerpartister som glömt bort att Förälder är man hela livet oavsett om man lever med sitt barn eller inte och oavsett om barnet är fött inom äktenskapet, i ett tidigare äktenskap eller utan att föräldrarna varit gifta.
Man kan ju börja ställa sig frågan om de som försöker få bort arvsrätten inte vågar ta ansvar för sina egna handlingar, utan skylla på motparten att det blivit barn. För någon annan logisk förklaringsmodell kan då inte jag finna till Johan Linander (C) rättspolitisk talespersons mycket märkliga utspel i frågan som tydligen diskuterats en hel del bland Stureplanscentern. Arvsrätt ny strid i Centern, SvD 13 februari 2013

Mycket välformulerad artikel: Till försvar för arvsrätten, GP ledarsidan 15 februari 2013

Read Full Post »

Nu Annie Lööf går skam på torra land. -Jag har som ambition att ha kvar stora delar av det som handlar om den gröna decentraliseringen. Däremot behöver vi dra ifrån vissa delar – månggifte är en sådan del och vi behöver utveckla vissa skrivningar, till exempel vad man menar med läroplikt, öppna gränser och fri rörlighet, säger Lööf. Lööf avbryter semestern för att ta hand om krisen, GP 10 januari 2013

Är det möjligt att du inte bara blev partiledare för Centern utan att kunna det mest elementära som varje svensk skolelev som går ut Grundskolans årskurs 9 SKALL ha lärt in?

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa….. Källa: Regeringsformen på Riksdagens hemsida.

En annan het potatis i idéprogrammet är skolplikten. Enligt idégruppen bör Centerpartiet verka för att skolplikten slopas för att ersättas av en läroplikt, där föräldrarna snarare än kommunen bär ansvaret för att barn får en god utbildning. Lööf ångrar inte idéprogrammet, di.se 9 januari 2013 ……. Du Annie Lööf visar lika lite respekt och acceptans för Barnkonventionen som din kollega Per Ankersjö gör. Vänligen läs artikel 28 i Barnkonventionen:

28• Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och i syfte att gradvis förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter skall de särskilt,
(a) göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgängliga för alla

(b) uppmuntra utvecklingen av olika former av undervisning som följer efter grundutbildningen, innefattande såväl allmän utbildning som yrkesutbildning, göra dessa tillgängliga och åtkomliga för varje barn samt vidta lämpliga åtgärder såsom införande av kostnadsfri utbildning och ekonomiskt stöd vid behov

(c) göra högre utbildning tillgänglig för alla på grundval av förmåga genom varje lämpligt medel

(d) göra studierådgivning och yrkesorientering tillgänglig och åtkomlig för alla barn

(e) vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden näraro i skolan och minska antalet studieavbrott.

•Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan upprättshålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse med denna konvention.
•Konventionsstaterna skall främja och uppmuntra internationellt samarbete i utbildningsfrågor, särskilt i syfte att bidra till att avskaffa okunnighet och analfabetism i hela världen och för att underlätta tillgång till vetenskaplig och teknisk kunskap och moderna undervisningsmetoder. Särskild hänsyn skall härvid tas till utvecklingsländernas behov.

Det kan väl ändå inte vara så illa att du tillhör samma grupp som historielektorer i Uppsala och Linköping beskrev som:
…Mer beklämmande är att studenterna har ett oerhört begränsat ordförråd, och verkligt oroväckande är att ordförståelsen är grund eller direkt felaktig. Våra studenter kan inte svenska, ett antal historielektorer och doktorander i Linköping och Uppsala 2 januari 2013 i Uppsala Nya Tidning Det kan väl inte vara möjligt att Sverige fått en Näringslivsminister som inte förstår det hon läser fullt ut?

En sak är från igår säker Annie Lööf. Du är lika illa ute genom visad okunskap som jag beskrev i Ett idéprogram Per Ankersjö, Norah4you 9 januari 2013: Visioner hör hemma i form av riktlinjer som pekar mot mål i inledande kapitel i partiprogram. Inte i detaljpreciseringar inuti nya förslag och absolut inte något som visar att de som ligger bakom nytt partiförslag totalt saknar kunskaper om vad Svenska Grundlagar står för och vad där står!

Nu talar Annie Lööf ut om kritikstormen, Expressen 9 januari 2013 Hade nog varit bättre Annie Lööf om du först läst på Grundlagarna, sedan tänkt ut vad du skulle säga när du efter mycket om och men gjorde det varje ansvarsfull partiledare skulle gjort första dagen. Åkt hem.
Annie Lööf avbryter semestern, SvD 9 januari 2013
Lööf avbryter semestern, DN 9 januari 2013
Centertopp:”Hotar människors frihet”, Riksdagsledamoten Kerstin Lundgren i Aftonbladet 9 januari 2013
Lööf hem för att möta stormen, GP 10 januari 2013
Centern på hal is, DN huvudledaren 10 januari 2013
Nya idéer sätter press på Lööf, SvD 19 januari 2013 Lööf och Ankersjö är två svaga kort för Centerpartiet. Mycket svaga kort….
Annie Lööf kommer hem – till kritiken, Expressen 10 januari 2013 Hade hon verkligen trott att hon skulle kunna ro skutan i land utan att låtsas om att skutans djupgående var mer än metern djupare än högsta vattenstånd????
Lööf hem för att möta stormen, SvD 10 januari 2013
Jag säger nej till programmets helhet, Kerstin Lundgren (C), riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson på DN-debatt 10 januari 2013
Lööf hotas av tunga avhopp, DN 10 januari 2013

Hur Annie Lööf kan en sittande minister och partiledare för ett regeringsparti ha så dålig koll på Regeringsformen vår viktigast Grundlag?????

Read Full Post »

utgår alltid från där ett parti står i olika frågor och från vad stor del av ett parti har diskuterat bakom dörrarna om riktlinjer utifrån gällande Grundlagar i det land där ídéprogrammet för partiet som skall presentera det är verksamt.
Det är fullständigt ointressant om du eller några få andra – Däremot så saknar jag framför allt visioner om en gränslös värld och på sikt fri invandring, för jag tycker att det är viktigt att det finns en motpol till Sverigedemokraterna.
Lööfs nya huvudvärk: Alternativt C-program, Expressen 8 januari 2013

Visioner hör hemma i form av riktlinjer som pekar mot mål i inledande kapitel i partiprogram. Inte i detaljpreciseringar inuti nya förslag och absolut inte något som visar att de som ligger bakom nytt partiförslag totalt saknar kunskaper om vad Svenska Grundlagar står för och vad där står!

Du Per Ankarsjö är visserligen inte någon moderat som jag själv. Du tillhör förvisso Alliansen, men även om du tillhört något av de andra partierna, så hade jag gjort detta fullt klart för dig: Du har visat att du inte lärde in det som ämnes- och stadiebehöriga (för jag utgår från att det enbart varit fråga om ämnes- och stadiebehöriga lärare på din hemkommuns skolor…. eller?) lärare i Samhällskunskap lärde ut. Problemet är så allvarligt i ditt fall utifrån vad som finns i av dig försvarat idéprogramförslag och dina egna uttalanden, att det är svårt att se att du uppnått de mål som krävdes när du gick i skolan för att vara berättigad till Godkänt eller 3:a! Så mycket av vad som är basen för Sveriges samhällssystem kan du väl ändå inte glömt?

Nej till omstridda C-förslag, GP 8 januari 2013 Notera att Annie Lööf endast sagt nej till månggifte. Är hon Centerpartist?
Nej till omstridda C-förslag, SvD 8 september 2013
Nej till omstridda C-förslag, DN 8 september 2013
C-toppar utmanar med eget program, Aftonbladet 8 januari 2013
Inga partier har evigt liv, GP ledarsidan 7 januari 2013
Programgruppen landade fel i förslaget om månggifte, Anna-Karin Hatt Centerns andre vice partiledare GP debatt 9 januari 2013 Landade fel? Kan man inte grundlagen och kommer med grundlagsstridande idéprogram till svenskt demokratiskt parti, så är frågan om man fortfarande inte svävar uppe i rymden med bruten jordkontakt!

Syftet bakom Ankarsjös och några få andras förslag som strider mot svensk grundlag, är oklart. Men är det rimligt att ett svenskt parti oavsett i regering eller riksdag inte står upp för svensk Grundlag? Annie Lööf är ute på mycket hal is själv.

Read Full Post »

Centerpartiet vill ha fri invandring medan Sverigedemokraterna vill stoppa all invandring. Sverigedemokraternas inställning är naturligtvis fullständigt oacceptabel. Centerpartiets inställning är på lång sikt den rätta men vi menar att i dag är den ohållbar
Aphram Melki Järfälla (C) och Tage Gripenstam Södertälje (C):”Öppna för fri invandring – men inte nu, på SvD Brännpunkt 5 januari 2013

Politik kan aldrig lägga taktegel på ett hus utan grund och bärande balkar. Inte ens idéprogram kan om det vill ge bilden av realism och verklighetsanknytning till de gräsrötter och de ekonomiska och etiska förutsättningar som finns inom rimlig framtid syssla med något som inte alls är hållbart varken nu eller ens på lång sikt. Världen är inte en fantasivärld och Sverige har inte ekonomisk möjlighet att göra något i den vägen innan vi först sett till att de som byggt upp vårt land slipper att sitta som fattigpensionärer; innan alla äldre som behöver och önskar fått äldreboende; innan vi byggt tillräckligt många bostäder för att unga och andra (hemlösa m.fl.); inte innan skolan åter är en kunskapsförmedlande för elevens inlärande verksamhet; inte innan de vi redan gett uppehållstillstånd fått jobb vilket inte kan eller får ske på bekostnad av unga och nu arbetslösa medelålders människor som redan har utbildning och erfarenhet….. listan kan göras hur lång som helst. Politiskt hållbart idéprogram måste bygga på de förutsättningar som finns inom rimlig framtid. Centerpartister som förespråkar fri invandring har missat att vi i Sverige inte längre har de fördelar av att varit utanför Andra Världskriget som tillsammans med god utbildning och/eller yrkeserfarenhet gav Sverige fördelar på 50-talet!

Jag ställde förut idag frågan: Finns Centerpartiets själ kvar? verkar som alldeles för många i Centern numera helt saknar kontakt med verkligheten och med sin egen historia!

Read Full Post »

Det är inte utan att jag börjar undra. Började undra när snurren presenterade ett nytt programförslag som:

A: Stred mot svensk Grundlag.
Månggifte samt borttagen Skolplikt som även strider mot de Mänskliga Rättigheterna.

B: Strider mot sunt förnuft.
Öppna gränser är inte och har aldrig varit en lösning i en värld där Sverige varken är bland de friaste,
inte har de flesta lediga bostäderna,
inte har tillräckligt med lediga arbeten,
inte på ett anständigt vis tar hand om sina egna sjuka/gamla eller ens tar hand om de som behöver samhällets skyddsnät pga olika orsaker.

C: Saknar all kontakt med verklighetens behov av miljöåtgärder.
Rent vatten är och förblir stora problemet.
Andra stora problemet är verklig (reell) miljöproblematik med dålig luft:
Sverige har inte ens rimlig lägsta nivå för luftproblematik i bostäder, inte i skolor, inte på mindre och medelstora arbetsplatser (finns exempel där stora industrier åtgärdat problematik). Det handlar även om att den ventilation som byggs och/eller redan finns helt bortser från behovet av filter. Utbytbara filter alltså. Det är stora mängder stoff och partiklar som kommer in i våra bostäder även i områden där det inte är stor biltrafik. Sverige riskerar mångmiljönböter för smutsig luft, DN 4 januari 2013

Så stora frågan är: Finns Centerpartiets själ kvar?
Följdfråga: Var fick de som stod bakom ett ideprogramförslag som inte fanns förankrat hos medlemmarna, sin utbildning i Samhällskunskap?
Nästa fråga: Är de Centerpartister eller vippor som snurrar i vinden efter det de tror sig vara med politiskt korrekt oaktat vad? För inte kan det väl varit så att de tagit sig in i Centern för att krossa dem och/eller Alliansen?

Samlad attack mot C:s idéprogram, GP 5 januari 2013
Uppror inom Centern mot idéprogrammet, Expressen 5 januari 2013
Samlad attack mot C:s idéprogram, SvD 5 januari 2013
Internt uppror mot C-program di.se 5 januari 2013
Internt uppror hotar Annie Lööf, Aftonbladet 5 januari 2013 Helt förståligt. Tjejen är för vek och blek. Hade mått bra att stå på tillväxt 4-10 år innan hon släppts fram.

Se även Vill Centern raderas ut, Norah4you 16 december 2012 samt Börja hemma Centern, Norah4you 22 december 2013

Read Full Post »

Nu på årets sista dag kan det vara skäl att göra en sammanfattning av året som gått. Många media kommer att påminna om ‘stora’ idrottshändelser, stora katastrofer och självfallet kronprinsparets söta dotter. Själv ser jag förbi allt detta och till det allvarliga principiella som visat hur lite samhällskunskapskunskap de som sitter på sina höga stolar, ditröstade eller utsedda av sina partier, i riksdag, landsting/regionstyrelser och kommuner. Någonstans måste det gått åt pipan mer än rimligt. För något så märkligt som det som kommenteras nedan hade aldrig någonsin hänt för 30 år sedan. Mycket var högröstat trots att det var musen Sverige som röt. Mycket var stora ord och svulstiga kommentarer om att hela världen ville vara som Sverige eller åtminstone ha våra frihetslagar…..

Men hoppsan. Det är nu mer än 40 år sedan jag och Ruffa, som hade en restkurs kvar på Statskunskapen, i ett PM konstaterade att USA har såväl större friheter än något annat land garanterade i sin konstitution som större möjligheter för sittande president att göra mer än vad som är tillåtet. Det senare såg vi exempel på när Richard Nixon fick avgå 1974. Hemma i Svedala var däremot tonläget högt inte bara under Palmeåren utan långt fram i nutid.

Du gamla du fria hette det. Men förra året 2011 försökte många påstå att vi blev ofriare med FRA-lagen som begränsade sittande svenska regeringars, och självfallet regeringschefers, möjlighet att bestämma om vilka som skulle spanas på. Snabb påminnelse om 2011 de grupper, kriterier etc, som Socialdemokratiska regeringen ansåg behöva signalspanas på 1970.

De finns presenterade i SOU 2002:89 slå upp bilaga 1 och läs hur många svenska myndigheter som fick avlyssna och kontrollera oss svenskar INNAN vi fick FRA-lagen. Gå sedan till sidan 80 och se vilka organisationer som Socialdemokratiska regeringen gav tillstånd till att avlyssna, och som fram till Alliansregeringen gjorde ändringen år 2007:664 fortsatt fick avlyssnas.

Från SOU 2002:89 sid 80
”A. REVOLUTIONÄRA ORGANISATIONER: 1. KFML och KFML(r). Häri inbegripes De Förenade FNL-grupperna (DFFG) dock endast i den mån dessa fungerar som rekryteringsbas för KFML, 2. Marxist-leninistiska Kampförbundet (Stödorganisation för KFML), 3. Svenska Clartéförbundet, 4. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS), 5. PAXVCO i Lund.

B. ANARKISTISKA ORGANISATIONER: 1. Svenska Anarkistförbundet, 2. Kommittén för lika lön, 3. Anarkistfederationen i Sverige, 4. Anarkisterna i Stockholm

C. TROTSKISTISKA ORGANISATIONER: 1. 4:e Internationalen, 2. Bolsjevikgruppen, 3. Fria Fackföreningfolket (FFF), 4. Förbundet Kommunist, 5. Kommunistiska Arbetsgruppen, 6. Marxistiska Arbetsgruppen i Hägersten, 7. Revolutionära Marxister

D. NAZISTISKA ORGANISATIONER: 1. Nordiska Rikspartiet, 2. Frisinnade Unionspartiet/ Nordisk Ungdom, 3. Nysvenska Rörelsen

E. VÄRNPLIKTSVÄGRARORGANISATIONER: 1. Motståndsgruppen
ur: Ikonen och verkligheten, Norah4you 26 februari 2011

Men åter till vårt ‘kära’ 2012
Exempel på kommuner som inte fattat att Regeringsformen gäller även i svenska kommuner….
Regeringsformens 1 kap 2§ Vellinge kommun, Norah4you 25 juni 2012
Regeringsformens 1 kap 2§ gäller även Krokoms kommun, Norah4you 15 oktober 2012

Sedan radar de upp sig de Offentliga myndigheterna och deras representanter som trott sig stå över Svenska Grundlagar:

Regeringsformen gäller Cecilia Wikström, Norah4you 5 september 2012 Cecilia Wikström är asylansvarig i EU och det som medlem i ett Alliansparti.
Har TLV inte lärt in Regeringsformens 1 kap 2§, Norah4you 12 september 2012 TLV= Tandvårds- och läkemedelsverket
Så hade vi Lambertz som sitter i Högsta Domstolen och inte förstått att i Sverige gäller att en person som friats från brott inte får betraktas som skyldig och definitivt inte borde göra det av en juridiskt kunnig person: Karln bevisar tesen, Norah4you 19 september 2012 om Regeringsformens 11 kap 7§ 1:a stycket
Sist men inte minst fraperande: Regeringsformens 1 kap 2§ Skatteverket, Norah4you 12 november 2012

Så var det det där med svenska friheter. Många har inte förstått, eller har de sovit på samhällskunskapslektionerna under årskurs 7-9?, att alla friheter här i Sverige har ett stort antal begränsningar. De flesta begränsningarna finns även i andra demokratiska länder, men betydligt klarare förklarat och formulerat tack vare att de flesta västländer har Författningsdomstol.

Börjar med att visa på begränsningar i svenska Grundlagar:

2 kap. Om allmänna handlingars offentlighet

1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar. Lag (1976:954).
2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till
1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,
2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
4. intresset att förebygga eller beivra brott,
5. det allmännas ekonomiska intresse,
6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
7. intresset att bevara djur- eller växtart.

Begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas noga i bestämmelse i en särskild lag eller, om så i visst fall befinnes lämpligare, i annan lag vartill den särskilda lagen hänvisar. Efter bemyndigande i sådan bestämmelse får dock regeringen genom förordning meddela närmare föreskrifter om bestämmelsens tillämplighet.
Utan hinder av andra stycket får i bestämmelse som där avses riksdagen eller regeringen tilläggas befogenhet att efter omständigheterna medgiva att viss handling lämnas ut. Lag (1976:954).

Observera att avseende punkt 1 till 4 är begränsningarna en följd av Regeringsformen och tämligen självklara. Däremot är punkt 4 till 7 något som inte finns klara definitioner om när det gäller just pga att vi saknar Författningsdomstol och inte har någon utöver JK och JO som inte alls fyller samma funktion att vända oss till.

Här har vi ett antal fall där kommunala bolag försökt hävda att anställda inte får prata med media samt där media glömt bort att kolla vad som gäller när det gäller Sekretesslagstiftning beträffande Offentlighetsprincipen. Rent generellt har 2012 visat sig vara året då alltför många tyckts tro att alla handlingar i Sverige är offentliga. Så är inte fallet.
Två exempel bland många.
Exempel 1: Svenska Grundlagarna Ångström, Norah4you 8 mars 2012
Exempel 2 Så radar journalisterna som okritiskt vidarebefodrar uppgiften om att SÄPO inte får lämna ut uppgifter om hur SÄPO fördelar sina kostnader.
”Enligt ett regeringsbeslut skulle rikets säkerhet hotas om det blir känt hur Säkerhetspolisen använder sitt anslag. Säpos ekonomi är ansträngd och de kommande tre åren ska Säpo skära ned sin personal med 10 procent och 100 tjänster ska tas bort….
Tillåtet att vara dum i Sverige, Norah4you 30 september 2012

Så har vi haft de stora klavertrampens år:
<A HREF="Något så makalöst dumt som: "Ett annat skäl till att han inte lyckades, enligt honom själv, var att han var utsatt för ett klassförakt och betraktad som en Åsa-Nisse. Att han inte tillhörde ”klägget i Stockholm”, det vill säga nätverket av tjänstemän och politiker, bidrog också till hans svaga stöd.
Förutom detta motstånd inom partiet, hävdar Juholt att han dessutom utmanade starka kapitalintressen i Sverige. ”Och det finns så många som tjänar på att Socialdemokraterna är svaga och som tjänar på att Moderaterna är starka”, säger Juholt.

Juholt: Det var en sammansvärjning, GP 28 september 2012
En politiker som inte kan erkänna att alla hans bekymmer beror på honom själv, är och förblir en belastning för vilket parti som helst. Juholtarn lyckades med att som Socialdemokratisk partiordförande bli Alliansens bästa reklampelare. Inte illa det.
Senaste Juholtarhistorien, Norah4you 28 september 2012

Centerns nya och kommande politikers klavertramp slår också det rekord:
Vill Centern raderas ut, Norah4you 16 december 2012
Hela Sverige skall leva, inte bara politiker och Stockholmare!
Ny rysk lag får oss att vilja öppna gränserna, Tobias Alfredsson (C) ordförande Centerpartiets Nationella HBT-nätverk och Johan Kling (C) Generalsekreterare Centerstudenter på SvD opinion 29 december 2012 Verkligheten är inte den att Sverige har råd med öppna gränser. Drömma går ju men inte utan att låta fötterna stå i myllan som är verkligheten!
På tiden, Norah4you 30 december 2012

Slutligen ett av årets dummaste byråkratiska fånerier:
Åre. En man ska betala 22 000 kronor i böter till Åre kommun, för att han flyttade in i sitt nybyggda hus för tidigt, skriver Länstidningen Östersund. Enligt plan- och bygglagen måste man vänta med flytt till dess slutbeviset är utfärdat, något Lars Göran Larsson inte gjorde……..skyndade på flytten för att slippa bo i husvagn när hösten kom….
Flyttade in för tidigt – bötfälls, Aftonbladet 29 december 2012
Nu får det vara nog med förmyndarmentaliteten ute i kommunerna. Kan inte Plan- och Bygglagen syssla med annat än petitesser som de inte har rätten till enligt alla internationella avtal som Sverige skrivit under inklusive de Mänskliga rättigheterna, och inte heller kommunerna hålla sig från att ge sig på människor som ser mer till sin hälsa än till formaliteter om när de får och inte får enligt myndigheterna sova i sitt eget ägda hus! Att det ens krävs tillstånd för att flytta in, torde faktiskt strida mot de Mänskliga Rättigheterna om vi skall vara riktigt noggranna. Och det skall vi. Nu är det dags att avskaffa Kommunala självbestämmanderätten och enbart låta kommunerna handha de uppgifter de har lagstadgat krav på sig att utföra, men inte enligt egen uppfattning! Först när en kommun får godkänt av sina invånare för skötande av de uppgifter de är ålagda, så bör de få använda pengar till andra icke lagstadgade utgiftsposter! Sverige är fantastiskt – inte !, Norah4you 29 december 2012

Men vi i Väst har ju utmärkt oss mer än andra. Sällan har några politiker så snabbt lyckats rasera det som tagit så många Göteborgska politiker generationer att bygga upp när det gäller vänlighet, framkomlighet m.m som Agnetha Hulthén (S) och Kia Andersson (MP) lyckats med….Göteborgs skattepengar används mer till att bygga minnesmärken, eller rättare sagt tvärt om, över politiker än till gagn för Göteborgare:
Vad är miljonerna som lagts på Alfonshuset vid Trädgårdsföreningen annat än minnesmärke för att politiker som älskar Alfons Åberg Att pro på minnesmärken, Norah4you 23 oktober 2012

Hallå hur står det till. Att det står till det har vi resenärer och bilisterna i Göteborgs regionen länge förstått. Inte har det blivit bättre av att kvinnorna som styr på några få år raserat allt vad som byggts upp från Kapten Böljas tid till Göran Johanssons avgång. De har fördärvat framkomlighet och turistvänlighet i Göteborg på samma gång de raserat vården, skolan och omsorgen. Det var illa nog.
Men att ‘stora’ Västtrafik har ägnat sig åt gissningar i stället för konsekvensanalys av noggranna trafikräkningar, det gör att jag personligen undrar om det ens är tillåtet enligt nuvarande lagstiftning att fatta offentliga beslut på så lösa boliner.
Har Västtrafik kastat krona eller klave, Norah4you 17 december 2012 angående den bedrövliga hanteringen av det sk Västsvenska paketet med tågtunnel och extra stationer i Haga samt vid Korsvägen…..
45 000 vill rösta om trängselskatt, GP 29 december 2012
Trängselskatt inget trivselprojekt, GP ledarsidan 29 december 2012
45 000 kräver nu en folkomröstning, GT 29 december 2012
Expert dömer ut skatteräkning, GT 29 december 2012
45 082 människor går inte att ignorera. Det är en siffra som är större än vad det tredje största partiet i Göteborg fick vid senaste kommunalvalet 2010.
Så, kära folkvalda politiker i Börshuset nere på Gustav Adolfs torg. Det är dags att lyssna. Det är dags att ta ställning till vad era väljares åsikter betyder för er.
GT kommer inte att sluta sin kampanj här. Tvärtom kommer vi nu, i dag, att höja ribban och sikta på att spränga 50 000-vallen och därmed sätta en än större press på våra folkvalda politiker, att fatta det beslut de redan borde ha tagit för flera år sedan:
Låt göteborgarna få folkomrösta om trängsel – skatten i Göteborg.
Frida Boisen: Upp till bevis nu, GT 29 december 2012 Det är nog bäst för den rödgröna sörjan att de lyssnar. Människor i Sverige äger faktiskt rätten att rösta med fötterna och välja att inte rösta på politiker man inte litar på!

Så vårt 2012 i Västsverige slutar med att svenskar inte längre knyter handen i fickan utan skriver på och kräver folkomröstning samt att politiker skall lyssna på sina väljare.
Men ändå året som helhet visar tyvärr att den starka svenska Tigern blivit en pappersdrake där vackra ord i Grundlagar behandlas som om de vore skrivna på något obskyrt papper som man inte behöver bry sig om. Skamvrån för många i Sverige vore rätta platsen snarare än att hävda att Sverige skulle vara något demokratiskt idealsamhälle!

Read Full Post »

läkarstrejker runt om i världen…. när det inte finns någon ledning utan enbart jourhavande för akuta utryckningar, så fungerar ofta saker minst lika bra som när det finns en ledning som är aktiv. Det där med resultat har lite grann att göra med det där talesättet: Ju fler kockar desto sämre soppa 😛

MP har imponerande höga opinionssiffror. Imponerande därför att partiet just nu saknar egentlig ledning. Båda språkrören är föräldralediga. K-G Bergström: Den partipolitiska oerfarenheten som visar sig nu, K-G Bergströms krönika Expressen 22 december 2012

Många partier har kortvarigt tjänat på att partiets ledare inte varit synliga så mycket i media…..

Senaste opinionsundersökningarna presenterade/diskuterade i media:
Här är Centerpartiet största förloraren, Expressen 22 december 2012
Förväntningarna på Löfven har inte infriats, Expressen 22 december 2012
C åt olika håll i opinionsmätningarna, SvD 22 december 2012
Centern i kris – Kärnväljarna överger partiet, DN 22 december 2012
C ökar i annan mätning, DN 22 december 2012
C åt olika håll i opinionsmätningar, Aftonbladet 22 december 2012

Read Full Post »

att Aftonbladets Lena Mellin konstaterar Utrymmet krymper för Stefan Löfvén, Lena Mellins kolumn på Aftonbladet 20 september 2012 ?

Hon konstaterar: ”För att skapa utrymme för reformer, utöver dem som regeringen föreslår, måste Socialdemokraterna i sitt budgetalternativ ­antingen höja skatter. Eller skära bort ut­gifter.
Måste vara en hemsk tanke för Socialdemokraterna att två år innan valet tvingas avslöja att det krävs mer än de förslag i den riktningen de lade fram förra året
För att få utrymme att höja a-kassan i sin skuggbudget fördubblade Social­demokraterna momsen på krogmat och slopade den generella sänkningen av ­arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år. samma kolumn som ovan.

och som visade på avsaknad av empati med de unga arbetslösa och de som redan betalar för hög skatt i förhållande till vad de får ut, dvs de som tillhör Sparakategorin och inte Slösa som ju får mer i handen tack vare höga skulder och ränteavdrag.
Grattis Socialdemokraterna. 😛

Att facken är kritiska, vad annat att vänta. Facklig kritik mot budgeten, GP 20 september 2012
De ser inte skogen för bara trän och har ännu efter alla år, eller är det flumskolans fel?, insett att det krävs att företag vill, kan och orkar investera för att fler jobb skall kunna skapas i Sverige.

Okunskapen lyser även igenom hos Miljöpartiets Åsa Romson: Åsa Romson: Det är bluffretorik, Expressen 20 september 2012 Sicken ‘bluffretorik’ som lyckas med det i princip alla andra länders Finansministrar misslyckas med…… 🙂 Bättre kan du Åsa Romson, eller kan du inte mer än att använda dig av Ad Hoc och Ad Hominem? Några giltiga argument måste du väl ändå ha att föra fram?

Anders Borg kan vara lugn, alla motspelarna gör bort sig. Direkt Budgeten, SvD 20 september 2012
Socialdemokraterna gick ut med budskapet Löften utan täckning, DN debatt något efter midnatt 20 september 2012 med andra ord innan de kan ha haft tid att sätta sig in i hela budgeten. Snacka om taskspel att försöka få väljarna att tro att Socialdemokraterna har koll på allt. Icke sa Nicke. Inte koll på mycket annat än att höja skatter.

Read Full Post »

Annie Lööf har ett problem. Hon förutsattes kunna kliva rakt in i sin föregångares skor. Så enkelt är det inte. Två personer oavsett ålder och kön inom samma parti har aldrig exakt samma svagheter och styrkor så det hade varit bättre för henne om hon fått ett annat departement än Näringsdepartementet. Mycket tungt departement och i sig lämpligt för en partiledare eller en vice partiledare, men det kräver betydligt mer erfarenhet från ‘golvet’/’fältet’ än vad Annie Lööf har haft en chans att samla på sig. Inget ont om henne, men det var en björntjänst att ge henne det departementet.

Sedan har Centern ett annat problem och det härrör utifrån fältet, från golvet. Så länge man är fast i energiproblematik, med eller utan kärnkraftverksförnyelse och med eller utan utbyggd vindkraft, så ser Centern inte skogen för bara trän. Det finns betydligt mer akuta bitar att ta tag i. Rent vatten är ett sådant problem. Om något parti utifrån sin historiska bakgrund har haft möjlighet och fortfarande har det, så är det Centern. Problemet innefattar hela blå sidan, luft och vatten. Allt som faller ner och hamnar i våra vattendrag. Allt som kommer på våra åkrar eller urlakas ur deponerat material eller släpps ut orenat eller som i många fall sker föroreningar som inte syns direkt men som anrikas i människokroppen genom all sk. limning (plastning) i vattenledningssystem och som kan tyckas som en billig lösning kommunalt och lokalt men som kostar mer i längden än att byta ut äldre, gamla och/eller trasiga ledningssystem. Konstigt att Centern inte tagit tag i den biten.

Annie Lööf bekymrad över krissiffrorna, Expressen 29 augusti 2012
Lööf: ”Bekymmersamma siffror, di.se 29 augusti 2012
C och KD under riksdagsspärren, SvD 29 augusti 2012
C och KD under fyraprocentsspärren, SVT 29 augusti 2012
C och KD under fyra procent, TV4.se 29 augusti 2012

Read Full Post »

jag tvekar att skriva detta. Risken finns att man blir kallad både det ena och det andra. Men de som läst min blogg förut vet att jag är moderat, socialt till vänster och ekonomiskt till höger….

Jag håller helt med Centerpartiet i denna fråga. Inte bara för att jag som själv har allt annat än god kassa blir irriterad på folk som sticker muggar eller burkar rakt under min näsa, som om jag hade haft möjlighet att avstå ett enda öre – det har jag inte. Utan för det jag ser när det gäller dessa organiserade tiggares verklighet som inte stämmer överens med den bild de vill ge oss. På ett ställe i staden syns person, ibland personer, som inte bara är påträngande men som har lappar textade på svenska med alla möjliga, och – samma person varierar skälen för att tigga -…. det är bara det att när jag varit hos min dotter då hon jobbat och slutat så att jag kan åka hem sent på kvällen, så ser jag samma person/personer i helt andra kläder med giltiga busskort som även gäller i nattrafiken…

På annat ställe i stan ser jag en handikappad man som om jag inte råkat se att han när han gick därifrån går till en bil dyrare än vad de flesta vanliga arbetare har råd med och kör därifrån, han har ofta en plastpåse i sin hand och låtsas om han ser att man ser honom när han är på väg till bilen som om han skall leta ibland sorteringskärlen…., och om jag inte sett det men hade haft råd…. men som sagt. Jag har sett båda exemplena flera gånger och sett personerna i helt andra sammanhang ibland med småungar som beter sig på sätt så att jag som tillhör de få som inte är rädd att gå över Drottningtorget till bussen tidigt eller sent känner obehag för att bli bestulen på det lilla man har eller något liknande. ALDRIG känt liknande utöver just dessa som jag upplever som rent organiserade tiggare.

C vill slå mot organiserat tiggeri, GP 11 juni 2012
C gör det straffbart att organisera tiggeri, blog.svd.se/politik direkt 11 juni 2012
C vill stå mot organiserat tiggeri, DN 11 juni 2012
C vill slå mot organiserat tiggeri, Metro.se 11 juni 2012
C vill slå mot organiserat tiggeri, Aftonbladet 11 juni 2012

Det är då märkligt att samme handikappade man som kör den dyra bilen och har råd att betala parkeringen (…????…) som minst inte kan hålla reda på vad det är han vill tigga ihop pengar för sorts operation…. Sett tre olika varianter de senaste veckorna…..

Tillägg 06.34 15 juni 2012
Polisen misstänker tiggeriet är organiserat, GP 15 juni 2012

Tillägg 18 juni 2012 Ibland undrar man hur naiva en del journalister är? Men å andra sidan kanske de inte sett med egna ögon, vilket jag har, de fall jag berättar om ovan. Men hur blind får man vara. Nog borde väl fler se när en del av ‘tiggarna’ smiter iväg in i ett garage och kör iväg med samma dyra bil varje gång. (årsmodell 2008-2011)
Det finns många av de som tigger som tigger ihop större summor än vad de flesta tjänar per dag.
Gert Gelotte: Tiggarna har inga alternativ, GP 17 juni 2012

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »