Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Cecilia Widegren (M)’

Jag beklagar i allra högsta grad att det inom det parti, Moderaterna, som jag röstar på, finns en enda så dum politiker som Cecilia Widegren. Hur står det till? Har inte Cecilia Widegren haft någon far- eller morförälder som trots svåra handikapp och eller sjukdomar tvingats av myndigheterna att bo kvar hemma i stället för att svenska myndigheter följt Hälso- och Sociallagstiftningen som ger de som BEHÖVER rätten att få äldreboende?

Att låta äldre människor bli uppsökta i hemmet av mobila vårdteam har i olika försök visat sig ge många och stora fördelar i form av bättre livskvalitet, dramatiskt färre sjukhusbesök och frigjorda ekonomiska resurser. Vi vill nu göra detta tillgängligt för fler äldre, skriver Cecilia Widegren (M)Alla blir vinnare när gamla får vård hemma, Cecilia Widegren (M) på GP debatt 2 oktober 2015

INTE EN ENDA SIFFRA ELLER BOKSTAV RÄTT Jag har personligen gått igenom sk. undersökningar, studier, som två kommuner använder sig av. Värre Fallacies i argumenteringen har sällan synts. Annat än i Cecilia Widegrens debattartikel alltså!

Har inte Cecilia Widegren om inte i sin släkt, så i varje fall i sin bekantskapskrets haft en enda person som för att en äldre släkting inte skall behöva genomlida dagar av ensamhet med bedrövlig mat som levereras av den kommunala omsorgen och med mellan 7 och 50 olika personer som kommer under en månads tid, INGEN som har tid att sätta sig ner och INGEN som enligt de gällande Kommunala reglerna FÅR göra ordentlig städning. Värst av allt är nog ensamheten. Näst värst är att gamla som är senila, synskadade, handikappade på andra sätt och ofta med mängder av sjukdomar inte alla ens har en släkting som är i livet och bryr sig om att den gamla/gamle sitter där ensam hemma. Att den gamla omyndigförklaras av svenska myndigheter och inte ens har rätt att beställa sina varor från den affär den vill eller ens får duscha dagligen om personen är van vid att göra detta. VET HUT!

Förvisso kan tyvärr inte alla äldreboende sägas vara lika bra som det min egen mor är på i Linköping. Se not 1 nedan. Ja jag vet att det finns ett här på Hisingen i Göteborg som tillämpar liknande förhållningssätt till de gamla. Men medan politiker de senaste 40 åren inte bara kommit ifatt gymnasielärarnas löner utan till och med numera har mer än dubbelt upp i lön, (Förmånerna inte inkluderade.), så har äldre, handikappade och sjuka fått det sämre och sämre.

Det finns till och med tjänstemän och politiker som i stället för att låta de gamla ses till om natten tänker sig att sätta upp kamera(!!! hur står det till? Varken tillåtet utan länstyrelsens tillstånd eller ens mänskligt. Att det dessutom är integritetskränkande så att varje anhörig och/eller äldre som klarar av att tala för sig själv bör anmäla ärendet till såväl DO som JO)

Hur i hela fridens namn kan någon politiker vara så långt från verkligheten och så omänsklig? Rätten till ett värdigt liv gäller även gamla som behöver hjälp. DE ÄR MYNDIGA och de Mänskliga Rättigheterna gäller även för Svenska medborgare oavsett var i världen de som byggde upp vårt samhälle är födda!

Not 1. Dra inte alla äldreboende i privat regi över en kam OBS det är privat utförare på kommunalt uppdrag där min mor är!

Read Full Post »

och även om det är bra att det satsas miljard, på Västsvenska försvaret, så är det alldeles för lite och satsningen kommer 5 minuter i 12! Det är ingalunda så att Sverige får ett ens acceptabelt försvar av Västsverige genom den i och för sig nödvändiga satsningen på Pansarregementet P4 i Skövde. Det akuta behovet täcks ingalunda av de årliga 15 miljarder som anslås. OM man hade gjort en engångssatsning på 5 miljarder här i Väst, så hade de 15 miljarderna årligen möjligen varit tillfyllest ett kort tag. Men i en situation där omvärldsanalysen pekar på ett drastiskt försämrat säkerhetspolitiskt läge och där terrorhoten kryper närmare och närmare EU av olika skäl som inte bör anges här; I en situation där svenska politiker anser att det inte ens behövs pengar till det bästa Sverige har tagit fram vad gäller robotvapen, så är satsade pengar 2012 på ett bättre luftrobotförsvar av Halmstad snarare ett hån mot alla som är beredda att försvara Sverige än en realistiskt verklighetsbedömning. Det akuta behovet för att kunna försvara Sveriges framsidas största stad med närområde, inte om 15 eller 20 år utan inom en realistisk framtid dvs 3 år från nu, torde vara som minst 2,3 miljarder nya pengar och då är som jag skrev ovan ändå inte hälften av verkligt behov utifrån dagsaktuellt läge på plats ens om 3 år!

Vad är omvärldsanalys och verklighetsanalys kära moderata vice ordförande Cecilia Widegren (M)? Det är med mycket stort beklagande jag inser att det hos ‘mitt eget’ parti Moderaterna saknas nödvändig försvarskunskap såväl vad gäller macro- som micronivåbehov utöver att flertalet riksdagsledamöter i mitt eget parti som är under 50 år borde fått lära sig mer historia och statskunskap för att kunna göra en helhetsbedömning. De nuvarande som kommer fram är så långt ifrån verkligheten som tänkas kan. Helt orealistiska!

Professionell personal och modern materiel möjliggör utvecklingen av tillgängliga förband med hög rörlighet och med möjligheter att samverka med andra länder. Den nationella försvarsförmågan stärks ytterligare och alliansregeringen fortsätter att modernisera det nya försvaret av Sverige Miljardsatsning på försvaret i Västsverige, Cecilia Widegren (M) vice ordf Försvarsutskottet Visar direkt att matematiska kunskaperna även de brister. Tyvärr. Sverige behöver ett starkt försvar speciellt i våra stora hamnstäder men även i övrigt. Ingen av satsningarna som presenterats eller gjorts hittills gör att vi ens når upp till nivån som rådde innan förra försvarsbeslutet togs.

Read Full Post »