Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Bussfiler’

även om Ni sitter i Trafiknämnd och Västtrafik, Ulrika Frick, ordförande (MP) i kollektivtrafiknämnden, och Leif Blomqvist, ordförande (S) i Västtrafik! Replik: Visst satsar vi på kollektivtrafik, Expressen 1 januari 2013

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Det var inte många rätt det. Endast en av alla ATT-satser som MÅSTE uppfyllas har Ni kanske uppfyllt. Ni har ännu inte visat, ens gjort trafikräkning som visat, att den av Er valda vägen leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Det Ni visat är däremot att Ni prioriterar friska och unga som kan cykla, klarar av att byta buss ofta samt gå långa sträckor. Gamla, sjuka av alla åldrar samt funktionshindrade försvårar Ni åter för i Er omorganisation av Kollektivtrafiken samt inte minst i Er egocentriska syn på vilka som skall besluta om trängselskatten. Ni visar Er inte förstått vad demokrati står för än mindre visar Ni att Ni uppfattat att Ni är skyldiga att följa Regeringsformens Att-satser
Tur för Er att Ni inte hade mig som betygsättare i Samhällskunskap – oavsett vad skriftliga prov hade visat är det tveksamt om Ni uppfyller krav för att få något som räknats till godkänt!

Ingen självklarhet att det blir folkomröstning, GP 30 december 2012

Se även: I villande skogen de ‘vallar’, Norah4you 31 december 2012

Read Full Post »

sin hjord….. det vill säga röstboskapet är inte längre villigt att låta sig vallas!
Verkar inte som om Göteborgs Kommunfullmäktiges partier ännu förstått att den politiska kartan inte läggs av politiska partiernas ledning. Svensken knyter inte längre näven i fickan tigande och rättande in sig i leden.
En av konsekvenserna att sociala media och ökade kontakter har blivit att människor vågar visa att de inte är något röstboskap som går in i ‘rätt’ hage bara för att de drivs i den riktningen. Frågan är om svenska partier har en chans att hänga med? När skall de inse att de är till för de som röstar på dem, inte tvärt om…..

Ingen självklarhet att det blir folkomröstning, GP 30 december 2012 Frågan är vilka partier som är beredda att lyssna på sina väljare. Inte vad den lokala politiska nomenklaturen tycker att väljarna skall lyssna på för att nomenklaturan tycker att det är bäst för väljarna.
Så avgörs frågan i kommunfullmäktige, GP 30 december 2012

Att en av damerna i den ledande rödgröna sörjan inte är intresserad av vad hennes väljare tycker, framgår klart:
Kia Andreasson (MP):
– Det går inte att ha en folkomröstning om trängselskatten. På grund av att det här paketet är uppbyggt på det här sättet så går det inte att bryta ut trängselskatten. För då får vi ju ta bort något annat, och det vill vi inte. Då skulle man i så fall rösta om hela paketet, men då har vi ju redan gjort en massa investeringar som har med paketet att göra och då är det för sent att rycka upp detta.
Thomas Martinsson (MP):
– Vi avvaktar till efter att stadsledningskontoret går igenom namninsamlingen, det är bland annat stickprover som ska göras. Efter det kommer vi att ta ställning. Vi är ju väldigt tydligt för tränselskatterna som metod för att hantera miljö, trängsel och prioriteringar ekonomiskt, och där är vi fortfarande väldigt positiva. Min uppfattning är att det här med folkomröstning är en fråga som är väckt alldeles för sent, den var ju känd vid förra valet och både kommunen och staten och regionerna och kranskommunerna har tagit beslut om det här och dessutom ådragit sig kostnader, vi håller på med rätt många investeringar just nu som är en del av paketet.
Inte är Kia Anderssons partivän Thomas Martinsson mycket mer demokratisk i sitt sinnelag än henne: Thomas Martinsson (MP):
– Vi avvaktar till efter att stadsledningskontoret går igenom namninsamlingen, det är bland annat stickprover som ska göras. Efter det kommer vi att ta ställning. Vi är ju väldigt tydligt för tränselskatterna som metod för att hantera miljö, trängsel och prioriteringar ekonomiskt, och där är vi fortfarande väldigt positiva. Min uppfattning är att det här med folkomröstning är en fråga som är väckt alldeles för sent, den var ju känd vid förra valet och både kommunen och staten och regionerna och kranskommunerna har tagit beslut om det här och dessutom ådragit sig kostnader, vi håller på med rätt många investeringar just nu som är en del av paketet.

Politikers svar om folkomröstningen, Expressen 30 december 2012

Stickprov för att avgöra om det verkligen är tillräckligt många för att Miljöpartiet ens skall bry sig om att lyssna men ändå köra sitt eget race? Folk röstar med fötterna. Det går inte så lätt att lura göteborgarna på skattepengar och snurrigheter längre. Mycket har hänt på två år.

Det som hände efter 2010 är att betalstationer tillkommit norrut efter Tingstadstunneln och att priserna på trängselskatten höjdes: Politikerna bluffade om trängselskatterna, Expressen 5 september 2012

Lokalt höll partierna helt tyst om dessa förändringar. Den rödgröna sörjan för att de så gärna ville ha ett ‘giltigt’ skäl att slå till mot bilismen. Glömmande att alla inte kan eller vill cykla. Struntande i alla äldre, alla funktionshandikappade de kan ju åka färdtjänst tyckte en jag talade med….. glömmande att varor och tjänster i centrala Göteborg blir dyrare och leveranser försvåras när bussar, taxi och cyklister prioriteras. Glömmande att trafikräkning är något varje vettig person borde tänkt på att genomföra, inte litande sig till vad de tror eller vad datamodeller som bygger på denna tro visar. Verkligheten inte fantasin eller drömmarna gäller.
Start för omdebatterad trängselskatt, SvD 30 december 2012
Göteborg vill ha bilisternas pengar, DN 30 december 2012 Men lyssna på väljare som är bilister vill en del inte 😛
Start för omdebatterad trängselskatt, Aftonbladet 30 december 2012

Tillägg 10.02 31 december 2012:
De duckar för frågan, GT 31 december 2012
Så visar sig Hulthén från sin sämsta sida. Hulthén: Trängselskatten är helt nödvändig, GP 30 december 2012 Det verkar inte som om verkligheten att politikerna och deras ryggdunkare inte är allsmäktiga eller ens de bäst skickade på att dra slutsatser gått upp för damen. Ledande politruker måste väl alltid veta bäst i en socialdemokratisk ideologisk persons idevärld? Tänk om gräsrötterna och valboskapet vet bättre än de som inte kommit fram på annat än ‘politiska meriter’? Måste vara en hemsk tanke för henne. Hon är så långt ifrån Göran Johanssons pragmatiska realism som tänkas kan. Visade detta redan när hon slösade pengar på Alfons Åberghuset. Det enda måste i hela ärendet är att Politiker som vill visa upp sig som demokrater respekterar svenska lagar och sina väljares uppfattning. Vi lever inte i en kommunistisk stat eller ens en socialistisk! Dags för Hulthén att vakna upp!

Read Full Post »

Hallå hur står det till. Att det står till det har vi resenärer och bilisterna i Göteborgs regionen länge förstått. Inte har det blivit bättre av att kvinnorna som styr på några få år raserat allt vad som byggts upp från Kapten Böljas tid till Göran Johanssons avgång. De har fördärvat framkomlighet och turistvänlighet i Göteborg på samma gång de raserat vården, skolan och omsorgen. Det var illa nog.
Men att ‘stora’ Västtrafik har ägnat sig åt gissningar i stället för konsekvensanalys av noggranna trafikräkningar, det gör att jag personligen undrar om det ens är tillåtet enligt nuvarande lagstiftning att fatta offentliga beslut på så lösa boliner. Hur i hela fridens namn har t.ex. de tagit fram underlaget för alla offentlig upphandling? För nog har de väl skickat ut och fått in offerter i stället för att gynna sina egna vänner?
Krona eller klave…. man baxnar!

Trafikkaos när beslut bygger på gissningar, GP 17 december 2012

Se även Trafikräkning Västtrafik, vad är det?,Norah4you 15 december 2012

Read Full Post »