Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Budgetomröstningen’

Fd. politiker o media är INTE samma som Alliansens väljare

När tidigare politiker på båda sidan blocken uttalar sig är deras uttalanden lika lite uttalanden av Allianspartiernas väljare i septembervalet,
som
när media på ledarsidor eller i sin argumentering använder sig av begreppet ”forskare”

Media som visar okunskap om vad som krävs för att få godkänt/betyg E i betygskriterier Samhällskunskap och Historia:

Kritiken växer mot extravalet, GP Ledarsidan 23 december 2014
Uppgifter: Förhandlar i hemlighet för att undvika nyval, Aftonbladet 22 december 2014
Att göra minoriteter till redskap, SvD 20 december 2014 I en demokrati har ett lands minoriteter lika stora rättigheter som landets majoritet har. Allt annat är att göra våld på demokratibegreppet.

Verkligt läge efter 14 septembervalet
Alliansens väljare blev inte tillfrågade om de var beredda att stödja en S-märkt minoritetsregering!

Moderaterna
Innan Anna Kinberg Batra blivit vald till ny partiledare vid Moderatstämma, så har hon heller inte oavsett allt fått klartecken ens från valda Moderater ute i landet att förhandla bort Alliansens Budget eller att träffa överenskommelse för att rädda Socialdemokratisk minoritetsregering! Att utgå från att så är fallet, är inte demokratiskt försvarbart ens inom ett parti som fått igenom Alliansens Budget i Riksdagsomröstning.

Regeringsformen
Regeringsformen måste följas, inte subjektiva tolkningar av densamma. Detta innebär att Alliansens Budget gäller hela 2015 oavsett alla försök att förändra detta
Allt annat är ett klart brott mot Regeringsformen! Att hänvisa till praxis är inte samma som att följa Regeringsformen. Det är inte tillåtet att utan 2 Riksdagsbeslut med mellanliggande val ändra på ordalydelsens innebörd i Regeringsformen. Inte ens att försöka detta!

Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet m.m. skiljer sig för den som uttalar sig som privatperson från den som är valt ombud för svenskt Riksdagsparti och andra som tillhör eller har uppdrag för ”Det Allmänna”/Det Offentliga

En tidigare politiker är enskild person som äger rätten att använda sig av sin Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet o.s.v.
En nuvarande politiker inröstad eller av sitt parti utsedd till politisk post får inte diskriminera någon p.g.a. personens/gruppens politiska uppfattning. Detta framgår klart av Regeringsformens 1 kap 2§.
Enda undantaget är när det gäller de personer/politiska partier som enligt giltig definition, inte ”tyck som jag”-uppfattning om vad som är vad, faller under FN:s rasdiskrimineringskonvention. Vilket Sverigedemokraterna INTE gör, även om mer än en av dem i tidigare skede i livet kan ha tillhört grupperingar som faller under definitionerna nedan. Observera att Högsta Domstolen har i ett prejudicerande ärende uttryckt samma som i länkens definitioner!

Demokrati
Sedan kan det vara på tiden för mer än en att repetera vilka krav som ställs på demokrati och vad demokrati står för; skillnaden mellan representativ demokrati och andra former av demokrati. Läs gärna Demokrati

Ogiltiga argument i debatt och argumentering
Att använda sig av ”experter” oavsett om dessa är tidigare politiker, ”forskare”, statsvetare etc för att göra en subjektiv uppfattning som den som refererar till dessa har trovärdig är att använda sig av fallacies i stället för giltiga argument! Fallacies vid argumentering

Värre än så:

Glöm heller inte bort att ett lands konstitution/grundlag är det viktigaste redskapet landet har om det vill hävda sig vara demokratiskt!

Read Full Post »

Nu får Ni på Trafikverket ge er! Till att börja med är det dags att Ni läser Regeringsformen samt det förordnande som Trafikverket har OCH självfallet allt som gäller Myndighetsutövares egna ansvar för av hur Riksdagen totalt anslagna ej öronmärkta anslag används! Det är minst sagt okunnigt och dessutom märkligt att en svensk Myndighet försöker stödja en i Riksdagsomröstning förlorande sidas budget genom att hävda att:

Trafikverket tvingas stoppa flera spårbyten, växelbyten, upprustning av kontaktledning och trädsäkring nästa år. Underhållsanslaget blir 1,2 miljarder mindre än beräknat.

– Vår planering utgick från regeringens budgetförslag, säger Pär Gustafsson, kommunikationschef på Trafikverket Underhåll. När riksdagen röstade igenom allianspartiernas förslag innebar det att vi får 1,2 miljarder kronor mindre för järnvägsunderhåll 2015Trafikverket nödstoppa spårarbeten, GP 21/22 december 2014

För det första, INGEN Myndighet som har haft någon som helst långsiktig ekonomisk plan och som tar ansvar för sitt i förordnande givna uppdrag, skulle ändra sin 3- eller 5-års ekonomiska plan utifrån en ifrågasatt Budget som dessutom föll precis som den sett ut att göra från det att den tillträdande regeringen Löfvén inte tog med Vänsterpartiet i båten. Ingen Myndighet agerar så kortsiktigt om den vill verka något så när opolitiskt fristående!

För det andra, Trafikverket äger rätten att inom sin totala budget omfördela anslag från ett konto till ett där pengar behövs akut, omfördela långsiktigt alternativt omfördela tidsplan! Att hävda att något parti, kombinationer av partier som inte har en majoritet av Riksdagen bakom sig, är att visa att de som hävdar detta aldrig lärt sig något om ekonomisk långsiktighet, lagstiftning för att som sagt inte nämna vad som står i Regeringsformen. En svensk Myndighet får inte diskriminera – detta innebär i klartext att en svensk Myndighet inte får ta politisk ställning!!!!! Än mindre får de blanda sig i en valdebatt!!!!

Penningbrist stoppar järnvägsarbeten, SvD 22 december 2014

Penningbrist stoppar järnvägsarbeten, Aftonbladet 22 januari 2014 Ärligt talat Trafikverket skall vara tacksamma att jag valde bort att gå vidare i politiken redan i övergången till 80-taöet. Jag hade inte tvekat en sekund att gå igenom den offentliga delen av Er bokföring (har gjort det nu ändå) och entlediga vissa personer för bristande kontroll alternativ finns…

Det finns för övrigt en hel del att säga om HUR Trafikverket hanterar sin budget, avsaknad av konsekvensanalys värd vattnet samt avsaknad av helhetsperspektiv för att inte säga rakt ut – det är socialdemokrater inom Ert fack och Er Myndighet som till skillnad från Vänsterpartister är de som försvårar Arbetskyddsärenden inom Er Myndighet.

Nej jag är inte Vänsterpartist. Men rätt skall vara rätt.
OCH Sverige är inte socialistiskt eller Kommunistiskt

För övrigt håller jag med en M-märkt ledande kommunalpolitiker i en relativt stor stad att det är inte så mycket utöver Vänsterpartiets krav på stopp för Vinst i välfärd som skiljer V från Alliansen som man kan tro om man tittar närmare på V:s senaste valmanifest.

Read Full Post »