Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Brottsprovokation’

Jag kan väl förstå varför en tidning, vilken som helst, eller annat media vill kolla upp om den illegala vapenhandeln är så stor som poliser och politiker säger. Där är inte problemet. Problemet för Expressen är att de inte tycks förstå två för frågan väsentliga bitar:
* Brottsprovokation är inte laglig i Sverige. Varken polis eller media får provocera till brott.
* Illegal vapenhandel är illegal och olaglig.

Idag har Expressen fällts för vapenbrott i Tingsrätten. Helt i enlighet med gällande lagar och grundlagar. Journalistik är aldrig ett argument för att begå brott eller för brottsprovokation. Däremot precis som Tingsrätten tagit ställning till utifrån ärendets art och att Expressen lämnade över pistolen till polisen, kan journalistik vara ett argument för lindrigare straff. Två helt skilda saker.

Expressen fälls för vapenbrott, GP 18 maj 2012
Expressen fälls för vapenbrott, Expressen 18 maj 2012
Expressen fälls för vapenbrott, SvD 18 maj 2012
Expressen fälls för vapenköp, DN 18 maj 2012
Expressenmedarbetare dömda för vapenbrott, Aftonbladet 18 maj 2012

Tillägg 02.35 19 maj 2012 Expressen-journalister dömda efter avslöjande, GP 18 maj 2012
Svårigheten för journalister att förstå skillnaden mellan brottsprovokation som är brottsligt i Sverige och grävande journalistik där journalisten som gör ett grävande är beredd att ta ansvar för sina ev. olagliga handlingar, dvs är beredd att stå för och ta ev. straff för att få fram något han/hon anser vara viktigt, framkommer tydligt i Hela rättsprocessen är löjeväckande, Expressen 18 maj 2012

Det som gäller och varför framgår av En helt självklar dom, professor Mårten Schultz, Aftonbladet debatt 18 maj 2012

Mårten Schultz: Helt självklar dom mot Expressen, DN 18 maj 2012

Read Full Post »