Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Bradley Manning’

Tja så var vi där igen. Hos yngre som aldrig lärt sig läsa igenom det finstilta och än mindre fått lära sig källkritisk analys omfattande allt från Syfte över Tendens till att kolla uppgifters källvärde…..

Allt som förmedlas via nätet, via böcker, via dokument och i muntlig tradering/överföring av uppgifter bär i sig tre bitar:

* Den som förmedlar en uppgift oavsett var och hur har alltid ett SYFTE med att förmedla uppgiften.

* Den som läser eller hör en uppgift oavsett var och hur har alltid en egen subjektiv ryggsäck som han/hon behöver göra klar för sig själv för att komma vidare till det som är det viktiga: Vilken TENDENS finns bakom det skrivna, sagda etc. Allt vad gäller uppgifter om något har gått igenom minst två filter:
1. Syftet som den som förmedlar har till att förmedla uppgiften. Tendensen som framkommer i det förmedlade.
2. Tolkningsfiltret som den som läser subjektivt bär med sig.

* Urvalet av uppgifter. Vad sägs/förmedlas och vad är det som finns i det finstilta som inte framkommer direkt utifrån de uppgifter som förmedlas.

Skall utveckla detta mera i på en faktaruta där övningsexempel för elever från årskurs 6 upp till 3:e ringare ges för att öka förståelsen för dessa tre bitarna. Här och nu tänker jag bara utveckla den bit som berör var och en: Vårt eget ansvar för att se till att vi inte skriver på/godkänner något som vi sedan säger ‘Det hade jag ingen aning om’.

För det är där som Emanuel Karlsten går vilse i sin Nyhetskrönika i Dagens Nyheter 31 augusti och visar upp häpnadsväckande okunskap. Kanske utifrån sin beundran för Manning och Wikileaks. Syftet med Karlstens krönika framgår direkt:

Det är tack vare de dokumenten världen i dag vet att USA försökt dölja det stora antal civila man dödat under Irakkriget. Det är tack vare dokumenten vi vet att FN:s generalsekreterare buggades inför samma krig. Det var via läckan världen fick se videon på hur amerikanska soldater kall­blodigt sköt ihjäl civila i Irak.

Vad tacket blev? 35 års fängelse av USA. Övriga världen svarade med att låta eftersnacket handla om det lustiga i att Manning efter domen ville påbörja en behandling för att byta kön och namn från ”Bradley” till ”Chelsea”. Emanuel Karlsten: Obegripligt att vi så totalt knäböjer för USA, DN 31 augusti 2013 Det må vara så att Emanuel Karlsten är för ung för att ha haft möjlighet att träffa de som drabbades av Saddam Husseins terrorvälde och därför inte känner till att Saddam Hussein hade för vana att placera vapen mitt i bostadsområden och/eller på Museums bakgårdar. Det må vara så att Emanuel Karlsten felaktigt går och tror att ett enda krig, inbördes eller mellan länder eller där något land hjälper till att befria ett annat land, inte får ett större antal civila offer. Att försöka få det till att USA skulle vara speciellt i det fallet, det är ren och skär lögn!

Det är heller inte så att det någonsin finns ett giltigt argument för att lämna ut hemligstämplade uppgifter! Att begära ut, vilket är möjligt i USA att begära ut och få en domare att avgöra om den som begär ut en uppgift har giltigt skäl för att få tillgång till uppgiften, det är något som i princip är omöjligt i många länder inklusive Sverige utanför de möjligheter som sittande svensk regering har att ge tillstånd till eller som svensk myndighet har fått sig delegerat utifrån våra grundlagar att avgöra om en person har rätt att få. Vi har för all del Förvaltningsdomstol o.s.v. men så länge Sverige inte har en Författningsdomstol som kan pröva begäran utifrån våra Grundlagar, inte subjektiva juristers tolkningar på lägre nivåer, så skall man inte försöka göra sig rolig över att USA precis som alla andra länder har totalt förbud att lämna ut, inneha samt föra vidare uppgifter som rör USA:s säkerhet, USA:s militär, USA:s förhållande till andra länder o.s.v. VARJE LAND HAR DETTA. Att försöka hoppa på USA är tokigare än tokigast. Än värre är att försöka få det till att det skulle vara någon form av allmännytta som försvarar Mannings agerande, det är skrämmande okunskap som visas upp.

Syftet bakom Mannings agerande är obegripligt. Finns inte något giltigt skäl som inte inkluderar annan part. Wikileaks kan vara den parten men är definitivt inte ursprunget. Följ pengarna. Det finns en klar tendens i allt som Wikileaks sysslat med. Den tendensen som är mycket stark slår till inte bara mot USA utan mot samtliga demokratiska länder som helt naturligt och lagligt äger rätten att skydda sitt land från 5:e kolonnare, spioner, terrorister och samhällsomstörtare. Det finns lagliga och legala skäl varför det finns olika form av clearing och varför allt inte hör hemma på varje människas mobil, dataskärm, lästa tidning o.s.v.

Sedan är det också så. Att nätet byggdes upp av Amerikanska militären för Amerikanska Statens pengar. Upphovsmannarätten har världen ju lyckats förlänga och skärpa så till den milda grad att det inte är något som någon kan protestera mot att han/hon blivit ”avlyssnad” I upphovsmannarätten ingår rättigheterna för de som skapat något, tekniskt, konstnärligt eller visuellt att ställa krav för hur detta får användas. Så har skett från dag 1 när det gäller nätet. Var helt lagligt redan då.

Det finns ingen form av överföring av uppgifter som går på lina, i fiber eller sänds i ‘etern’ som inte kan eller får avlyssnas. Gå till närmaste UB och ta fram en svensk telefonkatalog av äldre modell. Läs det finstilta vad som gäller all telefoni. Gällde förr och gäller än idag om du gör dig besvär att läsa det finstilta samt slå upp de sidor på nätet som ditt eget avtal med en mobilsupplier/nätsupplier etc begär att du skall godkänna för att få använda dig av det. DU får ta DITT ansvar för det DU SJÄLV godkänt! Kom inte och klaga efteråt eller påstå att du inte visste. Det är Din egen skyldighet att läsa igenom det finstilta och läsa det noga innan Du godkänner något. Har Du godkänt vilket är ett krav för att använda nätet, mobilen, telefonen etc, så har Du ansvaret för detta. Inget Du kan lasta på USA eller någon annan stat.
Frihet under ansvar inkluderar Eget ansvar för egna handlingar/beslut!

Se även Nätet har aldrig varit fritt forum, Norah4you 9 juni 2013 samt Upphovsmannarätt inte stormaktsfasoner, Norah4you 28 juli 2013 och Hemligt? Känt i över 25 år, Norah4you 28 juni 2013

Read Full Post »

Observera vad det handlar om – att varje enskild person etiskt, moraliskt och juridiskt har att ta ansvar för sina egna handlingar. Finns inget som helst visselblåsarfenomen i Mannings fall. Lika lite som det finns det i Snowdens!

Hur så undrar säkert de som inte fått ordentlig undervisning i det vi i Sverige kallar Samhällskunskap. Så här är det:
* Det finns ett stort antal handlingar som sekretessbeläggs, om rätt eller fel i enskilda fall är upp till domstol eller annan myndighet enligt enskilda landets Grundlagar/Konstitution att avgöra – ALDRIG NÅGONSIN ENSKILD PERSON ELLER MEDIA. Varken den enskilde eller media har någonstans på detta jordklot den rätten!

* När en person blir anställd så finns det skäl att läsa det finstilta. Nästan vartenda storföretag har i det finstilta med klausul om att den anställde måste respektera affärshemligheten och göra detta genom att skriva under sitt anställningsavtal. Samma gäller för clearade tjänster inom Stat, Förvaltning på olika nivåer och självfallet inom Sjukvård, Domstolsväsende, Polis, Försvar o.s.v. Skriver man på ett avtal om att respektera tystnadsplikt och att inte sprida sekretessbelagda handlingar – så har man etiskt, moraliskt och juridiskt ansvar för sina egna handlingar. Allt annat är nonsens.

* Det finns inget land på denna jord där det inte i Grundlagar och eller i Konstitution finns klarlagt att det aldrig någonsin är frågan om totalöppenhet. Detta är helt i enlighet med all demokrati – var och en har ansvar för sin bit och det vederbörande skrivit under. Var och en har att acceptera de lagar, förordningar etc som finns i det landet vederbörande vill vara verksam. Det har inget med visselblåsarfunktion* att göra att någon lämnar ut sekretessbelagda handlingar, oavsett syfte! Om det däremot är så att någon finner att det föreligger medvetet brott mot gällande lagar – vilket INTE är fallet varken i Mannings fall eller i Snowdens!!!! Lagar som förbjuder deras agerande finns och har sin grund i den ursprungliga konstitutionen. (Har skrivit om detta förut!)

Varje person som skriver under ett avtal oavsett vilket, bör vara noggrann och läsa igenom det finstilta. Detta gäller speciellt de personer som skriver under handlingar om tystnadsplikt och för sitt arbete gällande sekretesslagstiftningar. Finns ingen ursäkt för att inte ta sitt eget personliga ansvar – Finns inget skäl att klaga på myndigheter i något land som tillämpar de sekretesslagstiftningar och de påföljder brott mot dessa ger. Ändra lagar får man göra inom systemet. Har inget med visselblåsarfunktion att göra!

* Visselblåsare är de så t.ex. rapporterar om mord som i fallet Song My, de som rapporterar om misshushållning av pengar eller utnyttjande av luckor i lagstiftning där människohandel i någon form kan föreligga. Visselblåsare är de som går ut och talar om att t.ex. gamla eller sjuka inte får den vård och omsorg som lagen kräver. o.s.v.

Manning hjälpte inte fienden, GP 30 juli 2013
Bradley Manning hjälpte inte fienden, Expressen 30 juli 2013
Manning frikänns från att ha hjälpt fienden, Sveriges Radio 30 juli 2013
Manning hjälpte inte fienden, Aftonbladet 30 juli 2013
Manning inte skyldig till att ”ha hjälpt fienden”, SvD 30 juli 2013
Manning riskerar 136 års fängelse, DN 30 juli 2013

Sedan har reportrar utan gränser visat sig vänster om Vänsterpartiet-nylle när de försöker påstå: Domen mot Manning är farlig, DN 30 juli 2013 Det domen visar är att det personliga ansvaret är det som gäller. Har man skrivit under efter att ha eller utan att ha läst igenom vad som står i ett avtal, tystnadplikt och sekretess precis som alla andra avtal, SÅ HAR MAN SKRIVIT UNDER OCH FÅR TA DET PERSONLIGA ANSVARET FÖR BROTT MOT DET MAN SKRIVIT UNDER!
Har inget med visselblåsarfunktion att göra att lämpa ut 100.000 sekretessbelagda handlingar till allmänt eller ens begränsat beskådande. Inte en siffra rätt där!
Finns det bland de handlingarna något som skulle kunna varit visselblåsarlämpligt om enbart den eller de handlingarna lämnats ut? Mycket troligt för det vore konstigt om det inte fanns elefanter som släpps igenom när mygg silas av okunniga, för såväl media som vänster om Vänsterpartiet nissar i alla länder är inte kunniga i vetenskapsteoretisk analys av material. De är bara ute efter att hitta något som stöder deras eget syfte.

Det gäller att ta sitt eget ansvar för vad man skriver under och att vara beredd att ta konsekvenserna av att man själv skrivit under. Aldrig någonsin försöka skylla på andra för det man själv gjort!

Tillägg 03.10 31 juli 2013 Svenska journalister verkar vara barn till 68-vänsterns grupper som gick vänster om vänster och förökade sig genom delning…… Manning – ytterligare en martyr, Aftonbladet 30 juli 2013 Martyr? För det första är Manning en brottsling – inte en martyr. För det andra börjar det barka åt fanders med ordkunskap och ordförståelse här i Sverige…..

Read Full Post »

Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Var ett av alla de citat vi på min tid fick lära oss under skolåren. Samma gäller för datasäkerhet. Det lärde jag mig redan när jag utbildade mig till systemprogrammerare 1971. Det är häpnadsväckande att det någonstans oavsett var, i företags datasäkerhetssystem (pga risk för industrispionage) eller i ett lands datasäkerhetssystem (pga risk för spionage, dataattacker utifrån o.s.v.) efter år 2000 överhuvudtaget finns något större datasystem som inte har tightare säkerhetssystem. Det innersta systemet med de mest hemliga uppgifterna bör alltid vara oåtkomligt för direktaccess även i intranät utan varningssystem, räcker inte med aldrig så fina koder och algoritmer om man inte har varningssystem och tidfördröjning där någon annan som sitter på plats manuellt måste godkänna innan något kopieras, laddas ner o.s.v. Det var och torde fortfarande vara en av de svagare länkarna om man inte har det på plats. Finns en hel del att säga om detta, men nog här i öppet forum.

Detta sagt, så är det ingen som helst Mänsklig Rättighet för någon oavsett clearing att ens på ett företag kopiera hemligstämplat material, t.ex. hela bakgrundsunderlaget för det som skrivs ner på en patentansökan. Även där är det en brottslig handling att kopiera/ladda ner etc och vidarebefodra uppgifter. När det gäller ett lands säkerhets och sekretesslagar, så har samtliga länder mig veterligt det som brottslig handling i lagar som direkt grundar sig på ländernas konstitutioner.

Den förste (?) som fälldes utifrån USA:s konstitution för stöld av sekretesshandlingar och försök till spridning lär enligt vad jag en gång i tiden, för 20 år sedan, läste ha varit en som fälldes under Amerikanska inbördeskriget. Så alla försök från Mannings sida att påstå att han inte begått brott, faller.
Manning tillbakavisar åtalspunkter, DN 8 juli 2013
Manning och Snowden är i mina ögon första klassens kräk utöver att de begått brottsliga handlingar. Hur någon ens kan försöka komma undan med att det är en samvetsfråga, det övergår mitt förstånd. Vill man själv att det man själv skriver och gör inte skall få kontrolleras, hur i hela fridens namn kan då någons samvete säga att det är ok att själv göra det man kritiserar gällande lagar för att tillåta?
Sedan är det också så att för att något är möjligt, så är det därmed inte tillåtet eller ens etiskt försvarbart även om det inte varit brottsligt. Vilket det är.

Manning laddade ned 700 000 filer, GP 9 juli 2013 Inte ens den som läser snabbast numera skulle teoretiskt sett ha behov ens av 70 filer åt gången. Det tar tid inte bara att läsa utan också att analysera och förstå tillräckligt för att kunna ha minsta lilla hum om vad som borde komma ut av en analys. Alltså borde larmet gått.
Manning laddade ner 700 000 filer, Aftonbladet 9 juli 2013
Manning laddade ned 700 000 filer, Expressen 9 juli 2013
Manning laddade ned 700 000 filer, SvD 9 juli 2013

Read Full Post »