Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Bortfallsanalys’

Detta är bara en liten spoiler om vad jag kommer att ta upp så fort jag är klar med analyserna…..

Börjat gå igenom bakgrundsutbildning m.m. samt hur opinionsinstitut misshandlar matematisk statistik. Speciellt oberoende och beroende händelser. Påstår sig arbeta med 95% sannolikhet…. men missar vad Tjebychevs sats verkligen säger och innebär – hittat sannolikheter i nyligen avgivna opinionsundersökningar som inte ens uppfyller 65% sannolikhet…. så jag har gått vidare med att titta på hur opinionsundersökningsinsitutens egen historia ser ut.

Jobbar just nu i natt med att analysera hur ett par av opinionsundersökningsinstituten missat skillnader mellan att göra marknadsundersökningar och stokastiskt oberoende undersökningar i politiska sakfrågor. Värst är att det idag av de opinionsinstitut som inte är kopplade direkt till analys hos till GU:s Statsvetare eller till matematiska institutionen vid LiU resp Lund tycks vara helt okänt att redovisa hur man hanterar att det inte går att göra opinionsundersökningar helt säkra utan kontrollfrågor, redovisning av vald urvalsmetod och det bortfall som automatiskt följer av denna, ännu inte utanför ovan nämnda universitetsinstitutioner hittat ett enda opinionsinstitut som har behandlat och analyserat bortfall = icke svar….. värst av allt är att ett par av dem fått för sig att det för att få det de försöker inbilla politiker + media skulle ge 95% sannolikhet bara räcker att ersätta bortfall med andra personer samma ålder, kön o.s.v.

Min gamle matematikprofessor Lind vid LiU skulle haft genomgång direkt efter skrivning, inte bara som han hade för att vi skulle se hur beräkning och analys i Sannolikhetslära skulle gå till men han hade även för att göra klart hur tokigt vi resonerade gett oss exempel från såväl avancerad matematisk statistik som de skräckexemplar som redan grundkursens Huff: How to lie with statistics visar på.

Kommer att ta tid att gå igenom för i princip varenda felkälla som är möjlig att använda sig av och uppvisande av okunskap om vad som krävs för att kunna presentera en hållbar slutanalys av beräkningarna saknas. SKRÄMMANDE LÅG NIVÅ

Värre än så är att jag hittat något som i mina ögon tycks vara ett politiskt försök till styrning genom ett antal uppköp och tentakler.

Read Full Post »

Aftonbladet har gjort bort sig. Eller vad kan man säga. Svenska folket gör tummen ner för regeringen.

Hela två tredjedelar av ministrarna får sämre betyg i år än förra året enligt Aftonbladet/Sifo.

Mest faller omdömet om ­Fredrik Reinfeldts (M) och Annie Lööfs (C) prestationer. Folkets dom: Underkända, Lena Mellin Aftonbladet 1 januari 2013

Tja det var nu det med Sifos kriterier och relativa avsaknad av bortfallsanalys som ställde till det för Aftonbladet. Än en gång. Hänt förr….

För kort därpå kom SKOP:s undersökning där antalet svarande redovisades vara 1000 personer (Förr i tiden angav Sifo såväl antalet svaranden som bortfall…. ) SKOP:s undersökning gav regeringen 58 % som är nöjda med regeringen. Majoritet nöjd med regeringen, Aftonbladet 1 januari 2013

Hur som havers har Aftonbladet gjort bort sig i sin iver att tracka Alliansregeringen.

Majoritet nöjd med regeringen, SvD 1 januari 2013
Högt förtroende för Alliansen, DN 1 januari 2013

Read Full Post »