Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Borgerlig’

Borgerlig

En som är borgerlig är alltid icke socialist.
Men inte alla icke socialister är borgerliga.

Sett ur ett definitionsperspektiv så är begreppet borgerlig felaktigt använt under senare år. Ursprungligen handlade det om de som jobbade i staden och inte på landet samt att borgare och borgerliga personer kunde vara anställda men även kunde äga mindre/medelstora företag.

Det fanns en sak som gällde långt in på andra halvan av 1900-talet. De flesta borgerliga förnekade inte Gud. Många socialister, inte alla, trodde inte på Gud.

Skillnaden mellan en arbetare och en borgare var inte alltid så stor lönemässigt. De bästa stenhuggarna i norra Bohuslän år 1949 tjänade 2,5 gånger mer än en gruvarbetare 1949 och de stenhuggarnas löner var nästan dubbelt mot vad den genomsnittlige borgaren som var anställd kunde tjäna. Arbetsvillkoren var den stora skillnaden och såväl Liberaler, Frisinnade som Socialister fanns redan på slutet av 1800-talet bland de som krävde bättre arbetsvillkor. Skillnaden var dock stor. Medan Liberaler och Frisinnade vill ändra inom befintligt samhällssystem, så såg Socialister och Kommunister detta som omöjligt.

Gudstro är alltid personlig. Utgår ofta från någon man själv varit med om eller fått lära sig. Av min farfar som utöver att han var förman för ett av de större stenhuggarföretagen också var aktiv inom Svenska Missionsförsamlingen samt var med att dra igång Folkpartiet här på Västkusten tillsammans med Valdemar Svensson i början av förra århundradet, fick jag lära mig: Många vägar bär till Gud. Det är inte så att den väg som är rätt för den ena, är den som är den rätta för alla. Det viktiga är att hitta den väg som är rätt för dig.

Tisdagen innan påsk 1967 var jag svårt sjuk. Hade feber man inte skall överleva. Jag var över på andra sidan. Skall inte orda för mycket om det här. Fick veta en hel del. Fick lära mig annat som det tagit år att förstå. Fick bland annat veta vad Gud önskade att jag skulle göra. Alla människor har en eller flera uppgifter att utföra. Den ena är inte viktigare än den andra. Vi är bara människor. Det handlar mer om att lyssna till vad Han säger till oss. Du kanske inte tror på Gud, men Gud tror på dig. Det gäller oss alla.

Gud ger vad vi behöver, inte vad vi ber om. De som tror att framgång, lycka och hälsa är bevis för att de tror rätt, de har fel. Gud ger dem det som just de behöver för att kunna våga tro. Inte för att det är något bevis på att vi människor med alla våra fel och brister skulle tro rätt för att vi ”lyckas”

Bästa beviset för Guds existens är det som kallas Big Bang. Vem utom Gud skulle kunna skapa något ur ingenting? Vem utöver Gud kan göra under? När som helst och var som helst? Även jag har varit förunnad under. Men det hör inte hit.

En som i det gamla Sverige medan Svenska Kyrkan var en Statskyrka och där fria kristna trosförsamlingar fick hålla Gudstjänst, var oftast klar över skillnaden i att ha en egen stark Gudstro, eller vara tvivlare men ändå uppleva sig som kristen, och de som krävde att få bevis från Gud på att just deras tro var den enda rätta och sanna.

En som är borgerlig i den märkliga mening detta fått numera när det inkluderar allehanda som aldrig fanns där förr, är som jag skrev ovan icke socialist. Den som enligt senare tiders definition var/är borgare såg att leva inom de lagar som landets konstitution/grundlagar gav som det önskvärda och att vid behov ändra dessa genom parlamentariskt agerande. Till skillnad från de som vill förändra med hot, tvång eller genom att begränsa andra människors rättigheter.

Det är skillnad på att gå ut och sprida Guds budskap och att hävda att ens egen tolkning är den enda rätta. Vi är alla människor som inte är ofelbara och ingen är mer värd än den andra efter att vi, våra förfäder, blev utkörda ur Eden. Det finns många vägar till Gud. Men när det gäller att vara borgerlig handlar det om att våga erkänna att man inte kan allt, vet allt eller ens är bäst och viktigt är att inte förhäva sig genom att hävda att hälsa, framgång i livet etc skulle vara ett bevis för att man tror rätt. Däri ligger det enligt det jag fick lära mig den gången tisdagen innan påsk 1967 det som är det viktiga: att vilja och våga lyssna på de möjligheter som Gud ger oss.
Gud ger vad vi behöver. Inte vad vi ber om.

Annonser

Read Full Post »