Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Bondeförbundaren Nils Wohlin’

Tvekar en stund innan jag skriver detta. Skälet är att det är en författare som liksom många svenska medborgare har sina rötter i annat land som skrivet en för mig och många andra helt främmande artikel om vad som är svenskhet. Tvekar. För numera i Sverige är det inte så att ordet är fritt. Yttrandefriheten tycks ofta vara något som är fina ord på papper. Allt som inte omfattas av vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet som politiskt korrekt, det försöker dessa vänsternissar som friskt förekommer i media att påstå vara rasism. Så är inte fallet.

Idén om svenskhet bygger på en absurd logik, Zulmir Bečević på GP Debatt 20 oktober 2013
Så långt från sanningen som tänkas kan. Men det är förklarligt eftersom de flesta svenskar som gått i Grundskolan efter 1970-talet aldrig någonsin fått lära sig vad som gällt. Förmodligen för att man mer och mer började inse att det skulle vara svårt för Sverige att göra upp med den rasism som vuxit fram först i Sverige, innan Tyskland, och som vi ännu inte fått göra upp om annat än möjligen börjat skrapa på ytan när man idag diskuterar Tvångssteraliseringen som blev ett led i att försöka stoppa det som inte ansågs värt att föra vidare…..

Sverige har många gamla traditioner. Traditioner där vi skiljer oss från de ‘brödraländer’ vi har omkring oss. Det handlar främst om det som Zulmir Bečević i debattartikeln i GP kallar svenskhet. För det är det som går att spåra långt tillbaka i tiden. Det är denna som är beskriven av historiska källor från Dio över tidsmässigt nästan samtida Tacitus via Zosimus, Priscus med flera långt innan vi svenskar kan sägas ha ‘egna’ skriftliga källor utöver runristningar på stenar, bergsidor och de sk. birkebreven. De senare finns i hela Norden. Speciellt i Norge är innehållet i dem väldigt avslöjande om skillnaden mellan norskhet och svenskhet. Men det lämnar jag till ev. senare artikel.

Svenskhet har inte med utseende att göra.

Det är det första som snabbt bör fastslås. Människor från de svenska områden som inte beboddes av norskar/danskar har aldrig före senare tider sagts vara ljusa och blåögda som norm. Lite ledtrådar till detta får vi genom att titta närmare på äldre ortsnamn som levt kvar in i Medeltiden. I samband med att jag skrev min C-uppsats i Historia, Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider, Inger E Johansson C-uppsats Historia Linköping 1993 så var det inte enkom vattenvägar som jag lät datorprogram analysera utifrån landhöjningar och havvattennivåer i världshaven och in till Östersjön från Stenåldern fram till år 1000 e.Kr. Inom mitt undersökningsområde, från Bråviken ner till Västervik och upp mot Roxen i form av en något skev triangel, fick datorn även arbeta med kända äldre ortsnamn samt ortsnamn idag på platser där det funnits kontinuitet från Stenåldern/tidig Bronsålder in i våra dagar. Bland de resultat som kom att presenteras i C-uppsatsen fanns följande exempel:

Äldre mansnamn inom undersökningsområdet.

Björn: Björstad, Björsäter
Black: (~svart hårig) ev. Bleckstad
Frode: Fröderum .(ev Frönamn)
Giste: Gisterum
Grim: Grimstad
Gunnar: Gunnerstad
Helge: Helgenäs
Kol: Kolstad
Kättil: Kättilö
Olof: Olofsrum
Ring: Ring
Trysil: Tryserum

Som framgår av dessa ortsnamn kan det inte varit helt ovanligt att det fanns människor som hade mörkt hår alternativt var mörka i utseendet på andra sätt. Black-, Svart- och Kol är namn vi känner från våra egna tidigaste skrifter. Kol förekommer även i såväl Arabiska som Grekiska och Romerska källor som namn på en nordbo som kommit från ön uppe i Norra Oceanen från tidig Gotertid och fram till Nordisk Medeltid.

Vi har andra ledtrådar som visar att alla inte såg ut som de människor som vissa på yttersta högerkanten försöker få dem till att ha varit. Vi har haft korta och bredaxlade, vi har haft långa (bland dem några av våra tidigast kända kungar) och allt möjligt annat. Blond och blåögd, det är däremot något rent mytiskt som smög sig in någon gång under 1800-talet (kanske tidigare) som karakterisering av Svenskar.

Svenskhet

Svensk tradition

Däremot finns det ett antal kännetecken som finns beskrivna under de senaste årtusendena på en icke homogen grupp boende där Sverige är nu och med språk som i vissa fall, t.ex. Östergötland går att visa att a-ljud, n-ljud m.m. är ursprungliga språkljud för bosättningsområdet. Mer om detta finns att läsa i:
Calissendorff Karin, Linquistic Evidence for Early Iron Producton ur Järnkontorets Iron and man, sid 157ff
Franzén Gösta, Sverige, ur Nordisk Kultur V ortsnamn, Stockholm 1939, sid 129
Hesselman Bengt, Ordgeografi och språkhistoria. Bidrag från Nordiska seminariet vid Uppsala universitet 1936, Uppsala 1936 sid 16-17
Lagman Svante, Östergötlands medeltida sockennamn, Uppsala 1981 sid 19
Moberg Lennart, Ortnamnen i Tjust, Tjustbygden 1947, Västervik 1947
Moberg Lennart, Västervik 1947 sid 9
Wessén Elias, Östergötlands ortsnamn, ur Östergötland utg av Östgöta nation, Stockholm 1937, sid 273

Många svenskar går och tror att alla de rätter som vi ser på svenska smörgåsbordet är ‘svenska’ till sitt ursprung. Men det är där det börjar vandras vilse i pannkakan. Utöver ett fåtal rätter där lutfisk och möjligen pepparkaka (som den numera ser ut) samt fetvägg (semla), så är det genom alla de resor, handelsresor/äventyrsresor/krigståg och andra härjningar som de olika rätterna hamnat på svenska smörgåsbordet. Vi har kort sagt ätit något vi tyckt om. Ändrat lite i recepten utifrån vad som har funnits att tillgå här uppe i Norden och försvenskat rätterna. Bland dessa rätter kan vi nämna allt från skotska Haggis (fanns en variant på Biskop Brasks måltidsbord när han hade gäster) till köttbullarna som introducerades av återvändande från Asia Minor/Persien området liksom kåldolmar.

På samma sätt har människor häruppe i alla tider anpassat sin livsstil efter det de sett och funnit intressant. Det började tidigt. Under svenska Stenåldern var vatten och vattenvägar det som förband människor. Den flinta som användes i stora delar av landet var man tvungen att hämta antingen nere i Skåne eller över hav som t.ex. från Baltikum. Flinta fanns inte naturligt överallt, Norah4history sida
Skogar och berg skilde människor åt och var i äldre tider här i Sverige farliga att färdas på. Inte bara det man nu kallar stråtrövare utan även de ”vägar” som fanns var allt annat än trevliga att färdas på ända fram till slutet av Drottning Kristinas tid. Ibland längre än så.

Så vad gjorde de som bodde i Sverige, t.ex. i Östergötland, till skillnad från våra broderfolk i Norge och Finland? Ett gammalt men sentida svenskt talesätt är: Man tager vad man haver tillskrivs Kajsa Warg men liknande förekommer i skriftliga dokument före henne. Som framgår av länk ovan använde man i Östergötland Grönsten när Flinta inte fanns att tillgå. Annat exempel är tidig järnproduktion i Sverige som utgick från myrmalm. Järnproduktion i tidiga Sverige, Norah4history sida

Det är en annan sak som kännetecknar svenskhet. I alla tider har människor från det numera svenska området uppe på ön i den Norra Oceanen beskrivits av historiker (och kyrkofäder) som handelsmän. Inte bara bärnsten som brukar nämnas utan främst tre saker: Vit rävskinn, dubbelsidiga svärd av kvalité som liknar stål samt ….. slavar. ‘Våra’ förfäder har varit kända för att kräva tribut från bosättningar de passerat på väg ner till Svarta Havsområdet-östra Medelhavet. Fick man inte tribut på 260-talet, tidigaste skriftliga noteringen jag har hittat, så nog såg man till att ta med sig de ledande från bosättningen att dra sina kärror eller ro sina båtar. Slavarna såldes sedan när handelsmännen kom ‘fram’. Handelsmännen som var typiskt svenska arroganta, nonchalanta o.s.v. som jag skrivit om tidigare i bloggen, har blivit noterade (ofta med namn som Stein/Svein/Kol etc) just för sitt typiska sätt att vara. Ett sätt som skilde ut ‘våra’ förfäder från andra Nordmän. Men det är en annan historia.

Det handlar alltså inte om utseende utan mer om sätt att vara och att värdera andra. En människosyn som under 1800-talet-1960-talet drogs till in absurdum av människor som bodde här uppe. Oavsett var deras anfäder kom ifrån, och alla skall ha klart för sig att vi hade tidiga invandringar från alla områden runt oss utöver att våra förfäder hade med sig krigsfångar från områden inne i nuvarande Ryssland och ner till Armenien (finns noterat i romerska källor) samt bort till tidigare Dalreida där en av de grupper som kom att utgöra sentida Skottar från början bodde. Inga snälla roliga historier men hit kom en hel del människor utifrån. Efter en eller två generationer har de alla ett förhållningssätt som bäst beskrevs av en postmästare i Asia Minor år 844 e.Kr. (de som läst detta tidigare får ursäkta att jag tjatar): Arroganta, nonchalanta, lättstötta. De dricker inte ofta. Bara när de har fest. Men de är bra på att hitta skäl att ha fest……
De far till öst, till Kina och långt ner i Indien. De far till Rom, Bysans och Albion (England) och varför? Bara för att kunna säga att de varit där!

Som jag skrivit tidigare:
Sverige måste själva göra upp med vår egen mörka historia innan vi kan börja klaga på andra inom och utom Sverige.

Om rasbiologins historia i Sverige och om Rasbiologiska institutet. Perspektivet är både internationellt och inhemskt svenskt. Urvalet av historiska uppgifter stammar från antiken, från Carl von Linnés 1700-tal och från Hjalmar Brantings 1900-tal. Sammantaget belyser den breda kunskapsinsamlingen den ytterst lösa faktagrund som inrättandet av institutet vilade på. Källa: Allt som kan mätas är inte vetenskap: en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet, ISBN/ISSN: 1653-5332 Distribution: Forum för Levande Historia; levandehistoria.seNär skall Sverige göra upp, Norah4you 14 december 2012

Read Full Post »

Vaknar av värken. Bara andra gången i natt. öppnar datorn och sätter mig först att läsa rubrikerna. Brukar vara Göteborgsposten som först får uppmärksamheten. Denna gången råkar det bli Svenska Dagbladet. En rubrik i nyhetsflödet står ut: Europa sätter sitt folk på undantag, SvD 8 april 2013 Tänk exakt så har jag själv tänkt många gånger sedan vi gick med i EU. Mer och mer de senaste åren.

Så vad står i artikeln? Något så viktigt att sammanfattningstexten här blir återgiven med blå skrift:
MOTSTRÖMS Hur mår demokratin i dagens Europa? I en ny essä finner den norske statsvetaren Asle Toje ett återkommande mönster: de politiska och ekonomiska eliterna har förlorat kontakten med folket, och deras avfärdande av populismen liknar ibland klassförakt Läs hela artikeln. Artikeln handlar om en bok: Asle Tojes Rødt, hvitt & blått. Om demokratiet i Europa Upprepar: Läs hela artikeln.
Länken en gång till: Europa sätter sitt folk på undantag, SvD 8 april 2013

Jämför gärna med det faktabegrepp Demokrati, Facts not Fiction Norah4factsblogg där jag utgående från fakta om demokratibegreppet har skrivit ner det som varenda svensk skolelev SKALL ha lärt in, lärt sig förstå och visa att han/hon förstått vad det innebär för att uppnå Kursmålen för Samhällskunskap årskurs 9.

Kortfattat: Mycket missförstånd finns bland många idag. Demokrati innebär inte att alla får bestämma allt. Inte att alla får läsa allt. Demokrati innebär att alla medborgare har rätt att forma sina egna åsikter, yttra dessa, vara med och välja sina representanter (om man är uppnått ålder för att vara med och rösta). Samt att de som man väljer måste vara klara med att de ingalunda är någon elit utan som det står i Svenska Regeringsformen Valda ombud. Det finns olika slags demokrati. Störst frihet för sina medborgare ger USA:s konstitution. Inte så konstigt med tanke på att USA är ett land som skapades från scratch, förvisso på indianernas bekostnad och indianernas land. Störst frihet för sin ledare i ett demokratiskt land, om man skall följa konstitution/grundlag, har Frankrike. Vilket inte är så konstigt eftersom Frankrike i sin historia har såväl Franska revolutionen som Napoleon.

Sverige har fortfarande inte gjort upp med sin 1900-1945 års historia. Det är förmodligen därför som Aftonbladet på sin ledarblogg fått för sig: ”Fascismen är borgerlig”, Aftonbladets ledarblogg 2 april 2013 NEJ Fascismen har i Sverige som i flera andra länder sprungit fram ur en röd-grön sörja. I Sveriges fall stod en Bondeförbundare för det gröna och självaste Hjalmar Branting m.fl. ledande socialdemokrater för det röda. Det var här i Sverige som rasismen och fascismen genom den röd-gröna blandning blev det som var allt överskuggande. Så överskuggande att våra politiker under socialdemokratisk ledning beslöt att skapa ett Rasbiologiskt institut i Uppsala. Så överskuggande att Sverige tillsammans med Schweiz var de länder som krävde att det skulle gå att se i tyska människors pass vilka som var judar. Så överskuggande att familjen Myrdal som själva inte bara stod för sk. Folkhemstanken gång på gång förde fram att det var Staten inte Familjen som borde uppfostra barnen. Så långt från demokrati som tänkas kan och så långt från idealisering av de ‘utvalda’ de som visste bättre än andra: De som blivit valda och de som hade rätt partifärg, de måste ju veta bättre än alla andra. Se När skall Sverige göra upp, Norah4you 14 december 2012

Resultatet av makarna Myrdals ensidiga propaganda, som tack och lov hölls i schack av Erlander och Sträng, syns än idag bland de som kallar sig vänstersocialdemokrater och som under den nyss avslutade Socialdemokratiska Partikongressen drivit igenom att Socialdemokraterna skall arbeta för Allmän förskola från 2 år samt att Alla skall ha högskolebehörighet. Stämmer inte ett dugg ens med de Mänskliga Rättigheterna:

De mänskliga rättigheterna
Artikel 26
1.Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.

2.Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande.

3.Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.

Inte ett ord om att det är staten med eller utan stor bokstav som har rätten att bestämma att Staten (med stor bokstav) är den som vet bäst vad varje barn och ungdom ‘skall’ läsa. Det vi ser idag inom delar av Socialdemokraterna är just den fascism som de beskyller ‘Borgerliga’ för. Klumpa ihop det kan en hel del. Förvisso fanns det inom delar, långt ifrån hela, Högern riktigt blågula (blått + gult blir grönt och grönt + rött blir brunt) som förespråkade samma som Branting och Co. Arvid Lindman, Högerriksdagsman, var en av dem. Däremot var det många speciellt Frisinnade och delar av Liberalerna inom Folkpartiet som tillsammans med dåvarande Kommunistiskapartiet var de som kämpade emot rasism och Fascism.

Men kan man inte sin egen historia och vill inte ledande politiker i ett land göra upp fullständigt med sina egna partiers förflutna, eller ännu värre åter fast i andra kläder föra fram samma sak, så är det inte konstigt att så många indoktrinerats på ett sätt som är rent ut sagt skrämmande när det sker i ett land som Sverige som vill kalla sig ‘neutralt’ vad det nu än innebär och även kalla sig ‘demokratiskt’.

Rasism
Är i sig ingen ideologisk riktning. Rasism är och förblir en subjektiv värdering av andra människors människovärde samt utifrån detta en idealisering av sin egen subjektiva uppfattning om vad som är rätt och fel. Rasism handlar inte bara om människor som har annat ursprung. Rasism finns även inom grupper. Såväl inom kulturella som etiskt ursprungsgrupperingar. Så fort någon får för sig att en viss grupp människor vet mer och har mer rätt att besluta vad som är bra och vad som är dåligt, i nutid kallas det politiskt korrekt, så föreligger ett rasistiskt elittänkande. Elit kontra stora massan är där allt börjar när det handlar om rasism. Människor som mer ser till det som skiljer än det som förenar. Men det är väl för svårt för en del att ta in.

Konsekvenser för Sveriges del syns bland annat i och med att Svensk ovilja att utreda får kritik, SvD 7 april 2013 Artikeln som är skriven utifrån den judiska människorättsorganisationen Simon Wiesenthal Centers undersökning om hur Sverige i praktiken inte utrett krigsförbrytelser, Människobrott och Folkmord på judar under Andra Världskriget. Den skulle kunna handla om vilken annan grupp som helst, zigenare (numera kallade romer), tattare o.s.v. samt även inom grupper de som ansågs mentalt sjuka inte för att de led av någon psykiskt sjukdom utan för att de levde eller uttryckte sig på ett sätt som avvek från den svenska normen fram till 1945. Tyvärr har Sverige inte bara ovilja att utreda det historiska utan samma gäller folkmordsmisstänkta i senare krig, Jugoslaviens upplösning endast ett av många exempel. Sverige måste göra upp med sin historia. Först då går det att komma vidare från elittänkandet som försöker baxa in alla under ‘Alla skall med’ i stället för att tillåta människor att vara och där vara innebär att respektera att vi är lika värda men olika. Det är individen som är viktigare än all form av elittänkande. Det är individen som har rätt att utvecklas utifrån sin fördelar, fel och brister utan att ifrågasättas men det är också individen som måste ta ansvar för sina egna handlingar och arbeta med sina egna värderingar.

Read Full Post »

med sin rasistiska historia? Skrev i morse ett inlägg på Der Spiegel: Nu är vi de onda tyskarna igen, blog.svd.se/kultur 13 december 2012 där jag gick igenom bakgrunden till att barn och barnbarn till tyskar, nazister och andra, fortfarande skuldbeläggs och förväntas betala för ett antal länder som inte kan sköta sin skattebudget och sin ekonomi.

Fann för en stund sedan att den plockats bort. Förmodligen för att jag talat om att det var i Sverige, inte Tyskland, som de rasistiska tankarna först spirade och fick grogrund i och med att Sverige startade det Rasbiologiska institutet i Uppsala på förslag av en Bondeförbundare men genomfört av en Socialdemokratisk regering. Jag talade också om det historiskt välkända faktumet att det var Sverige och Schweiz som krävde av Nazityskland att det i pass skulle framgå vilka som var judar.

Jag la för en stund sedan in följande:
Inger E(norah4you) Johansson 0 minut sedan

Märkligt, men mitt inlägg från historisk kända rötter till dagens EU och Tysklands skuldproblem togs bort. Vem censurerar vad som verkligen gällde och när tänker vederbörande som censurerar acceptera att vi svenskar får göra upp med vår rasistiska historia för Rasbiologiska institutet föreslaget av en Bondeförbundare och genomfört av Socialdemokrater samt den spridning det fick i Europa?

Hur lång tid skall det ta innan alla svenskar får klart för sig att det verkligen inte var högerkrafter som var enda drivande i rasfrågorna här i Sverige. Verkligheten dvs inte 1984-nyhistoria om vad som hände fram till Andra Världskriget, var den att det endast är kommunister och liberala frisinnade Folkpartister som kan bära huvudet högt. Undantaget är så vitt jag vet när det gäller ledande politiker Tage Erlander och Gunnar Sträng. Annars fanns det mer än en känd person som gjorde för vår tid märkliga utspel under mellankrigsåren.

Oavsett allt ting, ett barn har aldrig valt själv vilken familj det föds i och vad dess föräldrar eller anfäder gjort av sina liv oavsett hur hemska och omänskliga saker föräldrar eller förfäder stått för!

Sverige måste själva göra upp med vår egen mörka historia innan vi kan börja klaga på andra inom och utom Sverige.

Om rasbiologins historia i Sverige och om Rasbiologiska institutet. Perspektivet är både internationellt och inhemskt svenskt. Urvalet av historiska uppgifter stammar från antiken, från Carl von Linnés 1700-tal och från Hjalmar Brantings 1900-tal. Sammantaget belyser den breda kunskapsinsamlingen den ytterst lösa faktagrund som inrättandet av institutet vilade på. Källa: Allt som kan mätas är inte vetenskap: en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet, ISBN/ISSN: 1653-5332 Distribution: Forum för Levande Historia

Read Full Post »